• O validátoru
 • Novinky
 • Dokumentace
 • Integrace do prohlížečů
 • Výsledek:
  Při validaci došlo k chybě.
  http://www.lichnycabinet.ru/  
  text/html — XHTML 1.0 Strict 
  utf-8  (tvrdí HTTP hlavička a interní deklarace) 
  Zobrazit:
   

  # Validace nebyla provedena.

  Následuje seznam připomínek:

  1. Selhání Před validací: selhala komunikace se vzdáleným SGML/XML parserem.

   Neopadne-li vaše touha validovat, zkuste po chvíli obnovit (aktualizovat, refreshovat) tuto stránku.

  2. Varování Řádek 50, znak 8: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
     <div style="width: 790px; float:left">
   ^

   Dokument používá atributy „style“, nikde však neurčuje, v jakém stylovacím jazyku jsou psány jejich hodnoty. Specifikace říká (anglicky), že i atributy by měly mít svůj MIME typ. Užíváte-li CSS, přidejte do části <head> svého dokumentu následující <meta> element:

   <meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css">

   Druhou možností, jak se zbavit tohoto varování, je nepoužívání atributu „style“. K zaměření elementu ze stylopisu můžete použít třídy či identifikátory.

  3. Varování Řádek 57, znak 1: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   onclick="location.href='/';return false"
   ^

   Dokument používá skripty v atributech „onněco“, nikde však neurčuje, v jakém skriptovacím jazyku jsou psány jejich hodnoty. Specifikace říká (anglicky), že i atributy by měly mít svůj MIME typ. Užíváte-li JavaScript, přidejte do části <head> svého dokumentu následující <meta> element:

   <meta http-equiv="Content-Script-Type" content="text/javascript">

   Druhou možností, jak se zbavit tohoto varování, je nepoužívání skriptovacích atributů. Ovladače událostí můžete navěsit na elementy externím skriptem.

  4. Varování Řádek 60, znak 6: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <img style="float:left; width: 21px; height: 30px;" src="/default_.png" alt="Личн
   ^
  5. Varování Řádek 62, znak 6: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <div style="float:left; padding-bottom: 0px; padding-right: 3px; padding-left: 15
   ^
  6. Varování Řádek 67, znak 6: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <div style="padding-top: 1px; width: 170px; float:left">
   ^
  7. Varování Řádek 72, znak 12: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
     <input style="width: 155px; float:right; color: #666666;" type="text" name="s
   ^
  8. Varování Řádek 72, znak 105: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   pe="text" name="s" id="s" value="Найти" onblur="if(this.value=='')this.value='Най
   ^
  9. Varování Řádek 72, znak 152: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   "if(this.value=='')this.value='Найти';" onfocus="if(this.value=='Найти')this.valu
   ^
  10. Varování Řádek 81, znak 6: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <div style="padding-top: 5px; height: 5px; clear:both;"> <hr/> </div>
   ^
  11. Varování Řádek 92, znak 19: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <div id="primary" style="width: 170px;">
   ^
  12. Varování Řádek 98, znak 6: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <div style="width: 160px; height: 600px; margin-top: 3px;">
   ^
  13. Varování Řádek 104, znak 6: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
      style="display:block"
   ^
  14. Varování Řádek 117, znak 6: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <div style="padding: 10px 0 0 0; background: #FFFFFF;" align="center">
   ^
  15. Varování Řádek 119, znak 13: hodnota atributu "WIDTH" je chybná; "140px" není délka.
   <img width="140px" src="/logo/sberbank-lichnycabinet.jpg" title="Личный кабинет С
   ^

   Jednotky „px“ se v HTML atributech nikdy neuvádí. Jediné jednotky, které se zde smí vypisovat jsou procenta.

  16. Varování Řádek 119, znak 91: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   -lichnycabinet.jpg" title="Личный кабинет Сбербанк" style="padding: 0 0 10px 0;">
   ^
  17. Varování Řádek 122, znak 13: hodnota atributu "WIDTH" je chybná; "140px" není délka.
   <img width="140px" src="/logo/rostelecom-lichnycabinet.GIF" title="Личный кабинет
   ^
  18. Varování Řádek 122, znak 95: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   ichnycabinet.GIF" title="Личный кабинет Ростелеком" style="padding: 0 0 10px 0;">
   ^
  19. Varování Řádek 125, znak 13: hodnota atributu "WIDTH" je chybná; "110px" není délka.
   <img width="110px" src="/logo/dom-ru-lichnycabinet.png" title="Личный кабинет Дом
   ^
  20. Varování Řádek 125, znak 87: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   ru-lichnycabinet.png" title="Личный кабинет Дом.ру" style="padding: 0 0 10px 0;">
   ^
  21. Varování Řádek 128, znak 13: hodnota atributu "WIDTH" je chybná; "140px" není délka.
   <img width="140px" src="/logo/akado-lichnycabinet.gif" title="Личный кабинет Акад
   ^
  22. Varování Řádek 128, znak 85: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   ado-lichnycabinet.gif" title="Личный кабинет Акадо" style="padding: 0 0 10px 0;">
   ^
  23. Varování Řádek 131, znak 13: hodnota atributu "WIDTH" je chybná; "70px" není délka.
   <img width="70px" src="/logo/net-by-net-lichnycabinet.png" title="Личный кабинет 
   ^
  24. Varování Řádek 131, znak 92: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   -lichnycabinet.png" title="Личный кабинет Netbynet" style="padding: 0 0 10px 0;">
   ^
  25. Varování Řádek 134, znak 13: hodnota atributu "WIDTH" je chybná; "110px" není délka.
   <img width="110px" src="/logo/qiwi-lichnycabinet.png" title="Личный кабинет Qiwi"
   ^
  26. Varování Řádek 134, znak 83: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   /qiwi-lichnycabinet.png" title="Личный кабинет Qiwi" style="padding: 0 0 1px 0;">
   ^
  27. Varování Řádek 137, znak 13: hodnota atributu "WIDTH" je chybná; "70px" není délka.
   <img width="70px" src="/logo/qwerty-lichnycabinet.gif" title="Личный кабинет Qwer
   ^
  28. Varování Řádek 137, znak 86: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   rty-lichnycabinet.gif" title="Личный кабинет Qwerty" style="padding: 0 0 1px 0;">
   ^
  29. Varování Řádek 140, znak 13: hodnota atributu "WIDTH" je chybná; "150px" není délka.
   <img width="150px" src="/logo/alfa-bank-lichnycabinet.gif" title="Личный кабинет 
   ^
  30. Varování Řádek 140, znak 94: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   lichnycabinet.gif" title="Личный кабинет Альфа банк" style="padding: 0 0 1px 0;">
   ^
  31. Varování Řádek 143, znak 13: hodnota atributu "WIDTH" je chybná; "150px" není délka.
   <img width="150px" src="/logo/promsvyaz-bank-lichnycabinet.gif" title="Личный каб
   ^
  32. Varování Řádek 143, znak 102: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   nycabinet.gif" title="Личный кабинет Промсвязьбанк" style="padding: 0 0 10px 0;">
   ^
  33. Varování Řádek 146, znak 13: hodnota atributu "WIDTH" je chybná; "90px" není délka.
   <img width="90px" src="/logo/domolink-lichnycabinet.png" title="Личный кабинет До
   ^
  34. Varování Řádek 146, znak 90: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   -lichnycabinet.png" title="Личный кабинет Домолинк" style="padding: 0 0 10px 0;">
   ^
  35. Varování Řádek 149, znak 13: hodnota atributu "WIDTH" je chybná; "160px" není délka.
   <img width="160px" src="/logo/aeroflot-lichnycabinet.gif" title="Личный кабинет А
   ^
  36. Varování Řádek 149, znak 97: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   ycabinet.gif" title="Личный кабинет Аэрофлот бонус" style="padding: 0 0 10px 0;">
   ^
  37. Varování Řádek 152, znak 13: hodnota atributu "WIDTH" je chybná; "90px" není délka.
   <img width="90px" src="/logo/utel-lichnycabinet.png" title="Личный кабинет Utel" 
   ^
  38. Varování Řádek 152, znak 82: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   utel-lichnycabinet.png" title="Личный кабинет Utel" style="padding: 0 0 10px 0;">
   ^
  39. Varování Řádek 155, znak 13: hodnota atributu "WIDTH" je chybná; "90px" není délka.
   <img width="90px" src="/logo/utk-lichnycabinet.png" title="Личный кабинет ЮТК" st
   ^
  40. Varování Řádek 155, znak 80: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   o/utk-lichnycabinet.png" title="Личный кабинет ЮТК" style="padding: 0 0 10px 0;">
   ^
  41. Varování Řádek 158, znak 13: hodnota atributu "WIDTH" je chybná; "110px" není délka.
   <img width="110px" src="/logo/gu-is-lichnycabinet.png" title="Личный кабинет ГУ И
   ^
  42. Varování Řádek 158, znak 85: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   -is-lichnycabinet.png" title="Личный кабинет ГУ ИС" style="padding: 0 0 10px 0;">
   ^
  43. Varování Řádek 177, znak 6: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <div style="float: right; width: 170px; margin: -10px 0 0 20px;"> 
   ^
  44. Varování Řádek 178, znak 314: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   ext" name="s" id="search-text" value="" onfocus="if(this.value==this.defaultValue
   ^
  45. Varování Řádek 178, znak 372: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   alue==this.defaultValue)this.value='';" onblur="if(this.value=='')this.value=this
   ^
  46. Varování Řádek 214, znak 4: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <p style="margin: 0 0 10px;">Наиболее популярные личные кабинеты:</p>
   ^
  47. Varování Řádek 215, znak 6: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <div style="width: 220px; float: left;">
   ^
  48. Varování Řádek 227, znak 6: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <div style="width: 220px; float: left;">
   ^
  49. Varování Řádek 239, znak 6: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <div style="float: both;">
   ^
  50. Varování Řádek 266, znak 6: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <div style="margin: 10px 0 0 0;">
   ^
  51. Varování Řádek 272, znak 6: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
      style="display:block"
   ^
  52. Varování Řádek 287, znak 6: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <div style="margin: 10px 0 0 20px; height: 415px;">
   ^
  53. Varování Řádek 289, znak 6: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <div style="float: left; margin: 0 20px 0 10px; width: 240px;">
   ^
  54. Varování Řádek 295, znak 6: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
      style="display:inline-block;width:240px;height:400px"
   ^
  55. Varování Řádek 304, znak 6: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <div style="float: left; width: 240px;">
   ^
  56. Varování Řádek 310, znak 6: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
      style="display:inline-block;width:240px;height:400px"
   ^
  57. Varování Řádek 325, znak 6: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <div style="font-size:12px; line-height: 1.5; margin-top:3px;">
   ^
  58. Varování Řádek 328, znak 6: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
    <ul style="margin-bottom: 0;"><li><a href='http://www.lichnycabinet.ru/vxod-v-li
   ^
  59. Varování Řádek 340, znak 10: kotva jménem "PRIMARY" již v dokumentu je.
   <div id="primary" style="width: 170px;line-height: 0.2;">
   ^

   Název kotvy musí být unikátní. Při porovnání shody není rozhodující velikost písmen.

  60. Varování Řádek 340, znak 19: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <div id="primary" style="width: 170px;line-height: 0.2;">
   ^
  61. Varování Řádek 344, znak 6: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <div style="font-size:12px; line-height: 1.5;">
   ^
  62. Varování Řádek 347, znak 6: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
     <p style="display: none;"><input type="hidden" id="poll_21_nonce" name="wp-poll
   ^
  63. Varování Řádek 348, znak 6: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
     <p style="display: none;"><input type="hidden" name="poll_id" value="21" /></p>
   ^
  64. Varování Řádek 349, znak 8: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
     <div style="text-align: center;"><strong>Доверяете ли вы заявлениям Великобрита
   ^
  65. Varování Řádek 352, znak 11: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
     </ul><p style="text-align: center;"><input type="button" name="vote" value="  
   ^
  66. Varování Řádek 352, znak 116: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   value="  Проголосовать  " class="Buttons" onclick="poll_vote(21);" /></p></div>
   ^
  67. Varování Řádek 356, znak 4: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <p style="text-align: center;"><a href="/pollsarchive"> Архив опросов</a></p>
   ^
  68. Varování Řádek 358, znak 4: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <p style="text-align: center;">
   ^
  69. Varování Řádek 365, znak 6: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <div style="width: 160px; height: 600px; margin-left: 10px;">
   ^
  70. Varování Řádek 371, znak 6: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
      style="display:block"
   ^
  71. Varování Řádek 385, znak 6: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <div style="margin: 0 0 0 5px; padding: 10px 0 0 0; background: #FFFFFF;" align="
   ^
  72. Varování Řádek 387, znak 13: hodnota atributu "WIDTH" je chybná; "110px" není délka.
   <img width="110px" src="/logo/mts-lichnycabinet.png" title="Личный кабинет МТС" s
   ^
  73. Varování Řádek 387, znak 81: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   o/mts-lichnycabinet.png" title="Личный кабинет МТС" style="padding: 0 0 10px 0;">
   ^
  74. Varování Řádek 390, znak 74: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   ne-lichnycabinet.jpg" title="Личный кабинет Билайн" style="padding: 0 0 10px 0;">
   ^
  75. Varování Řádek 393, znak 13: hodnota atributu "WIDTH" je chybná; "160px" není délka.
   <img width="160px" src="/logo/megafon-lichnycabinet.png" title="Личный кабинет Ме
   ^
  76. Varování Řádek 393, znak 89: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   n-lichnycabinet.png" title="Личный кабинет Мегафон" style="padding: 0 0 10px 0;">
   ^
  77. Varování Řádek 396, znak 69: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   mgts-lichnycabinet.png" title="Личный кабинет МГТС" style="padding: 0 0 10px 0;">
   ^
  78. Varování Řádek 399, znak 13: hodnota atributu "WIDTH" je chybná; "140px" není délka.
   <img width="140px" src="/logo/svyaznoi-lichnycabinet.png" title="Личный кабинет С
   ^
  79. Varování Řádek 399, znak 95: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   hnycabinet.png" title="Личный кабинет Связной Клуб" style="padding: 0 0 10px 0;">
   ^
  80. Varování Řádek 402, znak 13: hodnota atributu "WIDTH" je chybná; "90px" není délka.
   <img width="90px" src="/logo/tele2-lichnycabinet.gif" title="Личный кабинет Tele2
   ^
  81. Varování Řádek 402, znak 84: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   le2-lichnycabinet.gif" title="Личный кабинет Tele2" style="padding: 0 0 10px 0;">
   ^
  82. Varování Řádek 405, znak 13: hodnota atributu "WIDTH" je chybná; "110px" není délka.
   <img width="110px" src="/logo/trikolor-tv-lichnycabinet.png" title="Личный кабине
   ^
  83. Varování Řádek 405, znak 97: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   chnycabinet.png" title="Личный кабинет Триколор ТВ" style="padding: 0 0 10px 0;">
   ^
  84. Varování Řádek 408, znak 13: hodnota atributu "WIDTH" je chybná; "110px" není délka.
   <img width="110px" src="/logo/stream-lichnycabinet.png" title="Личный кабинет Стр
   ^
  85. Varování Řádek 408, znak 86: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   eam-lichnycabinet.png" title="Личный кабинет Стрим" style="padding: 0 0 10px 0;">
   ^
  86. Varování Řádek 411, znak 13: hodnota atributu "WIDTH" je chybná; "110px" není délka.
   <img width="110px" src="/logo/my-ttk-lichnycabinet.png" title="Личный кабинет ТТК
   ^
  87. Varování Řádek 411, znak 84: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   y-ttk-lichnycabinet.png" title="Личный кабинет ТТК" style="padding: 0 0 10px 0;">
   ^
  88. Varování Řádek 414, znak 13: hodnota atributu "WIDTH" je chybná; "110px" není délka.
   <img width="110px" src="/logo/yandex-dengi-lichnycabinet.png" title="Личный кабин
   ^
  89. Varování Řádek 414, znak 93: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   gi-lichnycabinet.png" title="Личный кабинет Яндекс" style="padding: 0 0 10px 0;">
   ^
  90. Varování Řádek 417, znak 13: hodnota atributu "WIDTH" je chybná; "110px" není délka.
   <img width="110px" src="/logo/google-lichnycabinet.gif" title="Личный кабинет Goo
   ^
  91. Varování Řádek 417, znak 87: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   le-lichnycabinet.gif" title="Личный кабинет Google" style="padding: 0 0 10px 0;">
   ^
  92. Varování Řádek 420, znak 13: hodnota atributu "WIDTH" je chybná; "70px" není délka.
   <img width="70px" src="/logo/skylink-lichnycabinet.png" title="Личный кабинет Ска
   ^
  93. Varování Řádek 420, znak 89: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   -lichnycabinet.png" title="Личный кабинет Скайлинк" style="padding: 0 0 10px 0;">
   ^
  94. Varování Řádek 423, znak 13: hodnota atributu "WIDTH" je chybná; "110px" není délka.
   <img width="110px" src="/logo/vtb-24-lichnycabinet.png" title="Личный кабинет ВТБ
   ^
  95. Varování Řádek 423, znak 87: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   24-lichnycabinet.png" title="Личный кабинет ВТБ-24" style="padding: 0 0 10px 0;">
   ^
  96. Varování Řádek 426, znak 13: hodnota atributu "WIDTH" je chybná; "70px" není délka.
   <img width="70px" src="/logo/ntv-plus-lichnycabinet.png" title="Личный кабинет НТ
   ^
  97. Varování Řádek 426, znak 90: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   -lichnycabinet.png" title="Личный кабинет НТВ Плюс" style="padding: 0 0 10px 0;">
   ^
  98. Varování Řádek 429, znak 13: hodnota atributu "WIDTH" je chybná; "130px" není délka.
   <img width="130px" src="/logo/citibank-lichnycabinet.gif" title="Личный кабинет С
   ^
  99. Varování Řádek 429, znak 91: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   -lichnycabinet.gif" title="Личный кабинет Ситибанк" style="padding: 0 0 10px 0;">
   ^
  100. Varování Řádek 446, znak 5: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <hr style="margin: 5px 0 5px 0;" />
   ^
  101. Varování Řádek 448, znak 21: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <div class="credit" style="line-height: 1;">Copyright &#169; 2012-2023. Личный ка
   ^
  102. Varování Řádek 450, znak 7: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <span style="font-size:10px;">
   ^
  103. Varování Řádek 476, znak 7: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <span style="font-size:10px;">Использование любых материалов, размещенных на сайт
   ^
  104. Varování Řádek 479, znak 6: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <div style="margin-top: 10px; float: left; position: relative;">
   ^
  105. Varování Řádek 502, znak 57: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   img src="//mc.yandex.ru/watch/19341709" style="position:absolute; left:-9999px;" 
   ^
  106. Varování Řádek 502, znak 103: nevyplněná hodnota atributu "ALT" na elementu "IMG".
   tch/19341709" style="position:absolute; left:-9999px;" alt="" /></div></noscript>
   ^

   Atribut „alt“ by měl obsahovat textovou alternativu k obrázku srozumitelnou pro běžného smrtelníka. Podívejte se na příklad se psem Benem.

  107. Varování Řádek 509, znak 6: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <div style="text-align: center; vertical-align: top; float: left; position: relat
   ^
  108. Varování Řádek 513, znak 6: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <div style="text-align: center; vertical-align: top; float: left; position: relat
   ^
  109. Varování Řádek 517, znak 6: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <div style="text-align: center; vertical-align: top; float: left; position: relat
   ^
  110. Varování Řádek 519, znak 18: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   <a rel="sidebar" onclick="this.title=document.title;this.href=document.URL;if(win
   ^
  111. Varování Řádek 519, znak 251: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   document.URL, document.title);return false}" style="text-decoration: underline;">
   ^
  Validní HTML 4.01!

  2006–2008 © Chamurappi; tuto službu neprovozuje W3C.

  Nevíte-li si s něčím rady, doporučuji diskusi Jak psát web.