• O validátoru
 • Novinky
 • Dokumentace
 • Integrace do prohlížečů
 • Výsledek:
  Dokument neprošel validací, 16 chyb a 29 varování.
  http://nutritions-playground.com/  
  text/html — HTML 5 
  utf-8  (tvrdí HTTP hlavička a interní deklarace) 
  Zobrazit:
   

  # Stránka není validní HTML 5.

  Následuje seznam připomínek:

  1. Informace HTTP hlavička: zjištěna hlavička "Vary: Accept-Encoding,User-Agent"; pravděpodobně existuje více reprezentací zdroje.
   Vary: Accept-Encoding,User-Agent
   ^

   Webový dokument stažený z určené adresy budí dojem, že je jen jednou z několika verzí, které lze z téže URL stáhnout. Server podle hlaviček dotazu pravděpodobně upravuje (větví) výstup — různí návštěvníci (či roboti) s různými prohlížeči (či z různých zemí) mohou dostávat různý kód. Validátor umí pochopitelně zvalidovat jen to, co server pošle jemu a o jiných verzích nic neví. Je tedy možné, že část návštěvníků dostává nevalidní kód a validátor validní. Nebo naopak. Záleží-li vám na validitě, pak asi chcete, aby validní kód dostávali všichni.

   Český validátor umí při stahování validovaného dokumentu emulovat identifikaci prohlížečů. V rozšířeném rozhraní pro validaci dokumentu na webu si můžete pohrát s nastavením hlaviček dotazu.

  2. Varování Řádek 37, znak 3: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
     <script type="text/javascript">
   ^
  3. Varování Řádek 41, znak 3: The "type" attribute for the "style" element is not needed and should be omitted..
     <style type="text/css">
   ^
  4. Varování Řádek 59, znak 1: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
   <script type='text/javascript' src='//ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.8.3/
   ^
  5. Varování Řádek 60, znak 1: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
   <script type='text/javascript' src='https://nutritions-playground.com/wp-content/
   ^
  6. Varování Řádek 61, znak 1: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
   <script type='text/javascript' src='//ajax.googleapis.com/ajax/libs/jqueryui/1.9.
   ^
  7. Varování Řádek 62, znak 1: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
   <script type='text/javascript' src='http://nutritions-playground.com/wp-content/t
   ^
  8. Varování Řádek 63, znak 1: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
   <script type='text/javascript' src='http://nutritions-playground.com/wp-content/t
   ^
  9. Varování Řádek 64, znak 1: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
   <script type='text/javascript' src='http://nutritions-playground.com/wp-content/t
   ^
  10. Varování Řádek 65, znak 1: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
   <script type='text/javascript' src='http://nutritions-playground.com/wp-content/t
   ^
  11. Varování Řádek 69, znak 13: The "type" attribute for the "style" element is not needed and should be omitted..
         <style type="text/css">
   ^
  12. Chyba Řádek 87, znak 7: atribut "href" elementu "link": Illegal character in query: space is not allowed má nedovolenou hodnotu "https://fonts.googleapis.com/css?family=Yanone Kaffeesatz:400,700".
   <link href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Yanone Kaffeesatz:400,700" re
   ^
  13. Varování Řádek 88, znak 1: The "type" attribute for the "style" element is not needed and should be omitted..
   <style type="text/css">
   ^
  14. Chyba Řádek 91, znak 7: atribut "href" elementu "link": Illegal character in query: space is not allowed má nedovolenou hodnotu "https://fonts.googleapis.com/css?family=Droid Sans:400,400italic,700,700italic".
   <link href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Droid Sans:400,400italic,700,
   ^
  15. Varování Řádek 92, znak 1: The "type" attribute for the "style" element is not needed and should be omitted..
   <style type="text/css">
   ^
  16. Varování Řádek 96, znak 1: The "type" attribute for the "style" element is not needed and should be omitted..
   <style type="text/css">
   ^
  17. Chyba Řádek 151, znak 30: element "p" nesmí být potomkem elementu "span" v tomto kontextu.
                  <p><a href="https://nutritions-playground.com/why-mo
   ^
  18. Varování Řádek 162, znak 7: The first occurrence of ID "featured-thumbnail" was here..
         <a href="https://nutritions-playground.com/why-more-facilities-are-offering
   ^
  19. Varování Řádek 162, znak 7: The first occurrence of ID "featured-thumbnail" was here..
         <a href="https://nutritions-playground.com/why-more-facilities-are-offering
   ^
  20. Varování Řádek 162, znak 7: The first occurrence of ID "featured-thumbnail" was here..
         <a href="https://nutritions-playground.com/why-more-facilities-are-offering
   ^
  21. Varování Řádek 162, znak 7: The first occurrence of ID "featured-thumbnail" was here..
         <a href="https://nutritions-playground.com/why-more-facilities-are-offering
   ^
  22. Chyba Řádek 172, znak 30: element "p" nesmí být potomkem elementu "span" v tomto kontextu.
                  <p><a href="https://nutritions-playground.com/playgr
   ^
  23. Chyba Řádek 183, znak 7: Duplicate ID "featured-thumbnail"..
         <a href="https://nutritions-playground.com/playground-perils/" title="Playg
   ^
  24. Chyba Řádek 193, znak 30: element "p" nesmí být potomkem elementu "span" v tomto kontextu.
                  <p><a href="https://nutritions-playground.com/histor
   ^
  25. Chyba Řádek 204, znak 7: Duplicate ID "featured-thumbnail"..
         <a href="https://nutritions-playground.com/history-of-playground-design/" t
   ^
  26. Chyba Řádek 214, znak 30: element "p" nesmí být potomkem elementu "span" v tomto kontextu.
                  <p><a href="https://nutritions-playground.com/the-ke
   ^
  27. Chyba Řádek 225, znak 7: Duplicate ID "featured-thumbnail"..
         <a href="https://nutritions-playground.com/the-key-topics-and-principles-of
   ^
  28. Chyba Řádek 235, znak 30: element "p" nesmí být potomkem elementu "span" v tomto kontextu.
                  <p><a href="https://nutritions-playground.com/basic-
   ^
  29. Chyba Řádek 246, znak 7: Duplicate ID "featured-thumbnail"..
         <a href="https://nutritions-playground.com/basic-playground-safety-guidelin
   ^
  30. Chyba Řádek 260, znak 9: atribut "id" elementu "li": An ID must not contain whitespace má nedovolenou hodnotu "widget_block widget_search".
       <li id="widget_block widget_search" class="widget widget-sidebar"><form role=
   ^
  31. Chyba Řádek 278, znak 86: Named character reference was not terminated by a semicolon. (Or "&" should have been escaped as "&amp;".).
   href="https://nutritions-playground.com/terms-of-use/">Terms of Use</a>&nbsp&nbsp
   ^
  32. Chyba Řádek 278, znak 91: Named character reference was not terminated by a semicolon. (Or "&" should have been escaped as "&amp;".).
   href="https://nutritions-playground.com/terms-of-use/">Terms of Use</a>&nbsp&nbsp 
   ^
  33. Chyba Řádek 279, znak 72: Named character reference was not terminated by a semicolon. (Or "&" should have been escaped as "&amp;".).
   <a href="https://nutritions-playground.com/about-us/">About Us</a>&nbsp&nbsp
   ^
  34. Chyba Řádek 279, znak 77: Named character reference was not terminated by a semicolon. (Or "&" should have been escaped as "&amp;".).
   <a href="https://nutritions-playground.com/about-us/">About Us</a>&nbsp&nbsp 
   ^
  35. Varování Řádek 287, znak 28: The document is not mappable to XML 1.0 due to two consecutive hyphens in a comment..
   <!--Twitter Button Script------>
   ^
  36. Varování Řádek 289, znak 1: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
   <script type="text/javascript">
   ^
  37. Varování Řádek 296, znak 34: The document is not mappable to XML 1.0 due to two consecutive hyphens in a comment..
   <!--Facebook Like Button Script------>
   ^
  38. Varování Řádek 305, znak 1: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
   <script type="text/javascript">
   ^
  39. Varování Řádek 312, znak 1: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
   <script type="text/javascript"> 
   ^
  40. Varování Řádek 326, znak 1: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
   <script type='text/javascript' src='http://nutritions-playground.com/wp-content/p
   ^
  41. Varování Řádek 327, znak 1: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
   <script type='text/javascript' src='http://nutritions-playground.com/wp-includes/
   ^
  42. Varování Řádek 328, znak 1: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
   <script type='text/javascript' id='wp-util-js-extra'>
   ^
  43. Varování Řádek 333, znak 1: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
   <script type='text/javascript' src='http://nutritions-playground.com/wp-includes/
   ^
  44. Varování Řádek 334, znak 1: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
   <script type='text/javascript' id='wp_review-js-js-extra'>
   ^
  45. Varování Řádek 339, znak 1: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
   <script type='text/javascript' src='http://nutritions-playground.com/wp-content/p
   ^
  46. Varování Řádek 340, znak 1: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
   <script type='text/javascript' src='http://nutritions-playground.com/wp-includes/
   ^
  Validní HTML 4.01!

  2006–2008 © Chamurappi; tuto službu neprovozuje W3C.

  Nevíte-li si s něčím rady, doporučuji diskusi Jak psát web.