• O validátoru
 • Novinky
 • Dokumentace
 • Integrace do prohlížečů
 • Výsledek:
  Dokument neprošel validací, 1 chyba a 5 varování.
  https://assistirseriados.online/  
  text/html — HTML 5 
  utf-8  (tvrdí HTTP hlavička a interní deklarace) 
  Zobrazit:
   

  # Stránka není validní HTML 5.

  Následuje seznam připomínek:

  1. Varování Řádek 1, znak 4735: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
   r=2.5.3' type='text/css' media='all' /> <script type='text/javascript' src='https
   ^
  2. Varování Řádek 1, znak 4880: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
   er=3.6.0' id='jquery-core-js'></script> <script type='text/javascript' id='dt_mai
   ^
  3. Varování Řádek 1, znak 6192: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
   ref="https://assistirseriados.online"/> <script type="text/javascript">jQuery(doc
   ^
  4. Chyba Řádek 1, znak 33124: No "p" element in scope but a "p" end tag seen..
    - Assistir Seriados Online</i></b></h3></p></div></div></div><div class="copy">©
   ^
  5. Varování Řádek 1, znak 34463: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
   guese">Portuguese</a></div></div></div> <script type="text/javascript">jQuery(doc
   ^
  6. Varování Řádek 12, znak 122: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
   vent.preventDefault() } });});</script> <script type='text/javascript' id='live_s
   ^
  Validní HTML 4.01!

  2006–2008 © Chamurappi; tuto službu neprovozuje W3C.

  Nevíte-li si s něčím rady, doporučuji diskusi Jak psát web.