• O validátoru
 • Novinky
 • Dokumentace
 • Integrace do prohlížečů
 • Výsledek:
  Dokument neprošel validací, 85 chyb a 19 varování.
  https://alchogoltreatmentincalifornia.blogspot.com/  
  text/html — HTML 5 
  utf-8  (tvrdí HTTP hlavička a interní deklarace) 
  Zobrazit:
   

  # Stránka není validní HTML 5.

  Následuje seznam připomínek:

  1. Varování Řádek 21, znak 1: The "type" attribute for the "style" element is not needed and should be omitted..
   <style id='page-skin-1' type='text/css'><!--
   ^
  2. Varování Řádek 366, znak 1: The "type" attribute for the "style" element is not needed and should be omitted..
   <style id='template-skin-1' type='text/css'><!--
   ^
  3. Chyba Řádek 385, znak 25: CSS: "_width": Parse Error..
   parseInt("310px") + 'px');
   ^
  4. Chyba Řádek 430, znak 141: atribut "media" elementu "link": unrecognized media "none" má nedovolenou hodnotu "none".
   x=a8d3849a-987c-4f57-95d4-6552ce92cbaf' media='none' onload='if(media!=&#39;all&#
   ^
  5. Varování Řádek 434, znak 1: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
   <script type="text/javascript" language="javascript">
   ^
  6. Varování Řádek 434, znak 1: The "language" attribute on the "script" element is obsolete. You can safely omit it..
   <script type="text/javascript" language="javascript">
   ^
  7. Chyba Řádek 446, znak 41: atribut "name" není dovolen na elementu "div".
   <div class='navbar section' id='navbar' name='Navbar'><div class='widget Navbar' 
   ^

   Odstraňte dotyčný atribut.

  8. Varování Řádek 446, znak 112: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
   ass='widget Navbar' data-version='1' id='Navbar1'><script type="text/javascript">
   ^
  9. Varování Řádek 457, znak 1: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
   <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></scri
   ^
  10. Varování Řádek 458, znak 1: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
   <script type="text/javascript">
   ^
  11. Varování Řádek 468, znak 14: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
     </script><script type="text/javascript">
   ^
  12. Chyba Řádek 534, znak 41: atribut "name" není dovolen na elementu "div".
   <div class='header section' id='header' name='Header'><div class='widget Header' 
   ^
  13. Chyba Řádek 563, znak 50: atribut "name" není dovolen na elementu "div".
   <div class='tabs no-items section' id='crosscol' name='Cross-column'></div>
   ^
  14. Chyba Řádek 564, znak 59: atribut "name" není dovolen na elementu "div".
   class='tabs no-items section' id='crosscol-overflow' name='Cross-Column 2'></div>
   ^
  15. Chyba Řádek 630, znak 37: atribut "name" není dovolen na elementu "div".
   <div class='main section' id='main' name='Main'><div class='widget Blog' data-ver
   ^
  16. Chyba Řádek 640, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <div class='post hentry uncustomized-post-template' itemprop='blogPost' itemscope
   ^
  17. Chyba Řádek 641, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <meta content='6457464810719864885' itemprop='blogId'/>
   ^
  18. Chyba Řádek 642, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <meta content='7348157136048101777' itemprop='postId'/>
   ^
  19. Varování Řádek 643, znak 1: The "name" attribute is obsolete. Consider putting an "id" attribute on the nearest container instead..
   <a name='7348157136048101777'></a>
   ^
  20. Chyba Řádek 644, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <h3 class='post-title entry-title' itemprop='name'>
   ^
  21. Chyba Řádek 650, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <div class='post-body entry-content' id='post-body-7348157136048101777' itemprop=
   ^
  22. Chyba Řádek 658, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <span class='fn' itemprop='author' itemscope='itemscope' itemtype='http://schema.
   ^
  23. Chyba Řádek 659, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <meta content='https://www.blogger.com/profile/04282277249728542966' itemprop='ur
   ^
  24. Chyba Řádek 661, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <span itemprop='name'>Muhammad Hassan</span>
   ^
  25. Chyba Řádek 667, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <meta content='http://alchogoltreatmentincalifornia.blogspot.com/2021/10/right-re
   ^
  26. Chyba Řádek 668, znak 168: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   ' rel='bookmark' title='permanent link'><abbr class='published' itemprop='datePub
   ^
  27. Chyba Řádek 708, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <div class='post hentry uncustomized-post-template' itemprop='blogPost' itemscope
   ^
  28. Chyba Řádek 709, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <meta content='6457464810719864885' itemprop='blogId'/>
   ^
  29. Chyba Řádek 710, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <meta content='1509882601427974015' itemprop='postId'/>
   ^
  30. Varování Řádek 711, znak 1: The "name" attribute is obsolete. Consider putting an "id" attribute on the nearest container instead..
   <a name='1509882601427974015'></a>
   ^
  31. Chyba Řádek 712, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <h3 class='post-title entry-title' itemprop='name'>
   ^
  32. Chyba Řádek 718, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <div class='post-body entry-content' id='post-body-1509882601427974015' itemprop=
   ^
  33. Chyba Řádek 726, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <span class='fn' itemprop='author' itemscope='itemscope' itemtype='http://schema.
   ^
  34. Chyba Řádek 727, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <meta content='https://www.blogger.com/profile/04282277249728542966' itemprop='ur
   ^
  35. Chyba Řádek 729, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <span itemprop='name'>Muhammad Hassan</span>
   ^
  36. Chyba Řádek 735, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <meta content='http://alchogoltreatmentincalifornia.blogspot.com/2021/10/whatever
   ^
  37. Chyba Řádek 736, znak 175: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   ' rel='bookmark' title='permanent link'><abbr class='published' itemprop='datePub
   ^
  38. Chyba Řádek 776, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <div class='post hentry uncustomized-post-template' itemprop='blogPost' itemscope
   ^
  39. Chyba Řádek 777, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <meta content='6457464810719864885' itemprop='blogId'/>
   ^
  40. Chyba Řádek 778, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <meta content='3896440498887587487' itemprop='postId'/>
   ^
  41. Varování Řádek 779, znak 1: The "name" attribute is obsolete. Consider putting an "id" attribute on the nearest container instead..
   <a name='3896440498887587487'></a>
   ^
  42. Chyba Řádek 780, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <h3 class='post-title entry-title' itemprop='name'>
   ^
  43. Chyba Řádek 786, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <div class='post-body entry-content' id='post-body-3896440498887587487' itemprop=
   ^
  44. Chyba Řádek 794, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <span class='fn' itemprop='author' itemscope='itemscope' itemtype='http://schema.
   ^
  45. Chyba Řádek 795, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <meta content='https://www.blogger.com/profile/04282277249728542966' itemprop='ur
   ^
  46. Chyba Řádek 797, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <span itemprop='name'>Muhammad Hassan</span>
   ^
  47. Chyba Řádek 803, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <meta content='http://alchogoltreatmentincalifornia.blogspot.com/2021/10/worth-ab
   ^
  48. Chyba Řádek 804, znak 170: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   ' rel='bookmark' title='permanent link'><abbr class='published' itemprop='datePub
   ^
  49. Chyba Řádek 834, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <div class='post hentry uncustomized-post-template' itemprop='blogPost' itemscope
   ^
  50. Chyba Řádek 835, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <meta content='6457464810719864885' itemprop='blogId'/>
   ^
  51. Chyba Řádek 836, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <meta content='8533828580987366058' itemprop='postId'/>
   ^
  52. Varování Řádek 837, znak 1: The "name" attribute is obsolete. Consider putting an "id" attribute on the nearest container instead..
   <a name='8533828580987366058'></a>
   ^
  53. Chyba Řádek 838, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <h3 class='post-title entry-title' itemprop='name'>
   ^
  54. Chyba Řádek 844, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <div class='post-body entry-content' id='post-body-8533828580987366058' itemprop=
   ^
  55. Chyba Řádek 852, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <span class='fn' itemprop='author' itemscope='itemscope' itemtype='http://schema.
   ^
  56. Chyba Řádek 853, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <meta content='https://www.blogger.com/profile/04282277249728542966' itemprop='ur
   ^
  57. Chyba Řádek 855, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <span itemprop='name'>Muhammad Hassan</span>
   ^
  58. Chyba Řádek 861, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <meta content='http://alchogoltreatmentincalifornia.blogspot.com/2021/10/a-couple
   ^
  59. Chyba Řádek 862, znak 172: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   ' rel='bookmark' title='permanent link'><abbr class='published' itemprop='datePub
   ^
  60. Chyba Řádek 902, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <div class='post hentry uncustomized-post-template' itemprop='blogPost' itemscope
   ^
  61. Chyba Řádek 903, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <meta content='6457464810719864885' itemprop='blogId'/>
   ^
  62. Chyba Řádek 904, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <meta content='8386869843618316304' itemprop='postId'/>
   ^
  63. Varování Řádek 905, znak 1: The "name" attribute is obsolete. Consider putting an "id" attribute on the nearest container instead..
   <a name='8386869843618316304'></a>
   ^
  64. Chyba Řádek 906, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <h3 class='post-title entry-title' itemprop='name'>
   ^
  65. Chyba Řádek 912, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <div class='post-body entry-content' id='post-body-8386869843618316304' itemprop=
   ^
  66. Chyba Řádek 913, znak 42: atribut "trbidi" není dovolen na elementu "div".
   <div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
   ^
  67. Chyba Řádek 934, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <span class='fn' itemprop='author' itemscope='itemscope' itemtype='http://schema.
   ^
  68. Chyba Řádek 935, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <meta content='https://www.blogger.com/profile/04282277249728542966' itemprop='ur
   ^
  69. Chyba Řádek 937, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <span itemprop='name'>Muhammad Hassan</span>
   ^
  70. Chyba Řádek 943, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <meta content='http://alchogoltreatmentincalifornia.blogspot.com/2018/03/anabolic
   ^
  71. Chyba Řádek 944, znak 165: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   ' rel='bookmark' title='permanent link'><abbr class='published' itemprop='datePub
   ^
  72. Chyba Řádek 974, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <div class='post hentry uncustomized-post-template' itemprop='blogPost' itemscope
   ^
  73. Chyba Řádek 975, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <meta content='6457464810719864885' itemprop='blogId'/>
   ^
  74. Chyba Řádek 976, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <meta content='7945692244646959994' itemprop='postId'/>
   ^
  75. Varování Řádek 977, znak 1: The "name" attribute is obsolete. Consider putting an "id" attribute on the nearest container instead..
   <a name='7945692244646959994'></a>
   ^
  76. Chyba Řádek 978, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <h3 class='post-title entry-title' itemprop='name'>
   ^
  77. Chyba Řádek 984, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <div class='post-body entry-content' id='post-body-7945692244646959994' itemprop=
   ^
  78. Chyba Řádek 985, znak 42: atribut "trbidi" není dovolen na elementu "div".
   <div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
   ^
  79. Chyba Řádek 1000, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <span class='fn' itemprop='author' itemscope='itemscope' itemtype='http://schema.
   ^
  80. Chyba Řádek 1001, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <meta content='https://www.blogger.com/profile/04282277249728542966' itemprop='ur
   ^
  81. Chyba Řádek 1003, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <span itemprop='name'>Muhammad Hassan</span>
   ^
  82. Chyba Řádek 1009, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <meta content='http://alchogoltreatmentincalifornia.blogspot.com/2018/03/get-read
   ^
  83. Chyba Řádek 1010, znak 173: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   ' rel='bookmark' title='permanent link'><abbr class='published' itemprop='datePub
   ^
  84. Chyba Řádek 1040, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <div class='post hentry uncustomized-post-template' itemprop='blogPost' itemscope
   ^
  85. Chyba Řádek 1041, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <meta content='6457464810719864885' itemprop='blogId'/>
   ^
  86. Chyba Řádek 1042, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <meta content='8542521650315041703' itemprop='postId'/>
   ^
  87. Varování Řádek 1043, znak 1: The "name" attribute is obsolete. Consider putting an "id" attribute on the nearest container instead..
   <a name='8542521650315041703'></a>
   ^
  88. Chyba Řádek 1044, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <h3 class='post-title entry-title' itemprop='name'>
   ^
  89. Chyba Řádek 1050, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <div class='post-body entry-content' id='post-body-8542521650315041703' itemprop=
   ^
  90. Chyba Řádek 1051, znak 42: atribut "trbidi" není dovolen na elementu "div".
   <div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
   ^
  91. Chyba Řádek 1067, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <span class='fn' itemprop='author' itemscope='itemscope' itemtype='http://schema.
   ^
  92. Chyba Řádek 1068, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <meta content='https://www.blogger.com/profile/04282277249728542966' itemprop='ur
   ^
  93. Chyba Řádek 1070, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <span itemprop='name'>Muhammad Hassan</span>
   ^
  94. Chyba Řádek 1076, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <meta content='http://alchogoltreatmentincalifornia.blogspot.com/2018/03/the-way-
   ^
  95. Chyba Řádek 1077, znak 164: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   ' rel='bookmark' title='permanent link'><abbr class='published' itemprop='datePub
   ^
  96. Chyba Řádek 1144, znak 1: Element "dl" is missing a required instance of child element "dd"..
   </dl>
   ^
  97. Chyba Řádek 1249, znak 1: The "cellpadding" attribute on the "table" element is obsolete. Use CSS instead..
   <table border='0' cellpadding='0' cellspacing='0' class='section-columns columns-
   ^
  98. Chyba Řádek 1249, znak 1: The "cellspacing" attribute on the "table" element is obsolete. Use CSS instead..
   <table border='0' cellpadding='0' cellspacing='0' class='section-columns columns-
   ^
  99. Chyba Řádek 1249, znak 1: The "border" attribute on the "table" element is obsolete. Use CSS instead..
   <table border='0' cellpadding='0' cellspacing='0' class='section-columns columns-
   ^
  100. Chyba Řádek 1262, znak 41: atribut "name" není dovolen na elementu "div".
   <div class='foot section' id='footer-3' name='Footer'><div class='widget Attribut
   ^
  101. Varování Řádek 1285, znak 1: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
   <script type='text/javascript'>
   ^
  102. Varování Řádek 1290, znak 1: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
   <script src='https://apis.google.com/js/plusone.js' type='text/javascript'></scri
   ^
  103. Varování Řádek 1303, znak 1: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
   <script type="text/javascript" src="https://www.blogger.com/static/v1/widgets/291
   ^
  104. Varování Řádek 1304, znak 1: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
   <script type='text/javascript'>
   ^
  Validní HTML 4.01!

  2006–2008 © Chamurappi; tuto službu neprovozuje W3C.

  Nevíte-li si s něčím rady, doporučuji diskusi Jak psát web.