• O validátoru
 • Novinky
 • Dokumentace
 • Integrace do prohlížečů
 • Výsledek:
  Dokument neprošel validací, 1 chyba a 16 varování.
  (chyba 404) https://bayreporta.com/2020/01/23/marketintellisearch  
  text/html — HTML 5 
  utf-8  (tvrdí HTTP hlavička a interní deklarace) 
  Zobrazit:
   

  # Stránka není validní HTML 5.

  Následuje seznam připomínek:

  1. Informace HTTP hlavička: validuji chybovou stránku s HTTP statusem "404 Not Found".
   HTTP/1.1 404 Not Found
   ^

   Server zahlásil chybu, nyní pozorujete výsledek validace dotyčné chybové hlášky.

  2. Informace HTTP hlavička: zjištěna hlavička "Vary: User-Agent"; pravděpodobně existuje více reprezentací zdroje.
   Vary: User-Agent
   ^

   Webový dokument stažený z určené adresy budí dojem, že je jen jednou z několika verzí, které lze z téže URL stáhnout. Server podle hlaviček dotazu pravděpodobně upravuje (větví) výstup — různí návštěvníci (či roboti) s různými prohlížeči (či z různých zemí) mohou dostávat různý kód. Validátor umí pochopitelně zvalidovat jen to, co server pošle jemu a o jiných verzích nic neví. Je tedy možné, že část návštěvníků dostává nevalidní kód a validátor validní. Nebo naopak. Záleží-li vám na validitě, pak asi chcete, aby validní kód dostávali všichni.

   Český validátor umí při stahování validovaného dokumentu emulovat identifikaci prohlížečů. V rozšířeném rozhraní pro validaci dokumentu na webu si můžete pohrát s nastavením hlaviček dotazu.

  3. Varování Řádek 14, znak 3: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
     <script type="text/javascript">
   ^
  4. Varování Řádek 18, znak 3: The "type" attribute for the "style" element is not needed and should be omitted..
     <style type="text/css">
   ^
  5. Varování Řádek 40, znak 1: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
   <script type='text/javascript' src='https://bayreporta.com/wp-includes/js/jquery/
   ^
  6. Varování Řádek 41, znak 1: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
   <script type='text/javascript' src='https://bayreporta.com/wp-includes/js/jquery/
   ^
  7. Varování Řádek 82, znak 4: Section lacks heading. Consider using "h2"-"h6" elements to add identifying headings to all sections..
      <section id="pre-footer">
   ^
  8. Varování Řádek 90, znak 1: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
   <script type='text/javascript' src='https://bayreporta.com/wp-content/themes/deep
   ^
  9. Varování Řádek 91, znak 1: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
   <script type='text/javascript' id='whb-frontend-scripts-js-extra'>
   ^
  10. Varování Řádek 96, znak 1: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
   <script type='text/javascript' src='https://bayreporta.com/wp-content/themes/deep
   ^
  11. Varování Řádek 97, znak 1: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
   <script type='text/javascript' src='https://bayreporta.com/wp-content/themes/deep
   ^
  12. Varování Řádek 98, znak 1: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
   <script type='text/javascript' src='https://bayreporta.com/wp-includes/js/jquery/
   ^
  13. Varování Řádek 99, znak 1: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
   <script type='text/javascript' src='https://bayreporta.com/wp-includes/js/jquery/
   ^
  14. Varování Řádek 100, znak 1: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
   <script type='text/javascript' id='jquery-ui-datepicker-js-after'>
   ^
  15. Varování Řádek 103, znak 1: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
   <script type='text/javascript' id='deep_custom_script-js-extra'>
   ^
  16. Varování Řádek 108, znak 1: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
   <script type='text/javascript' src='https://bayreporta.com/wp-content/themes/deep
   ^
  17. Varování Řádek 109, znak 1: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
   <script type='text/javascript' src='https://bayreporta.com/wp-includes/js/wp-embe
   ^
  18. Varování Řádek 110, znak 1: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
   <script type='text/javascript' src='https://bayreporta.com/wp-content/themes/deep
   ^
  19. Chyba Řádek 112, znak 6: element "style" nesmí být potomkem elementu "div" v tomto kontextu.
        <style>.borderbox { box-sizing: border-box; }</style>
   ^
  Validní HTML 4.01!

  2006–2008 © Chamurappi; tuto službu neprovozuje W3C.

  Nevíte-li si s něčím rady, doporučuji diskusi Jak psát web.