• O validátoru
 • Novinky
 • Dokumentace
 • Integrace do prohlížečů
 • Výsledek:
  Při validaci došlo k chybě.
  http://spermbank.su/  
  text/html — XHTML 1.0 Transitional 
  utf-8  (tvrdí HTTP hlavička a interní deklarace) 
  Zobrazit:
   

  # Validace nebyla provedena.

  Následuje seznam připomínek:

  1. Selhání Před validací: selhala komunikace se vzdáleným SGML/XML parserem.

   Neopadne-li vaše touha validovat, zkuste po chvíli obnovit (aktualizovat, refreshovat) tuto stránku.

  2. Varování Řádek 43, znak 57: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   ="/login" method="post" name="authform" style="margin:0px" target="_self" id="aut
   ^

   Dokument používá atributy „style“, nikde však neurčuje, v jakém stylovacím jazyku jsou psány jejich hodnoty. Specifikace říká (anglicky), že i atributy by měly mít svůj MIME typ. Užíváte-li CSS, přidejte do části <head> svého dokumentu následující <meta> element:

   <meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css">

   Druhou možností, jak se zbavit tohoto varování, je nepoužívání atributu „style“. K zaměření elementu ze stylopisu můžete použít třídy či identifikátory.

  3. Varování Řádek 46, znak 76: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   " type="text" class="login_input" value="Логин" onclick="this.value=''" /></span>
   ^

   Dokument používá skripty v atributech „onněco“, nikde však neurčuje, v jakém skriptovacím jazyku jsou psány jejich hodnoty. Specifikace říká (anglicky), že i atributy by měly mít svůj MIME typ. Užíváte-li JavaScript, přidejte do části <head> svého dokumentu následující <meta> element:

   <meta http-equiv="Content-Script-Type" content="text/javascript">

   Druhou možností, jak se zbavit tohoto varování, je nepoužívání skriptovacích atributů. Ovladače událostí můžete navěsit na elementy externím skriptem.

  4. Varování Řádek 49, znak 79: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   ype="password" class="pass_input" value="Пароль" onclick="this.value=''"/></span>
   ^
  5. Varování Řádek 52, znak 30: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
         <span class="remember" style=""><input name="remember" type="checkbox" chec
   ^
  6. Varování Řádek 52, znak 143: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   ember" value="1" title="Запомнить меня" style="margin-right:0px"/> <span>Запомнит
   ^
  7. Varování Řádek 55, znak 87: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   tle">Вход через социальный сети</div><p style="margin:15px 0">Если у Вас есть рег
   ^
  8. Varování Řádek 73, znak 85: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   ass="search_field" value="Что ищем?..." onClick="this.value=''" onFocusOut="if(th
   ^
  9. Varování Řádek 85, znak 17: kotva jménem "LOGO" již v dokumentu je.
            <a id="logo" href="/" title="Портал SpermBank.SU"></a>
   ^

   Název kotvy musí být unikátní. Při porovnání shody není rozhodující velikost písmen.

  10. Varování Řádek 88, znak 33: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
      <div class="modulebody"><p style="text-align: center;"><span>
   ^
  11. Chyba Řádek 91, znak 4: neplatný znak.
   /* ???? ?????? ?????????? */
   ^

   V daném kódování není povolen takový znak. Nemáte špatně definované kódování?

  12. Chyba Řádek 91, znak 5: neplatný znak.
   /* ???? ?????? ?????????? */
   ^
  13. Chyba Řádek 91, znak 6: neplatný znak.
   /* ???? ?????? ?????????? */
   ^
  14. Chyba Řádek 91, znak 7: neplatný znak.
   /* ???? ?????? ?????????? */
   ^
  15. Chyba Řádek 91, znak 9: neplatný znak.
   /* ???? ?????? ?????????? */
   ^
  16. Chyba Řádek 91, znak 10: neplatný znak.
   /* ???? ?????? ?????????? */
   ^
  17. Chyba Řádek 91, znak 11: neplatný znak.
   /* ???? ?????? ?????????? */
   ^
  18. Chyba Řádek 91, znak 12: neplatný znak.
   /* ???? ?????? ?????????? */
   ^
  19. Chyba Řádek 91, znak 13: neplatný znak.
   /* ???? ?????? ?????????? */
   ^
  20. Chyba Řádek 91, znak 14: neplatný znak.
   /* ???? ?????? ?????????? */
   ^
  21. Chyba Řádek 91, znak 16: neplatný znak.
   /* ???? ?????? ?????????? */
   ^
  22. Chyba Řádek 91, znak 17: neplatný znak.
   /* ???? ?????? ?????????? */
   ^
  23. Chyba Řádek 91, znak 18: neplatný znak.
   /* ???? ?????? ?????????? */
   ^
  24. Chyba Řádek 91, znak 19: neplatný znak.
   /* ???? ?????? ?????????? */
   ^
  25. Chyba Řádek 91, znak 20: neplatný znak.
   /* ???? ?????? ?????????? */
   ^
  26. Chyba Řádek 91, znak 21: neplatný znak.
   /* ???? ?????? ?????????? */
   ^
  27. Chyba Řádek 91, znak 22: neplatný znak.
   /* ???? ?????? ?????????? */
   ^
  28. Chyba Řádek 91, znak 23: neplatný znak.
   /* ???? ?????? ?????????? */
   ^
  29. Chyba Řádek 91, znak 24: neplatný znak.
   /* ???? ?????? ?????????? */
   ^
  30. Chyba Řádek 91, znak 25: neplatný znak.
   /* ???? ?????? ?????????? */
   ^
  31. Varování Řádek 336, znak 60: hodnota atributu "WIDTH" je chybná; "" není délka.
   <tr>             <td width="" class="new_user_avatar" align="center" 
   ^

   Délka musí být celé číslo a může být zadána buď v pixelech (nepíše se nic), nebo v procentech (píše se „%“). Jiné hodnoty nejsou dovolené.

  32. Varování Řádek 338, znak 60: hodnota atributu "WIDTH" je chybná; "" není délka.
                    <td width="" class="new_user_avatar" align="center" 
   ^
  33. Varování Řádek 340, znak 60: hodnota atributu "WIDTH" je chybná; "" není délka.
                    <td width="" class="new_user_avatar" align="center" 
   ^
  34. Varování Řádek 342, znak 60: hodnota atributu "WIDTH" je chybná; "" není délka.
                    <td width="" class="new_user_avatar" align="center" 
   ^
  35. Varování Řádek 344, znak 60: hodnota atributu "WIDTH" je chybná; "" není délka.
                    <td width="" class="new_user_avatar" align="center" 
   ^
  36. Varování Řádek 346, znak 60: hodnota atributu "WIDTH" je chybná; "" není délka.
                    <td width="" class="new_user_avatar" align="center" 
   ^
  37. Varování Řádek 348, znak 60: hodnota atributu "WIDTH" je chybná; "" není délka.
                    <td width="" class="new_user_avatar" align="center" 
   ^
  38. Varování Řádek 350, znak 60: hodnota atributu "WIDTH" je chybná; "" není délka.
                    <td width="" class="new_user_avatar" align="center" 
   ^
  39. Varování Řádek 352, znak 60: hodnota atributu "WIDTH" je chybná; "" není délka.
                    <td width="" class="new_user_avatar" align="center" 
   ^
  40. Varování Řádek 354, znak 60: hodnota atributu "WIDTH" je chybná; "" není délka.
                    <td width="" class="new_user_avatar" align="center" 
   ^
  41. Varování Řádek 356, znak 60: hodnota atributu "WIDTH" je chybná; "" není délka.
                    <td width="" class="new_user_avatar" align="center" 
   ^
  42. Varování Řádek 426, znak 10: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
       <img style="display: block; margin:0px auto;" src="/images/photos/small/0fee6
   ^
  43. Varování Řádek 429, znak 37: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
        <a class="mod_bestphoto_title" style="text-decoration: none;" href="/photos/
   ^
  44. Varování Řádek 443, znak 10: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
       <img style="display: block; margin:0px auto;" src="/images/users/photos/small
   ^
  45. Varování Řádek 446, znak 39: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
        <div class="mod_bestphoto_title" style="text-decoration: none;">я8.jpg</div>
   ^
  46. Varování Řádek 447, znak 74: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   "><a href="/users/Demetrio" class="user_gender_m" style="">Demetrio</a></a></div>
   ^
  47. Varování Řádek 509, znak 33: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
      <div class="modulebody"><p style="text-align: center;"><script async src="//
   ^
  48. Varování Řádek 512, znak 6: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
      style="display:inline-block;width:580px;height:400px"
   ^
  49. Varování Řádek 527, znak 40: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
      <div class="modulebody"><h1><span style="font-size: 36pt;"><span style="font
   ^
  50. Varování Řádek 527, znak 71: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   h1><span style="font-size: 36pt;"><span style="font-size: medium;">SpermBank.SU -
   ^
  51. Varování Řádek 527, znak 197: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   &quot; и репродуктивном здоровье</span><b><span style="font-size: medium;"><br />
   ^
  52. Varování Řádek 532, znak 4: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;">И</span><span st
   ^
  53. Varování Řádek 532, znak 39: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;">И</span><span st
   ^
  54. Varování Řádek 532, znak 80: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   tyle="font-size: medium;">И</span><span style="font-size: medium;">сточник инфор
   ^
  55. Varování Řádek 533, znak 4: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><br />
   ^
  56. Varování Řádek 533, znak 39: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><br />
   ^
  57. Varování Řádek 534, znak 25: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   Зарегистрир</span><span style="font-size: medium;">ованные пользователи (можно в
   ^
  58. Varování Řádek 537, znak 15: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
     <li><span style="font-size: medium;">Обмениваться персональными личными сообщ
   ^
  59. Varování Řádek 538, znak 15: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
     <li><span style="font-size: medium;">Можно создать блог - частный или корпор
   ^
  60. Varování Řádek 540, znak 15: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
     <li><span style="font-size: medium;">       Вы донор? Или ищете донора?
   ^
  61. Varování Řádek 540, znak 162: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   ление</a> и другие люди Вас найдут.</span><span style="font-size: medium;"><br />
   ^
  62. Varování Řádek 542, znak 15: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
     <li><span style="font-size: medium;">       </span><span style="font-si
   ^
  63. Varování Řádek 542, znak 68: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   ize: medium;">       </span><span style="font-size: medium;">Создать тему н
   ^
  64. Varování Řádek 542, znak 238: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
    сообщениями с участниками ресурса.</span><span style="font-size: medium;"><br />
   ^
  65. Varování Řádek 545, znak 10: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <p><span style="font-size: medium;">       <br />
   ^
  66. Varování Řádek 548, znak 10: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <p><span style="font-size: medium;">Для справки, &quot;Банк доноров &quot; называ
   ^
  67. Varování Řádek 608, znak 39: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
      <span class="mod_bcon_karma"><span style="color:green">+1</span></span>
   ^
  68. Varování Řádek 620, znak 39: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
      <span class="mod_bcon_karma"><span style="color:green">+1</span></span>
   ^
  69. Varování Řádek 628, znak 46: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
      <span class="mod_bcon_desc"><p><span style="font-size: medium;">Так сколько же
   ^
  70. Varování Řádek 632, znak 7: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
    <div style="text-align:right">
   ^
  71. Varování Řádek 634, znak 21: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
     <a class="button" style="padding: 5px;" href="/content/top.html">Полный рейтинг
   ^
  72. Varování Řádek 640, znak 33: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
      <div class="modulebody"><p style="text-align: center;"><span style="font-siz
   ^
  73. Varování Řádek 640, znak 67: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   y"><p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">Понравилась ст
   ^
  74. Varování Řádek 647, znak 4: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">Жми в соц.сети не
   ^
  75. Varování Řádek 647, znak 38: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">Жми в соц.сети не
   ^
  76. Varování Řádek 734, znak 92: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   od_poll_submit" class="mod_poll_submit" onclick="pollSubmit();" value="Голосовать
   ^
  77. Varování Řádek 799, znak 7: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
    <div style="margin-top:15px"> <a href="/rss/comments/all/feed.rss" class="mod_la
   ^
  78. Varování Řádek 800, znak 6: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <div style="margin-top:5px"> <a href="/comments" class="mod_com_all">Все коммента
   ^
  79. Varování Řádek 805, znak 33: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
      <div class="modulebody"><p style="text-align: center;"><script async src="//
   ^
  80. Varování Řádek 808, znak 6: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
      style="display:block"
   ^
  81. Varování Řádek 864, znak 51: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
       <select name="gender" id="gender" style="width:170px" class="text-input">
   ^
  82. Varování Řádek 876, znak 24: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
           <input style="text-align:center;width:70px" name="agefrom" type="
   ^
  83. Varování Řádek 877, znak 27: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
           до <input style="text-align:center;width:71px" name="ageto" type=
   ^
  84. Varování Řádek 884, znak 24: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
         <td><input style="text-align:center;width:170px" id="name" name="name
   ^
  85. Varování Řádek 891, znak 24: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
           <input style="text-align:center;width:170px" id="city" name="city
   ^
  86. Varování Řádek 908, znak 24: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
         <td><input style="text-align:center;width:170px" id="hobby" name="hob
   ^
  87. Varování Řádek 912, znak 58: kotva jménem "GOSEARCH" již v dokumentu je.
          <input name="gosearch" type="submit" id="gosearch" value="Поиск" />
   ^
  88. Varování Řádek 923, znak 79: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   ong>Пользователей:</strong> 0</div><div style="margin-top:10px"><strong>Гостей:</
   ^
  89. Varování Řádek 946, znak 6: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <div style="display:none;"><script type="text/javascript">
   ^
  90. Varování Řádek 950, znak 56: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <img src="//mc.yandex.ru/watch/9963313" style="position:absolute; left:-9999px;" 
   ^
  91. Varování Řádek 950, znak 102: nevyplněná hodnota atributu "ALT" na elementu "IMG".
   atch/9963313" style="position:absolute; left:-9999px;" alt="" /></div></noscript>
   ^

   Atribut „alt“ by měl obsahovat textovou alternativu k obrázku srozumitelnou pro běžného smrtelníka. Podívejte se na příklad se psem Benem.

  Validní HTML 4.01!

  2006–2008 © Chamurappi; tuto službu neprovozuje W3C.

  Nevíte-li si s něčím rady, doporučuji diskusi Jak psát web.