• O validátoru
 • Novinky
 • Dokumentace
 • Integrace do prohlížečů
 • Výsledek:
  Dokument neprošel validací, 20 chyb a 16 varování.
  https://astenz.com/  
  text/html — HTML 5 
  utf-8  (tvrdí HTTP hlavička a interní deklarace) 
  Zobrazit:
   

  # Stránka není validní HTML 5.

  Následuje seznam připomínek:

  1. Varování Řádek 1, znak 2064: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
   ="https://astenz.com/comments/feed/" /> <script type="text/javascript">window._wp
   ^
  2. Varování Řádek 2, znak 2302: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
   r=5.8.1' type='text/css' media='all' /> <script type='text/javascript' src='https
   ^
  3. Chyba Řádek 2, znak 3218: neuzavřený element "div".
   ader.gif" alt="Site Loader"></div></div><div id="page" class="site"> <a class="sk
   ^
  4. Varování Řádek 2, znak 3857: The first occurrence of ID "searchform" was here..
    </button> </span><div id="search-form"><form role="search" method="get" id="sear
   ^
  5. Varování Řádek 2, znak 3857: The first occurrence of ID "searchform" was here..
    </button> </span><div id="search-form"><form role="search" method="get" id="sear
   ^
  6. Varování Řádek 2, znak 4022: The first occurrence of ID "s" was here..
   eader-text" for="s">Search for:</label> <input type="text" value="" name="s" id="
   ^
  7. Varování Řádek 2, znak 4022: The first occurrence of ID "s" was here..
   eader-text" for="s">Search for:</label> <input type="text" value="" name="s" id="
   ^
  8. Varování Řádek 2, znak 4069: The first occurrence of ID "searchsubmit" was here..
   type="text" value="" name="s" id="s" /> <input type="submit" id="searchsubmit" va
   ^
  9. Varování Řádek 2, znak 4069: The first occurrence of ID "searchsubmit" was here..
   type="text" value="" name="s" id="s" /> <input type="submit" id="searchsubmit" va
   ^
  10. Varování Řádek 2, znak 4273: The "banner" role is unnecessary for element "header"..
   ></div></div></div></div></div></header><header id="masthead" class="wrapper site
   ^
  11. Varování Řádek 2, znak 4741: The "navigation" role is unnecessary for element "nav"..
   ion" class="wrap-nav d-none d-lg-block"><nav id="site-navigation" class="main-nav
   ^
  12. Varování Řádek 2, znak 4936: The first occurrence of ID "primary-menu" was here..
   a-expanded="false">Primary Menu</button><ul id="primary-menu" class="primary-menu
   ^
  13. Chyba Řádek 2, znak 7647: Duplicate ID "searchform"..
   -inner"><div class="header-search-wrap"><form role="search" method="get" id="sear
   ^
  14. Chyba Řádek 2, znak 7812: Duplicate ID "s"..
   eader-text" for="s">Search for:</label> <input type="text" value="" name="s" id="
   ^
  15. Chyba Řádek 2, znak 7859: Duplicate ID "searchsubmit"..
   type="text" value="" name="s" id="s" /> <input type="submit" id="searchsubmit" va
   ^
  16. Chyba Řádek 2, znak 8085: Duplicate ID "primary-menu"..
   offcanvas" class="offcanvas-navigation"><ul id="primary-menu" class="primary-menu
   ^
  17. Varování Řádek 2, znak 10639: Empty heading..
   ader"><div class="inner-header-content"><h1 class="page-title"></h1></div></heade
   ^
  18. Varování Řádek 2, znak 10710: Section lacks heading. Consider using "h2"-"h6" elements to add identifying headings to all sections..
   iv></header></div></div></div></section><section class="wrapper block-grid" id="m
   ^
  19. Chyba Řádek 2, znak 11128: An "img" element must have an "alt" attribute, except under certain conditions. For details, consult guidance on providing text alternatives for images..
   inner"><div class="post-thumb"><figure> <img src="https://astenz.com/wp-content/t
   ^
  20. Chyba Řádek 2, znak 12798: An "img" element must have an "alt" attribute, except under certain conditions. For details, consult guidance on providing text alternatives for images..
   inner"><div class="post-thumb"><figure> <img src="https://astenz.com/wp-content/t
   ^
  21. Chyba Řádek 2, znak 14426: An "img" element must have an "alt" attribute, except under certain conditions. For details, consult guidance on providing text alternatives for images..
   inner"><div class="post-thumb"><figure> <img src="https://astenz.com/wp-content/t
   ^
  22. Chyba Řádek 2, znak 16107: An "img" element must have an "alt" attribute, except under certain conditions. For details, consult guidance on providing text alternatives for images..
   inner"><div class="post-thumb"><figure> <img src="https://astenz.com/wp-content/t
   ^
  23. Chyba Řádek 2, znak 17816: An "img" element must have an "alt" attribute, except under certain conditions. For details, consult guidance on providing text alternatives for images..
   inner"><div class="post-thumb"><figure> <img src="https://astenz.com/wp-content/t
   ^
  24. Chyba Řádek 2, znak 19457: An "img" element must have an "alt" attribute, except under certain conditions. For details, consult guidance on providing text alternatives for images..
   inner"><div class="post-thumb"><figure> <img src="https://astenz.com/wp-content/t
   ^
  25. Chyba Řádek 2, znak 21175: An "img" element must have an "alt" attribute, except under certain conditions. For details, consult guidance on providing text alternatives for images..
   inner"><div class="post-thumb"><figure> <img src="https://astenz.com/wp-content/t
   ^
  26. Chyba Řádek 2, znak 23062: An "img" element must have an "alt" attribute, except under certain conditions. For details, consult guidance on providing text alternatives for images..
   inner"><div class="post-thumb"><figure> <img src="https://astenz.com/wp-content/t
   ^
  27. Chyba Řádek 2, znak 24695: An "img" element must have an "alt" attribute, except under certain conditions. For details, consult guidance on providing text alternatives for images..
   inner"><div class="post-thumb"><figure> <img src="https://astenz.com/wp-content/t
   ^
  28. Chyba Řádek 2, znak 26437: An "img" element must have an "alt" attribute, except under certain conditions. For details, consult guidance on providing text alternatives for images..
   inner"><div class="post-thumb"><figure> <img src="https://astenz.com/wp-content/t
   ^
  29. Varování Řádek 2, znak 27843: The "navigation" role is unnecessary for element "nav"..
   e </a></div></div></article></div></div><nav class="navigation clearfix paginatio
   ^
  30. Chyba Řádek 2, znak 28584: element "sidebar" nesmí být potomkem elementu "div" v tomto kontextu.
   nav></div><div class="col-12 col-md-4"> <sidebar class="sidebar clearfix" id="pri
   ^
  31. Chyba Řádek 2, znak 28687: Duplicate ID "searchform"..
   "search-2" class="widget widget_search"><form role="search" method="get" id="sear
   ^
  32. Chyba Řádek 2, znak 28852: Duplicate ID "s"..
   eader-text" for="s">Search for:</label> <input type="text" value="" name="s" id="
   ^
  33. Chyba Řádek 2, znak 28899: Duplicate ID "searchsubmit"..
   type="text" value="" name="s" id="s" /> <input type="submit" id="searchsubmit" va
   ^
  34. Varování Řádek 2, znak 31108: The "contentinfo" role is unnecessary for element "footer"..
   </div></div></div></div></div></section><footer class="wrapper site-footer site-f
   ^
  35. Varování Řádek 2, znak 31505: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
   </div></div></div></div></div></footer> <script type='text/javascript' id='busine
   ^
  36. Chyba Řádek 2, znak 31971: End tag for "body" seen, but there were unclosed elements..
   imize/js/autoptimize_b7ae6cc251707874353c9f954d1ce006.js"></script></body></html>
   ^
  Validní HTML 4.01!

  2006–2008 © Chamurappi; tuto službu neprovozuje W3C.

  Nevíte-li si s něčím rady, doporučuji diskusi Jak psát web.