• O validátoru
 • Novinky
 • Dokumentace
 • Integrace do prohlížečů
 • Výsledek:
  Dokument neprošel validací, 13 chyb a 15 varování.
  https://bastum.us/  
  text/html — HTML 5 
  utf-8  (tvrdí HTTP hlavička a interní deklarace) 
  Zobrazit:
   

  # Stránka není validní HTML 5.

  Následuje seznam připomínek:

  1. Varování Řádek 1, znak 2051: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
   f="https://bastum.us/comments/feed/" /> <script type="text/javascript">window._wp
   ^
  2. Chyba Řádek 2, znak 1886: atribut "href" elementu "link": Illegal character in query: "|" is not allowed má nedovolenou hodnotu "https://fonts.googleapis.com/css?family=Hind:300,400,400i,500,600,700,800,900|Playfair+Display:400,400italic,700,900".
   esheet' id='blogberg-google-fonts-css' href='https://fonts.googleapis.com/css?fa
   ^
  3. Varování Řádek 2, znak 2041: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
   700,900' type='text/css' media='all' /> <script type='text/javascript' src='https
   ^
  4. Chyba Řádek 2, znak 2951: neuzavřený element "div".
   der1.gif" alt="Site Loader"></div></div><div id="page" class="site"> <a class="sk
   ^
  5. Varování Řádek 2, znak 3057: The "banner" role is unnecessary for element "header"..
   t" href="#content"> Skip to content </a><header id="masthead" class="wrapper site
   ^
  6. Varování Řádek 2, znak 3400: The "navigation" role is unnecessary for element "nav"..
   ="navigation" class="d-none d-lg-block"><nav id="site-navigation" class="main-nav
   ^
  7. Varování Řádek 2, znak 3595: The first occurrence of ID "primary-menu" was here..
   a-expanded="false">Primary Menu</button><ul id="primary-menu" class="primary-menu
   ^
  8. Varování Řádek 2, znak 6648: The first occurrence of ID "searchform" was here..
   s-menu"><div class="header-search-wrap"><form role="search" method="get" id="sear
   ^
  9. Varování Řádek 2, znak 6648: The first occurrence of ID "searchform" was here..
   s-menu"><div class="header-search-wrap"><form role="search" method="get" id="sear
   ^
  10. Varování Řádek 2, znak 6812: The first occurrence of ID "s" was here..
   eader-text" for="s">Search for:</label> <input type="text" value="" name="s" id="
   ^
  11. Varování Řádek 2, znak 6812: The first occurrence of ID "s" was here..
   eader-text" for="s">Search for:</label> <input type="text" value="" name="s" id="
   ^
  12. Varování Řádek 2, znak 6859: The first occurrence of ID "searchsubmit" was here..
   type="text" value="" name="s" id="s" /> <input type="submit" id="searchsubmit" va
   ^
  13. Varování Řádek 2, znak 6859: The first occurrence of ID "searchsubmit" was here..
   type="text" value="" name="s" id="s" /> <input type="submit" id="searchsubmit" va
   ^
  14. Chyba Řádek 2, znak 7106: Duplicate ID "primary-menu"..
   canvas-navigation d-xl-none d-lg-block"><ul id="primary-menu" class="primary-menu
   ^
  15. Chyba Řádek 2, znak 9272: element "sidebar" nesmí být potomkem elementu "div" v tomto kontextu.
   as-navigation d-none d-lg-block"></div> <sidebar class="sidebar clearfix"><div id
   ^
  16. Chyba Řádek 2, znak 10676: Duplicate ID "searchform"..
   ader-search-wrap"><div id="search-form"><form role="search" method="get" id="sear
   ^
  17. Chyba Řádek 2, znak 10840: Duplicate ID "s"..
   eader-text" for="s">Search for:</label> <input type="text" value="" name="s" id="
   ^
  18. Chyba Řádek 2, znak 10887: Duplicate ID "searchsubmit"..
   type="text" value="" name="s" id="s" /> <input type="submit" id="searchsubmit" va
   ^
  19. Varování Řádek 2, znak 11103: Section lacks heading. Consider using "h2"-"h6" elements to add identifying headings to all sections..
   der><div id="content" class="site-main"><section class="block-slider block-slider
   ^
  20. Varování Řádek 2, znak 14431: Section lacks heading. Consider using "h2"-"h6" elements to add identifying headings to all sections..
   id="after-slider"></div></div></section><section class="block-grid" id="main-cont
   ^
  21. Chyba Řádek 2, znak 14554: duplicitní atribut "id".
   w"><div id="primary" class="col-md-8" id="main-wrap"><div class="post-section"><d
   ^
  22. Varování Řádek 2, znak 24226: The "navigation" role is unnecessary for element "nav"..
   </div></article></div></div></div></div><nav class="navigation clearfix paginatio
   ^
  23. Chyba Řádek 2, znak 24979: element "sidebar" nesmí být potomkem elementu "div" v tomto kontextu.
   id="secondary" class="col-12 col-md-4"> <sidebar class="sidebar clearfix" id="pri
   ^
  24. Chyba Řádek 2, znak 25082: Duplicate ID "searchform"..
   "search-2" class="widget widget_search"><form role="search" method="get" id="sear
   ^
  25. Chyba Řádek 2, znak 25246: Duplicate ID "s"..
   eader-text" for="s">Search for:</label> <input type="text" value="" name="s" id="
   ^
  26. Chyba Řádek 2, znak 25293: Duplicate ID "searchsubmit"..
   type="text" value="" name="s" id="s" /> <input type="submit" id="searchsubmit" va
   ^
  27. Varování Řádek 2, znak 26850: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
    Themes </a></div></div></div></footer> <script type='text/javascript' id='blogbe
   ^
  28. Chyba Řádek 2, znak 27277: End tag for "body" seen, but there were unclosed elements..
   imize/js/autoptimize_49e71726e46b0041d3a44e6479e61590.js"></script></body></html>
   ^
  Validní HTML 4.01!

  2006–2008 © Chamurappi; tuto službu neprovozuje W3C.

  Nevíte-li si s něčím rady, doporučuji diskusi Jak psát web.