• O validátoru
 • Novinky
 • Dokumentace
 • Integrace do prohlížečů
 • Výsledek:
  Při validaci došlo k chybě.
  http://proflinks.ru/registration/4351  
  text/html — XHTML 1.0 Strict 
  utf-8  (tvrdí HTTP hlavička) 
  Zobrazit:
   

  # Validace nebyla provedena.

  Následuje seznam připomínek:

  1. Selhání Před validací: selhala komunikace se vzdáleným SGML/XML parserem.

   Neopadne-li vaše touha validovat, zkuste po chvíli obnovit (aktualizovat, refreshovat) tuto stránku.

  2. Chyba Řádek 4, znak 62: nesoulad kódování.
    <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=windows-1251"/>
   ^

   HTTP hlavička Content-Type doporučuje jiné kódování než vnitřní deklarace. Upřednostňuji informaci z HTTP hlavičky.

  3. Varování Řádek 34, znak 80: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   type="text" name="ulogin" value="Логин" onfocus="if (!window.__cfRLUnblockHandler
   ^

   Dokument používá skripty v atributech „onněco“, nikde však neurčuje, v jakém skriptovacím jazyku jsou psány jejich hodnoty. Specifikace říká (anglicky), že i atributy by měly mít svůj MIME typ. Užíváte-li JavaScript, přidejte do části <head> svého dokumentu následující <meta> element:

   <meta http-equiv="Content-Script-Type" content="text/javascript">

   Druhou možností, jak se zbavit tohoto varování, je nepoužívání skriptovacích atributů. Ovladače událostí můžete navěsit na elementy externím skriptem.

  4. Varování Řádek 34, znak 176: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   ; if(this.value=='Логин')this.value=''" onblur="if (!window.__cfRLUnblockHandlers
   ^
  5. Varování Řádek 35, znak 88: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   ssword" name="upassword" value="Пароль" onfocus="if (!window.__cfRLUnblockHandler
   ^
  6. Varování Řádek 35, znak 185: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
    if(this.value=='Пароль')this.value=''" onblur="if (!window.__cfRLUnblockHandlers
   ^
  7. Varování Řádek 49, znak 52: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   rm id="regestration-form" method="post" onsubmit="if (!window.__cfRLUnblockHandle
   ^
  8. Varování Řádek 52, znak 93: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   n" maxlength="50" value="" name="login" onchange="if (!window.__cfRLUnblockHandle
   ^
  9. Varování Řádek 57, znak 84: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   stration-pass" value="" name="password" onchange="if (!window.__cfRLUnblockHandle
   ^
  10. Varování Řádek 62, znak 96: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   s-replay" value="" name="conf_password" onchange="if (!window.__cfRLUnblockHandle
   ^
  11. Varování Řádek 67, znak 78: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   gestration-email" value="" name="email" onchange="if (!window.__cfRLUnblockHandle
   ^
  12. Varování Řádek 72, znak 81: nevyplněná hodnota atributu "ALT" na elementu "IMG".
          <img id="captcha_img" src="/files/captcha/captcha_img.php" alt="" />
   ^

   Atribut „alt“ by měl obsahovat textovou alternativu k obrázku srozumitelnou pro běžného smrtelníka. Podívejte se na příklad se psem Benem.

  13. Varování Řádek 79, znak 63: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   s/captcha/captcha_renew.gif" border="0" style="display:none;visibility:hidden;"><
   ^

   Dokument používá atributy „style“, nikde však neurčuje, v jakém stylovacím jazyku jsou psány jejich hodnoty. Specifikace říká (anglicky), že i atributy by měly mít svůj MIME typ. Užíváte-li CSS, přidejte do části <head> svého dokumentu následující <meta> element:

   <meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css">

   Druhou možností, jak se zbavit tohoto varování, je nepoužívání atributu „style“. K zaměření elementu ze stylopisu můžete použít třídy či identifikátory.

  14. Varování Řádek 93, znak 20: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
         <input onclick="if (!window.__cfRLUnblockHandlers) return false; yaCo
   ^
  15. Varování Řádek 97, znak 50: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
       <p id="regestration-login-error" style="display: none;">Неверный формат им
   ^
  16. Varování Řádek 98, znak 49: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <p id="regestration-login-length-error" style="display: none;">Слишком длинное им
   ^
  17. Varování Řádek 99, znak 41: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
       <p id="regestration-pass-error" style="display: none;">Неверный формат па
   ^
  18. Varování Řádek 100, znak 48: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
    <p id="regestration-pass-replay-error" style="display: none;">Поля паролей не со
   ^
  19. Varování Řádek 101, znak 42: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
       <p id="regestration-email-error" style="display: none;">Неверный формат ад
   ^
  20. Varování Řádek 108, znak 1: nalezen bludný BOM.
   ·<div id="foot">
   ^

   Znak Byte-Order Mark bývá na začátku dokumentů užívajících kódování Unicode a neměl by se nacházet nikde jinde. Některé prohlížeče jej vnímají jako neznámý znak a pokouší se ho vykreslit, což může způsobit problémy se zobrazením stránky. Z pohledu validátoru je BOM znak jako každý jiný, takže jeho přítomnost na nesprávném místě může vyvolat záhadnou chybu.

   Tato závada většinou vzniká při spojování souborů psaných v UTF-8 serverovou technologií, která pro toto kódování nemá nativní podporu (typicky PHP).

  21. Varování Řádek 131, znak 60: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   target="_blank"><img id="licntDB95" width="31" height="31" style="border:0" 
   ^
  22. Varování Řádek 134, znak 6: nevyplněná hodnota atributu "ALT" na elementu "IMG".
   alt=""/></a><script data-cfasync="false" src="/cdn-cgi/scripts/5c5dd728/cloudflar
   ^
  23. Varování Řádek 143, znak 145: nevyplněná hodnota atributu "ALT" na elementu "IMG".
   olid ; width: 88px; height: 31px;" alt="" data-cfsrc="/templates/default/img/130_
   ^
  24. Varování Řádek 143, znak 202: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   mplates/default/img/130_wm_persona.png" style="display:none;visibility:hidden;"><
   ^
  25. Varování Řádek 144, znak 2: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
    style="border: 0px solid ; width: 88px; height: 31px;" alt=""
   ^
  26. Varování Řádek 144, znak 62: nevyplněná hodnota atributu "ALT" na elementu "IMG".
    style="border: 0px solid ; width: 88px; height: 31px;" alt=""
   ^
  27. Varování Řádek 145, znak 194: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   emplates/default/img/88x31_wm_blue.png" style="display:none;visibility:hidden;"><
   ^
  28. Varování Řádek 146, znak 2: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
    style="width: 88px; height: 31px;" alt="Мы принимаем WebMoney"
   ^
  29. Varování Řádek 151, znak 92: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   .png" title="Оплата с расчетного счета" style="display:none;visibility:hidden;"><
   ^
  30. Varování Řádek 181, znak 57: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   img src="//mc.yandex.ru/watch/28928120" style="position:absolute; left:-9999px;" 
   ^
  31. Varování Řádek 181, znak 103: nevyplněná hodnota atributu "ALT" na elementu "IMG".
   tch/28928120" style="position:absolute; left:-9999px;" alt="" /></div></noscript>
   ^
  Validní HTML 4.01!

  2006–2008 © Chamurappi; tuto službu neprovozuje W3C.

  Nevíte-li si s něčím rady, doporučuji diskusi Jak psát web.