• O validátoru
 • Novinky
 • Dokumentace
 • Integrace do prohlížečů
 • Výsledek:
  Při validaci došlo k chybě.
  http://rdcvw.com/space-uid-147600.html  
  text/html — XHTML 1.0 Transitional 
  gbk  (tvrdí HTTP hlavička a interní deklarace) 
  Zobrazit:
   

  # Validace nebyla provedena.

  Následuje seznam připomínek:

  1. Selhání Před validací: selhala komunikace se vzdáleným SGML/XML parserem.

   Neopadne-li vaše touha validovat, zkuste po chvíli obnovit (aktualizovat, refreshovat) tuto stránku.

  2. Varování Řádek 30, znak 51: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   ember.php?mod=logging&action=login" onclick="showWindow('login', this.href)">
   ^

   Dokument používá skripty v atributech „onněco“, nikde však neurčuje, v jakém skriptovacím jazyku jsou psány jejich hodnoty. Specifikace říká (anglicky), že i atributy by měly mít svůj MIME typ. Užíváte-li JavaScript, přidejte do části <head> svého dokumentu následující <meta> element:

   <meta http-equiv="Content-Script-Type" content="text/javascript">

   Druhou možností, jak se zbavit tohoto varování, je nepoužívání skriptovacích atributů. Ovladače událostí můžete navěsit na elementy externím skriptem.

  3. Varování Řádek 34, znak 69: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   amp;do=home" id="navs" class="showmenu" onmouseover="showMenu(this.id);">返回首页</a>
   ^
  4. Varování Řádek 42, znak 51: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   ainurl" href="http://rdcvw.com/?147600" onclick="setCopy('http://rdcvw.com/?14760
   ^
  5. Varování Řádek 43, znak 24: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   <a href="javascript:;" onclick="addFavorite(location.href, document.title)">[收藏]<
   ^
  6. Varování Řádek 44, znak 8: kotva jménem "DOMAINURL" již v dokumentu je.
   <a id="domainurl" href="http://rdcvw.com/?147600" onclick="setCopy('http://rdcvw.
   ^

   Název kotvy musí být unikátní. Při porovnání shody není rozhodující velikost písmen.

  7. Varování Řádek 44, znak 51: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   ainurl" href="http://rdcvw.com/?147600" onclick="setCopy('http://rdcvw.com/?14760
   ^
  8. Varování Řádek 56, znak 47: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   lass="p_pop h_pop" id="mn_userapp_menu" style="display: none"></div><ul id="navs_
   ^

   Dokument používá atributy „style“, nikde však neurčuje, v jakém stylovacím jazyku jsou psány jejich hodnoty. Specifikace říká (anglicky), že i atributy by měly mít svůj MIME typ. Užíváte-li CSS, přidejte do části <head> svého dokumentu následující <meta> element:

   <meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css">

   Druhou možností, jak se zbavit tohoto varování, je nepoužívání atributu „style“. K zaměření elementu ze stylopisu můžete použít třídy či identifikátory.

  9. Varování Řádek 56, znak 119: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   id="navs_menu" class="p_pop topnav_pop" style="display:none;">        <li
   ^
  10. Varování Řádek 57, znak 37: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <ul id="myspace_menu" class="p_pop" style="display:none;">
   ^
  11. Varování Řádek 62, znak 23: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <div id="frame1_left" style="width:240px" class="z column">
   ^
  12. Varování Řádek 64, znak 544: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   sh=165c0c1c&fuid=147600" id="followmod" onclick="showWindow(this.id, this.href, '
   ^
  13. Varování Řádek 64, znak 740: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   riendhk_147600" id="a_friend_li_147600" onclick="showWindow(this.id, this.href, '
   ^
  14. Varování Řádek 64, znak 1009: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   ey=propokehk_147600" id="a_poke_147600" onclick="showWindow(this.id, this.href, '
   ^
  15. Varování Řádek 64, znak 1218: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   mid=0&daterange=2" id="a_sendpm_147600" onclick="showWindow('showMsgBox', this.hr
   ^
  16. Varování Řádek 73, znak 25: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <div id="frame1_center" style="width:480px" class="z column">
   ^
  17. Varování Řádek 75, znak 415: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   em>兴趣爱好</em>Billiards, pool</li></ul><p style="text-align: right;"><a href="home.
   ^
  18. Varování Řádek 88, znak 24: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <div id="frame1_right" style="width:240px" class="z column">
   ^
  19. Varování Řádek 121, znak 29: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
      <td align="center"><p style = "line-height:200%"><font style="font-size:12p
   ^
  20. Varování Řádek 121, znak 62: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   er"><p style = "line-height:200%"><font style="font-size:12px" color="#999999">[ 
   ^
  21. Varování Řádek 130, znak 40: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   <span hidefocus="true"><a title="返回顶部" onclick="window.scrollTo('0','0')" class="
   ^
  22. Varování Řádek 133, znak 26: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
      <div id="discuz_tips" style="display:none;"></div>
   ^
  Validní HTML 4.01!

  2006–2008 © Chamurappi; tuto službu neprovozuje W3C.

  Nevíte-li si s něčím rady, doporučuji diskusi Jak psát web.