• O validátoru
 • Novinky
 • Dokumentace
 • Integrace do prohlížečů
 • Výsledek:
  Při validaci došlo k chybě.
  https://skidson.online/  
  text/html — XHTML 1.0 Transitional 
  utf-8  (tvrdí HTTP hlavička a interní deklarace) 
  Zobrazit:
   

  # Validace nebyla provedena.

  Následuje seznam připomínek:

  1. Selhání Před validací: selhala komunikace se vzdáleným SGML/XML parserem.

   Neopadne-li vaše touha validovat, zkuste po chvíli obnovit (aktualizovat, refreshovat) tuto stránku.

  2. Varování Řádek 155, znak 103: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   i class="fas fa-moon" title="Dark Mode" style="font-size: 16px;font-weight: bold;
   ^

   Dokument používá atributy „style“, nikde však neurčuje, v jakém stylovacím jazyku jsou psány jejich hodnoty. Specifikace říká (anglicky), že i atributy by měly mít svůj MIME typ. Užíváte-li CSS, přidejte do části <head> svého dokumentu následující <meta> element:

   <meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css">

   Druhou možností, jak se zbavit tohoto varování, je nepoužívání atributu „style“. K zaměření elementu ze stylopisu můžete použít třídy či identifikátory.

  3. Varování Řádek 155, znak 210: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   er-mode-off hide"><i class="fas fa-sun" style="font-weight:bold;font-size: 21px;"
   ^
  4. Varování Řádek 159, znak 111: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   p?action=getnew"><i class="fas fa-fire" style="color: red;"></i> New Posts</a></l
   ^
  5. Varování Řádek 160, znak 119: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   on=getdaily"><i class="fas fa-box-full" style="color: #e8257a;"></i> Today's Post
   ^
  6. Varování Řádek 161, znak 142: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   9724b8d"><i class="fas fa-shield-check" style="color: #44c240;"></i> Mark Read Fo
   ^
  7. Varování Řádek 178, znak 110: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   i class="fas fa-moon" title="Dark Mode" style="font-size: 14px;font-weight: bold;
   ^
  8. Varování Řádek 178, znak 236: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   i class="fas fa-sun" title="Light Mode" style="font-size: 17px;font-weight: bold;
   ^
  9. Varování Řádek 197, znak 323: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   s="login"><i class="fas fa-sign-in-alt" style="transform: rotate(180deg);"></i><s
   ^
  10. Varování Řádek 200, znak 41: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
       <div class="modal" id="quick_login" style="display: none;">
   ^
  11. Varování Řádek 280, znak 21: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <div class="window" style="height:160px">
   ^
  12. Varování Řádek 285, znak 80: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   skidson.online/User-Notaboredguy"><span style="color: #CC00CC;"><strong>Notabored
   ^
  13. Varování Řádek 291, znak 74: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   tps://skidson.online/User-chakal"><span style="color: green;"><strong><em>chakal<
   ^
  14. Varování Řádek 297, znak 73: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   ttps://skidson.online/User-Spore"><span style="color: #CC00CC;"><strong>Spore</st
   ^
  15. Varování Řádek 303, znak 80: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   skidson.online/User-Notaboredguy"><span style="color: #CC00CC;"><strong>Notabored
   ^
  16. Varování Řádek 309, znak 74: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   tps://skidson.online/User-chakal"><span style="color: green;"><strong><em>chakal<
   ^
  17. Varování Řádek 315, znak 80: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   skidson.online/User-Notaboredguy"><span style="color: #CC00CC;"><strong>Notabored
   ^
  18. Varování Řádek 321, znak 74: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   tps://skidson.online/User-chakal"><span style="color: green;"><strong><em>chakal<
   ^
  19. Varování Řádek 327, znak 74: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   tps://skidson.online/User-chakal"><span style="color: green;"><strong><em>chakal<
   ^
  20. Varování Řádek 333, znak 74: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   tps://skidson.online/User-chakal"><span style="color: green;"><strong><em>chakal<
   ^
  21. Varování Řádek 357, znak 74: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   tps://skidson.online/User-chakal"><span style="color: green;"><strong><em>chakal<
   ^
  22. Varování Řádek 363, znak 80: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   skidson.online/User-Notaboredguy"><span style="color: #CC00CC;"><strong>Notabored
   ^
  23. Varování Řádek 369, znak 74: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   tps://skidson.online/User-chakal"><span style="color: green;"><strong><em>chakal<
   ^
  24. Varování Řádek 375, znak 74: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   tps://skidson.online/User-chakal"><span style="color: green;"><strong><em>chakal<
   ^
  25. Varování Řádek 381, znak 73: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   ttps://skidson.online/User-Spore"><span style="color: #CC00CC;"><strong>Spore</st
   ^
  26. Varování Řádek 387, znak 74: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   tps://skidson.online/User-chakal"><span style="color: green;"><strong><em>chakal<
   ^
  27. Varování Řádek 393, znak 74: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   tps://skidson.online/User-chakal"><span style="color: green;"><strong><em>chakal<
   ^
  28. Varování Řádek 399, znak 74: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   tps://skidson.online/User-Nigger"><span style="color: #CC00CC;"><strong>Nigger</s
   ^
  29. Varování Řádek 434, znak 51: nevyplněná hodnota atributu "TITLE" na elementu "A".
   v><strong><a href="Forum-Main-Category" title="">Main Category</a></strong></div>
   ^
  30. Varování Řádek 438, znak 8: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <tbody style="" id="cat_1_e">
   ^
  31. Varování Řádek 449, znak 44: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
    id="info" class="trow1" align="center" style="white-space: nowrap"><div class="i
   ^
  32. Varování Řádek 450, znak 59: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   lass="trow1" align="center" width="130" style="white-space: nowrap">11 Threads <b
   ^
  33. Varování Řádek 451, znak 59: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   class="trow1" align="right" width="200" style="white-space: nowrap"><!-- start: f
   ^
  34. Varování Řádek 469, znak 9: kotva jménem "INFO" již v dokumentu je.
   <td id="info" class="trow2" align="center" style="white-space: nowrap"><div class
   ^

   Název kotvy musí být unikátní. Při porovnání shody není rozhodující velikost písmen.

  35. Varování Řádek 469, znak 44: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
    id="info" class="trow2" align="center" style="white-space: nowrap"><div class="i
   ^
  36. Varování Řádek 470, znak 9: kotva jménem "THREADS" již v dokumentu je.
   <td id="threads" class="trow2" align="center" width="130" style="white-space: now
   ^
  37. Varování Řádek 470, znak 59: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   lass="trow2" align="center" width="130" style="white-space: nowrap">7 Threads <br
   ^
  38. Varování Řádek 471, znak 9: kotva jménem "LASTPOST" již v dokumentu je.
   <td id="lastpost" class="trow2" align="right" width="200" style="white-space: now
   ^
  39. Varování Řádek 471, znak 59: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   class="trow2" align="right" width="200" style="white-space: nowrap"><!-- start: f
   ^
  40. Varování Řádek 487, znak 9: kotva jménem "INFO" již v dokumentu je.
   <td id="info" class="trow1" align="center" style="white-space: nowrap"><div class
   ^
  41. Varování Řádek 487, znak 44: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
    id="info" class="trow1" align="center" style="white-space: nowrap"><div class="i
   ^
  42. Varování Řádek 488, znak 9: kotva jménem "THREADS" již v dokumentu je.
   <td id="threads" class="trow1" align="center" width="130" style="white-space: now
   ^
  43. Varování Řádek 488, znak 59: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   lass="trow1" align="center" width="130" style="white-space: nowrap">3 Threads <br
   ^
  44. Varování Řádek 489, znak 9: kotva jménem "LASTPOST" již v dokumentu je.
   <td id="lastpost" class="trow1" align="right" width="200" style="white-space: now
   ^
  45. Varování Řádek 489, znak 59: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   class="trow1" align="right" width="200" style="white-space: nowrap"><!-- start: f
   ^
  46. Varování Řádek 505, znak 9: kotva jménem "INFO" již v dokumentu je.
   <td id="info" class="trow2" align="center" style="white-space: nowrap"><div class
   ^
  47. Varování Řádek 505, znak 44: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
    id="info" class="trow2" align="center" style="white-space: nowrap"><div class="i
   ^
  48. Varování Řádek 506, znak 9: kotva jménem "THREADS" již v dokumentu je.
   <td id="threads" class="trow2" align="center" width="130" style="white-space: now
   ^
  49. Varování Řádek 506, znak 59: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   lass="trow2" align="center" width="130" style="white-space: nowrap">3 Threads <br
   ^
  50. Varování Řádek 507, znak 9: kotva jménem "LASTPOST" již v dokumentu je.
   <td id="lastpost" class="trow2" align="right" width="200" style="white-space: now
   ^
  51. Varování Řádek 507, znak 59: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   class="trow2" align="right" width="200" style="white-space: nowrap"><!-- start: f
   ^
  52. Varování Řádek 523, znak 9: kotva jménem "INFO" již v dokumentu je.
   <td id="info" class="trow1" align="center" style="white-space: nowrap"><div class
   ^
  53. Varování Řádek 523, znak 44: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
    id="info" class="trow1" align="center" style="white-space: nowrap"><div class="i
   ^
  54. Varování Řádek 524, znak 9: kotva jménem "THREADS" již v dokumentu je.
   <td id="threads" class="trow1" align="center" width="130" style="white-space: now
   ^
  55. Varování Řádek 524, znak 59: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   lass="trow1" align="center" width="130" style="white-space: nowrap">1 Threads <br
   ^
  56. Varování Řádek 525, znak 9: kotva jménem "LASTPOST" již v dokumentu je.
   <td id="lastpost" class="trow1" align="right" width="200" style="white-space: now
   ^
  57. Varování Řádek 525, znak 59: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   class="trow1" align="right" width="200" style="white-space: nowrap"><!-- start: f
   ^
  58. Varování Řádek 541, znak 9: kotva jménem "INFO" již v dokumentu je.
   <td id="info" class="trow2" align="center" style="white-space: nowrap"><div class
   ^
  59. Varování Řádek 541, znak 44: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
    id="info" class="trow2" align="center" style="white-space: nowrap"><div class="i
   ^
  60. Varování Řádek 542, znak 9: kotva jménem "THREADS" již v dokumentu je.
   <td id="threads" class="trow2" align="center" width="130" style="white-space: now
   ^
  61. Varování Řádek 542, znak 59: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   lass="trow2" align="center" width="130" style="white-space: nowrap">1 Threads <br
   ^
  62. Varování Řádek 543, znak 9: kotva jménem "LASTPOST" již v dokumentu je.
   <td id="lastpost" class="trow2" align="right" width="200" style="white-space: now
   ^
  63. Varování Řádek 543, znak 59: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   class="trow2" align="right" width="200" style="white-space: nowrap"><!-- start: f
   ^
  64. Varování Řádek 554, znak 6: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <div style="text-align: center;">Never</div>
   ^
  65. Varování Řádek 557, znak 9: kotva jménem "INFO" již v dokumentu je.
   <td id="info" class="trow1" align="center" style="white-space: nowrap"><div class
   ^
  66. Varování Řádek 557, znak 44: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
    id="info" class="trow1" align="center" style="white-space: nowrap"><div class="i
   ^
  67. Varování Řádek 558, znak 9: kotva jménem "THREADS" již v dokumentu je.
   <td id="threads" class="trow1" align="center" width="130" style="white-space: now
   ^
  68. Varování Řádek 558, znak 59: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   lass="trow1" align="center" width="130" style="white-space: nowrap">0 Threads <br
   ^
  69. Varování Řádek 559, znak 9: kotva jménem "LASTPOST" již v dokumentu je.
   <td id="lastpost" class="trow1" align="right" width="200" style="white-space: now
   ^
  70. Varování Řádek 559, znak 59: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   class="trow1" align="right" width="200" style="white-space: nowrap"><!-- start: f
   ^
  71. Varování Řádek 560, znak 6: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <div style="text-align: center;">Never</div>
   ^
  72. Varování Řádek 575, znak 9: kotva jménem "INFO" již v dokumentu je.
   <td id="info" class="trow2" align="center" style="white-space: nowrap"><div class
   ^
  73. Varování Řádek 575, znak 44: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
    id="info" class="trow2" align="center" style="white-space: nowrap"><div class="i
   ^
  74. Varování Řádek 576, znak 9: kotva jménem "THREADS" již v dokumentu je.
   <td id="threads" class="trow2" align="center" width="130" style="white-space: now
   ^
  75. Varování Řádek 576, znak 59: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   lass="trow2" align="center" width="130" style="white-space: nowrap">1 Threads <br
   ^
  76. Varování Řádek 577, znak 9: kotva jménem "LASTPOST" již v dokumentu je.
   <td id="lastpost" class="trow2" align="right" width="200" style="white-space: now
   ^
  77. Varování Řádek 577, znak 59: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   class="trow2" align="right" width="200" style="white-space: nowrap"><!-- start: f
   ^
  78. Varování Řádek 593, znak 9: kotva jménem "INFO" již v dokumentu je.
   <td id="info" class="trow1" align="center" style="white-space: nowrap"><div class
   ^
  79. Varování Řádek 593, znak 44: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
    id="info" class="trow1" align="center" style="white-space: nowrap"><div class="i
   ^
  80. Varování Řádek 594, znak 9: kotva jménem "THREADS" již v dokumentu je.
   <td id="threads" class="trow1" align="center" width="130" style="white-space: now
   ^
  81. Varování Řádek 594, znak 59: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   lass="trow1" align="center" width="130" style="white-space: nowrap">1 Threads <br
   ^
  82. Varování Řádek 595, znak 9: kotva jménem "LASTPOST" již v dokumentu je.
   <td id="lastpost" class="trow1" align="right" width="200" style="white-space: now
   ^
  83. Varování Řádek 595, znak 59: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   class="trow1" align="right" width="200" style="white-space: nowrap"><!-- start: f
   ^
  84. Varování Řádek 611, znak 9: kotva jménem "INFO" již v dokumentu je.
   <td id="info" class="trow2" align="center" style="white-space: nowrap"><div class
   ^
  85. Varování Řádek 611, znak 44: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
    id="info" class="trow2" align="center" style="white-space: nowrap"><div class="i
   ^
  86. Varování Řádek 612, znak 9: kotva jménem "THREADS" již v dokumentu je.
   <td id="threads" class="trow2" align="center" width="130" style="white-space: now
   ^
  87. Varování Řádek 612, znak 59: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   lass="trow2" align="center" width="130" style="white-space: nowrap">4 Threads <br
   ^
  88. Varování Řádek 613, znak 9: kotva jménem "LASTPOST" již v dokumentu je.
   <td id="lastpost" class="trow2" align="right" width="200" style="white-space: now
   ^
  89. Varování Řádek 613, znak 59: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   class="trow2" align="right" width="200" style="white-space: nowrap"><!-- start: f
   ^
  90. Varování Řádek 624, znak 6: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <div style="text-align: center;">Never</div>
   ^
  91. Varování Řádek 627, znak 9: kotva jménem "INFO" již v dokumentu je.
   <td id="info" class="trow1" align="center" style="white-space: nowrap"><div class
   ^
  92. Varování Řádek 627, znak 44: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
    id="info" class="trow1" align="center" style="white-space: nowrap"><div class="i
   ^
  93. Varování Řádek 628, znak 9: kotva jménem "THREADS" již v dokumentu je.
   <td id="threads" class="trow1" align="center" width="130" style="white-space: now
   ^
  94. Varování Řádek 628, znak 59: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   lass="trow1" align="center" width="130" style="white-space: nowrap">0 Threads <br
   ^
  95. Varování Řádek 629, znak 9: kotva jménem "LASTPOST" již v dokumentu je.
   <td id="lastpost" class="trow1" align="right" width="200" style="white-space: now
   ^
  96. Varování Řádek 629, znak 59: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   class="trow1" align="right" width="200" style="white-space: nowrap"><!-- start: f
   ^
  97. Varování Řádek 630, znak 6: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <div style="text-align: center;">Never</div>
   ^
  98. Varování Řádek 638, znak 6: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <div style="text-align: center;">Never</div>
   ^
  99. Varování Řádek 641, znak 9: kotva jménem "INFO" již v dokumentu je.
   <td id="info" class="trow2" align="center" style="white-space: nowrap"><div class
   ^
  100. Varování Řádek 641, znak 44: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
    id="info" class="trow2" align="center" style="white-space: nowrap"><div class="i
   ^
  101. Varování Řádek 642, znak 9: kotva jménem "THREADS" již v dokumentu je.
   <td id="threads" class="trow2" align="center" width="130" style="white-space: now
   ^
  102. Varování Řádek 642, znak 59: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   lass="trow2" align="center" width="130" style="white-space: nowrap">0 Threads <br
   ^
  103. Varování Řádek 643, znak 9: kotva jménem "LASTPOST" již v dokumentu je.
   <td id="lastpost" class="trow2" align="right" width="200" style="white-space: now
   ^
  104. Varování Řádek 643, znak 59: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   class="trow2" align="right" width="200" style="white-space: nowrap"><!-- start: f
   ^
  105. Varování Řádek 644, znak 6: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <div style="text-align: center;">Never</div>
   ^
  106. Varování Řádek 652, znak 6: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <div style="text-align: center;">Never</div>
   ^
  107. Varování Řádek 655, znak 9: kotva jménem "INFO" již v dokumentu je.
   <td id="info" class="trow1" align="center" style="white-space: nowrap"><div class
   ^
  108. Varování Řádek 655, znak 44: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
    id="info" class="trow1" align="center" style="white-space: nowrap"><div class="i
   ^
  109. Varování Řádek 656, znak 9: kotva jménem "THREADS" již v dokumentu je.
   <td id="threads" class="trow1" align="center" width="130" style="white-space: now
   ^
  110. Varování Řádek 656, znak 59: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   lass="trow1" align="center" width="130" style="white-space: nowrap">0 Threads <br
   ^
  111. Varování Řádek 657, znak 9: kotva jménem "LASTPOST" již v dokumentu je.
   <td id="lastpost" class="trow1" align="right" width="200" style="white-space: now
   ^
  112. Varování Řádek 657, znak 59: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   class="trow1" align="right" width="200" style="white-space: nowrap"><!-- start: f
   ^
  113. Varování Řádek 658, znak 6: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <div style="text-align: center;">Never</div>
   ^
  114. Varování Řádek 666, znak 6: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <div style="text-align: center;">Never</div>
   ^
  115. Varování Řádek 669, znak 9: kotva jménem "INFO" již v dokumentu je.
   <td id="info" class="trow2" align="center" style="white-space: nowrap"><div class
   ^
  116. Varování Řádek 669, znak 44: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
    id="info" class="trow2" align="center" style="white-space: nowrap"><div class="i
   ^
  117. Varování Řádek 670, znak 9: kotva jménem "THREADS" již v dokumentu je.
   <td id="threads" class="trow2" align="center" width="130" style="white-space: now
   ^
  118. Varování Řádek 670, znak 59: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   lass="trow2" align="center" width="130" style="white-space: nowrap">0 Threads <br
   ^
  119. Varování Řádek 671, znak 9: kotva jménem "LASTPOST" již v dokumentu je.
   <td id="lastpost" class="trow2" align="right" width="200" style="white-space: now
   ^
  120. Informace Řádek 671, znak 10: + dalších 212 varování.
   <td id="lastpost" class="trow2" align="right" width="200" style="white-space: now
   ^

   Zbývající varování jsou z úsporných důvodů skryty.

  Validní HTML 4.01!

  2006–2008 © Chamurappi; tuto službu neprovozuje W3C.

  Nevíte-li si s něčím rady, doporučuji diskusi Jak psát web.