• O validátoru
 • Novinky
 • Dokumentace
 • Integrace do prohlížečů
 • Výsledek:
  Při validaci došlo k chybě.
  http://moemesto.ru/  
  text/html — HTML 4.01 Strict 
  utf-8  (tvrdí HTTP hlavička a interní deklarace) 
  Zobrazit:
   

  # Validace nebyla provedena.

  Následuje seznam připomínek:

  1. Selhání Před validací: selhala komunikace se vzdáleným SGML/XML parserem.

   Neopadne-li vaše touha validovat, zkuste po chvíli obnovit (aktualizovat, refreshovat) tuto stránku.

  2. Varování Řádek 23, znak 71: nevyplněná hodnota atributu "ALT" na elementu "IMG".
    src="/icons/blue/blue12_tl.png" height="12" alt="" style="dipslay: none;"></div>
   ^

   Atribut „alt“ by měl obsahovat textovou alternativu k obrázku srozumitelnou pro běžného smrtelníka. Podívejte se na příklad se psem Benem.

  3. Varování Řádek 23, znak 73: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
    src="/icons/blue/blue12_tl.png" height="12" alt="" style="dipslay: none;"></div>
   ^

   Dokument používá atributy „style“, nikde však neurčuje, v jakém stylovacím jazyku jsou psány jejich hodnoty. Specifikace říká (anglicky), že i atributy by měly mít svůj MIME typ. Užíváte-li CSS, přidejte do části <head> svého dokumentu následující <meta> element:

   <meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css">

   Druhou možností, jak se zbavit tohoto varování, je nepoužívání atributu „style“. K zaměření elementu ze stylopisu můžete použít třídy či identifikátory.

  4. Varování Řádek 98, znak 71: nevyplněná hodnota atributu "ALT" na elementu "IMG".
    src="/icons/blue/blue12_bl.png" height="12" alt="" style="dipslay: none;"></div>
   ^
  5. Varování Řádek 98, znak 73: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
    src="/icons/blue/blue12_bl.png" height="12" alt="" style="dipslay: none;"></div>
   ^
  6. Varování Řádek 136, znak 25: nevyplněná hodnota atributu "ALT" na elementu "IMG".
   width=31 height=31 alt="" title="LiveInternet"></a><!--/LiveInternet-->
   ^
  Validní HTML 4.01!

  2006–2008 © Chamurappi; tuto službu neprovozuje W3C.

  Nevíte-li si s něčím rady, doporučuji diskusi Jak psát web.