• O validátoru
  • Novinky
  • Dokumentace
  • Integrace do prohlížečů
  • Výsledek:
    Při validaci došlo k chybě.
    https://aktech1.odoo.com/blog/news-2/test-part-2-2/  
    (neznámý)  
    (neznámé)  
    Zobrazit:
     

    # Validace nebyla provedena.

    Následuje seznam připomínek:

    1. Selhání Před validací: spojení se serverem "aktech1.odoo.com" se nezdařilo.

      Zdroj na uvedené adrese nemohu validovat. Zadali jste správně adresu?

    Validní HTML 4.01!

    2006–2008 © Chamurappi; tuto službu neprovozuje W3C.

    Nevíte-li si s něčím rady, doporučuji diskusi Jak psát web.