• O validátoru
 • Novinky
 • Dokumentace
 • Integrace do prohlížečů
 • Výsledek:
  Dokument neprošel validací, 82 chyb a 19 varování.
  https://5productreviewsss.blogspot.com/  
  text/html — HTML 5 
  utf-8  (tvrdí HTTP hlavička a interní deklarace) 
  Zobrazit:
   

  # Stránka není validní HTML 5.

  Následuje seznam připomínek:

  1. Varování Řádek 21, znak 1: The "type" attribute for the "style" element is not needed and should be omitted..
   <style id='page-skin-1' type='text/css'><!--
   ^
  2. Varování Řádek 315, znak 1: The "type" attribute for the "style" element is not needed and should be omitted..
   <style id='template-skin-1' type='text/css'><!--
   ^
  3. Chyba Řádek 334, znak 25: CSS: "_width": Parse Error..
   parseInt("310px") + 'px');
   ^
  4. Chyba Řádek 379, znak 141: atribut "media" elementu "link": unrecognized media "none" má nedovolenou hodnotu "none".
   x=80d2c79a-c047-435a-830b-acbb0ab0f452' media='none' onload='if(media!=&#39;all&#
   ^
  5. Varování Řádek 383, znak 1: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
   <script type="text/javascript" language="javascript">
   ^
  6. Varování Řádek 383, znak 1: The "language" attribute on the "script" element is obsolete. You can safely omit it..
   <script type="text/javascript" language="javascript">
   ^
  7. Chyba Řádek 395, znak 41: atribut "name" není dovolen na elementu "div".
   <div class='navbar section' id='navbar' name='Navbar'><div class='widget Navbar' 
   ^

   Odstraňte dotyčný atribut.

  8. Varování Řádek 395, znak 112: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
   ass='widget Navbar' data-version='1' id='Navbar1'><script type="text/javascript">
   ^
  9. Varování Řádek 406, znak 1: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
   <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></scri
   ^
  10. Varování Řádek 407, znak 1: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
   <script type="text/javascript">
   ^
  11. Varování Řádek 417, znak 14: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
     </script><script type="text/javascript">
   ^
  12. Chyba Řádek 483, znak 41: atribut "name" není dovolen na elementu "div".
   <div class='header section' id='header' name='Header'><div class='widget Header' 
   ^
  13. Chyba Řádek 512, znak 50: atribut "name" není dovolen na elementu "div".
   <div class='tabs no-items section' id='crosscol' name='Cross-column'></div>
   ^
  14. Chyba Řádek 513, znak 59: atribut "name" není dovolen na elementu "div".
   class='tabs no-items section' id='crosscol-overflow' name='Cross-Column 2'></div>
   ^
  15. Chyba Řádek 579, znak 37: atribut "name" není dovolen na elementu "div".
   <div class='main section' id='main' name='Main'><div class='widget Blog' data-ver
   ^
  16. Chyba Řádek 588, znak 25: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <div class='post-outer'> 
   ^
  17. Chyba Řádek 590, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <meta content='7319596409177298888' itemprop='blogId'/>
   ^
  18. Chyba Řádek 591, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <meta content='5143390391632420089' itemprop='postId'/>
   ^
  19. Varování Řádek 592, znak 1: The "name" attribute is obsolete. Consider putting an "id" attribute on the nearest container instead..
   <a name='5143390391632420089'></a>
   ^
  20. Chyba Řádek 593, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <h3 class='post-title entry-title' itemprop='name'>
   ^
  21. Chyba Řádek 599, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <div class='post-body entry-content' id='post-body-5143390391632420089' itemprop=
   ^
  22. Chyba Řádek 607, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <span class='fn' itemprop='author' itemscope='itemscope' itemtype='http://schema.
   ^
  23. Chyba Řádek 608, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <meta content='https://www.blogger.com/profile/09235236812515404846' itemprop='ur
   ^
  24. Chyba Řádek 610, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <span itemprop='name'>blogs</span>
   ^
  25. Chyba Řádek 616, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <meta content='http://5productreviewsss.blogspot.com/2021/11/the-way-in-which-to-
   ^
  26. Chyba Řádek 617, znak 164: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   ' rel='bookmark' title='permanent link'><abbr class='published' itemprop='datePub
   ^
  27. Chyba Řádek 647, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <div class='post hentry uncustomized-post-template' itemprop='blogPost' itemscope
   ^
  28. Chyba Řádek 648, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <meta content='7319596409177298888' itemprop='blogId'/>
   ^
  29. Chyba Řádek 649, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <meta content='5878172685693682793' itemprop='postId'/>
   ^
  30. Varování Řádek 650, znak 1: The "name" attribute is obsolete. Consider putting an "id" attribute on the nearest container instead..
   <a name='5878172685693682793'></a>
   ^
  31. Chyba Řádek 651, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <h3 class='post-title entry-title' itemprop='name'>
   ^
  32. Chyba Řádek 657, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <div class='post-body entry-content' id='post-body-5878172685693682793' itemprop=
   ^
  33. Chyba Řádek 665, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <span class='fn' itemprop='author' itemscope='itemscope' itemtype='http://schema.
   ^
  34. Chyba Řádek 666, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <meta content='https://www.blogger.com/profile/09235236812515404846' itemprop='ur
   ^
  35. Chyba Řádek 668, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <span itemprop='name'>blogs</span>
   ^
  36. Chyba Řádek 674, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <meta content='http://5productreviewsss.blogspot.com/2021/11/market-your-own-syst
   ^
  37. Chyba Řádek 675, znak 157: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   ' rel='bookmark' title='permanent link'><abbr class='published' itemprop='datePub
   ^
  38. Chyba Řádek 715, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <div class='post hentry uncustomized-post-template' itemprop='blogPost' itemscope
   ^
  39. Chyba Řádek 716, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <meta content='7319596409177298888' itemprop='blogId'/>
   ^
  40. Chyba Řádek 717, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <meta content='7810420137435021843' itemprop='postId'/>
   ^
  41. Varování Řádek 718, znak 1: The "name" attribute is obsolete. Consider putting an "id" attribute on the nearest container instead..
   <a name='7810420137435021843'></a>
   ^
  42. Chyba Řádek 719, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <h3 class='post-title entry-title' itemprop='name'>
   ^
  43. Chyba Řádek 725, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <div class='post-body entry-content' id='post-body-7810420137435021843' itemprop=
   ^
  44. Chyba Řádek 733, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <span class='fn' itemprop='author' itemscope='itemscope' itemtype='http://schema.
   ^
  45. Chyba Řádek 734, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <meta content='https://www.blogger.com/profile/09235236812515404846' itemprop='ur
   ^
  46. Chyba Řádek 736, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <span itemprop='name'>blogs</span>
   ^
  47. Chyba Řádek 742, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <meta content='http://5productreviewsss.blogspot.com/2021/11/standard-principles-
   ^
  48. Chyba Řádek 743, znak 164: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   ' rel='bookmark' title='permanent link'><abbr class='published' itemprop='datePub
   ^
  49. Chyba Řádek 783, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <div class='post hentry uncustomized-post-template' itemprop='blogPost' itemscope
   ^
  50. Chyba Řádek 784, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <meta content='7319596409177298888' itemprop='blogId'/>
   ^
  51. Chyba Řádek 785, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <meta content='1653342272156827648' itemprop='postId'/>
   ^
  52. Varování Řádek 786, znak 1: The "name" attribute is obsolete. Consider putting an "id" attribute on the nearest container instead..
   <a name='1653342272156827648'></a>
   ^
  53. Chyba Řádek 787, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <h3 class='post-title entry-title' itemprop='name'>
   ^
  54. Chyba Řádek 793, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <div class='post-body entry-content' id='post-body-1653342272156827648' itemprop=
   ^
  55. Chyba Řádek 801, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <span class='fn' itemprop='author' itemscope='itemscope' itemtype='http://schema.
   ^
  56. Chyba Řádek 802, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <meta content='https://www.blogger.com/profile/09235236812515404846' itemprop='ur
   ^
  57. Chyba Řádek 804, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <span itemprop='name'>blogs</span>
   ^
  58. Chyba Řádek 810, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <meta content='http://5productreviewsss.blogspot.com/2021/11/california-travel-in
   ^
  59. Chyba Řádek 811, znak 163: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   ' rel='bookmark' title='permanent link'><abbr class='published' itemprop='datePub
   ^
  60. Chyba Řádek 841, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <div class='post hentry uncustomized-post-template' itemprop='blogPost' itemscope
   ^
  61. Chyba Řádek 842, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <meta content='7319596409177298888' itemprop='blogId'/>
   ^
  62. Chyba Řádek 843, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <meta content='1860063410112174653' itemprop='postId'/>
   ^
  63. Varování Řádek 844, znak 1: The "name" attribute is obsolete. Consider putting an "id" attribute on the nearest container instead..
   <a name='1860063410112174653'></a>
   ^
  64. Chyba Řádek 845, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <h3 class='post-title entry-title' itemprop='name'>
   ^
  65. Chyba Řádek 851, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <div class='post-body entry-content' id='post-body-1860063410112174653' itemprop=
   ^
  66. Chyba Řádek 859, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <span class='fn' itemprop='author' itemscope='itemscope' itemtype='http://schema.
   ^
  67. Chyba Řádek 860, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <meta content='https://www.blogger.com/profile/09235236812515404846' itemprop='ur
   ^
  68. Chyba Řádek 862, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <span itemprop='name'>blogs</span>
   ^
  69. Chyba Řádek 868, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <meta content='http://5productreviewsss.blogspot.com/2021/11/exactly-how-precisel
   ^
  70. Chyba Řádek 869, znak 164: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   ' rel='bookmark' title='permanent link'><abbr class='published' itemprop='datePub
   ^
  71. Chyba Řádek 909, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <div class='post hentry uncustomized-post-template' itemprop='blogPost' itemscope
   ^
  72. Chyba Řádek 910, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <meta content='7319596409177298888' itemprop='blogId'/>
   ^
  73. Chyba Řádek 911, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <meta content='1216189705002250187' itemprop='postId'/>
   ^
  74. Varování Řádek 912, znak 1: The "name" attribute is obsolete. Consider putting an "id" attribute on the nearest container instead..
   <a name='1216189705002250187'></a>
   ^
  75. Chyba Řádek 913, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <h3 class='post-title entry-title' itemprop='name'>
   ^
  76. Chyba Řádek 919, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <div class='post-body entry-content' id='post-body-1216189705002250187' itemprop=
   ^
  77. Chyba Řádek 927, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <span class='fn' itemprop='author' itemscope='itemscope' itemtype='http://schema.
   ^
  78. Chyba Řádek 928, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <meta content='https://www.blogger.com/profile/09235236812515404846' itemprop='ur
   ^
  79. Chyba Řádek 930, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <span itemprop='name'>blogs</span>
   ^
  80. Chyba Řádek 936, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <meta content='http://5productreviewsss.blogspot.com/2021/07/online-gambling-hint
   ^
  81. Chyba Řádek 937, znak 164: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   ' rel='bookmark' title='permanent link'><abbr class='published' itemprop='datePub
   ^
  82. Chyba Řádek 967, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <div class='post hentry uncustomized-post-template' itemprop='blogPost' itemscope
   ^
  83. Chyba Řádek 968, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <meta content='7319596409177298888' itemprop='blogId'/>
   ^
  84. Chyba Řádek 969, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <meta content='3555955920808849320' itemprop='postId'/>
   ^
  85. Varování Řádek 970, znak 1: The "name" attribute is obsolete. Consider putting an "id" attribute on the nearest container instead..
   <a name='3555955920808849320'></a>
   ^
  86. Chyba Řádek 971, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <h3 class='post-title entry-title' itemprop='name'>
   ^
  87. Chyba Řádek 977, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <div class='post-body entry-content' id='post-body-3555955920808849320' itemprop=
   ^
  88. Chyba Řádek 985, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <span class='fn' itemprop='author' itemscope='itemscope' itemtype='http://schema.
   ^
  89. Chyba Řádek 986, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <meta content='https://www.blogger.com/profile/09235236812515404846' itemprop='ur
   ^
  90. Chyba Řádek 988, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <span itemprop='name'>blogs</span>
   ^
  91. Chyba Řádek 994, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <meta content='http://5productreviewsss.blogspot.com/2021/07/quit-world-wide-web-
   ^
  92. Chyba Řádek 995, znak 159: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   ' rel='bookmark' title='permanent link'><abbr class='published' itemprop='datePub
   ^
  93. Chyba Řádek 1062, znak 1: Element "dl" is missing a required instance of child element "dd"..
   </dl>
   ^
  94. Chyba Řádek 1183, znak 1: The "cellpadding" attribute on the "table" element is obsolete. Use CSS instead..
   <table border='0' cellpadding='0' cellspacing='0' class='section-columns columns-
   ^
  95. Chyba Řádek 1183, znak 1: The "cellspacing" attribute on the "table" element is obsolete. Use CSS instead..
   <table border='0' cellpadding='0' cellspacing='0' class='section-columns columns-
   ^
  96. Chyba Řádek 1183, znak 1: The "border" attribute on the "table" element is obsolete. Use CSS instead..
   <table border='0' cellpadding='0' cellspacing='0' class='section-columns columns-
   ^
  97. Chyba Řádek 1196, znak 41: atribut "name" není dovolen na elementu "div".
   <div class='foot section' id='footer-3' name='Footer'><div class='widget Attribut
   ^
  98. Varování Řádek 1219, znak 1: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
   <script type='text/javascript'>
   ^
  99. Varování Řádek 1224, znak 1: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
   <script src='https://apis.google.com/js/plusone.js' type='text/javascript'></scri
   ^
  100. Varování Řádek 1237, znak 1: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
   <script type="text/javascript" src="https://www.blogger.com/static/v1/widgets/363
   ^
  101. Varování Řádek 1238, znak 1: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
   <script type='text/javascript'>
   ^
  Validní HTML 4.01!

  2006–2008 © Chamurappi; tuto službu neprovozuje W3C.

  Nevíte-li si s něčím rady, doporučuji diskusi Jak psát web.