• O validátoru
 • Novinky
 • Dokumentace
 • Integrace do prohlížečů
 • Výsledek:
  Při validaci došlo k chybě.
  http://tms-auditors.gr/  
  text/html — HTML 4.01 Strict 
  UTF-8  (tvrdí interní deklarace) 
  Zobrazit:
   

  # Validace nebyla provedena.

  Následuje seznam připomínek:

  1. Selhání Před validací: selhala komunikace se vzdáleným SGML/XML parserem.

   Neopadne-li vaše touha validovat, zkuste po chvíli obnovit (aktualizovat, refreshovat) tuto stránku.

  2. Varování Řádek 71, znak 94: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   "  Αναζήτηση..." size="26" name="src" onclick="document.form1.src.value ='';"/>
   ^

   Dokument používá skripty v atributech „onněco“, nikde však neurčuje, v jakém skriptovacím jazyku jsou psány jejich hodnoty. Specifikace říká (anglicky), že i atributy by měly mít svůj MIME typ. Užíváte-li JavaScript, přidejte do části <head> svého dokumentu následující <meta> element:

   <meta http-equiv="Content-Script-Type" content="text/javascript">

   Druhou možností, jak se zbavit tohoto varování, je nepoužívání skriptovacích atributů. Ovladače událostí můžete navěsit na elementy externím skriptem.

  3. Varování Řádek 87, znak 7: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
    <div style="width:100%; margin-left:auto; margin-right:auto; text-align:center">
   ^

   Dokument používá atributy „style“, nikde však neurčuje, v jakém stylovacím jazyku jsou psány jejich hodnoty. Specifikace říká (anglicky), že i atributy by měly mít svůj MIME typ. Užíváte-li CSS, přidejte do části <head> svého dokumentu následující <meta> element:

   <meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css">

   Druhou možností, jak se zbavit tohoto varování, je nepoužívání atributu „style“. K zaměření elementu ze stylopisu můžete použít třídy či identifikátory.

  4. Varování Řádek 162, znak 18: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
         <div style="text-align: justify;">
   ^
  5. Varování Řádek 163, znak 8: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
    <span style="font-size:12px;"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;
   ^
  6. Varování Řádek 163, znak 38: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
    <span style="font-size:12px;"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;
   ^
  7. Varování Řádek 165, znak 6: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
    <li style="text-align: justify;">
   ^
  8. Varování Řádek 166, znak 9: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
     <span style="font-size:12px;"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif
   ^
  9. Varování Řádek 166, znak 39: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
     <span style="font-size:12px;"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif
   ^
  10. Varování Řádek 167, znak 6: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
    <li style="text-align: justify;">
   ^
  11. Varování Řádek 168, znak 9: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
     <span style="font-size:12px;"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif
   ^
  12. Varování Řádek 168, znak 39: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
     <span style="font-size:12px;"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif
   ^
  13. Varování Řádek 169, znak 6: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
    <li style="text-align: justify;">
   ^
  14. Varování Řádek 170, znak 9: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
     <span style="font-size:12px;"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif
   ^
  15. Varování Řádek 170, znak 39: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
     <span style="font-size:12px;"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif
   ^
  16. Varování Řádek 177, znak 19: kotva jménem "LINE" již v dokumentu je.
        <div id="line">Δημοσιεύσεις</div>
   ^

   Název kotvy musí být unikátní. Při porovnání shody není rozhodující velikost písmen.

  17. Varování Řádek 178, znak 43: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
        <table class="releases_table" style="width:300px"><tr style="height:35p
   ^
  18. Varování Řádek 178, znak 67: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   releases_table" style="width:300px"><tr style="height:35px; vertical-align:top"><
   ^
  19. Varování Řádek 178, znak 315: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   df' target="_blank">>></a></td></tr><tr style="height:35px; vertical-align:top"><
   ^
  20. Varování Řádek 178, znak 581: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   df' target="_blank">>></a></td></tr><tr style="height:35px; vertical-align:top"><
   ^
  21. Varování Řádek 178, znak 836: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   df' target="_blank">>></a></td></tr><tr style="height:35px; vertical-align:top"><
   ^
  22. Varování Řádek 178, znak 1078: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   df' target="_blank">>></a></td></tr><tr style="height:35px; vertical-align:top"><
   ^
  23. Varování Řádek 178, znak 1289: neplatný znak " " v adrese.
   ditors.gr/uploads/enhmerotiko-N4646-2019 .pdf' target="_blank">>></a></td></tr><t
   ^

   V adrese nesmí být znaky s diakritikou, ani mezery.

  24. Varování Řádek 178, znak 1332: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   df' target="_blank">>></a></td></tr><tr style="height:35px; vertical-align:top"><
   ^
  25. Varování Řádek 178, znak 1592: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   df' target="_blank">>></a></td></tr><tr style="height:35px; vertical-align:top"><
   ^
  26. Varování Řádek 178, znak 1860: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   df' target="_blank">>></a></td></tr><tr style="height:35px; vertical-align:top"><
   ^
  27. Varování Řádek 178, znak 2119: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   df' target="_blank">>></a></td></tr><tr style="height:35px; vertical-align:top"><
   ^
  28. Varování Řádek 178, znak 2360: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   df' target="_blank">>></a></td></tr><tr style="height:35px; vertical-align:top"><
   ^
  29. Varování Řádek 178, znak 2642: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   t="_blank">>></a></td></tr></table><div style="float: right"><a class="header" hr
   ^
  30. Varování Řádek 192, znak 18: kotva jménem "RIGHT_COLUMN_HEADER" již v dokumentu je.
       <div id="right_column_header">
   ^
  31. Varování Řádek 205, znak 18: kotva jménem "RIGHT_COLUMN_HEADER" již v dokumentu je.
       <div id="right_column_header">
   ^
  32. Varování Řádek 208, znak 43: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
      <table class="releases_table"><tr style="vertical-align:top"><td><img src="
   ^
  33. Varování Řádek 208, znak 299: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   df' target="_blank">>></a></td></tr><tr style="vertical-align:top"><td><img src="
   ^
  34. Varování Řádek 208, znak 538: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   df' target="_blank">>></a></td></tr><tr style="vertical-align:top"><td><img src="
   ^
  35. Varování Řádek 208, znak 777: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   df' target="_blank">>></a></td></tr><tr style="vertical-align:top"><td><img src="
   ^
  36. Varování Řádek 208, znak 1016: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   df' target="_blank">>></a></td></tr><tr style="vertical-align:top"><td><img src="
   ^
  37. Varování Řádek 208, znak 1255: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   df' target="_blank">>></a></td></tr><tr style="vertical-align:top"><td><img src="
   ^
  38. Varování Řádek 208, znak 1499: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   df' target="_blank">>></a></td></tr><tr style="vertical-align:top"><td><img src="
   ^
  39. Varování Řádek 208, znak 1743: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   df' target="_blank">>></a></td></tr><tr style="vertical-align:top"><td><img src="
   ^
  40. Varování Řádek 208, znak 1990: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   df' target="_blank">>></a></td></tr><tr style="vertical-align:top"><td><img src="
   ^
  41. Varování Řádek 208, znak 2238: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   df' target="_blank">>></a></td></tr><tr style="vertical-align:top"><td><img src="
   ^
  42. Varování Řádek 208, znak 2498: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   df' target="_blank">>></a></td></tr><tr style="vertical-align:top"><td><img src="
   ^
  43. Varování Řádek 208, znak 2758: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   df' target="_blank">>></a></td></tr><tr style="vertical-align:top"><td><img src="
   ^
  44. Varování Řádek 208, znak 3001: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   df' target="_blank">>></a></td></tr><tr style="vertical-align:top"><td><img src="
   ^
  45. Varování Řádek 208, znak 3258: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   df' target="_blank">>></a></td></tr><tr style="vertical-align:top"><td><img src="
   ^
  46. Varování Řádek 208, znak 3501: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   df' target="_blank">>></a></td></tr><tr style="vertical-align:top"><td><img src="
   ^
  47. Varování Řádek 208, znak 3731: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   df' target="_blank">>></a></td></tr><tr style="vertical-align:top"><td><img src="
   ^
  48. Varování Řádek 208, znak 3996: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   df' target="_blank">>></a></td></tr><tr style="vertical-align:top"><td><img src="
   ^
  49. Varování Řádek 208, znak 4243: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   df' target="_blank">>></a></td></tr><tr style="vertical-align:top"><td><img src="
   ^
  50. Varování Řádek 208, znak 4477: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   df' target="_blank">>></a></td></tr><tr style="vertical-align:top"><td><img src="
   ^
  51. Varování Řádek 208, znak 4732: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   df' target="_blank">>></a></td></tr><tr style="vertical-align:top"><td><img src="
   ^
  52. Varování Řádek 208, znak 4978: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   df' target="_blank">>></a></td></tr><tr style="vertical-align:top"><td><img src="
   ^
  53. Varování Řádek 208, znak 5210: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   df' target="_blank">>></a></td></tr><tr style="vertical-align:top"><td><img src="
   ^
  54. Varování Řádek 208, znak 5448: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   df' target="_blank">>></a></td></tr><tr style="vertical-align:top"><td><img src="
   ^
  55. Varování Řádek 208, znak 5686: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   df' target="_blank">>></a></td></tr><tr style="vertical-align:top"><td><img src="
   ^
  56. Varování Řádek 208, znak 5925: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   df' target="_blank">>></a></td></tr><tr style="vertical-align:top"><td><img src="
   ^
  57. Varování Řádek 208, znak 6172: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   df' target="_blank">>></a></td></tr><tr style="vertical-align:top"><td><img src="
   ^
  58. Varování Řádek 208, znak 6401: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   df' target="_blank">>></a></td></tr><tr style="vertical-align:top"><td><img src="
   ^
  59. Varování Řádek 208, znak 6636: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   df' target="_blank">>></a></td></tr><tr style="vertical-align:top"><td><img src="
   ^
  Validní HTML 4.01!

  2006–2008 © Chamurappi; tuto službu neprovozuje W3C.

  Nevíte-li si s něčím rady, doporučuji diskusi Jak psát web.