• O validátoru
 • Novinky
 • Dokumentace
 • Integrace do prohlížečů
 • Výsledek:
  Při validaci došlo k chybě.
  http://multi-net.su/  
  text/html — XHTML 1.0 Transitional 
  utf-8  (tvrdí HTTP hlavička a interní deklarace) 
  Zobrazit:
   

  # Validace nebyla provedena.

  Následuje seznam připomínek:

  1. Selhání Před validací: selhala komunikace se vzdáleným SGML/XML parserem.

   Neopadne-li vaše touha validovat, zkuste po chvíli obnovit (aktualizovat, refreshovat) tuto stránku.

  2. Varování Řádek 20, znak 25: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <div id="loading-layer" style="display:none">Загрузка. Пожалуйста, подождите...</
   ^

   Dokument používá atributy „style“, nikde však neurčuje, v jakém stylovacím jazyku jsou psány jejich hodnoty. Specifikace říká (anglicky), že i atributy by měly mít svůj MIME typ. Užíváte-li CSS, přidejte do části <head> svého dokumentu následující <meta> element:

   <meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css">

   Druhou možností, jak se zbavit tohoto varování, je nepoužívání atributu „style“. K zaměření elementu ze stylopisu můžete použít třídy či identifikátory.

  3. Varování Řádek 59, znak 36: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
     <span class="htmenu"><a href="#" onclick="this.style.behavior='url(#default#hom
   ^

   Dokument používá skripty v atributech „onněco“, nikde však neurčuje, v jakém skriptovacím jazyku jsou psány jejich hodnoty. Specifikace říká (anglicky), že i atributy by měly mít svůj MIME typ. Užíváte-li JavaScript, přidejte do části <head> svého dokumentu následující <meta> element:

   <meta http-equiv="Content-Script-Type" content="text/javascript">

   Druhou možností, jak se zbavit tohoto varování, je nepoužívání skriptovacích atributů. Ovladače událostí můžete navěsit na elementy externím skriptem.

  4. Varování Řádek 59, znak 193: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   <span>|</span><a href="#" rel="sidebar" onclick="window.external.AddFavorite(loca
   ^
  5. Varování Řádek 71, znak 48: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   li class="lbtn"><button class="fbutton" onclick="submit();" type="submit" title="
   ^
  6. Varování Řádek 101, znak 61: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   ps://stat.multi-net.su/index.cgi"><b><p style="color:#00FFFF">Кабинет пользовател
   ^
  7. Varování Řádek 112, znak 203: nevyplněná hodnota atributu "ALT" na elementu "IMG".
   plates/Default/dleimages/desc.gif" alt="" /><a href="#" onclick="dle_change_sort(
   ^

   Atribut „alt“ by měl obsahovat textovou alternativu k obrázku srozumitelnou pro běžného smrtelníka. Podívejte se na příklad se psem Benem.

  8. Varování Řádek 112, znak 219: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   leimages/desc.gif" alt="" /><a href="#" onclick="dle_change_sort('date','asc'); r
   ^
  9. Varování Řádek 112, znak 297: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   ; return false;">дате</a> | <a href="#" onclick="dle_change_sort('rating','desc')
   ^
  10. Varování Řádek 112, znak 386: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
    false;">популярности</a> | <a href="#" onclick="dle_change_sort('news_read','des
   ^
  11. Varování Řádek 112, znak 478: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
    false;">посещаемости</a> | <a href="#" onclick="dle_change_sort('comm_num','desc
   ^
  12. Varování Řádek 112, znak 569: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
    false;">комментариям</a> | <a href="#" onclick="dle_change_sort('title','desc');
   ^
  13. Varování Řádek 139, znak 15: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
       Автор: <a onclick="ShowProfile('admin', 'http://multi-net.su/index.php?subact
   ^
  14. Varování Řádek 143, znak 30: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
     <li class="current-rating" style="width:80%;">80</li>
   ^
  15. Varování Řádek 144, znak 49: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
    href="#" title="Плохо" class="r1-unit" onclick="doRate('1', '2120'); return fals
   ^
  16. Varování Řádek 145, znak 53: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   f="#" title="Приемлемо" class="r2-unit" onclick="doRate('2', '2120'); return fals
   ^
  17. Varování Řádek 146, znak 50: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   href="#" title="Средне" class="r3-unit" onclick="doRate('3', '2120'); return fals
   ^
  18. Varování Řádek 147, znak 50: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   href="#" title="Хорошо" class="r4-unit" onclick="doRate('4', '2120'); return fals
   ^
  19. Varování Řádek 148, znak 51: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   ref="#" title="Отлично" class="r5-unit" onclick="doRate('5', '2120'); return fals
   ^
  20. Varování Řádek 153, znak 28: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
      <!--sizestart:2--><span style="font-size:10pt;"><!--/sizestart-->Уважаемые або
   ^
  21. Varování Řádek 171, znak 15: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
       Автор: <a onclick="ShowProfile('admin', 'http://multi-net.su/index.php?subact
   ^
  22. Varování Řádek 175, znak 30: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
     <li class="current-rating" style="width:60%;">60</li>
   ^
  23. Varování Řádek 176, znak 49: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
    href="#" title="Плохо" class="r1-unit" onclick="doRate('1', '2119'); return fals
   ^
  24. Varování Řádek 177, znak 53: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   f="#" title="Приемлемо" class="r2-unit" onclick="doRate('2', '2119'); return fals
   ^
  25. Varování Řádek 178, znak 50: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   href="#" title="Средне" class="r3-unit" onclick="doRate('3', '2119'); return fals
   ^
  26. Varování Řádek 179, znak 50: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   href="#" title="Хорошо" class="r4-unit" onclick="doRate('4', '2119'); return fals
   ^
  27. Varování Řádek 180, znak 51: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   ref="#" title="Отлично" class="r5-unit" onclick="doRate('5', '2119'); return fals
   ^
  28. Varování Řádek 203, znak 15: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
       Автор: <a onclick="ShowProfile('admin', 'http://multi-net.su/index.php?subact
   ^
  29. Varování Řádek 207, znak 30: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
     <li class="current-rating" style="width:60%;">60</li>
   ^
  30. Varování Řádek 208, znak 49: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
    href="#" title="Плохо" class="r1-unit" onclick="doRate('1', '2117'); return fals
   ^
  31. Varování Řádek 209, znak 53: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   f="#" title="Приемлемо" class="r2-unit" onclick="doRate('2', '2117'); return fals
   ^
  32. Varování Řádek 210, znak 50: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   href="#" title="Средне" class="r3-unit" onclick="doRate('3', '2117'); return fals
   ^
  33. Varování Řádek 211, znak 50: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   href="#" title="Хорошо" class="r4-unit" onclick="doRate('4', '2117'); return fals
   ^
  34. Varování Řádek 212, znak 51: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   ref="#" title="Отлично" class="r5-unit" onclick="doRate('5', '2117'); return fals
   ^
  35. Varování Řádek 235, znak 15: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
       Автор: <a onclick="ShowProfile('admin', 'http://multi-net.su/index.php?subact
   ^
  36. Varování Řádek 239, znak 30: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
     <li class="current-rating" style="width:60%;">60</li>
   ^
  37. Varování Řádek 240, znak 49: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
    href="#" title="Плохо" class="r1-unit" onclick="doRate('1', '2115'); return fals
   ^
  38. Varování Řádek 241, znak 53: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   f="#" title="Приемлемо" class="r2-unit" onclick="doRate('2', '2115'); return fals
   ^
  39. Varování Řádek 242, znak 50: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   href="#" title="Средне" class="r3-unit" onclick="doRate('3', '2115'); return fals
   ^
  40. Varování Řádek 243, znak 50: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   href="#" title="Хорошо" class="r4-unit" onclick="doRate('4', '2115'); return fals
   ^
  41. Varování Řádek 244, znak 51: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   ref="#" title="Отлично" class="r5-unit" onclick="doRate('5', '2115'); return fals
   ^
  42. Varování Řádek 267, znak 15: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
       Автор: <a onclick="ShowProfile('admin', 'http://multi-net.su/index.php?subact
   ^
  43. Varování Řádek 271, znak 30: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
     <li class="current-rating" style="width:60%;">60</li>
   ^
  44. Varování Řádek 272, znak 49: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
    href="#" title="Плохо" class="r1-unit" onclick="doRate('1', '2114'); return fals
   ^
  45. Varování Řádek 273, znak 53: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   f="#" title="Приемлемо" class="r2-unit" onclick="doRate('2', '2114'); return fals
   ^
  46. Varování Řádek 274, znak 50: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   href="#" title="Средне" class="r3-unit" onclick="doRate('3', '2114'); return fals
   ^
  47. Varování Řádek 275, znak 50: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   href="#" title="Хорошо" class="r4-unit" onclick="doRate('4', '2114'); return fals
   ^
  48. Varování Řádek 276, znak 51: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   ref="#" title="Отлично" class="r5-unit" onclick="doRate('5', '2114'); return fals
   ^
  49. Varování Řádek 299, znak 15: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
       Автор: <a onclick="ShowProfile('admin', 'http://multi-net.su/index.php?subact
   ^
  50. Varování Řádek 303, znak 30: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
     <li class="current-rating" style="width:80%;">80</li>
   ^
  51. Varování Řádek 304, znak 49: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
    href="#" title="Плохо" class="r1-unit" onclick="doRate('1', '2113'); return fals
   ^
  52. Varování Řádek 305, znak 53: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   f="#" title="Приемлемо" class="r2-unit" onclick="doRate('2', '2113'); return fals
   ^
  53. Varování Řádek 306, znak 50: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   href="#" title="Средне" class="r3-unit" onclick="doRate('3', '2113'); return fals
   ^
  54. Varování Řádek 307, znak 50: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   href="#" title="Хорошо" class="r4-unit" onclick="doRate('4', '2113'); return fals
   ^
  55. Varování Řádek 308, znak 51: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   ref="#" title="Отлично" class="r5-unit" onclick="doRate('5', '2113'); return fals
   ^
  56. Varování Řádek 331, znak 15: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
       Автор: <a onclick="ShowProfile('admin', 'http://multi-net.su/index.php?subact
   ^
  57. Varování Řádek 354, znak 15: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
       Автор: <a onclick="ShowProfile('admin', 'http://multi-net.su/index.php?subact
   ^
  58. Varování Řádek 358, znak 30: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
     <li class="current-rating" style="width:80%;">80</li>
   ^
  59. Varování Řádek 359, znak 49: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
    href="#" title="Плохо" class="r1-unit" onclick="doRate('1', '2111'); return fals
   ^
  60. Varování Řádek 360, znak 53: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   f="#" title="Приемлемо" class="r2-unit" onclick="doRate('2', '2111'); return fals
   ^
  61. Varování Řádek 361, znak 50: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   href="#" title="Средне" class="r3-unit" onclick="doRate('3', '2111'); return fals
   ^
  62. Varování Řádek 362, znak 50: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   href="#" title="Хорошо" class="r4-unit" onclick="doRate('4', '2111'); return fals
   ^
  63. Varování Řádek 363, znak 51: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   ref="#" title="Отлично" class="r5-unit" onclick="doRate('5', '2111'); return fals
   ^
  64. Varování Řádek 386, znak 15: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
       Автор: <a onclick="ShowProfile('admin', 'http://multi-net.su/index.php?subact
   ^
  65. Varování Řádek 390, znak 30: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
     <li class="current-rating" style="width:40%;">40</li>
   ^
  66. Varování Řádek 391, znak 49: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
    href="#" title="Плохо" class="r1-unit" onclick="doRate('1', '2109'); return fals
   ^
  67. Varování Řádek 392, znak 53: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   f="#" title="Приемлемо" class="r2-unit" onclick="doRate('2', '2109'); return fals
   ^
  68. Varování Řádek 393, znak 50: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   href="#" title="Средне" class="r3-unit" onclick="doRate('3', '2109'); return fals
   ^
  69. Varování Řádek 394, znak 50: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   href="#" title="Хорошо" class="r4-unit" onclick="doRate('4', '2109'); return fals
   ^
  70. Varování Řádek 395, znak 51: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   ref="#" title="Отлично" class="r5-unit" onclick="doRate('5', '2109'); return fals
   ^
  71. Varování Řádek 400, znak 28: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
      <!--sizestart:2--><span style="font-size:10pt;"><!--/sizestart--> На основании
   ^
  72. Varování Řádek 418, znak 15: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
       Автор: <a onclick="ShowProfile('admin', 'http://multi-net.su/index.php?subact
   ^
  73. Varování Řádek 422, znak 30: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
     <li class="current-rating" style="width:80%;">80</li>
   ^
  74. Varování Řádek 423, znak 49: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
    href="#" title="Плохо" class="r1-unit" onclick="doRate('1', '2108'); return fals
   ^
  75. Varování Řádek 424, znak 53: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   f="#" title="Приемлемо" class="r2-unit" onclick="doRate('2', '2108'); return fals
   ^
  76. Varování Řádek 425, znak 50: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   href="#" title="Средне" class="r3-unit" onclick="doRate('3', '2108'); return fals
   ^
  77. Varování Řádek 426, znak 50: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   href="#" title="Хорошо" class="r4-unit" onclick="doRate('4', '2108'); return fals
   ^
  78. Varování Řádek 427, znak 51: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   ref="#" title="Отлично" class="r5-unit" onclick="doRate('5', '2108'); return fals
   ^
  79. Varování Řádek 452, znak 26: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
    <a class="thide toptop" onclick="scroll(0,0); return false" href="#">Наверх</a>
   ^
  80. Varování Řádek 469, znak 162: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   lass="monthselect"><a class="monthlink" onclick="doCalendar('01','2024','right');
   ^
  81. Varování Řádek 473, znak 720: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   /b></a><br /><div id="dle_news_archive" style="display:none;"><a class="archives"
   ^
  82. Varování Řádek 473, znak 2706: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   rchive_link" ><br /><a class="archives" onclick="$('#dle_news_archive').toggle('b
   ^
  83. Varování Řádek 477, znak 10: kotva jménem "LEFTMENU" již v dokumentu je.
   <div id="leftmenu" class="block"></div>
   ^

   Název kotvy musí být unikátní. Při porovnání shody není rozhodující velikost písmen.

  84. Varování Řádek 492, znak 18: hodnota atributu "COLOR" je chybná; "#000000;" není barva.
     <font color="#000000;">
   ^
  85. Varování Řádek 518, znak 73: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
     <input type='submit' name='logined' value=' Войти ' onclick='set_referrer()'>
   ^
  Validní HTML 4.01!

  2006–2008 © Chamurappi; tuto službu neprovozuje W3C.

  Nevíte-li si s něčím rady, doporučuji diskusi Jak psát web.