• O validátoru
 • Novinky
 • Dokumentace
 • Integrace do prohlížečů
 • Výsledek:
  Dokument neprošel validací, 3 chyby a 1 varování.
  https://apteka-fit.pl/  
  text/html — HTML 5 
  utf-8  (tvrdí HTTP hlavička a interní deklarace) 
  Zobrazit:
   

  # Stránka není validní HTML 5.

  Následuje seznam připomínek:

  1. Chyba Řádek 165, znak 3: neuzavřený element "div".
    <div class="nav-wrap container">
   ^
  2. Chyba Řádek 181, znak 1: End tag "nav" seen, but there were open elements..
   </nav><!--/#nav-header-->   
   ^
  3. Chyba Řádek 556, znak 9: element "style" nesmí být potomkem elementu "div" v tomto kontextu.
       <style>
   ^
  4. Varování Řádek 626, znak 5: Section lacks heading. Consider using "h2"-"h6" elements to add identifying headings to all sections..
     <section class="container" id="footer-bottom">
   ^
  Validní HTML 4.01!

  2006–2008 © Chamurappi; tuto službu neprovozuje W3C.

  Nevíte-li si s něčím rady, doporučuji diskusi Jak psát web.