• O validátoru
 • Novinky
 • Dokumentace
 • Integrace do prohlížečů
 • Výsledek:
  Dokument neprošel validací, 92 chyb a 72 varování.
  (chyba 404) http://siewfoon.nl/2019/01/11/chloroquine-phosphate-cena-v-l-eacute-k-aacute-rn-283-brno/  
  text/html — (chybí deklarace) 
  utf-8  (tvrdí HTTP hlavička a interní deklarace) 
  Zobrazit:
   

  # Stránka není validní, chybí deklarace.

  Následuje seznam připomínek:

  1. Informace HTTP hlavička: validuji chybovou stránku s HTTP statusem "404 Not Found".
   HTTP/1.1 404 Not Found
   ^

   Server zahlásil chybu, nyní pozorujete výsledek validace dotyčné chybové hlášky.

  2. Chyba Řádek 1, znak 1: chybí deklarace typu dokumentu; předpokládám "HTML 4.01 Transitional".
     
   ^

   Kontrolovaný dokument neobsahuje DOCTYPE deklaraci. Validátor zkouší validovat s pomocí Transitional DTD. Chybu odstraníte tím, že na první řádek dokumentu vložíte tuto deklaraci:

   <!doctype html public "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">

   Vykreslování v prohlížeči tato úprava neovlivní.

  3. Varování Řádek 2, znak 7: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
    <div style="display: none;"><script type="text/javascript" src="//js.users.51.la
   ^

   Dokument používá atributy „style“, nikde však neurčuje, v jakém stylovacím jazyku jsou psány jejich hodnoty. Specifikace říká (anglicky), že i atributy by měly mít svůj MIME typ. Užíváte-li CSS, přidejte do části <head> svého dokumentu následující <meta> element:

   <meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css">

   Druhou možností, jak se zbavit tohoto varování, je nepoužívání atributu „style“. K zaměření elementu ze stylopisu můžete použít třídy či identifikátory.

  4. Chyba Řádek 2, znak 29: element "DIV" není dovolen na tomto místě.
    <div style="display: none;"><script type="text/javascript" src="//js.users.51.la
   ^

   Uvedený element se objevil někde, kde jeho existence není žádaná. Může jít o nekorektní zanoření elementů nebo také jejich překřížení.

   Jedna z běžných příčin této chyby je používání XHTML syntaxe v HTML dokumentu. Kvůli pravidlům HTML o implicitním zavírání značek může mít tahle chyba kaskádový efekt a vyvolat řadu dalších chybových hlášek.

  5. Varování Řádek 4, znak 1: nalezen bludný BOM.
   ·<script src="//www.javagr.nl/gr35-gr-valentino.js" type="text/javascript"></scri
   ^

   Znak Byte-Order Mark bývá na začátku dokumentů užívajících kódování Unicode a neměl by se nacházet nikde jinde. Některé prohlížeče jej vnímají jako neznámý znak a pokouší se ho vykreslit, což může způsobit problémy se zobrazením stránky. Z pohledu validátoru je BOM znak jako každý jiný, takže jeho přítomnost na nesprávném místě může vyvolat záhadnou chybu.

   Tato závada většinou vzniká při spojování souborů psaných v UTF-8 serverovou technologií, která pro toto kódování nemá nativní podporu (typicky PHP).

  6. Chyba Řádek 4, znak 74: element "SCRIPT" není dovolen na tomto místě.
   w.javagr.nl/gr35-gr-valentino.js" type="text/javascript"></script><!DOCTYPE html>
   ^
  7. Chyba Řádek 4, znak 86: deklarace "DOCTYPE" není dovolena v těle dokumentu.
   w.javagr.nl/gr35-gr-valentino.js" type="text/javascript"></script><!DOCTYPE html>
   ^

   Deklarace <!doctype> musí být před kořenovým elementem, není dovolena uvnitř instance dokumentu.

  8. Chyba Řádek 7, znak 48: nedovolený atribut "CLASS".
    (gte IE 9)|!(IE)]><!--><html lang="el" class="loading-site no-js"> <!--<![endif]
   ^

   Použili jste atribut, který není v definici typu dokumentu u tohoto elementu dovolen. Tato chyba je často způsobena tím, že se dokument v DOCTYPE deklaraci odkazuje na Strict verzi a ve skutečnosti je odladěn podle Transitional (např. pokud jde o atribut „target“ nebo „align“). Druhou možností je, že užíváte nějakou proprietární extenzi jazyka, třeba „marginheight“ (použijte raději CSS) nebo „autocomplete“.

   Tato chyba vás také může potkat, pokud užíváte elementy nedovolené v tomto typu dokumentu (třeba EMBED) — každý atribut na takovém elementu vyvolá jednu chybovou hlášku. Jakmile odstraníte problémový element, všechny zmizí.

  9. Chyba Řádek 7, znak 74: element "HTML" není dovolen na tomto místě.
   te IE 9)|!(IE)]><!--><html lang="el" class="loading-site no-js"> <!--<![endif]-->
   ^
  10. Chyba Řádek 9, znak 8: nedovolený atribut "CHARSET".
    <meta charset="UTF-8" />
   ^
  11. Varování Řádek 9, znak 24: NET-umožňující počáteční značka vyžaduje SHORTTAG YES.
    <meta charset="UTF-8" />
   ^
  12. Chyba Řádek 9, znak 24: povinný atribut "CONTENT" elementu "META" není uveden.
    <meta charset="UTF-8" />
   ^

   Tento atribut je u daného elementu povinný, ale zde chybí.

  13. Varování Řádek 9, znak 24: zjištěn NET zápis.
    <meta charset="UTF-8" />
   ^

   Podle nepříliš známých pravidel HTML může být počáteční značka elementu ukončena lomítkem. Říká se tomu NET zápis. Specifikace dovoluje zapsat <h1>tohle</h1> jako <h1/tohle/, <br> jako <br/, <img> jako <img/ a tak dále. Prohlížeče tento podivný druh syntaxe příliš nepodporují kvůli značnému množství dokumentů spoléhajících se na porušování webových standardů, přesto však je stále právoplatnou součástí jazyka.

   Vámi validovaný dokument má býti a bude v prohlížeči (či v jakémkoli jiném cílovém zařízení) rozebírán HTML parserem, takže se na něj HTML pravidla samozřejmě vztahují. V prohlížečích nerespektujících specifikaci (těch je většina) bude lomítko s velkou pravděpodobností ignorováno jako každý jiný znak nepatřící do počáteční značky.

   Existence NET zápisu vám může někdy zamaskovat problém, pokud třeba zapomenete dát URL adresu v atributu do uvozovek.

  14. Chyba Řádek 9, znak 25: znaková data nejsou povolena na tomto místě.
    <meta charset="UTF-8" />
   ^

   Prostý text zde není dovolený, musíte jej zanořit do nějakého elementu.

   Často se tato chyba vyskytuje při validování podle Strict DTD, pokud dáte text přímo do BODY nebo do FORM. Chybu odstraníte tím, že text vložíte do elementu, který je na daném místě povolený (u BODY třeba odstavec, u FORMu FIELDSET apod.).

  15. Varování Řádek 11, znak 52: NET-umožňující počáteční značka vyžaduje SHORTTAG YES.
    <link rel="profile" href="http://gmpg.org/xfn/11" />
   ^
  16. Varování Řádek 11, znak 52: zjištěn NET zápis.
    <link rel="profile" href="http://gmpg.org/xfn/11" />
   ^
  17. Varování Řádek 12, znak 60: NET-umožňující počáteční značka vyžaduje SHORTTAG YES.
    <link rel="pingback" href="http://siewfoon.nl/xmlrpc.php" />
   ^
  18. Varování Řádek 12, znak 60: zjištěn NET zápis.
    <link rel="pingback" href="http://siewfoon.nl/xmlrpc.php" />
   ^
  19. Chyba Řádek 14, znak 13: povinný atribut "TYPE" elementu "SCRIPT" není uveden.
        <script>document.documentElement.className = document.documentElement.classN
   ^

   Tento atribut určuje použitý skriptovací jazyk. Užíváte-li JavaScript, měli byste u elementu <script> uvést atribut type="text/javascript".

  20. Chyba Řádek 15, znak 11: povinný atribut "TYPE" elementu "SCRIPT" není uveden.
      <script>(function(html){html.className = html.className.replace(/\bno-js\b/,'j
   ^
  21. Varování Řádek 17, znak 86: NET-umožňující počáteční značka vyžaduje SHORTTAG YES.
   idth, initial-scale=1, maximum-scale=1" /><link rel='dns-prefetch' href='//fonts.
   ^
  22. Varování Řádek 17, znak 86: zjištěn NET zápis.
   idth, initial-scale=1, maximum-scale=1" /><link rel='dns-prefetch' href='//fonts.
   ^
  23. Varování Řádek 17, znak 143: NET-umožňující počáteční značka vyžaduje SHORTTAG YES.
   e=1, maximum-scale=1" /><link rel='dns-prefetch' href='//fonts.googleapis.com' />
   ^
  24. Chyba Řádek 17, znak 143: element "LINK" není dovolen na tomto místě.
   e=1, maximum-scale=1" /><link rel='dns-prefetch' href='//fonts.googleapis.com' />
   ^
  25. Varování Řádek 17, znak 143: zjištěn NET zápis.
   e=1, maximum-scale=1" /><link rel='dns-prefetch' href='//fonts.googleapis.com' />
   ^
  26. Varování Řádek 18, znak 43: NET-umožňující počáteční značka vyžaduje SHORTTAG YES.
   <link rel='dns-prefetch' href='//s.w.org' />
   ^
  27. Chyba Řádek 18, znak 43: element "LINK" není dovolen na tomto místě.
   <link rel='dns-prefetch' href='//s.w.org' />
   ^
  28. Varování Řádek 18, znak 43: zjištěn NET zápis.
   <link rel='dns-prefetch' href='//s.w.org' />
   ^
  29. Varování Řádek 19, znak 191: NET-umožňující počáteční značka vyžaduje SHORTTAG YES.
   outz Ελλάδα ysl Burberry dior παπουτσια Αθήνα" href="http://siewfoon.nl/feed/" />
   ^
  30. Chyba Řádek 19, znak 191: element "LINK" není dovolen na tomto místě.
   outz Ελλάδα ysl Burberry dior παπουτσια Αθήνα" href="http://siewfoon.nl/feed/" />
   ^
  31. Varování Řádek 19, znak 191: zjištěn NET zápis.
   outz Ελλάδα ysl Burberry dior παπουτσια Αθήνα" href="http://siewfoon.nl/feed/" />
   ^
  32. Varování Řádek 20, znak 204: NET-umožňující počáteční značka vyžaduje SHORTTAG YES.
   δα ysl Burberry dior παπουτσια Αθήνα" href="http://siewfoon.nl/comments/feed/" />
   ^
  33. Chyba Řádek 20, znak 204: element "LINK" není dovolen na tomto místě.
   δα ysl Burberry dior παπουτσια Αθήνα" href="http://siewfoon.nl/comments/feed/" />
   ^
  34. Varování Řádek 20, znak 204: zjištěn NET zápis.
   δα ysl Burberry dior παπουτσια Αθήνα" href="http://siewfoon.nl/comments/feed/" />
   ^
  35. Chyba Řádek 26, znak 25: element "STYLE" není dovolen na tomto místě.
     <style type="text/css">
   ^

   Element <style> je dovoleno dávat pouze do <head>, nikoliv do <body>. Jedna z běžných příčin této chyby je používání XHTML syntaxe v HTML dokumentu.

  36. Varování Řádek 40, znak 165: NET-umožňující počáteční značka vyžaduje SHORTTAG YES.
   es/css/dist/block-library/style.min.css?ver=5.4.9' type='text/css' media='all' />
   ^
  37. Chyba Řádek 40, znak 165: element "LINK" není dovolen na tomto místě.
   es/css/dist/block-library/style.min.css?ver=5.4.9' type='text/css' media='all' />
   ^
  38. Varování Řádek 40, znak 165: zjištěn NET zápis.
   es/css/dist/block-library/style.min.css?ver=5.4.9' type='text/css' media='all' />
   ^
  39. Varování Řádek 41, znak 204: NET-umožňující počáteční značka vyžaduje SHORTTAG YES.
   commerce-blocks/build/vendors-style.css?ver=2.7.1' type='text/css' media='all' />
   ^
  40. Chyba Řádek 41, znak 204: element "LINK" není dovolen na tomto místě.
   commerce-blocks/build/vendors-style.css?ver=2.7.1' type='text/css' media='all' />
   ^
  41. Varování Řádek 41, znak 204: zjištěn NET zápis.
   commerce-blocks/build/vendors-style.css?ver=2.7.1' type='text/css' media='all' />
   ^
  42. Varování Řádek 42, znak 188: NET-umožňující počáteční značka vyžaduje SHORTTAG YES.
   ages/woocommerce-blocks/build/style.css?ver=2.7.1' type='text/css' media='all' />
   ^
  43. Chyba Řádek 42, znak 188: element "LINK" není dovolen na tomto místě.
   ages/woocommerce-blocks/build/style.css?ver=2.7.1' type='text/css' media='all' />
   ^
  44. Varování Řádek 42, znak 188: zjištěn NET zápis.
   ages/woocommerce-blocks/build/style.css?ver=2.7.1' type='text/css' media='all' />
   ^
  45. Varování Řádek 43, znak 169: NET-umožňující počáteční značka vyžaduje SHORTTAG YES.
   ns/contact-form-7/includes/css/styles.css?ver=5.2' type='text/css' media='all' />
   ^
  46. Chyba Řádek 43, znak 169: element "LINK" není dovolen na tomto místě.
   ns/contact-form-7/includes/css/styles.css?ver=5.2' type='text/css' media='all' />
   ^
  47. Varování Řádek 43, znak 169: zjištěn NET zápis.
   ns/contact-form-7/includes/css/styles.css?ver=5.2' type='text/css' media='all' />
   ^
  48. Informace Řádek 43, znak 170: + dalších 46 varování.
   ns/contact-form-7/includes/css/styles.css?ver=5.2' type='text/css' media='all' />
   ^

   Zbývající varování jsou z úsporných důvodů skryty.

  49. Chyba Řádek 44, znak 8: nedovolený atribut "ID".
   <style id='woocommerce-inline-inline-css' type='text/css'>
   ^
  50. Chyba Řádek 44, znak 58: element "STYLE" není dovolen na tomto místě.
   <style id='woocommerce-inline-inline-css' type='text/css'>
   ^
  51. Chyba Řádek 47, znak 192: element "LINK" není dovolen na tomto místě.
   ishlist/assets/css/jquery.selectBox.css?ver=1.2.0' type='text/css' media='all' />
   ^
  52. Chyba Řádek 48, znak 163: element "LINK" není dovolen na tomto místě.
   /themes/flatsome/assets/css/fl-icons.css?ver=3.12' type='text/css' media='all' />
   ^
  53. Chyba Řádek 49, znak 203: element "LINK" není dovolen na tomto místě.
   grations/wc-yith-wishlist/wishlist.css?ver=3.10.2' type='text/css' media='all' />
   ^
  54. Chyba Řádek 50, znak 164: element "LINK" není dovolen na tomto místě.
   hemes/flatsome/assets/css/flatsome.css?ver=3.12.0' type='text/css' media='all' />
   ^
  55. Chyba Řádek 51, znak 169: element "LINK" není dovolen na tomto místě.
   /flatsome/assets/css/flatsome-shop.css?ver=3.12.0' type='text/css' media='all' />
   ^
  56. Chyba Řádek 52, znak 154: element "LINK" není dovolen na tomto místě.
   p-content/themes/flatsome-child/style.css?ver=3.0' type='text/css' media='all' />
   ^
  57. Chyba Řádek 53, znak 221: element "LINK" není dovolen na tomto místě.
   pt%3Aregular%2C400&#038;display=swap&#038;ver=3.9' type='text/css' media='all' />
   ^
  58. Chyba Řádek 56, znak 67: element "LINK" není dovolen na tomto místě.
   <link rel='https://api.w.org/' href='http://siewfoon.nl/wp-json/' />
   ^
  59. Chyba Řádek 57, znak 101: element "LINK" není dovolen na tomto místě.
   ype="application/rsd+xml" title="RSD" href="http://siewfoon.nl/xmlrpc.php?rsd" />
   ^
  60. Chyba Řádek 58, znak 114: element "LINK" není dovolen na tomto místě.
   cation/wlwmanifest+xml" href="http://siewfoon.nl/wp-includes/wlwmanifest.xml" /> 
   ^
  61. Chyba Řádek 59, znak 50: element "META" není dovolen na tomto místě.
   <meta name="generator" content="WordPress 5.4.9" />
   ^
  62. Chyba Řádek 60, znak 52: element "META" není dovolen na tomto místě.
   <meta name="generator" content="WooCommerce 4.3.0" />
   ^
  63. Chyba Řádek 61, znak 7: povinný atribut "TYPE" elementu "STYLE" není uveden.
   <style>.bg{opacity: 0; transition: opacity 1s; -webkit-transition: opacity 1s;} .
   ^

   Tento atribut určuje použitý stylovací jazyk. Užíváte-li CSS, měli byste u elementu <style> uvést atribut type="text/css".

  64. Chyba Řádek 61, znak 7: element "STYLE" není dovolen na tomto místě.
   <style>.bg{opacity: 0; transition: opacity 1s; -webkit-transition: opacity 1s;} .
   ^
  65. Chyba Řádek 61, znak 733: povinný atribut "TYPE" elementu "STYLE" není uveden.
   "></script><![endif]--> <noscript><style>.woocommerce-product-gallery{ opacity: 1
   ^
  66. Chyba Řádek 61, znak 733: element "STYLE" není dovolen na tomto místě.
   "></script><![endif]--> <noscript><style>.woocommerce-product-gallery{ opacity: 1
   ^
  67. Chyba Řádek 62, znak 40: element "STYLE" není dovolen na tomto místě.
    <style id="custom-css" type="text/css">:root {--primary-color: #446084;}.header-
   ^
  68. Chyba Řádek 62, znak 1531: ukončovací značka pro element "HEAD", který není otevřen.
   ent:"Sale";}.label-popular.menu-item > a:after{content:"Popular";}</style></head>
   ^

   Nejčastější příčinou této chyby je nadbytečné lomítko (tedy NET zápis) v hlavičce.

   Podle HTML specifikace lomítko v <meta/> či <link/> ukončí značku a většítko za ním je už bráno jako „znaková data“. Kvůli znakovým datům se <head> sám ukončí (má nepovinnou ukončovací značku) a začne <body> (má nepovinnou počáteční značku). Validátor si tedy stěžuje na to, že máte </head> uvnitř <body>. Po této chybové hlášce obvykle následuje „element "BODY" není dovolen na tomto místě“ — příčina je stejná.

   Odstraníte-li zbytečná lomítka ze značek v hlavičce, obě chyby zmizí.

  69. Chyba Řádek 64, znak 88: element "BODY" není dovolen na tomto místě.
   lass="error404 theme-flatsome woocommerce-no-js lightbox nav-dropdown-has-arrow">
   ^
  70. Chyba Řádek 72, znak 2: nedovolený element "HEADER".
    <header id="header" class="header has-sticky sticky-jump">
   ^

   Použili jste element, který není v definici typu dokumentu dovolen. Tato chyba je často způsobena tím, že se dokument v DOCTYPE deklaraci odkazuje na Strict verzi a ve skutečnosti je odladěn podle Transitional (např. pokud jde o element FONT nebo CENTER). Druhou možností je, že užíváte nějakou proprietární extenzi jazyka, třeba SPACER (použijte raději CSS) nebo MARQUEE.

  71. Chyba Řádek 72, znak 10: nedovolený atribut "ID".
    <header id="header" class="header has-sticky sticky-jump">
   ^
  72. Chyba Řádek 72, znak 22: nedovolený atribut "CLASS".
    <header id="header" class="header has-sticky sticky-jump">
   ^
  73. Chyba Řádek 78, znak 29: ukončovací značka elementu "UL", který dosud neskončil.
               </ul>
   ^

   Tuto chybu pravděpodobně způsobuje překřížení elementů. Pokud ne, pak to zcela určitě znamená, že v uvedeném elementu něco povinného chybí — například v UL musí být aspoň jeden LI atd.

  74. Chyba Řádek 83, znak 29: ukončovací značka elementu "UL", který dosud neskončil.
               </ul>
   ^
  75. Chyba Řádek 88, znak 29: ukončovací značka elementu "UL", který dosud neskončil.
               </ul>
   ^
  76. Chyba Řádek 93, znak 29: ukončovací značka elementu "UL", který dosud neskončil.
               </ul>
   ^
  77. Chyba Řádek 99, znak 81: nedovolený atribut "ROLE".
   "header-inner flex-row container logo-left medium-logo-center" role="navigation">
   ^
  78. Chyba Řádek 112, znak 17: nedovolený atribut "DATA-OPEN".
      <a href="#" data-open="#main-menu" data-pos="left" data-bg="main-menu-overlay
   ^
  79. Chyba Řádek 112, znak 40: nedovolený atribut "DATA-POS".
      <a href="#" data-open="#main-menu" data-pos="left" data-bg="main-menu-overlay
   ^
  80. Chyba Řádek 112, znak 56: nedovolený atribut "DATA-BG".
    data-open="#main-menu" data-pos="left" data-bg="main-menu-overlay" data-color=""
   ^
  81. Chyba Řádek 112, znak 84: nedovolený atribut "DATA-COLOR".
   -pos="left" data-bg="main-menu-overlay" data-color="" class="is-small" aria-label
   ^
  82. Chyba Řádek 112, znak 115: nedovolený atribut "ARIA-LABEL".
   overlay" data-color="" class="is-small" aria-label="Menu" aria-controls="main-men
   ^
  83. Chyba Řádek 112, znak 133: nedovolený atribut "ARIA-CONTROLS".
   r="" class="is-small" aria-label="Menu" aria-controls="main-menu" aria-expanded="
   ^
  84. Chyba Řádek 112, znak 159: nedovolený atribut "ARIA-EXPANDED".
   ass="is-small" aria-label="Menu" aria-controls="main-menu" aria-expanded="false">
   ^
  85. Chyba Řádek 132, znak 74: nedovolený atribut "ROLE".
   ux-search-box relative is-normal"><form role="search" method="get" class="searchf
   ^
  86. Chyba Řádek 136, znak 23: hodnota atributu "TYPE" nemůže být "SEARCH"; musí to být jedna z "TEXT", "PASSWORD", "CHECKBOX", "RADIO", "SUBMIT", "RESET", "FILE", "HIDDEN", "IMAGE", "BUTTON".
      <input type="search" id="woocommerce-product-search-field-0" class="search-fie
   ^

   Použitá hodnota atributu nepatří do seznamu deklarovaných možných hodnot, takže není dovolená. Například atribut „selected“ musí být buď minimalizovaný na zápis selected (možné pouze v HTML), nebo rozepsaný jako selected="selected". Varianta selected="true" není přípustná.

  87. Chyba Řádek 136, znak 91: nedovolený atribut "PLACEHOLDER".
   arch-field-0" class="search-field mb-0" placeholder="Αναζήτηση&hellip;" value="" 
   ^
  88. Chyba Řádek 155, znak 131: nedovolený atribut "DATA-CLASS".
   -link is-small" data-open="#cart-popup" data-class="off-canvas-cart" title="Καλάθ
   ^
  89. Chyba Řádek 192, znak 2: nedovolený element "MAIN".
    <main id="main" class="">
   ^
  90. Chyba Řádek 192, znak 8: nedovolený atribut "ID".
    <main id="main" class="">
   ^
  91. Chyba Řádek 192, znak 18: nedovolený atribut "CLASS".
    <main id="main" class="">
   ^
  92. Chyba Řádek 194, znak 3: nedovolený element "MAIN".
     <main id="main" class="site-main container pt" role="main">
   ^
  93. Chyba Řádek 194, znak 50: nedovolený atribut "ROLE".
     <main id="main" class="site-main container pt" role="main">
   ^
  94. Chyba Řádek 195, znak 4: nedovolený element "SECTION".
      <section class="error-404 not-found mt mb">
   ^
  95. Chyba Řádek 195, znak 13: nedovolený atribut "CLASS".
      <section class="error-404 not-found mt mb">
   ^
  96. Chyba Řádek 199, znak 7: nedovolený element "HEADER".
         <header class="page-title">
   ^
  97. Chyba Řádek 207, znak 28: hodnota atributu "TYPE" nemůže být "SEARCH"; musí to být jedna z "TEXT", "PASSWORD", "CHECKBOX", "RADIO", "SUBMIT", "RESET", "FILE", "HIDDEN", "IMAGE", "BUTTON".
         <input type="search" class="search-field mb-0" name="s" value="" id="s" p
   ^
  98. Chyba Řádek 210, znak 93: nedovolený atribut "ARIA-LABEL".
   ="ux-search-submit submit-button secondary button icon mb-0" aria-label="Submit">
   ^
  99. Chyba Řádek 225, znak 1: nedovolený element "FOOTER".
   <footer id="footer" class="footer-wrapper">
   ^
  100. Chyba Řádek 225, znak 9: nedovolený atribut "ID".
   <footer id="footer" class="footer-wrapper">
   ^
  101. Chyba Řádek 225, znak 21: nedovolený atribut "CLASS".
   <footer id="footer" class="footer-wrapper">
   ^
  102. Chyba Řádek 238, znak 83: nedovolený element "SVG".
   inline-block"><div class="payment-icon"><svg version="1.1" xmlns="http://www.w3.o
   ^
  103. Chyba Řádek 238, znak 88: nedovolený atribut "VERSION".
   e-block"><div class="payment-icon"><svg version="1.1" xmlns="http://www.w3.org/20
   ^
  104. Chyba Řádek 238, znak 102: nedovolený atribut "XMLNS".
   class="payment-icon"><svg version="1.1" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" xmlns:
   ^
  105. Chyba Řádek 238, znak 137: nedovolený atribut "XMLNS:XLINK".
   1.1" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink
   ^
  106. Chyba Řádek 238, znak 181: nedovolený atribut "VIEWBOX".
   w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" viewBox="0 0 64 32">
   ^
  107. Chyba Řádek 239, znak 1: nedovolený element "PATH".
   <path d="M10.781 7.688c-0.251-1.283-1.219-1.688-2.344-1.688h-8.376l-0.061 0.405c5
   ^
  108. Chyba Řádek 239, znak 7: nedovolený atribut "D".
   <path d="M10.781 7.688c-0.251-1.283-1.219-1.688-2.344-1.688h-8.376l-0.061 0.405c5
   ^
  109. Chyba Řádek 241, znak 33: nedovolený element "SVG".
   </div><div class="payment-icon"><svg version="1.1" xmlns="http://www.w3.org/2000/
   ^
  110. Chyba Řádek 242, znak 1: nedovolený element "PATH".
   <path d="M7.114 14.656c-1.375-0.5-2.125-0.906-2.125-1.531 0-0.531 0.437-0.812 1.1
   ^
  111. Chyba Řádek 244, znak 33: nedovolený element "SVG".
   </div><div class="payment-icon"><svg version="1.1" xmlns="http://www.w3.org/2000/
   ^
  112. Chyba Řádek 245, znak 1: nedovolený element "PATH".
   <path d="M42.667-0c-4.099 0-7.836 1.543-10.667 4.077-2.831-2.534-6.568-4.077-10.6
   ^
  113. Chyba Řádek 247, znak 33: nedovolený element "SVG".
   </div><div class="payment-icon"><svg version="1.1" xmlns="http://www.w3.org/2000/
   ^
  114. Chyba Řádek 248, znak 1: nedovolený element "PATH".
   <path d="M8.498 23.915h-1.588l1.322-5.127h-1.832l0.286-1.099h5.259l-0.287 1.099h-
   ^
  115. Chyba Řádek 250, znak 33: nedovolený element "SVG".
   </div><div class="payment-icon"><svg version="1.1" xmlns="http://www.w3.org/2000/
   ^
  116. Chyba Řádek 251, znak 1: nedovolený element "PATH".
   <path d="M32 27.099c-10.36 0-20.721 0-31.082 0-0.278 0-0.278 0-0.278-0.273 0-7.22
   ^
  117. Chyba Řádek 277, znak 23: hodnota atributu "TYPE" nemůže být "SEARCH"; musí to být jedna z "TEXT", "PASSWORD", "CHECKBOX", "RADIO", "SUBMIT", "RESET", "FILE", "HIDDEN", "IMAGE", "BUTTON".
      <input type="search" id="woocommerce-product-search-field-1" class="search-fie
   ^
  118. Chyba Řádek 307, znak 79: nedovolený atribut "DATA-LABEL".
   " ><a href="http://url" target="_blank" data-label="Facebook" rel="noopener nore
   ^
  119. Chyba Řádek 319, znak 78: povinný atribut "ACTION" elementu "FORM" není uveden.
       <form class="woocommerce-form woocommerce-form-login login" method="post">
   ^
  120. Chyba Řádek 324, znak 117: nedovolený atribut "AUTOCOMPLETE".
   put-text" name="username" id="username" autocomplete="username" value="" />     <
   ^

   Pro atribut autocomplete neexistuje spolehlivá validní alternativa.

  Validní HTML 4.01!

  2006–2008 © Chamurappi; tuto službu neprovozuje W3C.

  Nevíte-li si s něčím rady, doporučuji diskusi Jak psát web.