• O validátoru
 • Novinky
 • Dokumentace
 • Integrace do prohlížečů
 • Výsledek:
  Při validaci došlo k chybě.
  http://yqlog.com/viewthread.php?tid=535677  
  text/html — XHTML 1.0 Transitional 
  utf-8  (tvrdí HTTP hlavička a interní deklarace) 
  Zobrazit:
   

  # Validace nebyla provedena.

  Následuje seznam připomínek:

  1. Selhání Před validací: selhala komunikace se vzdáleným SGML/XML parserem.

   Neopadne-li vaše touha validovat, zkuste po chvíli obnovit (aktualizovat, refreshovat) tuto stránku.

  2. Varování Řádek 28, znak 24: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   <a href="register.php" onclick="showWindow('register', this.href);return false;" 
   ^

   Dokument používá skripty v atributech „onněco“, nikde však neurčuje, v jakém skriptovacím jazyku jsou psány jejich hodnoty. Specifikace říká (anglicky), že i atributy by měly mít svůj MIME typ. Užíváte-li JavaScript, přidejte do části <head> svého dokumentu následující <meta> element:

   <meta http-equiv="Content-Script-Type" content="text/javascript">

   Druhou možností, jak se zbavit tohoto varování, je nepoužívání skriptovacích atributů. Ovladače událostí můžete navěsit na elementy externím skriptem.

  3. Varování Řádek 29, znak 36: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   <a href="logging.php?action=login" onclick="showWindow('login', this.href);return
   ^
  4. Varování Řádek 34, znak 308: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   ="misc.php?action=nav" hidefocus="true" onclick="showWindow('nav', this.href);ret
   ^
  5. Varování Řádek 41, znak 25: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <div id="myprompt_menu" style="display:none" class="promptmenu">
   ^

   Dokument používá atributy „style“, nikde však neurčuje, v jakém stylovacím jazyku jsou psány jejich hodnoty. Specifikace říká (anglicky), že i atributy by měly mít svůj MIME typ. Užíváte-li CSS, přidejte do části <head> svého dokumentu následující <meta> element:

   <meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css">

   Druhou možností, jak se zbavit tohoto varování, je nepoužívání atributu „style“. K zaměření elementu ze stylopisu můžete použít třídy či identifikátory.

  6. Varování Řádek 43, znak 25: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <ul class="s_clear"><li style="display:none"><a id="prompt_pm" href="pm.php?filte
   ^
  7. Varování Řádek 43, znak 128: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   m" target="_blank">私人消息 (0)</a></li><li style="display:none"><a id="prompt_announ
   ^
  8. Varování Řádek 43, znak 244: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   m" target="_blank">公共消息 (0)</a></li><li style="display:none"><a id="prompt_system
   ^
  9. Varování Řádek 43, znak 360: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   m" target="_blank">系統消息 (0)</a></li><li style="display:none"><a id="prompt_friend
   ^
  10. Varování Řádek 43, znak 472: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   d" target="_blank">好友消息 (0)</a></li><li style="display:none"><a id="prompt_thread
   ^
  11. Varování Řádek 64, znak 63: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   id="newspecial" prompt="post_newthread" onmouseover="$('newspecial').id = 'newspe
   ^
  12. Varování Řádek 64, znak 212: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   f="post.php?action=newthread&amp;fid=2" onclick="showWindow('newthread', this.hre
   ^
  13. Varování Řádek 74, znak 64: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   opup userinfopanel" id="userinfo558381" style="display: none; position: absolute;
   ^
  14. Varování Řádek 78, znak 59: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   href="pm.php?action=new&amp;uid=312217" onclick="hideMenu('userinfo558381');showW
   ^
  15. Varování Řádek 79, znak 140: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   "_blank" id="ajax_buddy_0" title="加為好友" onclick="ajaxmenu(this, 3000);doane(event
   ^
  16. Varování Řádek 97, znak 21: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   <div class="avatar" onmouseover="showauthor(this, 'userinfo558381')"><a href="spa
   ^
  17. Varování Řádek 104, znak 66: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
    id="postnum558381" href="javascript:;" onclick="setCopy('http://yqlog.com/viewth
   ^
  18. Varování Řádek 105, znak 201: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   return false;}" /><span id="rpostnobtn" onclick="window.location='redirect.php?pt
   ^
  19. Varování Řádek 112, znak 29: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   <label>字體大小: </label><small onclick="$('postlist').className='mainbox viewthread'
   ^
  20. Varování Řádek 112, znak 109: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   x viewthread'" title="正常">t</small><big onclick="$('postlist').className='mainbox
   ^
  21. Varování Řádek 116, znak 81: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   " src="images/common/online_member.gif" onclick="showauthor(this, 'userinfo558381
   ^
  22. Varování Řádek 146, znak 24: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   <a href="javascript:;" onclick="showDialog($('favoritewin').innerHTML, 'info', '收
   ^
  23. Varování Řádek 147, znak 35: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   <a href="javascript:;" id="share" onclick="showDialog($('sharewin').innerHTML, 'i
   ^
  24. Varování Řádek 179, znak 65: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   pup userinfopanel" id="userinfo7409204" style="display: none; position: absolute;
   ^
  25. Varování Řádek 183, znak 59: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   href="pm.php?action=new&amp;uid=696716" onclick="hideMenu('userinfo7409204');show
   ^
  26. Varování Řádek 184, znak 140: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   "_blank" id="ajax_buddy_1" title="加為好友" onclick="ajaxmenu(this, 3000);doane(event
   ^
  27. Varování Řádek 196, znak 72: neplatný znak " " v adrese.
   d?V=1&amp;Uin=271474241&amp;Site=Discuz! Board&amp;Menu=yes" target="_blank" titl
   ^

   V adrese nesmí být znaky s diakritikou, ani mezery.

  28. Varování Řádek 198, znak 10: kotva jménem "AVATARFEED" již v dokumentu je.
   <div id="avatarfeed"><span id="threadsortswait"></span></div>
   ^

   Název kotvy musí být unikátní. Při porovnání shody není rozhodující velikost písmen.

  29. Varování Řádek 198, znak 32: kotva jménem "THREADSORTSWAIT" již v dokumentu je.
   <div id="avatarfeed"><span id="threadsortswait"></span></div>
   ^
  30. Varování Řádek 202, znak 21: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   <div class="avatar" onmouseover="showauthor(this, 'userinfo7409204')"><a href="sp
   ^
  31. Varování Řádek 209, znak 67: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   id="postnum7409204" href="javascript:;" onclick="setCopy('http://yqlog.com/redire
   ^
  32. Varování Řádek 215, znak 82: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   " src="images/common/online_member.gif" onclick="showauthor(this, 'userinfo740920
   ^
  33. Varování Řádek 234, znak 25: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <div class="signatures" style="max-height:100px;maxHeightIE:100px;">https://dvmag
   ^
  34. Varování Řádek 245, znak 24: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   <a href="javascript:;" onclick="scrollTo(0,0);">TOP</a>
   ^
  35. Varování Řádek 260, znak 96: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   d"><div id="post_new" class="viewthread_table" style="display: none"></div></div>
   ^
  36. Varování Řádek 286, znak 23: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <div id="favoritewin" style="display: none">
   ^
  37. Varování Řádek 288, znak 24: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   <a href="javascript:;" onclick="ajaxget('my.php?item=favorites&tid=535677', 'favo
   ^
  38. Varování Řádek 289, znak 24: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   <a href="javascript:;" onclick="ajaxget('my.php?item=attention&action=add&tid=535
   ^
  39. Varování Řádek 294, znak 20: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <div id="sharewin" style="display: none">
   ^
  40. Varování Řádek 296, znak 24: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   <a href="javascript:;" onclick="setCopy('以及知不知道我们世界的口红色号都已经超过五位数了\nhttp://yqlog.c
   ^
  Validní HTML 4.01!

  2006–2008 © Chamurappi; tuto službu neprovozuje W3C.

  Nevíte-li si s něčím rady, doporučuji diskusi Jak psát web.