• O validátoru
 • Novinky
 • Dokumentace
 • Integrace do prohlížečů
 • Výsledek:
  Při validaci došlo k chybě.
  http://pro-spray.pl/  
  text/html — XHTML 1.0 Transitional 
  utf-8  (tvrdí HTTP hlavička a interní deklarace) 
  Zobrazit:
   

  # Validace nebyla provedena.

  Následuje seznam připomínek:

  1. Selhání Před validací: selhala komunikace se vzdáleným SGML/XML parserem.

   Neopadne-li vaše touha validovat, zkuste po chvíli obnovit (aktualizovat, refreshovat) tuto stránku.

  2. Varování Řádek 37, znak 98: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   rect=http%3A%2F%2Fpro-spray.pl%2F"><img style="filter:alpha(opacity=100); opacity
   ^

   Dokument používá atributy „style“, nikde však neurčuje, v jakém stylovacím jazyku jsou psány jejich hodnoty. Specifikace říká (anglicky), že i atributy by měly mít svůj MIME typ. Užíváte-li CSS, přidejte do části <head> svého dokumentu následující <meta> element:

   <meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css">

   Druhou možností, jak se zbavit tohoto varování, je nepoužívání atributu „style“. K zaměření elementu ze stylopisu můžete použít třídy či identifikátory.

  3. Varování Řádek 37, znak 284: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   rect=http%3A%2F%2Fpro-spray.pl%2F"><img style="" src="/images/prospray-en.png" />
   ^
  4. Varování Řádek 37, znak 416: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   rect=http%3A%2F%2Fpro-spray.pl%2F"><img style="" src="/images/prospray-ru.png" />
   ^
  5. Varování Řádek 37, znak 548: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   rect=http%3A%2F%2Fpro-spray.pl%2F"><img style="" src="/images/prospray-cs.png" />
   ^
  6. Varování Řádek 37, znak 680: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   rect=http%3A%2F%2Fpro-spray.pl%2F"><img style="" src="/images/prospray-es.png" />
   ^
  7. Varování Řádek 37, znak 812: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   rect=http%3A%2F%2Fpro-spray.pl%2F"><img style="" src="/images/prospray-hu.png" />
   ^
  8. Varování Řádek 37, znak 944: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   rect=http%3A%2F%2Fpro-spray.pl%2F"><img style="" src="/images/prospray-fr.png" />
   ^
  Validní HTML 4.01!

  2006–2008 © Chamurappi; tuto službu neprovozuje W3C.

  Nevíte-li si s něčím rady, doporučuji diskusi Jak psát web.