• O validátoru
 • Novinky
 • Dokumentace
 • Integrace do prohlížečů
 • Výsledek:
  Dokument neprošel validací, 35 chyb a 48 varování.
  http://s3.amazonaws.com/jav-videos/porn-cosplay-japan.html  
  text/html — XHTML 1.0 Transitional 
  iso-8859-2 
  Zobrazit:
   

  # Stránka není validní XHTML 1.0 Transitional.

  Následuje seznam připomínek:

  1. Varování Před validací: chybí deklarace kódování; užívám "iso-8859-2".

   Kódování HTML dokumentu byste měli vždy uvádět, jinak hrozí špatné zobrazení některých znaků. Přidejte na začátek elementu <head> následující kód:

   <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=kódování">

   Za text kódování dosadíte buď iso-8859-2, nebo windows-1250, nebo utf-8. Přečtěte si více o kódování češtiny.

  2. Chyba Řádek 1, znak 121: definice typu dokumentu "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" obsahuje chyby.
   g/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"><html xmlns=http://www.w3.org/1999/xhtml
   ^

   Příčinou této chyby je posílání XHTML dokumentu s typem „text/html“.

   Oprava deklarace typu dokumentu nesníží přístupnost webu, ani neohrozí funkčnost, neboť všechny prohlížeče již nyní v souladu s doporučením W3C považují validovaný kód za (rozbité) HTML. Korektní deklarace pro HTML dokument vypadá takto:

   <!doctype html public "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">

   Oficiální W3C Validátor tuto chybu neumí najít, protože nahlíží na dokument jinak, než mají nahlížet vyhovující cílová zařízení.

  3. Chyba Řádek 1, znak 134: hodnota fixního atributu neodpovídá předepsané hodnotě.
   TD/xhtml1-transitional.dtd"><html xmlns=http://www.w3.org/1999/xhtml xml:lang=en 
   ^
  4. Varování Řádek 1, znak 139: NET-umožňující počáteční značka vyžaduje SHORTTAG YES.
   tml1-transitional.dtd"><html xmlns=http://www.w3.org/1999/xhtml xml:lang=en lang=
   ^
  5. Varování Řádek 1, znak 139: zjištěn NET zápis.
   tml1-transitional.dtd"><html xmlns=http://www.w3.org/1999/xhtml xml:lang=en lang=
   ^

   Podle nepříliš známých pravidel HTML může být počáteční značka elementu ukončena lomítkem. Říká se tomu NET zápis. Specifikace dovoluje zapsat <h1>tohle</h1> jako <h1/tohle/, <br> jako <br/, <img> jako <img/ a tak dále. Prohlížeče tento podivný druh syntaxe příliš nepodporují kvůli značnému množství dokumentů spoléhajících se na porušování webových standardů, přesto však je stále právoplatnou součástí jazyka.

   Vámi validovaný dokument má býti a bude v prohlížeči (či v jakémkoli jiném cílovém zařízení) rozebírán HTML parserem, takže se na něj HTML pravidla samozřejmě vztahují. V prohlížečích nerespektujících specifikaci (těch je většina) bude lomítko s velkou pravděpodobností ignorováno jako každý jiný znak nepatřící do počáteční značky.

   Existence NET zápisu vám může někdy zamaskovat problém, pokud třeba zapomenete dát URL adresu v atributu do uvozovek.

  6. Chyba Řádek 1, znak 140: ukončovací značka elementu "HTML", který dosud neskončil.
   ml1-transitional.dtd"><html xmlns=http://www.w3.org/1999/xhtml xml:lang=en lang=e
   ^

   Uvnitř <html> musí být přítomné elementy <head> a <body>.

  7. Chyba Řádek 1, znak 140: ukončovací značka elementu "HTML", který dosud neskončil.
   ml1-transitional.dtd"><html xmlns=http://www.w3.org/1999/xhtml xml:lang=en lang=e
   ^
  8. Chyba Řádek 1, znak 141: znaková data nejsou povolena na tomto místě.
   l1-transitional.dtd"><html xmlns=http://www.w3.org/1999/xhtml xml:lang=en lang=en
   ^

   Prostý text zde není dovolený, musíte jej zanořit do nějakého elementu.

   Často se tato chyba vyskytuje při validování podle Strict DTD, pokud dáte text přímo do BODY nebo do FORM. Chybu odstraníte tím, že text vložíte do elementu, který je na daném místě povolený (u BODY třeba odstavec, u FORMu FIELDSET apod.).

  9. Chyba Řádek 1, znak 188: element "HEAD" není dovolen na tomto místě.
   org/1999/xhtml xml:lang=en lang=en><head><title>Free Porn cosplay japan Jav XXX C
   ^

   Uvedený element se objevil někde, kde jeho existence není žádaná. Může jít o nekorektní zanoření elementů nebo také jejich překřížení.

   Jedna z běžných příčin této chyby je používání XHTML syntaxe v HTML dokumentu. Kvůli pravidlům HTML o implicitním zavírání značek může mít tahle chyba kaskádový efekt a vyvolat řadu dalších chybových hlášek.

  10. Chyba Řádek 1, znak 291: nedovolený atribut "CHARSET".
   n Videos, Watch Sex Movies</title><meta charset=utf-8><meta name=description cont
   ^

   Použili jste atribut, který není v definici typu dokumentu u tohoto elementu dovolen. Tato chyba je často způsobena tím, že se dokument v DOCTYPE deklaraci odkazuje na Strict verzi a ve skutečnosti je odladěn podle Transitional (např. pokud jde o atribut „target“ nebo „align“). Druhou možností je, že užíváte nějakou proprietární extenzi jazyka, třeba „marginheight“ (použijte raději CSS) nebo „autocomplete“.

   Tato chyba vás také může potkat, pokud užíváte elementy nedovolené v tomto typu dokumentu (třeba EMBED) — každý atribut na takovém elementu vyvolá jednu chybovou hlášku. Jakmile odstraníte problémový element, všechny zmizí.

  11. Chyba Řádek 1, znak 304: povinný atribut "CONTENT" elementu "META" není uveden.
   ch Sex Movies</title><meta charset=utf-8><meta name=description content="Watch be
   ^

   Tento atribut je u daného elementu povinný, ale zde chybí.

  12. Chyba Řádek 1, znak 576: hodnota atributu musí být v uvozovkách, pokud obsahuje i jiné než jmenné znaky.
   alable=no"><meta name=robots content=all,index,follow><link rel=stylesheet type=t
   ^

   Použili jste znak, který není považován za jmenný znak (což většinou bývá písmenko). Při použití těchto znaků uvnitř atributů je nutné uzavřít hodnotu atributu do uvozovek nebo apostrofů.

  13. Varování Řádek 1, znak 616: hodnota atributu "TYPE" je chybná; "text" není MIME typ.
   ,index,follow><link rel=stylesheet type=text/css href=https://s3.amazonaws.com/ja
   ^
  14. Varování Řádek 1, znak 620: NET-umožňující počáteční značka vyžaduje SHORTTAG YES.
   ex,follow><link rel=stylesheet type=text/css href=https://s3.amazonaws.com/jav-vi
   ^
  15. Varování Řádek 1, znak 620: zjištěn NET zápis.
   ex,follow><link rel=stylesheet type=text/css href=https://s3.amazonaws.com/jav-vi
   ^
  16. Chyba Řádek 1, znak 621: znaková data nejsou povolena na tomto místě.
   x,follow><link rel=stylesheet type=text/css href=https://s3.amazonaws.com/jav-vid
   ^
  17. Chyba Řádek 1, znak 687: element "BODY" není dovolen na tomto místě.
   aws.com/jav-videos/tube.css></head><body><div class=main><div class="box_a center
   ^
  18. Chyba Řádek 1, znak 689: ukončovací značka elementu "DIV" je vynechána, což jeho deklarace nepřipouští.
   s.com/jav-videos/tube.css></head><body><div class=main><div class="box_a center a
   ^

   Zapomněli jste uzavřít element.

  19. Chyba Řádek 1, znak 705: ukončovací značka elementu "DIV" je vynechána, což jeho deklarace nepřipouští.
   /tube.css></head><body><div class=main><div class="box_a center air3"><div class=
   ^
  20. Varování Řádek 1, znak 929: NET-umožňující počáteční značka vyžaduje SHORTTAG YES.
   odel sex video leaked</h3><a href=https://hdsex.club/taboo-marquez-search>https:/
   ^
  21. Varování Řádek 1, znak 929: zjištěn NET zápis.
   odel sex video leaked</h3><a href=https://hdsex.club/taboo-marquez-search>https:/
   ^
  22. Chyba Řádek 1, znak 1005: ukončovací značka pro element "A", který není otevřen.
   tps://hdsex.club/taboo-marquez-search</a><h3>(2) - Japan giving birth</h3><a href
   ^

   Validátor našel ukončovací značku pro uvedený element, ale ten nebyl otevřen. Taková věc se často stává, smažete-li při editaci dokumentu otevírací značku nebo se pokusíte uzavřít elementy v jiném pořadí, než v jakém jste je otevřeli.

   Element se také mohl sám implicitně zavřít, pokud má nepovinnou ukončovací značku a pokusili jste se do něj dát něco, co do něj nepatří.

   Tato chyba též mohla nastat uvnitř elementu <script> z důvodu vypisování HTML kódu JavaScriptem. V takovém případě použijte zápis <\/tag> — přidejte obrácené lomítko, to funkčnost neovlivní, ale chybu ve validitě odstraní.

  23. Varování Řádek 1, znak 1053: NET-umožňující počáteční značka vyžaduje SHORTTAG YES.
    - Japan giving birth</h3><a href=https://xhdporn.org/video/eva-de-dominici-sangr
   ^
  24. Varování Řádek 1, znak 1053: zjištěn NET zápis.
    - Japan giving birth</h3><a href=https://xhdporn.org/video/eva-de-dominici-sangr
   ^
  25. Chyba Řádek 1, znak 1207: ukončovací značka pro element "A", který není otevřen.
   -sangre-en-la-boca-sex-scene-38698381</a><h3>(3) - Sunny leone poran hb</h3><a hr
   ^
  26. Varování Řádek 1, znak 1257: NET-umožňující počáteční značka vyžaduje SHORTTAG YES.
    Sunny leone poran hb</h3><a href=https://xlxx.club/watch/11449702/big-natural-ti
   ^
  27. Varování Řádek 1, znak 1257: zjištěn NET zápis.
    Sunny leone poran hb</h3><a href=https://xlxx.club/watch/11449702/big-natural-ti
   ^
  28. Chyba Řádek 1, znak 1409: ukončovací značka pro element "A", který není otevřen.
   ural-tits-reverse-cowgirl-compilation</a><h3>(4) - Sex hentai naruto</h3><a href=
   ^
  29. Varování Řádek 1, znak 1456: NET-umožňující počáteční značka vyžaduje SHORTTAG YES.
   ) - Sex hentai naruto</h3><a href=https://xhdporn.org/video/akina-hara-gets-share
   ^
  30. Varování Řádek 1, znak 1456: zjištěn NET zápis.
   ) - Sex hentai naruto</h3><a href=https://xhdporn.org/video/akina-hara-gets-share
   ^
  31. Chyba Řádek 1, znak 1620: ukončovací značka pro element "A", který není otevřen.
   ed-by-two-males-in-threesome-19830795</a><h3>(5) - Tamilauntys liegal sex videos<
   ^
  32. Varování Řádek 1, znak 1679: NET-umožňující počáteční značka vyžaduje SHORTTAG YES.
   tys liegal sex videos</h3><a href=https://hamsterx.co/free-japanese-sleep-mama-fu
   ^
  33. Varování Řádek 1, znak 1679: zjištěn NET zápis.
   tys liegal sex videos</h3><a href=https://hamsterx.co/free-japanese-sleep-mama-fu
   ^
  34. Chyba Řádek 1, znak 1787: ukončovací značka pro element "A", který není otevřen.
   o/free-japanese-sleep-mama-full-movie</a><h3>(6) - Beauty venus3 av video</h3><a 
   ^
  35. Varování Řádek 1, znak 1839: NET-umožňující počáteční značka vyžaduje SHORTTAG YES.
   eauty venus3 av video</h3><a href=https://pornfap.org/thai-massage-veryhotteens-b
   ^
  36. Varování Řádek 1, znak 1839: zjištěn NET zápis.
   eauty venus3 av video</h3><a href=https://pornfap.org/thai-massage-veryhotteens-b
   ^
  37. Chyba Řádek 1, znak 1983: ukončovací značka pro element "A", který není otevřen.
   yhotteens-blogspot-com-83119645-video</a><h3>(7) - Thailand sex videos</h3><a hre
   ^
  38. Varování Řádek 1, znak 2032: NET-umožňující počáteční značka vyžaduje SHORTTAG YES.
   - Thailand sex videos</h3><a href=https://xlxx.club/watch/4292387/shawn-johnson-j
   ^
  39. Varování Řádek 1, znak 2032: zjištěn NET zápis.
   - Thailand sex videos</h3><a href=https://xlxx.club/watch/4292387/shawn-johnson-j
   ^
  40. Chyba Řádek 1, znak 2158: ukončovací značka pro element "A", který není otevřen.
   2387/shawn-johnson-jerk-off-challenge</a><h3>(8) - Indonsesia</h3><a href=https:/
   ^
  41. Varování Řádek 1, znak 2198: NET-umožňující počáteční značka vyžaduje SHORTTAG YES.
   ><h3>(8) - Indonsesia</h3><a href=https://beegfap.com/find/dick-1.html>https://be
   ^
  42. Varování Řádek 1, znak 2198: zjištěn NET zápis.
   ><h3>(8) - Indonsesia</h3><a href=https://beegfap.com/find/dick-1.html>https://be
   ^
  43. Chyba Řádek 1, znak 2268: ukončovací značka pro element "A", který není otevřen.
   >https://beegfap.com/find/dick-1.html</a><h3>(9) - Mature pissing porn</h3><a hre
   ^
  44. Varování Řádek 1, znak 2317: NET-umožňující počáteční značka vyžaduje SHORTTAG YES.
   - Mature pissing porn</h3><a href=https://beegfap.com/find/sexvideo-parishilton-1
   ^
  45. Varování Řádek 1, znak 2317: zjištěn NET zápis.
   - Mature pissing porn</h3><a href=https://beegfap.com/find/sexvideo-parishilton-1
   ^
  46. Chyba Řádek 1, znak 2419: ukončovací značka pro element "A", který není otevřen.
   .com/find/sexvideo-parishilton-1.html</a><h3>(10) - Jepang familly sex</h3><a hre
   ^
  47. Varování Řádek 1, znak 2468: NET-umožňující počáteční značka vyžaduje SHORTTAG YES.
    - Jepang familly sex</h3><a href=https://xxxclips.mobi/boy-affair-with-superb-au
   ^
  48. Varování Řádek 1, znak 2468: zjištěn NET zápis.
    - Jepang familly sex</h3><a href=https://xxxclips.mobi/boy-affair-with-superb-au
   ^
  49. Chyba Řádek 1, znak 2608: ukončovací značka pro element "A", který není otevřen.
   ith-superb-aunty-90779998-mobile-porn</a><h3>(11) - Mature painter fucks</h3><a h
   ^
  50. Varování Řádek 1, znak 2659: NET-umožňující počáteční značka vyžaduje SHORTTAG YES.
    Mature painter fucks</h3><a href=https://beegfap.com/find/teenlikeitbig-1.html>h
   ^
  51. Varování Řádek 1, znak 2659: zjištěn NET zápis.
    Mature painter fucks</h3><a href=https://beegfap.com/find/teenlikeitbig-1.html>h
   ^
  52. Chyba Řádek 1, znak 2747: ukončovací značka pro element "A", který není otevřen.
   beegfap.com/find/teenlikeitbig-1.html</a><br><br><p> View the best Porn cosplay j
   ^
  53. Varování Řádek 1, znak 3017: NET-umožňující počáteční značka vyžaduje SHORTTAG YES.
   class="box_a center air3"><a href=https://s3.amazonaws.com/jav-videos/miae152.htm
   ^
  54. Varování Řádek 1, znak 3017: zjištěn NET zápis.
   class="box_a center air3"><a href=https://s3.amazonaws.com/jav-videos/miae152.htm
   ^
  55. Chyba Řádek 1, znak 3104: ukončovací značka pro element "A", který není otevřen.
   e="margin: 1px;" class=small>Miae-152</a><a href=https://s3.amazonaws.com/jav-vid
   ^
  56. Varování Řádek 1, znak 3119: NET-umožňující počáteční značka vyžaduje SHORTTAG YES.
   " class=small>Miae-152</a><a href=https://s3.amazonaws.com/jav-videos/akari-asagi
   ^
  57. Varování Řádek 1, znak 3119: zjištěn NET zápis.
   " class=small>Miae-152</a><a href=https://s3.amazonaws.com/jav-videos/akari-asagi
   ^
  58. Chyba Řádek 1, znak 3229: ukončovací značka pro element "A", který není otevřen.
    1px;" class=big>Akari asagiri squirt</a><a href=https://s3.amazonaws.com/jav-vid
   ^
  59. Varování Řádek 1, znak 3244: NET-umožňující počáteční značka vyžaduje SHORTTAG YES.
   g>Akari asagiri squirt</a><a href=https://s3.amazonaws.com/jav-videos/star888ss.h
   ^
  60. Varování Řádek 1, znak 3244: zjištěn NET zápis.
   g>Akari asagiri squirt</a><a href=https://s3.amazonaws.com/jav-videos/star888ss.h
   ^
  61. Chyba Řádek 1, znak 3335: ukončovací značka pro element "A", který není otevřen.
   "margin: 1px;" class=small>Star-888ss</a><a href=https://s3.amazonaws.com/jav-vid
   ^
  62. Varování Řádek 1, znak 3350: NET-umožňující počáteční značka vyžaduje SHORTTAG YES.
   class=small>Star-888ss</a><a href=https://s3.amazonaws.com/jav-videos/fakehub-por
   ^
  63. Varování Řádek 1, znak 3350: zjištěn NET zápis.
   class=small>Star-888ss</a><a href=https://s3.amazonaws.com/jav-videos/fakehub-por
   ^
  64. Chyba Řádek 1, znak 3444: ukončovací značka pro element "A", který není otevřen.
   "margin: 1px;" class=big>Fakehub porn</a><a href=https://s3.amazonaws.com/jav-vid
   ^
  65. Varování Řádek 1, znak 3459: NET-umožňující počáteční značka vyžaduje SHORTTAG YES.
   class=big>Fakehub porn</a><a href=https://s3.amazonaws.com/jav-videos/fc2ppv-8734
   ^
  66. Varování Řádek 1, znak 3459: zjištěn NET zápis.
   class=big>Fakehub porn</a><a href=https://s3.amazonaws.com/jav-videos/fc2ppv-8734
   ^
  67. Chyba Řádek 1, znak 3559: ukončovací značka pro element "A", který není otevřen.
   in: 1px;" class=medium>Fc2-ppv 873454</a><a href=https://s3.amazonaws.com/jav-vid
   ^
  68. Varování Řádek 1, znak 3574: NET-umožňující počáteční značka vyžaduje SHORTTAG YES.
   =medium>Fc2-ppv 873454</a><a href=https://s3.amazonaws.com/jav-videos/ssni215.htm
   ^
  69. Varování Řádek 1, znak 3574: zjištěn NET zápis.
   =medium>Fc2-ppv 873454</a><a href=https://s3.amazonaws.com/jav-videos/ssni215.htm
   ^
  70. Chyba Řádek 1, znak 3661: ukončovací značka pro element "A", který není otevřen.
   e="margin: 1px;" class=small>Ssni-215</a><a href=https://s3.amazonaws.com/jav-vid
   ^
  71. Varování Řádek 1, znak 3676: NET-umožňující počáteční značka vyžaduje SHORTTAG YES.
   " class=small>Ssni-215</a><a href=https://s3.amazonaws.com/jav-videos/rki457.html
   ^
  72. Varování Řádek 1, znak 3676: zjištěn NET zápis.
   " class=small>Ssni-215</a><a href=https://s3.amazonaws.com/jav-videos/rki457.html
   ^
  73. Chyba Řádek 1, znak 3761: ukončovací značka pro element "A", který není otevřen.
   le="margin: 1px;" class=small>Rki-457</a><a href=https://s3.amazonaws.com/jav-vid
   ^
  74. Varování Řádek 1, znak 3776: NET-umožňující počáteční značka vyžaduje SHORTTAG YES.
   ;" class=small>Rki-457</a><a href=https://s3.amazonaws.com/jav-videos/nonton-anri
   ^
  75. Varování Řádek 1, znak 3776: zjištěn NET zápis.
   ;" class=small>Rki-457</a><a href=https://s3.amazonaws.com/jav-videos/nonton-anri
   ^
  76. Chyba Řádek 1, znak 3882: ukončovací značka pro element "A", který není otevřen.
   : 1px;" class=small>Nonton anri okita</a><a href=https://s3.amazonaws.com/jav-vid
   ^
  77. Varování Řádek 1, znak 3897: NET-umožňující počáteční značka vyžaduje SHORTTAG YES.
   mall>Nonton anri okita</a><a href=https://s3.amazonaws.com/jav-videos/arb-porno.h
   ^
  78. Varování Řádek 1, znak 3897: zjištěn NET zápis.
   mall>Nonton anri okita</a><a href=https://s3.amazonaws.com/jav-videos/arb-porno.h
   ^
  79. Chyba Řádek 1, znak 3985: ukončovací značka pro element "A", který není otevřen.
   le="margin: 1px;" class=big>Arb porno</a><a href=https://s3.amazonaws.com/jav-vid
   ^
  80. Varování Řádek 1, znak 4000: NET-umožňující počáteční značka vyžaduje SHORTTAG YES.
   ;" class=big>Arb porno</a><a href=https://s3.amazonaws.com/jav-videos/fc2-ppv-710
   ^
  81. Varování Řádek 1, znak 4000: zjištěn NET zápis.
   ;" class=big>Arb porno</a><a href=https://s3.amazonaws.com/jav-videos/fc2-ppv-710
   ^
  82. Chyba Řádek 1, znak 4101: ukončovací značka pro element "A", který není otevřen.
   in: 1px;" class=medium>Fc2 ppv 710647</a></div><div class=box_n><p>Copyright (201
   ^
  83. Chyba Řádek 1, znak 4172: ukončovací značka pro element "HTML", který není otevřen.
   710647</a></div><div class=box_n><p>Copyright (2018-2019)</p></div></body></html>
   ^
  Validní HTML 4.01!

  2006–2008 © Chamurappi; tuto službu neprovozuje W3C.

  Nevíte-li si s něčím rady, doporučuji diskusi Jak psát web.