• O validátoru
 • Novinky
 • Dokumentace
 • Integrace do prohlížečů
 • Výsledek:
  Při validaci došlo k chybě.
  http://zhouyi68.com/?691544  
  text/html — XHTML 1.0 Transitional 
  gbk  (tvrdí HTTP hlavička a interní deklarace) 
  Zobrazit:
   

  # Validace nebyla provedena.

  Následuje seznam připomínek:

  1. Selhání Před validací: selhala komunikace se vzdáleným SGML/XML parserem.

   Neopadne-li vaše touha validovat, zkuste po chvíli obnovit (aktualizovat, refreshovat) tuto stránku.

  2. Informace HTTP hlavička: zjištěna hlavička "Vary: User-Agent,Accept-Encoding"; pravděpodobně existuje více reprezentací zdroje.
   Vary: User-Agent,Accept-Encoding
   ^

   Webový dokument stažený z určené adresy budí dojem, že je jen jednou z několika verzí, které lze z téže URL stáhnout. Server podle hlaviček dotazu pravděpodobně upravuje (větví) výstup — různí návštěvníci (či roboti) s různými prohlížeči (či z různých zemí) mohou dostávat různý kód. Validátor umí pochopitelně zvalidovat jen to, co server pošle jemu a o jiných verzích nic neví. Je tedy možné, že část návštěvníků dostává nevalidní kód a validátor validní. Nebo naopak. Záleží-li vám na validitě, pak asi chcete, aby validní kód dostávali všichni.

   Český validátor umí při stahování validovaného dokumentu emulovat identifikaci prohlížečů. V rozšířeném rozhraní pro validaci dokumentu na webu si můžete pohrát s nastavením hlaviček dotazu.

  3. Varování Řádek 26, znak 40: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   <div class="z"><a href="javascript:;" onclick="setHomepage('http://www.zhouyi68.
   ^

   Dokument používá skripty v atributech „onněco“, nikde však neurčuje, v jakém skriptovacím jazyku jsou psány jejich hodnoty. Specifikace říká (anglicky), že i atributy by měly mít svůj MIME typ. Užíváte-li JavaScript, přidejte do části <head> svého dokumentu následující <meta> element:

   <meta http-equiv="Content-Script-Type" content="text/javascript">

   Druhou možností, jak se zbavit tohoto varování, je nepoužívání skriptovacích atributů. Ovladače událostí můžete navěsit na elementy externím skriptem.

  4. Varování Řádek 26, znak 135: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   </a><a href="http://www.zhouyi68.com/" onclick="addFavorite(this.href, '藏易阁--风水易
   ^
  5. Varování Řádek 28, znak 41: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   <a id="switchblind" href="javascript:;" onclick="toggleBlind(this)" title="开启辅助访问
   ^
  6. Varování Řádek 33, znak 40: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <div id="qmenu_menu" class="p_pop blk" style="display: none;">
   ^

   Dokument používá atributy „style“, nikde však neurčuje, v jakém stylovacím jazyku jsou psány jejich hodnoty. Specifikace říká (anglicky), že i atributy by měly mít svůj MIME typ. Užíváte-li CSS, přidejte do části <head> svého dokumentu následující <meta> element:

   <meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css">

   Druhou možností, jak se zbavit tohoto varování, je nepoužívání atributu „style“. K zaměření elementu ze stylopisu můžete použít třídy či identifikátory.

  7. Varování Řádek 35, znak 38: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   请 <a href="javascript:;" class="xi2" onclick="lsSubmit()"><strong>登录</strong></a>
   ^
  8. Varování Řádek 40, znak 154: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   t=yes&amp;infloat=yes&amp;lssubmit=yes" onsubmit="pwmd5('ls_password');return lsS
   ^
  9. Varování Řádek 42, znak 22: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <span id="return_ls" style="display:none"></span>
   ^
  10. Varování Řádek 57, znak 34: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   <td>&nbsp;<a href="javascript:;" onclick="showWindow('login', 'member.php?mod=log
   ^
  11. Varování Řádek 62, znak 73: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   e="submit" class="pn vm" tabindex="904" style="width: 75px;"><em>登录</em></button>
   ^
  12. Varování Řádek 76, znak 35: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   <a href="javascript:;" id="qmenu" onmouseover="delayShow(this, function () {showM
   ^
  13. Varování Řádek 79, znak 47: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   lass="p_pop h_pop" id="mn_userapp_menu" style="display: none"></div><div id="mu" 
   ^
  14. Varování Řádek 81, znak 56: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   _form" method="post" autocomplete="off" onsubmit="searchFocus($('scbar_txt'))" ac
   ^
  15. Varování Řádek 91, znak 78: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   vascript:;" id="scbar_type" class="xg1" onclick="showMenu(this.id)" hidefocus="tr
   ^
  16. Varování Řádek 125, znak 40: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <ul id="scbar_type_menu" class="p_pop" style="display: none;"><li><a href="javasc
   ^
  17. Varování Řádek 153, znak 64: neplatný znak "藏" v adrese.
   com/msgrd?V=3&amp;uin=28599326&amp;Site=易阁--风水易经学习基地&amp;Menu=yes&amp;from=discu
   ^

   V adrese nesmí být znaky s diakritikou, ani mezery.

  18. Varování Řádek 153, znak 65: neplatný znak "易" v adrese.
   om/msgrd?V=3&amp;uin=28599326&amp;Site=藏阁--风水易经学习基地&amp;Menu=yes&amp;from=discuz
   ^
  19. Varování Řádek 153, znak 66: neplatný znak "阁" v adrese.
   m/msgrd?V=3&amp;uin=28599326&amp;Site=藏易--风水易经学习基地&amp;Menu=yes&amp;from=discuz"
   ^
  20. Varování Řádek 153, znak 69: neplatný znak "风" v adrese.
   sgrd?V=3&amp;uin=28599326&amp;Site=藏易阁--水易经学习基地&amp;Menu=yes&amp;from=discuz" ta
   ^
  21. Varování Řádek 153, znak 70: neplatný znak "水" v adrese.
   grd?V=3&amp;uin=28599326&amp;Site=藏易阁--风易经学习基地&amp;Menu=yes&amp;from=discuz" tar
   ^
  22. Varování Řádek 153, znak 71: neplatný znak "易" v adrese.
   rd?V=3&amp;uin=28599326&amp;Site=藏易阁--风水经学习基地&amp;Menu=yes&amp;from=discuz" targ
   ^
  23. Varování Řádek 153, znak 72: neplatný znak "经" v adrese.
   d?V=3&amp;uin=28599326&amp;Site=藏易阁--风水易学习基地&amp;Menu=yes&amp;from=discuz" targe
   ^
  24. Varování Řádek 153, znak 73: neplatný znak "学" v adrese.
   ?V=3&amp;uin=28599326&amp;Site=藏易阁--风水易经习基地&amp;Menu=yes&amp;from=discuz" target
   ^
  25. Varování Řádek 153, znak 74: neplatný znak "习" v adrese.
   V=3&amp;uin=28599326&amp;Site=藏易阁--风水易经学基地&amp;Menu=yes&amp;from=discuz" target=
   ^
  26. Varování Řádek 153, znak 75: neplatný znak "基" v adrese.
   =3&amp;uin=28599326&amp;Site=藏易阁--风水易经学习地&amp;Menu=yes&amp;from=discuz" target="
   ^
  27. Varování Řádek 153, znak 76: neplatný znak "地" v adrese.
   3&amp;uin=28599326&amp;Site=藏易阁--风水易经学习基&amp;Menu=yes&amp;from=discuz" target="_
   ^
  28. Varování Řádek 168, znak 40: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   <span hidefocus="true"><a title="返回顶部" onclick="window.scrollTo('0','0')" class="
   ^
  29. Varování Řádek 171, znak 26: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
      <div id="discuz_tips" style="display:none;"></div>
   ^
  Validní HTML 4.01!

  2006–2008 © Chamurappi; tuto službu neprovozuje W3C.

  Nevíte-li si s něčím rady, doporučuji diskusi Jak psát web.