• O validátoru
 • Novinky
 • Dokumentace
 • Integrace do prohlížečů
 • Výsledek:
  Dokument neprošel validací, 8 chyb a 4 varování.
  (chyba 404) http://www.lopera.cf/2021/05/29/axaz/  
  text/html — HTML 5 
  utf-8  (tvrdí interní deklarace) 
  Zobrazit:
   

  # Stránka není validní HTML 5.

  Následuje seznam připomínek:

  1. Informace HTTP hlavička: validuji chybovou stránku s HTTP statusem "404 Not Found".
   HTTP/1.1 404 Not Found
   ^

   Server zahlásil chybu, nyní pozorujete výsledek validace dotyčné chybové hlášky.

  2. Varování Řádek 4, znak 16: Consider adding a "lang" attribute to the "html" start tag to declare the language of this document..
   <!DOCTYPE html> 
   ^
  3. Chyba Řádek 8, znak 11: atribut "http-equiv" elementu "meta" má nedovolenou hodnotu "Cache-control".
     <meta http-equiv="Cache-control" content="no-cache">
   ^

   V HTML 5 není tato náhražka HTTP hlavičky dovolena. Použijte skutečnou HTTP hlavičku.

  4. Chyba Řádek 9, znak 11: atribut "http-equiv" elementu "meta" má nedovolenou hodnotu "Pragma".
     <meta http-equiv="Pragma" content="no-cache">
   ^
  5. Chyba Řádek 10, znak 11: atribut "http-equiv" elementu "meta" má nedovolenou hodnotu "Expires".
     <meta http-equiv="Expires" content="0">
   ^
  6. Varování Řádek 13, znak 5: The "type" attribute for the "style" element is not needed and should be omitted..
     <style type="text/css">
   ^
  7. Chyba Řádek 175, znak 13: element "secion" nesmí být potomkem elementu "div" v tomto kontextu.
         <secion class="response-info">
   ^
  8. Chyba Řádek 175, znak 13: neuzavřený element "secion".
         <secion class="response-info">
   ^
  9. Chyba Řádek 178, znak 13: zbloudilá ukončovací značka "section".
         </section>
   ^
  10. Varování Řádek 180, znak 13: Section lacks heading. Consider using "h2"-"h6" elements to add identifying headings to all sections..
         <section class="contact-info">
   ^
  11. Chyba Řádek 185, znak 9: End tag "div" seen, but there were open elements..
       </div>
   ^
  12. Varování Řádek 186, znak 9: Section lacks heading. Consider using "h2"-"h6" elements to add identifying headings to all sections..
       <section class="additional-info">
   ^
  13. Chyba Řádek 191, znak 29: An "img" element must have an "alt" attribute, except under certain conditions. For details, consult guidance on providing text alternatives for images..
                 <img src="/img-sys/server_misconfigured.png" class="i
   ^
  Validní HTML 4.01!

  2006–2008 © Chamurappi; tuto službu neprovozuje W3C.

  Nevíte-li si s něčím rady, doporučuji diskusi Jak psát web.