• O validátoru
 • Novinky
 • Dokumentace
 • Integrace do prohlížečů
 • Výsledek:
  Dokument neprošel validací, 11 chyb a 20 varování.
  https://starway2009.com/  
  text/html — HTML 5 
  utf-8  (tvrdí HTTP hlavička a interní deklarace) 
  Zobrazit:
   

  # Stránka není validní HTML 5.

  Následuje seznam připomínek:

  1. Varování Řádek 29, znak 3: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
     <script type="text/javascript">
   ^
  2. Varování Řádek 33, znak 3: The "type" attribute for the "style" element is not needed and should be omitted..
     <style type="text/css">
   ^
  3. Chyba Řádek 50, znak 49: atribut "href" elementu "link": Illegal character in query: "|" is not allowed má nedovolenou hodnotu "//fonts.googleapis.com/css?family=Playfair+Display:400,400i,700,700i|Domine:400,700|Oswald:400,700|Patua+One|Roboto+Condensed:400,400i,700,700i&display=swap".
   l='stylesheet' id='boldwp-webfont-css' href='//fonts.googleapis.com/css?family=P
   ^
  4. Varování Řádek 51, znak 1: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
   <script type='text/javascript' src='https://starway2009.com/wp-includes/js/jquery
   ^
  5. Varování Řádek 63, znak 1: The "type" attribute for the "style" element is not needed and should be omitted..
   <style type="text/css">.recentcomments a{display:inline !important;padding:0 !imp
   ^
  6. Varování Řádek 63, znak 122: The "type" attribute for the "style" element is not needed and should be omitted..
   ant;padding:0 !important;margin:0 !important;}</style>  <style type="text/css">
   ^
  7. Varování Řádek 66, znak 5: The "type" attribute for the "style" element is not needed and should be omitted..
     <style type="text/css" id="custom-background-css">
   ^
  8. Varování Řádek 79, znak 1: The "navigation" role is unnecessary for element "nav"..
   <nav class="boldwp-nav-secondary" id="boldwp-secondary-navigation" itemscope="ite
   ^
  9. Varování Řádek 115, znak 1: The "navigation" role is unnecessary for element "nav"..
   <nav class="boldwp-nav-primary" id="boldwp-primary-navigation" itemscope="itemsco
   ^
  10. Varování Řádek 149, znak 65: Document uses the Unicode Private Use Area(s), which should not be used in publicly exchanged documents. (Charmod C073).
   <input type="submit" class="boldwp-search-submit" value="&#xf002;" />
   ^
  11. Chyba Řádek 186, znak 166: An "img" element must have an "alt" attribute, except under certain conditions. For details, consult guidance on providing text alternatives for images..
   ail-link boldwp-fp-post-thumbnail-link"><img src="https://starway2009.com/wp-cont
   ^
  12. Chyba Řádek 210, znak 238: An "img" element must have an "alt" attribute, except under certain conditions. For details, consult guidance on providing text alternatives for images..
   ail-link boldwp-fp-post-thumbnail-link"><img src="https://starway2009.com/wp-cont
   ^
  13. Chyba Řádek 233, znak 216: An "img" element must have an "alt" attribute, except under certain conditions. For details, consult guidance on providing text alternatives for images..
   ail-link boldwp-fp-post-thumbnail-link"><img src="https://starway2009.com/wp-cont
   ^
  14. Chyba Řádek 257, znak 225: An "img" element must have an "alt" attribute, except under certain conditions. For details, consult guidance on providing text alternatives for images..
   ail-link boldwp-fp-post-thumbnail-link"><img src="https://starway2009.com/wp-cont
   ^
  15. Chyba Řádek 280, znak 206: An "img" element must have an "alt" attribute, except under certain conditions. For details, consult guidance on providing text alternatives for images..
   ail-link boldwp-fp-post-thumbnail-link"><img src="https://starway2009.com/wp-cont
   ^
  16. Chyba Řádek 304, znak 214: An "img" element must have an "alt" attribute, except under certain conditions. For details, consult guidance on providing text alternatives for images..
   ail-link boldwp-fp-post-thumbnail-link"><img src="https://starway2009.com/wp-cont
   ^
  17. Chyba Řádek 328, znak 329: An "img" element must have an "alt" attribute, except under certain conditions. For details, consult guidance on providing text alternatives for images..
   ail-link boldwp-fp-post-thumbnail-link"><img src="https://starway2009.com/wp-cont
   ^
  18. Chyba Řádek 352, znak 226: An "img" element must have an "alt" attribute, except under certain conditions. For details, consult guidance on providing text alternatives for images..
   ail-link boldwp-fp-post-thumbnail-link"><img src="https://starway2009.com/wp-cont
   ^
  19. Chyba Řádek 376, znak 259: An "img" element must have an "alt" attribute, except under certain conditions. For details, consult guidance on providing text alternatives for images..
   ail-link boldwp-fp-post-thumbnail-link"><img src="https://starway2009.com/wp-cont
   ^
  20. Chyba Řádek 399, znak 174: An "img" element must have an "alt" attribute, except under certain conditions. For details, consult guidance on providing text alternatives for images..
   ail-link boldwp-fp-post-thumbnail-link"><img src="https://starway2009.com/wp-cont
   ^
  21. Varování Řádek 419, znak 2: The "navigation" role is unnecessary for element "nav"..
    <nav class="navigation pagination" role="navigation" aria-label="Posts">
   ^
  22. Varování Řádek 545, znak 1: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
   <script type='text/javascript' src='https://starway2009.com/wp-content/themes/bol
   ^
  23. Varování Řádek 546, znak 1: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
   <script type='text/javascript' src='https://starway2009.com/wp-content/themes/bol
   ^
  24. Varování Řádek 547, znak 1: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
   <script type='text/javascript' src='https://starway2009.com/wp-content/themes/bol
   ^
  25. Varování Řádek 548, znak 1: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
   <script type='text/javascript' src='https://starway2009.com/wp-content/themes/bol
   ^
  26. Varování Řádek 549, znak 1: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
   <script type='text/javascript' src='https://starway2009.com/wp-content/themes/bol
   ^
  27. Varování Řádek 550, znak 1: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
   <script type='text/javascript' id='boldwp-customjs-js-extra'>
   ^
  28. Varování Řádek 555, znak 1: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
   <script type='text/javascript' src='https://starway2009.com/wp-content/themes/bol
   ^
  29. Varování Řádek 556, znak 1: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
   <script type='text/javascript' id='boldwp-html5shiv-js-js-extra'>
   ^
  30. Varování Řádek 561, znak 1: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
   <script type='text/javascript' src='https://starway2009.com/wp-content/themes/bol
   ^
  31. Varování Řádek 562, znak 1: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
   <script type='text/javascript' src='https://starway2009.com/wp-includes/js/wp-emb
   ^
  Validní HTML 4.01!

  2006–2008 © Chamurappi; tuto službu neprovozuje W3C.

  Nevíte-li si s něčím rady, doporučuji diskusi Jak psát web.