• O validátoru
 • Novinky
 • Dokumentace
 • Integrace do prohlížečů
 • Výsledek:
  Dokument prošel validací, 6 varování.
  https://socialpresence.us/  
  text/html — HTML 5 
  utf-8  (tvrdí HTTP hlavička a interní deklarace) 
  Zobrazit:
   

  # Stránka je validní HTML 5.

  Validovaná stránka úspěšně prošla kontrolou správnosti podle HTML 5. Používáte-li CSS, můžete svůj stylopis také zkontrolovat pomocí CSS validátoru (anglicky).

  Upozornění: Specifikace HTML 5 je stále ve fázi návrhu a užitý validační mechanismus také není stabilní.

  Následuje seznam připomínek:

  1. Varování Řádek 1, znak 2267: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
   ://socialpresence.us/comments/feed/" /> <script type="text/javascript">window._wp
   ^
  2. Varování Řádek 2, znak 2027: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
   r=5.8.3' type='text/css' media='all' /> <script type='text/javascript' src='https
   ^
  3. Varování Řádek 2, znak 2918: The "banner" role is unnecessary for element "header"..
   ext" href="#content">Skip to content</a><header id="masthead" class="site-header 
   ^
  4. Varování Řádek 2, znak 20219: The "navigation" role is unnecessary for element "nav"..
   home</a></span></footer></div></article><nav class="navigation pagination" role="
   ^
  5. Varování Řádek 2, znak 20849: The "contentinfo" role is unnecessary for element "footer"..
   iv></nav></main></div></div></div></div><footer id="colophon" class="site-footer"
   ^
  6. Varování Řádek 2, znak 21335: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
   /span></div></div></div></footer></div> <script type='text/javascript' id='ultima
   ^
  Validní HTML 4.01!

  2006–2008 © Chamurappi; tuto službu neprovozuje W3C.

  Nevíte-li si s něčím rady, doporučuji diskusi Jak psát web.