• O validátoru
  • Novinky
  • Dokumentace
  • Integrace do prohlížečů
  • Výsledek:
    Dokument neprošel validací, 65 chyb a 17 varování.
    https://agenciadesitesemcampinas.blogspot.com/  
    text/html — HTML 5 
    utf-8  (tvrdí HTTP hlavička a interní deklarace) 
    Zobrazit:
     

    # Stránka není validní HTML 5.

    Následuje seznam připomínek:

    1. Varování Řádek 21, znak 1: The "type" attribute for the "style" element is not needed and should be omitted..
      <style id='page-skin-1' type='text/css'><!--
      ^
    2. Varování Řádek 363, znak 1: The "type" attribute for the "style" element is not needed and should be omitted..
      <style id='template-skin-1' type='text/css'><!--
      ^
    3. Chyba Řádek 382, znak 25: CSS: "_width": Parse Error..
      parseInt("310px") + 'px');
      ^
    4. Chyba Řádek 417, znak 139: atribut "media" elementu "link": unrecognized media "none" má nedovolenou hodnotu "none".
      x=362585b0-1b3a-4a53-8391-7ffaba1ef16a' media='none' onload='if(media!=&#39;all&#
      ^
    5. Varování Řádek 421, znak 1: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
      <script type="text/javascript" language="javascript">
      ^
    6. Varování Řádek 421, znak 1: The "language" attribute on the "script" element is obsolete. You can safely omit it..
      <script type="text/javascript" language="javascript">
      ^
    7. Chyba Řádek 433, znak 41: atribut "name" není dovolen na elementu "div".
      <div class='navbar section' id='navbar' name='Navbar'><div class='widget Navbar' 
      ^

      Odstraňte dotyčný atribut.

    8. Varování Řádek 433, znak 112: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
      ass='widget Navbar' data-version='1' id='Navbar1'><script type="text/javascript">
      ^
    9. Varování Řádek 444, znak 1: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
      <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></scri
      ^
    10. Varování Řádek 445, znak 1: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
      <script type="text/javascript">
      ^
    11. Varování Řádek 455, znak 14: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
          </script><script type="text/javascript">
      ^
    12. Chyba Řádek 521, znak 41: atribut "name" není dovolen na elementu "div".
      <div class='header section' id='header' name='Header'><div class='widget Header' 
      ^
    13. Chyba Řádek 550, znak 50: atribut "name" není dovolen na elementu "div".
      <div class='tabs no-items section' id='crosscol' name='Cross-column'></div>
      ^
    14. Chyba Řádek 551, znak 59: atribut "name" není dovolen na elementu "div".
      class='tabs no-items section' id='crosscol-overflow' name='Cross-Column 2'></div>
      ^
    15. Chyba Řádek 617, znak 37: atribut "name" není dovolen na elementu "div".
      <div class='main section' id='main' name='Main'><div class='widget Blog' data-ver
      ^
    16. Chyba Řádek 627, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
      <div class='post hentry uncustomized-post-template' itemprop='blogPost' itemscope
      ^
    17. Chyba Řádek 628, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
      <meta content='82077595674405205' itemprop='blogId'/>
      ^
    18. Chyba Řádek 629, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
      <meta content='4800549663421033677' itemprop='postId'/>
      ^
    19. Varování Řádek 630, znak 1: The "name" attribute is obsolete. Consider putting an "id" attribute on the nearest container instead..
      <a name='4800549663421033677'></a>
      ^
    20. Chyba Řádek 631, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
      <h3 class='post-title entry-title' itemprop='name'>
      ^
    21. Chyba Řádek 637, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
      <div class='post-body entry-content' id='post-body-4800549663421033677' itemprop=
      ^
    22. Chyba Řádek 645, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
      <span class='fn' itemprop='author' itemscope='itemscope' itemtype='http://schema.
      ^
    23. Chyba Řádek 646, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
      <meta content='https://www.blogger.com/profile/04282277249728542966' itemprop='ur
      ^
    24. Chyba Řádek 648, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
      <span itemprop='name'>Muhammad Hassan</span>
      ^
    25. Chyba Řádek 654, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
      <meta content='http://agenciadesitesemcampinas.blogspot.com/2021/10/suitable-pres
      ^
    26. Chyba Řádek 655, znak 167: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
      ' rel='bookmark' title='permanent link'><abbr class='published' itemprop='datePub
      ^
    27. Chyba Řádek 695, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
      <div class='post hentry uncustomized-post-template' itemprop='blogPost' itemscope
      ^
    28. Chyba Řádek 696, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
      <meta content='82077595674405205' itemprop='blogId'/>
      ^
    29. Chyba Řádek 697, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
      <meta content='77648243236553480' itemprop='postId'/>
      ^
    30. Varování Řádek 698, znak 1: The "name" attribute is obsolete. Consider putting an "id" attribute on the nearest container instead..
      <a name='77648243236553480'></a>
      ^
    31. Chyba Řádek 699, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
      <h3 class='post-title entry-title' itemprop='name'>
      ^
    32. Chyba Řádek 705, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
      <div class='post-body entry-content' id='post-body-77648243236553480' itemprop='d
      ^
    33. Chyba Řádek 713, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
      <span class='fn' itemprop='author' itemscope='itemscope' itemtype='http://schema.
      ^
    34. Chyba Řádek 714, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
      <meta content='https://www.blogger.com/profile/04282277249728542966' itemprop='ur
      ^
    35. Chyba Řádek 716, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
      <span itemprop='name'>Muhammad Hassan</span>
      ^
    36. Chyba Řádek 722, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
      <meta content='http://agenciadesitesemcampinas.blogspot.com/2021/10/everything-th
      ^
    37. Chyba Řádek 723, znak 160: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
      ' rel='bookmark' title='permanent link'><abbr class='published' itemprop='datePub
      ^
    38. Chyba Řádek 763, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
      <div class='post hentry uncustomized-post-template' itemprop='blogPost' itemscope
      ^
    39. Chyba Řádek 764, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
      <meta content='82077595674405205' itemprop='blogId'/>
      ^
    40. Chyba Řádek 765, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
      <meta content='2870414797627723757' itemprop='postId'/>
      ^
    41. Varování Řádek 766, znak 1: The "name" attribute is obsolete. Consider putting an "id" attribute on the nearest container instead..
      <a name='2870414797627723757'></a>
      ^
    42. Chyba Řádek 767, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
      <h3 class='post-title entry-title' itemprop='name'>
      ^
    43. Chyba Řádek 773, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
      <div class='post-body entry-content' id='post-body-2870414797627723757' itemprop=
      ^
    44. Chyba Řádek 781, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
      <span class='fn' itemprop='author' itemscope='itemscope' itemtype='http://schema.
      ^
    45. Chyba Řádek 782, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
      <meta content='https://www.blogger.com/profile/04282277249728542966' itemprop='ur
      ^
    46. Chyba Řádek 784, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
      <span itemprop='name'>Muhammad Hassan</span>
      ^
    47. Chyba Řádek 790, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
      <meta content='http://agenciadesitesemcampinas.blogspot.com/2021/10/usefulness-fr
      ^
    48. Chyba Řádek 791, znak 169: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
      ' rel='bookmark' title='permanent link'><abbr class='published' itemprop='datePub
      ^
    49. Chyba Řádek 821, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
      <div class='post hentry uncustomized-post-template' itemprop='blogPost' itemscope
      ^
    50. Chyba Řádek 822, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
      <meta content='82077595674405205' itemprop='blogId'/>
      ^
    51. Chyba Řádek 823, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
      <meta content='8957420361467316558' itemprop='postId'/>
      ^
    52. Varování Řádek 824, znak 1: The "name" attribute is obsolete. Consider putting an "id" attribute on the nearest container instead..
      <a name='8957420361467316558'></a>
      ^
    53. Chyba Řádek 825, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
      <h3 class='post-title entry-title' itemprop='name'>
      ^
    54. Chyba Řádek 831, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
      <div class='post-body entry-content' id='post-body-8957420361467316558' itemprop=
      ^
    55. Chyba Řádek 839, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
      <span class='fn' itemprop='author' itemscope='itemscope' itemtype='http://schema.
      ^
    56. Chyba Řádek 840, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
      <meta content='https://www.blogger.com/profile/04282277249728542966' itemprop='ur
      ^
    57. Chyba Řádek 842, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
      <span itemprop='name'>Muhammad Hassan</span>
      ^
    58. Chyba Řádek 848, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
      <meta content='http://agenciadesitesemcampinas.blogspot.com/2021/10/a-pair-of-str
      ^
    59. Chyba Řádek 849, znak 168: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
      ' rel='bookmark' title='permanent link'><abbr class='published' itemprop='datePub
      ^
    60. Chyba Řádek 889, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
      <div class='post hentry uncustomized-post-template' itemprop='blogPost' itemscope
      ^
    61. Chyba Řádek 890, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
      <meta content='https://dccomunic.com.br/wp-content/uploads/2017/11/CRIACAO-DE-SIT
      ^
    62. Chyba Řádek 891, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
      <meta content='82077595674405205' itemprop='blogId'/>
      ^
    63. Chyba Řádek 892, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
      <meta content='3114420014738746754' itemprop='postId'/>
      ^
    64. Varování Řádek 893, znak 1: The "name" attribute is obsolete. Consider putting an "id" attribute on the nearest container instead..
      <a name='3114420014738746754'></a>
      ^
    65. Chyba Řádek 894, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
      <h3 class='post-title entry-title' itemprop='name'>
      ^
    66. Chyba Řádek 900, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
      <div class='post-body entry-content' id='post-body-3114420014738746754' itemprop=
      ^
    67. Chyba Řádek 901, znak 42: atribut "trbidi" není dovolen na elementu "div".
      <div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
      ^
    68. Chyba Řádek 905, znak 1: An "img" element must have an "alt" attribute, except under certain conditions. For details, consult guidance on providing text alternatives for images..
      <img height="229" src="https://dccomunic.com.br/wp-content/uploads/2017/11/CRIACA
      ^
    69. Chyba Řádek 918, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
      <span class='fn' itemprop='author' itemscope='itemscope' itemtype='http://schema.
      ^
    70. Chyba Řádek 919, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
      <meta content='https://www.blogger.com/profile/04282277249728542966' itemprop='ur
      ^
    71. Chyba Řádek 921, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
      <span itemprop='name'>Muhammad Hassan</span>
      ^
    72. Chyba Řádek 927, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
      <meta content='http://agenciadesitesemcampinas.blogspot.com/2017/12/understanding
      ^
    73. Chyba Řádek 928, znak 171: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
      ' rel='bookmark' title='permanent link'><abbr class='published' itemprop='datePub
      ^
    74. Chyba Řádek 992, znak 1: Element "dl" is missing a required instance of child element "dd"..
      </dl>
      ^
    75. Chyba Řádek 1097, znak 1: The "cellpadding" attribute on the "table" element is obsolete. Use CSS instead..
      <table border='0' cellpadding='0' cellspacing='0' class='section-columns columns-
      ^
    76. Chyba Řádek 1097, znak 1: The "cellspacing" attribute on the "table" element is obsolete. Use CSS instead..
      <table border='0' cellpadding='0' cellspacing='0' class='section-columns columns-
      ^
    77. Chyba Řádek 1097, znak 1: The "border" attribute on the "table" element is obsolete. Use CSS instead..
      <table border='0' cellpadding='0' cellspacing='0' class='section-columns columns-
      ^
    78. Chyba Řádek 1110, znak 41: atribut "name" není dovolen na elementu "div".
      <div class='foot section' id='footer-3' name='Footer'><div class='widget Attribut
      ^
    79. Varování Řádek 1133, znak 1: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
      <script type='text/javascript'>
      ^
    80. Varování Řádek 1138, znak 1: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
      <script src='https://apis.google.com/js/plusone.js' type='text/javascript'></scri
      ^
    81. Varování Řádek 1151, znak 1: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
      <script type="text/javascript" src="https://www.blogger.com/static/v1/widgets/291
      ^
    82. Varování Řádek 1152, znak 1: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
      <script type='text/javascript'>
      ^
    Validní HTML 4.01!

    2006–2008 © Chamurappi; tuto službu neprovozuje W3C.

    Nevíte-li si s něčím rady, doporučuji diskusi Jak psát web.