• O validátoru
 • Novinky
 • Dokumentace
 • Integrace do prohlížečů
 • Výsledek:
  Při validaci došlo k chybě.
  http://property.malaysiamostwanted.com/profiles/TimothyiSam  
  text/html — XHTML 1.0 Strict 
  utf-8  (tvrdí interní deklarace) 
  Zobrazit:
   

  # Validace nebyla provedena.

  Následuje seznam připomínek:

  1. Selhání Před validací: selhala komunikace se vzdáleným SGML/XML parserem.

   Neopadne-li vaše touha validovat, zkuste po chvíli obnovit (aktualizovat, refreshovat) tuto stránku.

  2. Varování Řádek 12, znak 24: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
     <div align="right" style="float: right;">
   ^

   Dokument používá atributy „style“, nikde však neurčuje, v jakém stylovacím jazyku jsou psány jejich hodnoty. Specifikace říká (anglicky), že i atributy by měly mít svůj MIME typ. Užíváte-li CSS, přidejte do části <head> svého dokumentu následující <meta> element:

   <meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css">

   Druhou možností, jak se zbavit tohoto varování, je nepoužívání atributu „style“. K zaměření elementu ze stylopisu můžete použít třídy či identifikátory.

  3. Varování Řádek 16, znak 39: kotva jménem "FLEXBUTTON" již v dokumentu je.
   </span>as Property Hunter or<span id="flexButton">
   ^

   Název kotvy musí být unikátní. Při porovnání shody není rozhodující velikost písmen.

  4. Varování Řádek 25, znak 67: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   laysiamostwanted.com/" >Price</a><small style="color: #ff0000; font-weight: bold;
   ^
  5. Varování Řádek 28, znak 6: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <div style="margin: 5px 2px 2px 2px; width:99%;">
   ^
  6. Varování Řádek 29, znak 7: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
    <div style="float: right; margin-right: 10px;">Help <span id="flexButton">
   ^
  7. Varování Řádek 29, znak 64: kotva jménem "FLEXBUTTON" již v dokumentu je.
    <div style="float: right; margin-right: 10px;">Help <span id="flexButton">
   ^
  8. Varování Řádek 33, znak 6: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <div style="position: absolute; left: 50%; top: 180px; margin-left: 390px;"><scri
   ^
  9. Varování Řádek 52, znak 10: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
     <div style="float: left;">
   ^
  10. Varování Řádek 55, znak 53: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <a href="/"><img src="/img/logo_64.png" style="" alt="Malaysia Property &amp; Rea
   ^
  11. Varování Řádek 57, znak 13: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
       <h3 style="color: #66CC33; margin: 0 0 2px 5px;">Search for Malaysia Prop
   ^
  12. Varování Řádek 68, znak 23: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <div id="maincontent" style="width: 100%;">
   ^
  13. Varování Řádek 78, znak 17: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <div id="score" style="float: left; margin-top: 18px;">
   ^
  14. Varování Řádek 84, znak 11: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <h1><span style="color: #a56ffd;">TimothyiSam</span>'s Profile</h1>
   ^
  15. Varování Řádek 89, znak 6: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <div style="overflow: hidden; width: 100%;">
   ^
  16. Varování Řádek 90, znak 6: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <div style="float: left; width: 114px; text-align: center; padding-bottom: 2px; o
   ^
  17. Varování Řádek 91, znak 70: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   0014/profile/3335.jpg" class="imageBox" style="width: 100px; height: 100px;" widt
   ^
  18. Varování Řádek 91, znak 137: nevyplněná hodnota atributu "ALT" na elementu "IMG".
   ox" style="width: 100px; height: 100px;" width="100" height="100" alt="" /><br />
   ^

   Atribut „alt“ by měl obsahovat textovou alternativu k obrázku srozumitelnou pro běžného smrtelníka. Podívejte se na příklad se psem Benem.

  19. Varování Řádek 94, znak 6: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <div style="float: left; margin: 2px 0 2px 10px; width: 50%;">
   ^
  20. Varování Řádek 101, znak 6: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <div style="float: right; background: #fff3db; border: 1px solid #dcdcdb; margin-
   ^
  21. Varování Řádek 107, znak 5: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <h1 style="color: #cb0100;">Contributions</h1>
   ^
  22. Varování Řádek 114, znak 66: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   tFeedback/143335" rel="ajaxcontentarea" onclick="return false;">Feedbacks</a></li
   ^

   Dokument používá skripty v atributech „onněco“, nikde však neurčuje, v jakém skriptovacím jazyku jsou psány jejich hodnoty. Specifikace říká (anglicky), že i atributy by měly mít svůj MIME typ. Užíváte-li JavaScript, přidejte do části <head> svého dokumentu následující <meta> element:

   <meta http-equiv="Content-Script-Type" content="text/javascript">

   Druhou možností, jak se zbavit tohoto varování, je nepoužívání skriptovacích atributů. Ovladače událostí můžete navěsit na elementy externím skriptem.

  23. Varování Řádek 119, znak 48: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <div id="ajaxcontentarea" class="contentstyle" style="width: 95%;">
   ^
  Validní HTML 4.01!

  2006–2008 © Chamurappi; tuto službu neprovozuje W3C.

  Nevíte-li si s něčím rady, doporučuji diskusi Jak psát web.