• O validátoru
 • Novinky
 • Dokumentace
 • Integrace do prohlížečů
 • Výsledek:
  Při validaci došlo k chybě.
  https://www.oliviapharm.com/  
  text/html — (chybí deklarace) 
  iso-8859-2 
  Zobrazit:
   

  # Validace nebyla provedena.

  Následuje seznam připomínek:

  1. Varování Před validací: chybí deklarace kódování; užívám "iso-8859-2".

   Kódování HTML dokumentu byste měli vždy uvádět, jinak hrozí špatné zobrazení některých znaků. Přidejte na začátek elementu <head> následující kód:

   <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=kódování">

   Za text kódování dosadíte buď iso-8859-2, nebo windows-1250, nebo utf-8. Přečtěte si více o kódování češtiny.

  2. Selhání Před validací: selhala komunikace se vzdáleným SGML/XML parserem.

   Neopadne-li vaše touha validovat, zkuste po chvíli obnovit (aktualizovat, refreshovat) tuto stránku.

  3. Chyba Řádek 1, znak 1: chybí deklarace typu dokumentu; předpokládám "HTML 4.01 Transitional".
   <html>
   ^

   Kontrolovaný dokument neobsahuje DOCTYPE deklaraci. Validátor zkouší validovat s pomocí Transitional DTD. Chybu odstraníte tím, že na první řádek dokumentu vložíte tuto deklaraci:

   <!doctype html public "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">

   Vykreslování v prohlížeči tato úprava neovlivní.

  4. Varování Řádek 30, znak 20: hodnota atributu "COLOR" je chybná; "FFFFFF" není barva.
         <font color="FFFFFF">
   ^
  5. Varování Řádek 79, znak 66: nevyplněná hodnota atributu "ALT" na elementu "IMG".
   <img src="images/w1.gif" width="168" height="30" border="0" alt=""><br>
   ^

   Atribut „alt“ by měl obsahovat textovou alternativu k obrázku srozumitelnou pro běžného smrtelníka. Podívejte se na příklad se psem Benem.

  6. Varování Řádek 85, znak 18: hodnota atributu "BGCOLOR" je chybná; "ffffdf" není barva.
    <table bgcolor="ffffdf" align="center" width="100%" cellpading="0" cellspasing="
   ^
  7. Varování Řádek 171, znak 59: nevyplněná hodnota atributu "ALT" na elementu "IMG".
        <img src="images/line.gif" width="8" height="1" alt=""><br>
   ^
  8. Varování Řádek 364, znak 39: hodnota atributu "SIZE" je chybná; "-16" není velikost písma.
     <font face="ARIAL, HELVETICA" size="-16">
   ^

   Dovolené velikosti jsou pouze absolutní 1 až 7 a relativní -3 až +3.

  9. Varování Řádek 375, znak 58: nevyplněná hodnota atributu "ALT" na elementu "IMG".
      <img src="images/line.gif" width="40" height="1" alt="">
   ^
  Validní HTML 4.01!

  2006–2008 © Chamurappi; tuto službu neprovozuje W3C.

  Nevíte-li si s něčím rady, doporučuji diskusi Jak psát web.