• O validátoru
 • Novinky
 • Dokumentace
 • Integrace do prohlížečů
 • Výsledek:
  Dokument neprošel validací, 126 chyb a 37 varování.
  https://mobeensona.blogspot.com/  
  text/html — HTML 5 
  utf-8  (tvrdí HTTP hlavička a interní deklarace) 
  Zobrazit:
   

  # Stránka není validní HTML 5.

  Následuje seznam připomínek:

  1. Chyba Řádek 1, znak 16: Attribute "xmlns:b" not allowed here..
   <!DOCTYPE html> 
   ^
  2. Chyba Řádek 1, znak 16: Attribute "xmlns:data" not allowed here..
   <!DOCTYPE html> 
   ^
  3. Chyba Řádek 1, znak 16: Attribute "xmlns:expr" not allowed here..
   <!DOCTYPE html> 
   ^
  4. Chyba Řádek 9, znak 1: A "meta" element with an "http-equiv" attribute whose value is "X-UA-Compatible" must have a "content" attribute with the value "IE=edge"..
   <meta content='IE=edge,chrome=1' http-equiv='X-UA-Compatible'/>
   ^
  5. Chyba Řádek 10, znak 1: A document must not include more than one "meta" element with a "http-equiv" attribute whose value is "content-type"..
   <meta content='text/html; charset=UTF-8' http-equiv='Content-Type'/>
   ^
  6. Chyba Řádek 28, znak 1: A document must not include more than one "meta" element with its "name" attribute set to the value "description"..
   <meta content='YOUR DESCRIPTION HERE' name='description'/>
   ^
  7. Chyba Řádek 69, znak 4704: CSS: "background-repeat": "no" is not a "background-repeat" value..
   kground-position:left;background-repeat:no}.headerleft img{height:auto;max-height
   ^
  8. Chyba Řádek 69, znak 9053: CSS: "color": "#secondcolor" is not a valid color 3 or 6 hexadecimals numbers..
   ine-block}.ticker .recent-title a{color:#secondcolor}.ticker .recent-title a:hove
   ^
  9. Chyba Řádek 69, znak 9269: CSS: "transition": "0" is not a "transition" value..
   ransition:all 0 linear;transition:all 0 linear;list-style:none;margin:0}.tickerco
   ^
  10. Chyba Řádek 69, znak 9941: CSS: "transition": "0" is not a "transition" value..
    ease-out 0;transition:all .3s ease-out 0;background-color:#edf3f8;cursor:pointer
   ^
  11. Chyba Řádek 69, znak 15150: CSS: Parse Error..
   "fadeOut"{0%{opacity:1;}100%{opacity:0;}}.owl-height{-webkit-transition:height 50
   ^
  12. Chyba Řádek 69, znak 15907: CSS: "cursor": "hand" is not a "cursor" value..
   controls .owl-dot{cursor:pointer;cursor:hand;-webkit-user-select:none;-khtml-user
   ^
  13. Chyba Řádek 69, znak 30695: CSS: "fontsize": Property "fontsize" doesn't exist..
   me{color:#616161;display:block;fontsize:12px;margin:0}.comments .comments-content
   ^
  14. Chyba Řádek 116, znak 141: atribut "media" elementu "link": unrecognized media "none" má nedovolenou hodnotu "none".
   x=5fcd421a-e031-4505-9a8c-e3cab79de285' media='none' onload='if(media!=&#39;all&#
   ^
  15. Chyba Řádek 135, znak 41: atribut "name" není dovolen na elementu "div".
   <div class='option section' id='option' name='Theme Options'><div class='widget H
   ^

   Odstraňte dotyčný atribut.

  16. Chyba Řádek 136, znak 11: element "style" nesmí být potomkem elementu "div" v tomto kontextu.
        <style>@media only screen and (min-width:1143px){#outer-wrapper{max-wid
   ^
  17. Chyba Řádek 136, znak 85: CSS: "max-width": Parse Error..
       <style>@media only screen and (min-width:1143px){#outer-wrapper{max-width: 
   ^
  18. Chyba Řádek 139, znak 11: element "style" nesmí být potomkem elementu "div" v tomto kontextu.
        <style>
   ^
  19. Chyba Řádek 153, znak 28: element "li" nesmí být potomkem elementu "div" v tomto kontextu.
   <div class='header-random'><li><a class='rdn-icon'></a></li></div>
   ^
  20. Chyba Řádek 154, znak 50: atribut "name" není dovolen na elementu "div".
   <div class='ticker no-items section' id='ticker' name='Ticker News'></div>
   ^
  21. Chyba Řádek 194, znak 35: atribut "id" elementu "div": An ID must not contain whitespace má nedovolenou hodnotu "Navigation Menu".
   <div class='nav-menu row section' id='Navigation Menu' name='Navigation Menu'><di
   ^
  22. Chyba Řádek 194, znak 56: atribut "name" není dovolen na elementu "div".
   -menu row section' id='Navigation Menu' name='Navigation Menu'><div class='widget
   ^
  23. Chyba Řádek 214, znak 50: atribut "vk_18d09" není dovolen na elementu "input".
   me='q' placeholder='Search' type='text' vk_18d09='subscribed' vk_1ad21='subscribe
   ^
  24. Chyba Řádek 214, znak 72: atribut "vk_1ad21" není dovolen na elementu "input".
   arch' type='text' vk_18d09='subscribed' vk_1ad21='subscribed' vk_1b6ba='subscribe
   ^
  25. Chyba Řádek 214, znak 94: atribut "vk_1b6ba" není dovolen na elementu "input".
   ' type='text' vk_18d09='subscribed' vk_1ad21='subscribed' vk_1b6ba='subscribed'/>
   ^
  26. Chyba Řádek 222, znak 53: atribut "name" není dovolen na elementu "div".
   <div class='home-ad no-items section' id='ads-home' name='Home ADS'>
   ^
  27. Chyba Řádek 267, znak 1: The "font" element is obsolete. Use CSS instead..
   <font class='retitle'>
   ^
  28. Chyba Řádek 268, znak 1: element "h2" nesmí být potomkem elementu "font" v tomto kontextu.
   <h2 class='post-title entry-title'>
   ^
  29. Chyba Řádek 278, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <span itemprop='name'>ADMIN</span></a>
   ^
  30. Chyba Řádek 297, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <span class='fn' itemprop='author' itemscope='itemscope' itemtype='http://schema.
   ^
  31. Chyba Řádek 298, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <span itemprop='name'>ADMIN</span>
   ^
  32. Chyba Řádek 303, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <meta content='https://mobeensona.blogspot.com/2022/01/online-gambling-all-prizes
   ^
  33. Chyba Řádek 304, znak 150: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   ' rel='bookmark' title='permanent link'><abbr class='published' itemprop='datePub
   ^
  34. Chyba Řádek 360, znak 1: The "font" element is obsolete. Use CSS instead..
   <font class='retitle'>
   ^
  35. Chyba Řádek 361, znak 1: element "h2" nesmí být potomkem elementu "font" v tomto kontextu.
   <h2 class='post-title entry-title'>
   ^
  36. Chyba Řádek 368, znak 1: Duplicate ID "meta-post"..
   <div id='meta-post'>
   ^
  37. Chyba Řádek 371, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <span itemprop='name'>ADMIN</span></a>
   ^
  38. Chyba Řádek 390, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <span class='fn' itemprop='author' itemscope='itemscope' itemtype='http://schema.
   ^
  39. Chyba Řádek 391, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <span itemprop='name'>ADMIN</span>
   ^
  40. Chyba Řádek 396, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <meta content='https://mobeensona.blogspot.com/2022/01/the-requirements-regarding
   ^
  41. Chyba Řádek 397, znak 154: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   ' rel='bookmark' title='permanent link'><abbr class='published' itemprop='datePub
   ^
  42. Chyba Řádek 453, znak 1: The "font" element is obsolete. Use CSS instead..
   <font class='retitle'>
   ^
  43. Chyba Řádek 454, znak 1: element "h2" nesmí být potomkem elementu "font" v tomto kontextu.
   <h2 class='post-title entry-title'>
   ^
  44. Chyba Řádek 461, znak 1: Duplicate ID "meta-post"..
   <div id='meta-post'>
   ^
  45. Chyba Řádek 464, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <span itemprop='name'>ADMIN</span></a>
   ^
  46. Chyba Řádek 483, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <span class='fn' itemprop='author' itemscope='itemscope' itemtype='http://schema.
   ^
  47. Chyba Řádek 484, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <span itemprop='name'>ADMIN</span>
   ^
  48. Chyba Řádek 489, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <meta content='https://mobeensona.blogspot.com/2022/01/is-tutflix-right-for-you.h
   ^
  49. Chyba Řádek 490, znak 142: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   ' rel='bookmark' title='permanent link'><abbr class='published' itemprop='datePub
   ^
  50. Chyba Řádek 536, znak 1: The "font" element is obsolete. Use CSS instead..
   <font class='retitle'>
   ^
  51. Chyba Řádek 537, znak 1: element "h2" nesmí být potomkem elementu "font" v tomto kontextu.
   <h2 class='post-title entry-title'>
   ^
  52. Chyba Řádek 544, znak 1: Duplicate ID "meta-post"..
   <div id='meta-post'>
   ^
  53. Chyba Řádek 547, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <span itemprop='name'>ADMIN</span></a>
   ^
  54. Chyba Řádek 566, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <span class='fn' itemprop='author' itemscope='itemscope' itemtype='http://schema.
   ^
  55. Chyba Řádek 567, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <span itemprop='name'>ADMIN</span>
   ^
  56. Chyba Řádek 572, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <meta content='https://mobeensona.blogspot.com/2022/01/productive-ways-of-earn-al
   ^
  57. Chyba Řádek 573, znak 151: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   ' rel='bookmark' title='permanent link'><abbr class='published' itemprop='datePub
   ^
  58. Chyba Řádek 629, znak 1: The "font" element is obsolete. Use CSS instead..
   <font class='retitle'>
   ^
  59. Chyba Řádek 630, znak 1: element "h2" nesmí být potomkem elementu "font" v tomto kontextu.
   <h2 class='post-title entry-title'>
   ^
  60. Chyba Řádek 637, znak 1: Duplicate ID "meta-post"..
   <div id='meta-post'>
   ^
  61. Chyba Řádek 640, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <span itemprop='name'>ADMIN</span></a>
   ^
  62. Chyba Řádek 659, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <span class='fn' itemprop='author' itemscope='itemscope' itemtype='http://schema.
   ^
  63. Chyba Řádek 660, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <span itemprop='name'>ADMIN</span>
   ^
  64. Chyba Řádek 665, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <meta content='https://mobeensona.blogspot.com/2022/01/casinos-online-essential-w
   ^
  65. Chyba Řádek 666, znak 155: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   ' rel='bookmark' title='permanent link'><abbr class='published' itemprop='datePub
   ^
  66. Chyba Řádek 722, znak 1: The "font" element is obsolete. Use CSS instead..
   <font class='retitle'>
   ^
  67. Chyba Řádek 723, znak 1: element "h2" nesmí být potomkem elementu "font" v tomto kontextu.
   <h2 class='post-title entry-title'>
   ^
  68. Chyba Řádek 730, znak 1: Duplicate ID "meta-post"..
   <div id='meta-post'>
   ^
  69. Chyba Řádek 733, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <span itemprop='name'>ADMIN</span></a>
   ^
  70. Chyba Řádek 752, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <span class='fn' itemprop='author' itemscope='itemscope' itemtype='http://schema.
   ^
  71. Chyba Řádek 753, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <span itemprop='name'>ADMIN</span>
   ^
  72. Chyba Řádek 758, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <meta content='https://mobeensona.blogspot.com/2022/01/choosing-substantial-onlin
   ^
  73. Chyba Řádek 759, znak 152: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   ' rel='bookmark' title='permanent link'><abbr class='published' itemprop='datePub
   ^
  74. Chyba Řádek 805, znak 1: The "font" element is obsolete. Use CSS instead..
   <font class='retitle'>
   ^
  75. Chyba Řádek 806, znak 1: element "h2" nesmí být potomkem elementu "font" v tomto kontextu.
   <h2 class='post-title entry-title'>
   ^
  76. Chyba Řádek 813, znak 1: Duplicate ID "meta-post"..
   <div id='meta-post'>
   ^
  77. Chyba Řádek 816, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <span itemprop='name'>ADMIN</span></a>
   ^
  78. Chyba Řádek 835, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <span class='fn' itemprop='author' itemscope='itemscope' itemtype='http://schema.
   ^
  79. Chyba Řádek 836, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <span itemprop='name'>ADMIN</span>
   ^
  80. Chyba Řádek 841, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <meta content='https://mobeensona.blogspot.com/2022/01/your-own-conclusive-supply
   ^
  81. Chyba Řádek 842, znak 156: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   ' rel='bookmark' title='permanent link'><abbr class='published' itemprop='datePub
   ^
  82. Chyba Řádek 884, znak 1: The "font" element is obsolete. Use CSS instead..
   <font class='retitle'>
   ^
  83. Chyba Řádek 885, znak 1: element "h2" nesmí být potomkem elementu "font" v tomto kontextu.
   <h2 class='post-title entry-title'>
   ^
  84. Chyba Řádek 892, znak 1: Duplicate ID "meta-post"..
   <div id='meta-post'>
   ^
  85. Chyba Řádek 895, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <span itemprop='name'>ADMIN</span></a>
   ^
  86. Chyba Řádek 914, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <span class='fn' itemprop='author' itemscope='itemscope' itemtype='http://schema.
   ^
  87. Chyba Řádek 915, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <span itemprop='name'>ADMIN</span>
   ^
  88. Chyba Řádek 920, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <meta content='https://mobeensona.blogspot.com/2022/01/work-out-how-to-start-out-
   ^
  89. Chyba Řádek 921, znak 155: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   ' rel='bookmark' title='permanent link'><abbr class='published' itemprop='datePub
   ^
  90. Chyba Řádek 975, znak 1: The "font" element is obsolete. Use CSS instead..
   <font class='retitle'>
   ^
  91. Chyba Řádek 976, znak 1: element "h2" nesmí být potomkem elementu "font" v tomto kontextu.
   <h2 class='post-title entry-title'>
   ^
  92. Chyba Řádek 983, znak 1: Duplicate ID "meta-post"..
   <div id='meta-post'>
   ^
  93. Chyba Řádek 986, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <span itemprop='name'>ADMIN</span></a>
   ^
  94. Chyba Řádek 1005, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <span class='fn' itemprop='author' itemscope='itemscope' itemtype='http://schema.
   ^
  95. Chyba Řádek 1006, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <span itemprop='name'>ADMIN</span>
   ^
  96. Chyba Řádek 1011, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <meta content='https://mobeensona.blogspot.com/2022/01/getting-in-to-civil-servic
   ^
  97. Chyba Řádek 1012, znak 145: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   ' rel='bookmark' title='permanent link'><abbr class='published' itemprop='datePub
   ^
  98. Chyba Řádek 1058, znak 1: The "font" element is obsolete. Use CSS instead..
   <font class='retitle'>
   ^
  99. Chyba Řádek 1059, znak 1: element "h2" nesmí být potomkem elementu "font" v tomto kontextu.
   <h2 class='post-title entry-title'>
   ^
  100. Chyba Řádek 1066, znak 1: Duplicate ID "meta-post"..
   <div id='meta-post'>
   ^
  101. Chyba Řádek 1069, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <span itemprop='name'>ADMIN</span></a>
   ^
  102. Chyba Řádek 1088, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <span class='fn' itemprop='author' itemscope='itemscope' itemtype='http://schema.
   ^
  103. Chyba Řádek 1089, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <span itemprop='name'>ADMIN</span>
   ^
  104. Chyba Řádek 1094, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <meta content='https://mobeensona.blogspot.com/2022/01/several-factors-to-conside
   ^
  105. Chyba Řádek 1095, znak 155: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   ' rel='bookmark' title='permanent link'><abbr class='published' itemprop='datePub
   ^
  106. Chyba Řádek 1141, znak 1: The "font" element is obsolete. Use CSS instead..
   <font class='retitle'>
   ^
  107. Chyba Řádek 1142, znak 1: element "h2" nesmí být potomkem elementu "font" v tomto kontextu.
   <h2 class='post-title entry-title'>
   ^
  108. Chyba Řádek 1149, znak 1: Duplicate ID "meta-post"..
   <div id='meta-post'>
   ^
  109. Chyba Řádek 1152, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <span itemprop='name'>ADMIN</span></a>
   ^
  110. Chyba Řádek 1171, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <span class='fn' itemprop='author' itemscope='itemscope' itemtype='http://schema.
   ^
  111. Chyba Řádek 1172, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <span itemprop='name'>ADMIN</span>
   ^
  112. Chyba Řádek 1177, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <meta content='https://mobeensona.blogspot.com/2022/01/web-hosting-basic-steps-ed
   ^
  113. Chyba Řádek 1178, znak 151: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   ' rel='bookmark' title='permanent link'><abbr class='published' itemprop='datePub
   ^
  114. Chyba Řádek 1226, znak 78: atribut "name" není dovolen na elementu "div".
   ady-widget section' id='social-counter' name='Social Counter'><div class='widget 
   ^
  115. Chyba Řádek 1243, znak 1: Duplicate ID "sidebar-wrapper"..
   <div id='sidebar-wrapper'>
   ^
  116. Chyba Řádek 1249, znak 57: atribut "name" není dovolen na elementu "div".
   bar ready-widget section' id='tabside1' name='Tab 01'><div class='widget Featured
   ^
  117. Chyba Řádek 1257, znak 1: element "style" nesmí být potomkem elementu "div" v tomto kontextu.
   <style type='text/css'>
   ^
  118. Chyba Řádek 1264, znak 57: atribut "name" není dovolen na elementu "div".
   bar ready-widget section' id='tabside2' name='Tab 02'><div class='widget AdSense'
   ^
  119. Chyba Řádek 1298, znak 1: CSS: "filter": "alpha(25)" is not a "filter" value..
   <span style='filter: alpha(25); opacity: 0.25;'>
   ^
  120. Informace Řádek 1298, znak 2: + dalších 7 chyb a 37 varování.
   <span style='filter: alpha(25); opacity: 0.25;'>
   ^

   Zbývající chyby a varování jsou z úsporných důvodů skryty.

  Validní HTML 4.01!

  2006–2008 © Chamurappi; tuto službu neprovozuje W3C.

  Nevíte-li si s něčím rady, doporučuji diskusi Jak psát web.