• O validátoru
 • Novinky
 • Dokumentace
 • Integrace do prohlížečů
 • Výsledek:
  Dokument neprošel validací, 5 chyb a 2 varování.
  http://jobnhea.online/  
  text/html — HTML 5 
  utf-8  (tvrdí interní deklarace) 
  Zobrazit:
   

  # Stránka není validní HTML 5.

  Následuje seznam připomínek:

  1. Varování Řádek 1, znak 16: Consider adding a "lang" attribute to the "html" start tag to declare the language of this document..
   <!DOCTYPE html> 
   ^
  2. Chyba Řádek 7, znak 5: A "meta" element with an "http-equiv" attribute whose value is "X-UA-Compatible" must have a "content" attribute with the value "IE=edge"..
     <meta content="IE=edge,chrome=1" http-equiv="X-UA-Compatible">
   ^
  3. Chyba Řádek 255, znak 31: CSS: "padding-top": Too many values or values are not recognized..
         padding-top: 10px 20px;
   ^
  4. Chyba Řádek 312, znak 128: zbloudilá ukončovací značka "i".
   ials" rel="nofollow"><i aria-hidden="true" class="fas fa-graduation-cap"></i></i>
   ^
  5. Chyba Řádek 320, znak 66: zbloudilá ukončovací značka "i".
           ><i aria-hidden="true" class="fab fa-readme"></i></i>Knowledge
   ^
  6. Varování Řádek 342, znak 13: Empty heading..
         <h2 id="pathName"><i></i></h2>
   ^
  7. Chyba Řádek 352, znak 11: An "img" element must have an "alt" attribute, except under certain conditions. For details, consult guidance on providing text alternatives for images..
        <img src="https://cdn.hostinger.com/hostinger-academy/dns/domain-defaul
   ^
  Validní HTML 4.01!

  2006–2008 © Chamurappi; tuto službu neprovozuje W3C.

  Nevíte-li si s něčím rady, doporučuji diskusi Jak psát web.