• O validátoru
 • Novinky
 • Dokumentace
 • Integrace do prohlížečů
 • Výsledek:
  Dokument neprošel validací, 12 chyb.
  https://www.vrirealty.com/  
  text/html — HTML 5 
  utf-8  (tvrdí HTTP hlavička a interní deklarace) 
  Zobrazit:
   

  # Stránka není validní HTML 5.

  Následuje seznam připomínek:

  1. Chyba Řádek 24, znak 9: Element "meta" is missing one or more of the following attributes: "content", "itemprop", "property"..
       <meta charset="utf-8">
   ^
  2. Chyba Řádek 24, znak 15: atribut "charset" není dovolen na elementu "meta".
       <meta charset="utf-8">
   ^

   Odstraňte dotyčný atribut.

  3. Chyba Řádek 25, znak 9: Element "meta" is missing one or more of the following attributes: "itemprop", "property"..
       <meta name="viewport" content="width=device-width,initial-scale=1">
   ^
  4. Chyba Řádek 25, znak 15: atribut "name" není dovolen na elementu "meta".
       <meta name="viewport" content="width=device-width,initial-scale=1">
   ^
  5. Chyba Řádek 26, znak 32: atribut "href" elementu "link": Illegal character in query: space is not allowed má nedovolenou hodnotu "https://fonts.googleapis.com/css?family=Playfair Display:400,400,400|Karla:400,600,700&display=swap".
       <link rel="stylesheet" href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Play
   ^
  6. Chyba Řádek 27, znak 9: element "style" nesmí být potomkem elementu "body" v tomto kontextu.
       <style>
   ^
  7. Chyba Řádek 28, znak 17554: CSS: "tap-highlight-color": Property "tap-highlight-color" doesn't exist..
   t-color:transparent;tap-highlight-color:transparent;-webkit-user-select:none;-moz
   ^
  8. Chyba Řádek 28, znak 20741: CSS: "width": only "0" can be a "unit". You must put a unit after your number..
   5,255,1);}.h{text-align:left;}.zB{width:100;}.ZB{background-image:url(https://med
   ^
  9. Chyba Řádek 44, znak 5: zbloudilá ukončovací značka "head".
     </head>
   ^
  10. Chyba Řádek 45, znak 5: Start tag "body" seen but an element of the same type was already open..
     <body>
   ^
  11. Chyba Řádek 46, znak 5: Start tag "body" seen but an element of the same type was already open..
     <body class="C D H K M T"><div class="tatsu-header wG">
   ^
  12. Chyba Řádek 46, znak 5: Cannot recover after last error. Any further errors will be ignored..
     <body class="C D H K M T"><div class="tatsu-header wG">
   ^
  Validní HTML 4.01!

  2006–2008 © Chamurappi; tuto službu neprovozuje W3C.

  Nevíte-li si s něčím rady, doporučuji diskusi Jak psát web.