• O validátoru
 • Novinky
 • Dokumentace
 • Integrace do prohlížečů
 • Výsledek:
  Při validaci došlo k chybě.
  http://virastisam.ru/  
  text/html — XHTML 1.0 Transitional 
  utf-8  (tvrdí HTTP hlavička a interní deklarace) 
  Zobrazit:
   

  # Validace nebyla provedena.

  Následuje seznam připomínek:

  1. Selhání Před validací: selhala komunikace se vzdáleným SGML/XML parserem.

   Neopadne-li vaše touha validovat, zkuste po chvíli obnovit (aktualizovat, refreshovat) tuto stránku.

  2. Varování Řádek 108, znak 19: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <div id="compare" style="display:none;">
   ^

   Dokument používá atributy „style“, nikde však neurčuje, v jakém stylovacím jazyku jsou psány jejich hodnoty. Specifikace říká (anglicky), že i atributy by měly mít svůj MIME typ. Užíváte-li CSS, přidejte do části <head> svého dokumentu následující <meta> element:

   <meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css">

   Druhou možností, jak se zbavit tohoto varování, je nepoužívání atributu „style“. K zaměření elementu ze stylopisu můžete použít třídy či identifikátory.

  3. Varování Řádek 136, znak 9: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
       <li onmouseover="BX.CatalogVertMenu.itemOver(this);" onmouseout="BX.CatalogVe
   ^

   Dokument používá skripty v atributech „onněco“, nikde však neurčuje, v jakém skriptovacím jazyku jsou psány jejich hodnoty. Specifikace říká (anglicky), že i atributy by měly mít svůj MIME typ. Užíváte-li JavaScript, přidejte do části <head> svého dokumentu následující <meta> element:

   <meta http-equiv="Content-Script-Type" content="text/javascript">

   Druhou možností, jak se zbavit tohoto varování, je nepoužívání skriptovacích atributů. Ovladače událostí můžete navěsit na elementy externím skriptem.

  4. Varování Řádek 136, znak 58: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   er="BX.CatalogVertMenu.itemOver(this);" onmouseout="BX.CatalogVertMenu.itemOut(th
   ^
  5. Varování Řádek 141, znak 77: nevyplněná hodnota atributu "ALT" na elementu "IMG".
       <img src="/upload/iblock/6d5/6d54004bd71d5483072476629956fc85.jpg" alt="">
   ^

   Atribut „alt“ by měl obsahovat textovou alternativu k obrázku srozumitelnou pro běžného smrtelníka. Podívejte se na příklad se psem Benem.

  6. Varování Řádek 145, znak 9: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
       <li onmouseover="BX.CatalogVertMenu.itemOver(this);" onmouseout="BX.CatalogVe
   ^
  7. Varování Řádek 145, znak 58: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   er="BX.CatalogVertMenu.itemOver(this);" onmouseout="BX.CatalogVertMenu.itemOut(th
   ^
  8. Varování Řádek 146, znak 48: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   ref="/catalog/648/" data-description="" onmouseover="menuVertCatalogChangeSection
   ^
  9. Varování Řádek 150, znak 77: nevyplněná hodnota atributu "ALT" na elementu "IMG".
       <img src="/upload/iblock/ad6/ad689761e89916ccae61a4c147bb1e3b.jpg" alt="">
   ^
  10. Varování Řádek 157, znak 32: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
          <a href="/catalog/639/" onmouseover="if ('ontouchstart' in document.docume
   ^
  11. Varování Řádek 160, znak 81: nevyplněná hodnota atributu "ALT" na elementu "IMG".
          <img src="/upload/iblock/42a/42a9f405bb23303f414562066ff803ad.jpg" alt="">
   ^
  12. Varování Řádek 165, znak 32: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
          <a href="/catalog/641/" onmouseover="if ('ontouchstart' in document.docume
   ^
  13. Varování Řádek 168, znak 104: nevyplněná hodnota atributu "ALT" na elementu "IMG".
   d/resize_cache/iblock/133/240_700_1/133c0e76509b04c85cbd5eda0d473449.jpg" alt="">
   ^
  14. Varování Řádek 173, znak 32: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
          <a href="/catalog/643/" onmouseover="if ('ontouchstart' in document.docume
   ^
  15. Varování Řádek 176, znak 81: nevyplněná hodnota atributu "ALT" na elementu "IMG".
          <img src="/upload/iblock/04d/04d9d8950b438a176735de657f47a221.jpg" alt="">
   ^
  16. Varování Řádek 181, znak 32: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
          <a href="/catalog/644/" onmouseover="if ('ontouchstart' in document.docume
   ^
  17. Varování Řádek 184, znak 81: nevyplněná hodnota atributu "ALT" na elementu "IMG".
          <img src="/upload/iblock/ad6/ad689761e89916ccae61a4c147bb1e3b.jpg" alt="">
   ^
  18. Varování Řádek 193, znak 82: nevyplněná hodnota atributu "ALT" na elementu "IMG".
         <img src="/upload/iblock/ad6/ad689761e89916ccae61a4c147bb1e3b.jpg" alt="">
   ^
  19. Varování Řádek 195, znak 113: nevyplněná hodnota atributu "ALT" na elementu "IMG".
   ts/bitrix/menu/catalog_vertical1/images/spacer.png" alt="" style="border: none;">
   ^
  20. Varování Řádek 195, znak 115: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   ts/bitrix/menu/catalog_vertical1/images/spacer.png" alt="" style="border: none;">
   ^
  21. Varování Řádek 196, znak 16: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
          <strong style="display:block" class="bx_item_title">Грунты</strong>
   ^
  22. Varování Řádek 201, znak 14: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
           <div style="clear: both;"></div>
   ^
  23. Varování Řádek 205, znak 9: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
       <li onmouseover="BX.CatalogVertMenu.itemOver(this);" onmouseout="BX.CatalogVe
   ^
  24. Varování Řádek 205, znak 58: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   er="BX.CatalogVertMenu.itemOver(this);" onmouseout="BX.CatalogVertMenu.itemOut(th
   ^
  25. Varování Řádek 210, znak 77: nevyplněná hodnota atributu "ALT" na elementu "IMG".
       <img src="/upload/iblock/bbd/bbdac8eb498620c59a65af5a563cae82.jpg" alt="">
   ^
  26. Varování Řádek 214, znak 9: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
       <li onmouseover="BX.CatalogVertMenu.itemOver(this);" onmouseout="BX.CatalogVe
   ^
  27. Varování Řádek 214, znak 58: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   er="BX.CatalogVertMenu.itemOver(this);" onmouseout="BX.CatalogVertMenu.itemOut(th
   ^
  28. Varování Řádek 219, znak 22: nevyplněná hodnota atributu "ALT" na elementu "IMG".
       <img src="" alt="">
   ^
  29. Varování Řádek 223, znak 9: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
       <li onmouseover="BX.CatalogVertMenu.itemOver(this);" onmouseout="BX.CatalogVe
   ^
  30. Varování Řádek 223, znak 58: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   er="BX.CatalogVertMenu.itemOver(this);" onmouseout="BX.CatalogVertMenu.itemOut(th
   ^
  31. Varování Řádek 228, znak 77: nevyplněná hodnota atributu "ALT" na elementu "IMG".
       <img src="/upload/iblock/82a/82adc02112ea73edf75a6ab8e1e1460a.jpg" alt="">
   ^
  32. Varování Řádek 232, znak 9: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
       <li onmouseover="BX.CatalogVertMenu.itemOver(this);" onmouseout="BX.CatalogVe
   ^
  33. Varování Řádek 232, znak 58: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   er="BX.CatalogVertMenu.itemOver(this);" onmouseout="BX.CatalogVertMenu.itemOut(th
   ^
  34. Varování Řádek 237, znak 77: nevyplněná hodnota atributu "ALT" na elementu "IMG".
       <img src="/upload/iblock/f94/f9453549ba4e4237beec32cbe69af87b.jpg" alt="">
   ^
  35. Varování Řádek 241, znak 9: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
       <li onmouseover="BX.CatalogVertMenu.itemOver(this);" onmouseout="BX.CatalogVe
   ^
  36. Varování Řádek 241, znak 58: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   er="BX.CatalogVertMenu.itemOver(this);" onmouseout="BX.CatalogVertMenu.itemOut(th
   ^
  37. Varování Řádek 246, znak 77: nevyplněná hodnota atributu "ALT" na elementu "IMG".
       <img src="/upload/iblock/b24/b245dd955951bd614f8cf76751d040c8.jpg" alt="">
   ^
  38. Varování Řádek 250, znak 9: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
       <li onmouseover="BX.CatalogVertMenu.itemOver(this);" onmouseout="BX.CatalogVe
   ^
  39. Varování Řádek 250, znak 58: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   er="BX.CatalogVertMenu.itemOver(this);" onmouseout="BX.CatalogVertMenu.itemOut(th
   ^
  40. Varování Řádek 255, znak 77: nevyplněná hodnota atributu "ALT" na elementu "IMG".
       <img src="/upload/iblock/bdd/bdd3ce036441723874eb0365314e44f8.jpg" alt="">
   ^
  41. Varování Řádek 259, znak 9: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
       <li onmouseover="BX.CatalogVertMenu.itemOver(this);" onmouseout="BX.CatalogVe
   ^
  42. Varování Řádek 259, znak 58: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   er="BX.CatalogVertMenu.itemOver(this);" onmouseout="BX.CatalogVertMenu.itemOut(th
   ^
  43. Varování Řádek 264, znak 77: nevyplněná hodnota atributu "ALT" na elementu "IMG".
       <img src="/upload/iblock/ba3/ba363d0745555b07af7f84b06081f99d.jpg" alt="">
   ^
  44. Varování Řádek 268, znak 9: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
       <li onmouseover="BX.CatalogVertMenu.itemOver(this);" onmouseout="BX.CatalogVe
   ^
  45. Varování Řádek 268, znak 58: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   er="BX.CatalogVertMenu.itemOver(this);" onmouseout="BX.CatalogVertMenu.itemOut(th
   ^
  46. Varování Řádek 273, znak 77: nevyplněná hodnota atributu "ALT" na elementu "IMG".
       <img src="/upload/iblock/0d0/0d06152ffe56601ffc327e36cb014bf3.jpg" alt="">
   ^
  47. Varování Řádek 277, znak 9: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
       <li onmouseover="BX.CatalogVertMenu.itemOver(this);" onmouseout="BX.CatalogVe
   ^
  48. Varování Řádek 277, znak 58: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   er="BX.CatalogVertMenu.itemOver(this);" onmouseout="BX.CatalogVertMenu.itemOut(th
   ^
  49. Varování Řádek 282, znak 77: nevyplněná hodnota atributu "ALT" na elementu "IMG".
       <img src="/upload/iblock/0f3/0f3017939a5f3134869a5e0ed29b261b.jpg" alt="">
   ^
  50. Varování Řádek 286, znak 9: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
       <li onmouseover="BX.CatalogVertMenu.itemOver(this);" onmouseout="BX.CatalogVe
   ^
  51. Varování Řádek 286, znak 58: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   er="BX.CatalogVertMenu.itemOver(this);" onmouseout="BX.CatalogVertMenu.itemOut(th
   ^
  52. Varování Řádek 287, znak 48: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   ref="/catalog/242/" data-description="" onmouseover="menuVertCatalogChangeSection
   ^
  53. Varování Řádek 291, znak 77: nevyplněná hodnota atributu "ALT" na elementu "IMG".
       <img src="/upload/iblock/e79/e79b1171eccf0161c11ff30fbb19564f.jpg" alt="">
   ^
  54. Varování Řádek 298, znak 32: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
          <a href="/catalog/739/" onmouseover="if ('ontouchstart' in document.docume
   ^
  55. Varování Řádek 301, znak 81: nevyplněná hodnota atributu "ALT" na elementu "IMG".
          <img src="/upload/iblock/e79/e79b1171eccf0161c11ff30fbb19564f.jpg" alt="">
   ^
  56. Varování Řádek 306, znak 32: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
          <a href="/catalog/372/" onmouseover="if ('ontouchstart' in document.docume
   ^
  57. Varování Řádek 309, znak 81: nevyplněná hodnota atributu "ALT" na elementu "IMG".
          <img src="/upload/iblock/921/92127571e25a0657e5e214ddcaff3762.jpg" alt="">
   ^
  58. Varování Řádek 314, znak 32: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
          <a href="/catalog/373/" onmouseover="if ('ontouchstart' in document.docume
   ^
  59. Varování Řádek 317, znak 81: nevyplněná hodnota atributu "ALT" na elementu "IMG".
          <img src="/upload/iblock/d86/d86851f3cf74739c5b3d766da4845dda.jpg" alt="">
   ^
  60. Varování Řádek 322, znak 32: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
          <a href="/catalog/374/" onmouseover="if ('ontouchstart' in document.docume
   ^
  61. Varování Řádek 325, znak 104: nevyplněná hodnota atributu "ALT" na elementu "IMG".
   d/resize_cache/iblock/bdc/240_700_1/bdcebfcc3355f7b30904e9a33eade559.jpg" alt="">
   ^
  62. Varování Řádek 330, znak 32: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
          <a href="/catalog/375/" onmouseover="if ('ontouchstart' in document.docume
   ^
  63. Varování Řádek 333, znak 104: nevyplněná hodnota atributu "ALT" na elementu "IMG".
   d/resize_cache/iblock/889/240_700_1/889175679e30b04b2b29a361eb01a454.jpg" alt="">
   ^
  64. Varování Řádek 338, znak 32: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
          <a href="/catalog/442/" onmouseover="if ('ontouchstart' in document.docume
   ^
  65. Varování Řádek 341, znak 81: nevyplněná hodnota atributu "ALT" na elementu "IMG".
          <img src="/upload/iblock/70c/70cfd38f7ceb4a2530e4361d1923fb89.jpg" alt="">
   ^
  66. Varování Řádek 346, znak 32: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
          <a href="/catalog/376/" onmouseover="if ('ontouchstart' in document.docume
   ^
  67. Varování Řádek 349, znak 81: nevyplněná hodnota atributu "ALT" na elementu "IMG".
          <img src="/upload/iblock/deb/deb7798aeb63bf2376ff0922ab9b16ea.jpg" alt="">
   ^
  68. Varování Řádek 354, znak 32: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
          <a href="/catalog/377/" onmouseover="if ('ontouchstart' in document.docume
   ^
  69. Varování Řádek 357, znak 81: nevyplněná hodnota atributu "ALT" na elementu "IMG".
          <img src="/upload/iblock/1ab/1ab86ebbe036ddc56c840752429049bb.jpg" alt="">
   ^
  70. Varování Řádek 362, znak 32: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
          <a href="/catalog/379/" onmouseover="if ('ontouchstart' in document.docume
   ^
  71. Varování Řádek 365, znak 81: nevyplněná hodnota atributu "ALT" na elementu "IMG".
          <img src="/upload/iblock/2d1/2d1a6c6ab2076229b9704f65184ec7c3.jpg" alt="">
   ^
  72. Varování Řádek 370, znak 32: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
          <a href="/catalog/380/" onmouseover="if ('ontouchstart' in document.docume
   ^
  73. Varování Řádek 373, znak 104: nevyplněná hodnota atributu "ALT" na elementu "IMG".
   d/resize_cache/iblock/cc2/240_700_1/cc2f348b86c1b75814cf9f1ce04677f1.jpg" alt="">
   ^
  74. Varování Řádek 378, znak 32: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
          <a href="/catalog/381/" onmouseover="if ('ontouchstart' in document.docume
   ^
  75. Varování Řádek 381, znak 104: nevyplněná hodnota atributu "ALT" na elementu "IMG".
   d/resize_cache/iblock/1a1/240_700_1/1a183d566b1b2344153d837fb5f5957a.jpg" alt="">
   ^
  76. Varování Řádek 386, znak 32: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
          <a href="/catalog/383/" onmouseover="if ('ontouchstart' in document.docume
   ^
  77. Varování Řádek 389, znak 81: nevyplněná hodnota atributu "ALT" na elementu "IMG".
          <img src="/upload/iblock/23e/23e767f81e9479a8ac9688d12084b764.jpg" alt="">
   ^
  78. Varování Řádek 394, znak 32: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
          <a href="/catalog/384/" onmouseover="if ('ontouchstart' in document.docume
   ^
  79. Varování Řádek 397, znak 104: nevyplněná hodnota atributu "ALT" na elementu "IMG".
   d/resize_cache/iblock/aed/240_700_1/aed72dc50b9c1d1652ea4ab133209051.jpg" alt="">
   ^
  80. Varování Řádek 402, znak 32: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
          <a href="/catalog/385/" onmouseover="if ('ontouchstart' in document.docume
   ^
  81. Varování Řádek 405, znak 81: nevyplněná hodnota atributu "ALT" na elementu "IMG".
          <img src="/upload/iblock/e79/e79b1171eccf0161c11ff30fbb19564f.jpg" alt="">
   ^
  82. Varování Řádek 410, znak 32: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
          <a href="/catalog/386/" onmouseover="if ('ontouchstart' in document.docume
   ^
  83. Varování Řádek 413, znak 81: nevyplněná hodnota atributu "ALT" na elementu "IMG".
          <img src="/upload/iblock/90f/90f5dcafabd4c938529a8160cfbd7814.jpg" alt="">
   ^
  84. Varování Řádek 418, znak 32: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
          <a href="/catalog/387/" onmouseover="if ('ontouchstart' in document.docume
   ^
  85. Varování Řádek 421, znak 104: nevyplněná hodnota atributu "ALT" na elementu "IMG".
   d/resize_cache/iblock/a3b/240_700_1/a3ba973a335bc5a96697f645e503ec83.jpg" alt="">
   ^
  86. Varování Řádek 426, znak 32: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
          <a href="/catalog/388/" onmouseover="if ('ontouchstart' in document.docume
   ^
  87. Varování Řádek 429, znak 81: nevyplněná hodnota atributu "ALT" na elementu "IMG".
          <img src="/upload/iblock/bff/bff16755ff59471814ade2dc03b51dca.jpg" alt="">
   ^
  88. Varování Řádek 434, znak 32: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
          <a href="/catalog/389/" onmouseover="if ('ontouchstart' in document.docume
   ^
  89. Varování Řádek 437, znak 81: nevyplněná hodnota atributu "ALT" na elementu "IMG".
          <img src="/upload/iblock/bc4/bc49ecd7823a27647026385dbddaabb4.jpg" alt="">
   ^
  90. Varování Řádek 446, znak 82: nevyplněná hodnota atributu "ALT" na elementu "IMG".
         <img src="/upload/iblock/e79/e79b1171eccf0161c11ff30fbb19564f.jpg" alt="">
   ^
  91. Varování Řádek 448, znak 113: nevyplněná hodnota atributu "ALT" na elementu "IMG".
   ts/bitrix/menu/catalog_vertical1/images/spacer.png" alt="" style="border: none;">
   ^
  92. Varování Řádek 448, znak 115: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   ts/bitrix/menu/catalog_vertical1/images/spacer.png" alt="" style="border: none;">
   ^
  93. Varování Řádek 449, znak 16: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
          <strong style="display:block" class="bx_item_title">Садово-огородный инвен
   ^
  94. Varování Řádek 454, znak 14: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
           <div style="clear: both;"></div>
   ^
  95. Varování Řádek 458, znak 9: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
       <li onmouseover="BX.CatalogVertMenu.itemOver(this);" onmouseout="BX.CatalogVe
   ^
  96. Varování Řádek 458, znak 58: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   er="BX.CatalogVertMenu.itemOver(this);" onmouseout="BX.CatalogVertMenu.itemOut(th
   ^
  97. Varování Řádek 463, znak 77: nevyplněná hodnota atributu "ALT" na elementu "IMG".
       <img src="/upload/iblock/6de/6de9efe478d6f2b55cf9b7afdf04a59c.jpg" alt="">
   ^
  98. Varování Řádek 467, znak 9: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
       <li onmouseover="BX.CatalogVertMenu.itemOver(this);" onmouseout="BX.CatalogVe
   ^
  99. Varování Řádek 467, znak 58: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   er="BX.CatalogVertMenu.itemOver(this);" onmouseout="BX.CatalogVertMenu.itemOut(th
   ^
  100. Varování Řádek 468, znak 48: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   ref="/catalog/518/" data-description="" onmouseover="menuVertCatalogChangeSection
   ^
  101. Varování Řádek 472, znak 77: nevyplněná hodnota atributu "ALT" na elementu "IMG".
       <img src="/upload/iblock/023/023d76362646ef00f9e42a597f2fa7c6.jpg" alt="">
   ^
  102. Varování Řádek 479, znak 32: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
          <a href="/catalog/516/" onmouseover="if ('ontouchstart' in document.docume
   ^
  103. Varování Řádek 482, znak 104: nevyplněná hodnota atributu "ALT" na elementu "IMG".
   d/resize_cache/iblock/0a2/240_700_1/0a29d59862eb48fb7050c292ada65867.jpg" alt="">
   ^
  104. Varování Řádek 487, znak 32: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
          <a href="/catalog/519/" onmouseover="if ('ontouchstart' in document.docume
   ^
  105. Varování Řádek 490, znak 81: nevyplněná hodnota atributu "ALT" na elementu "IMG".
          <img src="/upload/iblock/91a/91abb46628ba754f961d3cef1cda52b1.jpg" alt="">
   ^
  106. Varování Řádek 495, znak 34: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
            <a href="/catalog/480/" onmouseover="if ('ontouchstart' in document.docu
   ^
  107. Varování Řádek 497, znak 83: nevyplněná hodnota atributu "ALT" na elementu "IMG".
          <img src="/upload/iblock/629/629d5b911404acd9e1fe9fc49b6084da.jpg" alt="">
   ^
  108. Varování Řádek 502, znak 34: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
            <a href="/catalog/481/" onmouseover="if ('ontouchstart' in document.docu
   ^
  109. Varování Řádek 504, znak 106: nevyplněná hodnota atributu "ALT" na elementu "IMG".
   d/resize_cache/iblock/16c/240_700_1/16cf22a3db8d8a6166b98cff03d88085.jpg" alt="">
   ^
  110. Varování Řádek 509, znak 34: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
            <a href="/catalog/482/" onmouseover="if ('ontouchstart' in document.docu
   ^
  111. Varování Řádek 511, znak 83: nevyplněná hodnota atributu "ALT" na elementu "IMG".
          <img src="/upload/iblock/39d/39df995c4d13282796aeb97e3ecbdfcb.jpg" alt="">
   ^
  112. Varování Řádek 516, znak 34: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
            <a href="/catalog/517/" onmouseover="if ('ontouchstart' in document.docu
   ^
  113. Varování Řádek 518, znak 106: nevyplněná hodnota atributu "ALT" na elementu "IMG".
   d/resize_cache/iblock/ea5/240_700_1/ea53baa7bbc9f377f8919b006f59e7aa.jpg" alt="">
   ^
  114. Varování Řádek 523, znak 34: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
            <a href="/catalog/434/" onmouseover="if ('ontouchstart' in document.docu
   ^
  115. Varování Řádek 525, znak 83: nevyplněná hodnota atributu "ALT" na elementu "IMG".
          <img src="/upload/iblock/110/110a6fb7a4b84b5da88c2954f26da092.jpg" alt="">
   ^
  116. Varování Řádek 530, znak 34: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
            <a href="/catalog/440/" onmouseover="if ('ontouchstart' in document.docu
   ^
  117. Varování Řádek 532, znak 83: nevyplněná hodnota atributu "ALT" na elementu "IMG".
          <img src="/upload/iblock/672/672a70109743eff2b6a302bf0204a1c9.jpg" alt="">
   ^
  118. Varování Řádek 537, znak 34: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
            <a href="/catalog/495/" onmouseover="if ('ontouchstart' in document.docu
   ^
  119. Varování Řádek 539, znak 83: nevyplněná hodnota atributu "ALT" na elementu "IMG".
          <img src="/upload/iblock/d0a/d0a2ec8a2024979172871394776945fc.jpg" alt="">
   ^
  120. Informace Řádek 539, znak 84: + dalších 235 varování.
          <img src="/upload/iblock/d0a/d0a2ec8a2024979172871394776945fc.jpg" alt="">
   ^

   Zbývající varování jsou z úsporných důvodů skryty.

  Validní HTML 4.01!

  2006–2008 © Chamurappi; tuto službu neprovozuje W3C.

  Nevíte-li si s něčím rady, doporučuji diskusi Jak psát web.