• O validátoru
 • Novinky
 • Dokumentace
 • Integrace do prohlížečů
 • Výsledek:
  Dokument neprošel validací, 17 chyb a 8 varování.
  http://vegasjdz.tek-blogs.com/high-school-sports-on-line//  
  text/html — HTML 5 
  utf-8  (tvrdí HTTP hlavička) 
  Zobrazit:
   

  # Stránka není validní HTML 5.

  Následuje seznam připomínek:

  1. Varování Řádek 21, znak 1: The "type" attribute for the "style" element is not needed and should be omitted..
   <style type="text/css" id="custom-css"></style>
   ^
  2. Varování Řádek 22, znak 1: The "type" attribute for the "style" element is not needed and should be omitted..
   <style type="text/css" media="screen">html{margin-top:32px!important}* html body{
   ^
  3. Varování Řádek 29, znak 1: The "banner" role is unnecessary for element "header"..
   <header id="header" class="site-header" role="banner" itemscope="itemscope" itemt
   ^
  4. Varování Řádek 41, znak 1: The "navigation" role is unnecessary for element "nav"..
   <nav id="navigation" class="nav-primary" role="navigation" itemscope="itemscope" 
   ^
  5. Varování Řádek 53, znak 1: The "main" role is unnecessary for element "main"..
   <main class="content" id="content" role="main" itemprop="mainEntityOfPage" itemsc
   ^
  6. Chyba Řádek 53, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <main class="content" id="content" role="main" itemprop="mainEntityOfPage" itemsc
   ^
  7. Chyba Řádek 54, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <article id="post-21495536" class="entry post publish author-admin post-21495536 
   ^
  8. Varování Řádek 56, znak 1: Consider using the "h1" element as a top-level heading only (all "h1" elements are treated as top-level headings by many screen readers and other tools)..
   <h1 class="entry-title font-headlines" itemprop="headline">High School Sports On-
   ^
  9. Chyba Řádek 56, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <h1 class="entry-title font-headlines" itemprop="headline">High School Sports On-
   ^
  10. Chyba Řádek 58, znak 39: atribut "datetime" elementu "time": The literal did not satisfy the time-datetime format má nedovolenou hodnotu "Jun 15, 2021".
   <time class="entry-published updated" datetime="Jun 15, 2021" title="Jun 15, 2021
   ^
  11. Chyba Řádek 61, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <div class="entry-content" itemprop="articleBody">
   ^
  12. Chyba Řádek 63, znak 1: Element "object" is missing one or more of the following attributes: "data", "type"..
   <object width='640px' height='380px' align='middle'>
   ^
  13. Chyba Řádek 63, znak 1: The "align" attribute on the "object" element is obsolete. Use CSS instead..
   <object width='640px' height='380px' align='middle'>
   ^
  14. Chyba Řádek 63, znak 9: atribut "width" elementu "object": Expected a digit but saw "p" instead má nedovolenou hodnotu "640px".
   <object width='640px' height='380px' align='middle'>
   ^
  15. Chyba Řádek 63, znak 23: atribut "height" elementu "object": Expected a digit but saw "p" instead má nedovolenou hodnotu "380px".
   <object width='640px' height='380px' align='middle'>
   ^
  16. Chyba Řádek 64, znak 67: zbloudilá ukončovací značka "param".
   <param name="movie" value="https://www.youtube.com/v/Jn_FHaUGE1A"></param>
   ^
  17. Chyba Řádek 65, znak 44: zbloudilá ukončovací značka "param".
   <param name="allowFullScreen" value="true"></param>
   ^
  18. Chyba Řádek 66, znak 48: zbloudilá ukončovací značka "param".
   <param name="allowscriptaccess" value="always"></param>
   ^
  19. Chyba Řádek 67, znak 8: atribut "width" elementu "embed": Expected a digit but saw "p" instead má nedovolenou hodnotu "640px".
   <embed width='640px' height='380px' src="https://www.youtube.com/v/ZGSh14wSuDI" t
   ^
  20. Chyba Řádek 67, znak 22: atribut "height" elementu "embed": Expected a digit but saw "p" instead má nedovolenou hodnotu "380px".
   <embed width='640px' height='380px' src="https://www.youtube.com/v/ZGSh14wSuDI" t
   ^
  21. Chyba Řádek 67, znak 168: zbloudilá ukončovací značka "embed".
   ion/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed>
   ^
  22. Chyba Řádek 73, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <span class="entry-terms category" itemprop="articleSection">Posted in
   ^
  23. Chyba Řádek 76, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <span class="entry-terms tag" itemprop="articleSection">Tags
   ^
  24. Varování Řádek 84, znak 1: The "complementary" role is unnecessary for element "aside"..
   <aside id="sidebar-primary" class="sidebar" role="complementary" aria-label="Prim
   ^
  25. Varování Řádek 141, znak 1: The "contentinfo" role is unnecessary for element "footer"..
   <footer id="footer" class="site-footer" role="contentinfo" itemscope="itemscope" 
   ^
  Validní HTML 4.01!

  2006–2008 © Chamurappi; tuto službu neprovozuje W3C.

  Nevíte-li si s něčím rady, doporučuji diskusi Jak psát web.