• O validátoru
 • Novinky
 • Dokumentace
 • Integrace do prohlížečů
 • Výsledek:
  Při validaci došlo k chybě.
  (chyba 403) http://pacificbonanza.org/  
  text/html — HTML 4.0 Transitional 
  utf-8  (tvrdí HTTP hlavička a interní deklarace) 
  Zobrazit:
   

  # Validace nebyla provedena.

  Následuje seznam připomínek:

  1. Selhání Před validací: selhala komunikace se vzdáleným SGML/XML parserem.

   Neopadne-li vaše touha validovat, zkuste po chvíli obnovit (aktualizovat, refreshovat) tuto stránku.

  2. Informace HTTP hlavička: validuji chybovou stránku s HTTP statusem "403 Forbidden".
   HTTP/1.0 403 Forbidden
   ^

   Server zahlásil chybu, nyní pozorujete výsledek validace dotyčné chybové hlášky.

  3. Varování Řádek 1, znak 433: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   ad><body bgcolor="#005d84"><center><div style="background:#fff;border-radius:8px;
   ^

   Dokument používá atributy „style“, nikde však neurčuje, v jakém stylovacím jazyku jsou psány jejich hodnoty. Specifikace říká (anglicky), že i atributy by měly mít svůj MIME typ. Užíváte-li CSS, přidejte do části <head> svého dokumentu následující <meta> element:

   <meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css">

   Druhou možností, jak se zbavit tohoto varování, je nepoužívání atributu „style“. K zaměření elementu ze stylopisu můžete použít třídy či identifikátory.

  4. Varování Řádek 1, znak 576: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   ;text-align:left"><center></center><img style="float:left;margin:7px 7px 0 -3px" 
   ^
  5. Varování Řádek 1, znak 839: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   i67eikf7SalKGKlJJzpfMW/iwFwAAOw=="><div style="font-weight:bold;word-wrap:break-w
   ^
  6. Varování Řádek 1, znak 1014: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
    network administrator.</div></div><div style="word-wrap:break-word;margin-top:8p
   ^
  Validní HTML 4.01!

  2006–2008 © Chamurappi; tuto službu neprovozuje W3C.

  Nevíte-li si s něčím rady, doporučuji diskusi Jak psát web.