• O validátoru
 • Novinky
 • Dokumentace
 • Integrace do prohlížečů
 • Výsledek:
  Při validaci došlo k chybě.
  https://backlinktime.com/  
  text/html — <https://www.w3.org/TR/xhtml11/DTD/xhtml11.dtd> 
  utf-8  (tvrdí HTTP hlavička a interní deklarace) 
  Zobrazit:
   

  # Validace nebyla provedena.

  Následuje seznam připomínek:

  1. Selhání Před validací: selhala komunikace se vzdáleným SGML/XML parserem.

   Neopadne-li vaše touha validovat, zkuste po chvíli obnovit (aktualizovat, refreshovat) tuto stránku.

  2. Chyba Řádek 1, znak 92: nemohu stáhnout "https://www.w3.org/TR/xhtml11/DTD/xhtml11.dtd"; server nenalezen.
   tml PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.1//EN" "//www.w3.org/TR/xhtml11/DTD/xhtml11.dtd">
   ^

   Patrně máte v DOCTYPE deklaraci špatnou adresu definice typu dokumentu (konkrétně doménu). Dokument nemůže být validní. Korektní deklarace pro HTML dokument vypadá takto:

   <!doctype html public "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
  3. Varování Řádek 126, znak 85: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
    press enter" name="s" id="s" class="s" onfocus="if (this.value == 'To search typ
   ^

   Dokument používá skripty v atributech „onněco“, nikde však neurčuje, v jakém skriptovacím jazyku jsou psány jejich hodnoty. Specifikace říká (anglicky), že i atributy by měly mít svůj MIME typ. Užíváte-li JavaScript, přidejte do části <head> svého dokumentu následující <meta> element:

   <meta http-equiv="Content-Script-Type" content="text/javascript">

   Druhou možností, jak se zbavit tohoto varování, je nepoužívání skriptovacích atributů. Ovladače událostí můžete navěsit na elementy externím skriptem.

  4. Varování Řádek 126, znak 166: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   e and press enter') {this.value = '';}" onblur="if (this.value == '') {this.value
   ^
  5. Varování Řádek 129, znak 32: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   <a href="#" class="adv_search" onclick="show_hide_advanced_search();"> Advanced s
   ^
  6. Varování Řádek 133, znak 78: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   n" class="b_submit_article" value="Submit Article" onclick="submit_article();" />
   ^
  7. Varování Řádek 164, znak 75: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   orm" action="https://backlinktime.com/" onsubmit="return sformcheck();" name="sea
   ^
  8. Varování Řádek 164, znak 113: hodnota atributu NAME se liší od ID.
   n="https://backlinktime.com/" onsubmit="return sformcheck();" name="search_form">
   ^

   Jsou-li u tohoto elementu použity atributy „name“ i „id“, musí být stejné.

  9. Varování Řádek 165, znak 27: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <div id="advanced_search" style="display:none;">
   ^

   Dokument používá atributy „style“, nikde však neurčuje, v jakém stylovacím jazyku jsou psány jejich hodnoty. Specifikace říká (anglicky), že i atributy by měly mít svůj MIME typ. Užíváte-li CSS, přidejte do části <head> svého dokumentu následující <meta> element:

   <meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css">

   Druhou možností, jak se zbavit tohoto varování, je nepoužívání atributu „style“. K zaměření elementu ze stylopisu můžete použít třídy či identifikátory.

  10. Varování Řádek 236, znak 57: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   calendar i_calendar" aria-hidden="true" onclick="displayCalendar(document.search_
   ^
  11. Varování Řádek 239, znak 57: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   calendar i_calendar" aria-hidden="true" onclick="displayCalendar(document.search_
   ^
  12. Varování Řádek 464, znak 64: nevyplněná hodnota atributu "ALT" na elementu "IMG".
   cklinktime.com/author/admin/"><img alt='' src='https://secure.gravatar.com/avatar
   ^

   Atribut „alt“ by měl obsahovat textovou alternativu k obrázku srozumitelnou pro běžného smrtelníka. Podívejte se na příklad se psem Benem.

  13. Varování Řádek 464, znak 506: nevyplněná hodnota atributu "ALT" na elementu "IMG".
   me.com/author/vin-cent7-243/"><img alt='' src='https://secure.gravatar.com/avatar
   ^
  14. Varování Řádek 464, znak 963: nevyplněná hodnota atributu "ALT" na elementu "IMG".
   m/author/nyusha-gholami-486/"><img alt='' src='https://secure.gravatar.com/avatar
   ^
  15. Varování Řádek 464, znak 1419: nevyplněná hodnota atributu "ALT" na elementu "IMG".
   linktime.com/author/max-241/"><img alt='' src='https://secure.gravatar.com/avatar
   ^
  16. Varování Řádek 464, znak 1864: nevyplněná hodnota atributu "ALT" na elementu "IMG".
   m/author/traum-muenchen-359/"><img alt='' src='https://secure.gravatar.com/avatar
   ^
  17. Varování Řádek 464, znak 2328: nevyplněná hodnota atributu "ALT" na elementu "IMG".
   .com/author/lionking96-1208/"><img alt='' src='https://secure.gravatar.com/avatar
   ^
  18. Varování Řádek 464, znak 2791: nevyplněná hodnota atributu "ALT" na elementu "IMG".
   uthor/fatih-kazancioglu-478/"><img alt='' src='https://secure.gravatar.com/avatar
   ^
  19. Varování Řádek 464, znak 3274: nevyplněná hodnota atributu "ALT" na elementu "IMG".
   ndre-riedel-immobilien-1382/"><img alt='' src='https://secure.gravatar.com/avatar
   ^
  20. Varování Řádek 464, znak 3754: nevyplněná hodnota atributu "ALT" na elementu "IMG".
   ime.com/author/cannabax-572/"><img alt='' src='https://secure.gravatar.com/avatar
   ^
  21. Varování Řádek 464, znak 4200: nevyplněná hodnota atributu "ALT" na elementu "IMG".
   nktime.com/author/viva99-45/"><img alt='' src='https://secure.gravatar.com/avatar
   ^
  Validní HTML 4.01!

  2006–2008 © Chamurappi; tuto službu neprovozuje W3C.

  Nevíte-li si s něčím rady, doporučuji diskusi Jak psát web.