• O validátoru
 • Novinky
 • Dokumentace
 • Integrace do prohlížečů
 • Výsledek:
  Při validaci došlo k chybě.
  http://katatjejer.eu/  
  text/html — XHTML 1.0 Transitional 
  utf-8  (tvrdí HTTP hlavička a interní deklarace) 
  Zobrazit:
   

  # Validace nebyla provedena.

  Následuje seznam připomínek:

  1. Selhání Před validací: selhala komunikace se vzdáleným SGML/XML parserem.

   Neopadne-li vaše touha validovat, zkuste po chvíli obnovit (aktualizovat, refreshovat) tuto stránku.

  2. Varování Řádek 82, znak 195: nevyplněná hodnota atributu "ALT" na elementu "IMG".
   ent/uploads/2022/11/sexannons.gif" alt="" width="431" height="68"></a></center></
   ^

   Atribut „alt“ by měl obsahovat textovou alternativu k obrázku srozumitelnou pro běžného smrtelníka. Podívejte se na příklad se psem Benem.

  3. Varování Řádek 100, znak 210: nevyplněná hodnota atributu "ALT" na elementu "IMG".
   ent/uploads/2022/11/sexannons.gif" alt="" width="431" height="68"></a></center></
   ^
  4. Varování Řádek 117, znak 210: nevyplněná hodnota atributu "ALT" na elementu "IMG".
   ent/uploads/2022/11/sexannons.gif" alt="" width="431" height="68"></a></center></
   ^
  5. Varování Řádek 135, znak 228: nevyplněná hodnota atributu "ALT" na elementu "IMG".
   /uploads/2022/11/sex-annons-1.jpg" alt="" class="wp-image-17" srcset="http://kata
   ^
  6. Varování Řádek 198, znak 242: nevyplněná hodnota atributu "ALT" na elementu "IMG".
   /uploads/2022/11/sex-annons-7.jpg" alt="" class="wp-image-20" srcset="http://kata
   ^
  7. Varování Řádek 201, znak 229: nevyplněná hodnota atributu "ALT" na elementu "IMG".
   uploads/2022/11/sex-annons-13.jpg" alt="" class="wp-image-22" srcset="http://kata
   ^
  8. Varování Řádek 207, znak 60: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   target="_blank"><img id="licnt92F8" width="88" height="15" style="border:0" 
   ^

   Dokument používá atributy „style“, nikde však neurčuje, v jakém stylovacím jazyku jsou psány jejich hodnoty. Specifikace říká (anglicky), že i atributy by měly mít svůj MIME typ. Užíváte-li CSS, přidejte do části <head> svého dokumentu následující <meta> element:

   <meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css">

   Druhou možností, jak se zbavit tohoto varování, je nepoužívání atributu „style“. K zaměření elementu ze stylopisu můžete použít třídy či identifikátory.

  9. Varování Řádek 210, znak 6: nevyplněná hodnota atributu "ALT" na elementu "IMG".
   alt=""/></a><script>(function(d,s){d.getElementById("licnt92F8").src=
   ^
  Validní HTML 4.01!

  2006–2008 © Chamurappi; tuto službu neprovozuje W3C.

  Nevíte-li si s něčím rady, doporučuji diskusi Jak psát web.