• O validátoru
  • Novinky
  • Dokumentace
  • Integrace do prohlížečů
  • Výsledek:
    Při validaci došlo k chybě.
    http://meenayifu.yupoo.us/  
    text/html — XHTML 1.0 Transitional 
    utf-8  (tvrdí interní deklarace) 
    Zobrazit:
     

    # Validace nebyla provedena.

    Následuje seznam připomínek:

    1. Selhání Před validací: selhala komunikace se vzdáleným SGML/XML parserem.

      Neopadne-li vaše touha validovat, zkuste po chvíli obnovit (aktualizovat, refreshovat) tuto stránku.

    2. Varování Řádek 91, znak 66: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
       class="widget content post" action="/" onsubmit="if (!this.s.value) {this.s.focu
      ^

      Dokument používá skripty v atributech „onněco“, nikde však neurčuje, v jakém skriptovacím jazyku jsou psány jejich hodnoty. Specifikace říká (anglicky), že i atributy by měly mít svůj MIME typ. Užíváte-li JavaScript, přidejte do části <head> svého dokumentu následující <meta> element:

      <meta http-equiv="Content-Script-Type" content="text/javascript">

      Druhou možností, jak se zbavit tohoto varování, je nepoužívání skriptovacích atributů. Ovladače událostí můžete navěsit na elementy externím skriptem.

    3. Varování Řádek 135, znak 30: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
      <a id="backTopLink" href="#" style="bottom:0; Helvetica, sans-serif; right:0; fon
      ^

      Dokument používá atributy „style“, nikde však neurčuje, v jakém stylovacím jazyku jsou psány jejich hodnoty. Specifikace říká (anglicky), že i atributy by měly mít svůj MIME typ. Užíváte-li CSS, přidejte do části <head> svého dokumentu následující <meta> element:

      <meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css">

      Druhou možností, jak se zbavit tohoto varování, je nepoužívání atributu „style“. K zaměření elementu ze stylopisu můžete použít třídy či identifikátory.

    4. Varování Řádek 149, znak 6: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
      <div style="font-size:12px; clear:both; text-align:center; font-family:Arial, bac
      ^
    5. Varování Řádek 150, znak 4: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
      <p style="display:none;">Footer:</p>
      ^
    6. Varování Řádek 151, znak 6: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
      <div style="repeat-x; border-top:1px background:#005340 padding:8px solid 50% 0 w
      ^
    Validní HTML 4.01!

    2006–2008 © Chamurappi; tuto službu neprovozuje W3C.

    Nevíte-li si s něčím rady, doporučuji diskusi Jak psát web.