• O validátoru
 • Novinky
 • Dokumentace
 • Integrace do prohlížečů
 • Výsledek:
  Dokument neprošel validací, 11 chyb a 13 varování.
  http://lagosstateministryofhealth.com/  
  text/html — HTML 5 
  utf-8  (tvrdí HTTP hlavička a interní deklarace) 
  Zobrazit:
   

  # Stránka není validní HTML 5.

  Následuje seznam připomínek:

  1. Informace HTTP hlavička: zjištěna hlavička "Vary: Accept-Encoding,User-Agent"; pravděpodobně existuje více reprezentací zdroje.
   Vary: Accept-Encoding,User-Agent
   ^

   Webový dokument stažený z určené adresy budí dojem, že je jen jednou z několika verzí, které lze z téže URL stáhnout. Server podle hlaviček dotazu pravděpodobně upravuje (větví) výstup — různí návštěvníci (či roboti) s různými prohlížeči (či z různých zemí) mohou dostávat různý kód. Validátor umí pochopitelně zvalidovat jen to, co server pošle jemu a o jiných verzích nic neví. Je tedy možné, že část návštěvníků dostává nevalidní kód a validátor validní. Nebo naopak. Záleží-li vám na validitě, pak asi chcete, aby validní kód dostávali všichni.

   Český validátor umí při stahování validovaného dokumentu emulovat identifikaci prohlížečů. V rozšířeném rozhraní pro validaci dokumentu na webu si můžete pohrát s nastavením hlaviček dotazu.

  2. Varování Řádek 21, znak 1: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
   <script src="http://lagosstateministryofhealth.com/wp-content/themes/greenchilli/
   ^
  3. Varování Řádek 22, znak 1: The "type" attribute for the "style" element is not needed and should be omitted..
   <style type="text/css">
   ^
  4. Varování Řádek 35, znak 3: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
     <script type="text/javascript">
   ^
  5. Varování Řádek 39, znak 3: The "type" attribute for the "style" element is not needed and should be omitted..
     <style type="text/css">
   ^
  6. Varování Řádek 54, znak 1: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
   <script type='text/javascript' src='http://lagosstateministryofhealth.com/wp-incl
   ^
  7. Varování Řádek 55, znak 1: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
   <script type='text/javascript' src='http://lagosstateministryofhealth.com/wp-incl
   ^
  8. Varování Řádek 56, znak 1: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
   <script type='text/javascript' src='https://lagosstateministryofhealth.com/wp-con
   ^
  9. Varování Řádek 60, znak 13: The "type" attribute for the "style" element is not needed and should be omitted..
         <style type="text/css">
   ^
  10. Chyba Řádek 88, znak 108: atribut "_lpchecked" není dovolen na elementu "form".
   ass="search-form" action="https://lagosstateministryofhealth.com" _lpchecked="1">
   ^

   Odstraňte dotyčný atribut.

  11. Chyba Řádek 90, znak 109: atribut "x-webkit-speech" není dovolen na elementu "input".
   =='Search this Site...')this.value='';" x-webkit-speech onwebkitspeechchange="tra
   ^
  12. Chyba Řádek 90, znak 125: atribut "onwebkitspeechchange" není dovolen na elementu "input".
   ite...')this.value='';" x-webkit-speech onwebkitspeechchange="transcribe(this.val
   ^
  13. Chyba Řádek 92, znak 2: zbloudilá ukončovací značka "fieldset".
    </fieldset>
   ^
  14. Varování Řádek 116, znak 9: The first occurrence of ID "featured-thumbnail" was here..
           <a href="https://lagosstateministryofhealth.com/occupational-health-core-
   ^
  15. Varování Řádek 116, znak 9: The first occurrence of ID "featured-thumbnail" was here..
           <a href="https://lagosstateministryofhealth.com/occupational-health-core-
   ^
  16. Varování Řádek 116, znak 9: The first occurrence of ID "featured-thumbnail" was here..
           <a href="https://lagosstateministryofhealth.com/occupational-health-core-
   ^
  17. Chyba Řádek 141, znak 9: Duplicate ID "featured-thumbnail"..
           <a href="https://lagosstateministryofhealth.com/rebuilding-the-tower-of-b
   ^
  18. Chyba Řádek 166, znak 9: Duplicate ID "featured-thumbnail"..
           <a href="https://lagosstateministryofhealth.com/health-care-reform-why-ar
   ^
  19. Chyba Řádek 191, znak 9: Duplicate ID "featured-thumbnail"..
           <a href="https://lagosstateministryofhealth.com/health-care-reform-bustin
   ^
  20. Chyba Řádek 237, znak 102: Named character reference was not terminated by a semicolon. (Or "&" should have been escaped as "&amp;".).
   "https://lagosstateministryofhealth.com/terms-of-use/">Terms of Use</a>&nbsp&nbsp
   ^
  21. Chyba Řádek 237, znak 107: Named character reference was not terminated by a semicolon. (Or "&" should have been escaped as "&amp;".).
   "https://lagosstateministryofhealth.com/terms-of-use/">Terms of Use</a>&nbsp&nbsp 
   ^
  22. Chyba Řádek 238, znak 77: Named character reference was not terminated by a semicolon. (Or "&" should have been escaped as "&amp;".).
   <a href="https://lagosstateministryofhealth.com/about-us/">About Us</a>&nbsp&nbsp
   ^
  23. Chyba Řádek 238, znak 82: Named character reference was not terminated by a semicolon. (Or "&" should have been escaped as "&amp;".).
   <a href="https://lagosstateministryofhealth.com/about-us/">About Us</a>&nbsp&nbsp 
   ^
  24. Varování Řádek 248, znak 1: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
   <script type="text/javascript">
   ^
  25. Varování Řádek 256, znak 1: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
   <script type='text/javascript' src='http://lagosstateministryofhealth.com/wp-incl
   ^
  Validní HTML 4.01!

  2006–2008 © Chamurappi; tuto službu neprovozuje W3C.

  Nevíte-li si s něčím rady, doporučuji diskusi Jak psát web.