• O validátoru
 • Novinky
 • Dokumentace
 • Integrace do prohlížečů
 • Výsledek:
  Dokument neprošel validací, 15 chyb a 9 varování.
  https://autorskesperky.com/blog/post/sperky-s-morganitem.html  
  text/html — HTML 5 
  utf-8  (tvrdí HTTP hlavička a interní deklarace) 
  Zobrazit:
   

  # Stránka není validní HTML 5.

  Následuje seznam připomínek:

  1. Varování Řádek 1, znak 4535: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
   ustom.css" type="text/css" media="all"> <script type="text/javascript">var button
   ^
  2. Varování Řádek 35, znak 97: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
    seznam p\u0159\u00e1n\u00ed";</script> <script type="text/javascript">var sp_lin
   ^
  3. Varování Řádek 35, znak 185: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
   ='https://autorskesperky.com';</script> <script type="text/javascript">function r
   ^
  4. Varování Řádek 81, znak 933: The first occurrence of ID "error_div" was here..
   "></p></div><div class="new-login-form"><div id="error_div"></div><div class="tit
   ^
  5. Varování Řádek 81, znak 1365: The first occurrence of ID "userpwd" was here..
   div class="tmargin10 login-input-wrap"> <input type="password" class="vss-input l
   ^
  6. Chyba Řádek 81, znak 1931: An "img" element must have an "alt" attribute, except under certain conditions. For details, consult guidance on providing text alternatives for images..
   ading_block"><div class="loading_image"><img src='https://autorskesperky.com/modu
   ^
  7. Chyba Řádek 81, znak 2018: atribut "height" elementu "img": Expected a digit but saw "p" instead má nedovolenou hodnotu "30px".
   vancelogin/views/img/front/loading.gif' height="30px"></div></div></div><div clas
   ^
  8. Chyba Řádek 81, znak 3484: Duplicate ID "error_div"..
   "></p></div><div class="new-login-form"><div id="error_div"></div><div class="tit
   ^
  9. Chyba Řádek 81, znak 4719: Duplicate ID "userpwd"..
   div class="tmargin10 login-input-wrap"> <input type="password" class="vss-input l
   ^
  10. Chyba Řádek 81, znak 4987: Attribute "placeholder" is only allowed when the input type is "email", "number", "password", "search", "tel", "text", or "url"..
   div class="tmargin10 login-input-wrap"> <input type="date" class="vss-input login
   ^
  11. Chyba Řádek 81, znak 5497: An "img" element must have an "alt" attribute, except under certain conditions. For details, consult guidance on providing text alternatives for images..
   ding_block"><div class="loading_image" ><img src='https://autorskesperky.com/modu
   ^
  12. Chyba Řádek 81, znak 5584: atribut "height" elementu "img": Expected a digit but saw "p" instead má nedovolenou hodnotu "30px".
   vancelogin/views/img/front/loading.gif' height="30px"></div></div></div></div></d
   ^
  13. Chyba Řádek 81, znak 5752: zbloudilá ukončovací značka "form".
   up()" title="zavřít"></span></div></div></form> <script type="text/javascript">(w
   ^
  14. Varování Řádek 81, znak 5760: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
   tle="zavřít"></span></div></div></form> <script type="text/javascript">(window.ga
   ^
  15. Varování Řádek 118, znak 12: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
   }</script> <script type="text/javascript">var unlike_text ="Unlike this post";
   ^
  16. Chyba Řádek 122, znak 50: A "link" element must not appear as a descendant of a "body" element unless the "link" element has an "itemprop" attribute or has a "rel" attribute whose value contains "dns-prefetch", "modulepreload", "pingback", "preconnect", "prefetch", "preload", "prerender", or "stylesheet"..
   log_polls_g_recaptcha = false;</script> <link href="https://autorskesperky.com/bl
   ^
  17. Chyba Řádek 122, znak 951: Element "meta" is missing one or more of the following attributes: "itemprop", "property"..
   m/blog/post/sperky-s-morganitem.html" /><meta name="twitter:card" content="summar
   ^
  18. Chyba Řádek 122, znak 957: atribut "name" není dovolen na elementu "meta".
   /post/sperky-s-morganitem.html" /><meta name="twitter:card" content="summary_larg
   ^

   Odstraňte dotyčný atribut.

  19. Varování Řádek 122, znak 1010: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
   :card" content="summary_large_image" /> <script type="text/javascript">var YBC_BL
   ^
  20. Chyba Řádek 146, znak 51: An "img" element must have an "alt" attribute, except under certain conditions. For details, consult guidance on providing text alternatives for images..
   rack', 'PageView');</script> <noscript> <img height="1" width="1" style="display:
   ^
  21. Varování Řádek 146, znak 245: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
   kCustom', 'ViewYbc_blogBlog');</script> <script type="text/javascript">(function(
   ^
  22. Chyba Řádek 160, znak 50: zbloudilá ukončovací značka "head".
   sktracker.track', 'PageView');</script> </head><body id="ybc_blog_page" class="la
   ^
  23. Chyba Řádek 160, znak 50: Start tag "body" seen but an element of the same type was already open..
   sktracker.track', 'PageView');</script> </head><body id="ybc_blog_page" class="la
   ^
  24. Chyba Řádek 160, znak 50: Cannot recover after last error. Any further errors will be ignored..
   sktracker.track', 'PageView');</script> </head><body id="ybc_blog_page" class="la
   ^
  Validní HTML 4.01!

  2006–2008 © Chamurappi; tuto službu neprovozuje W3C.

  Nevíte-li si s něčím rady, doporučuji diskusi Jak psát web.