• O validátoru
 • Novinky
 • Dokumentace
 • Integrace do prohlížečů
 • Výsledek:
  Při validaci došlo k chybě.
  https://be.lei.report/  
  text/html — (chybí deklarace) 
  utf-8  (tvrdí HTTP hlavička a interní deklarace) 
  Zobrazit:
   

  # Validace nebyla provedena.

  Následuje seznam připomínek:

  1. Selhání Před validací: selhala komunikace se vzdáleným SGML/XML parserem.

   Neopadne-li vaše touha validovat, zkuste po chvíli obnovit (aktualizovat, refreshovat) tuto stránku.

  2. Chyba Řádek 1, znak 1: chybí deklarace typu dokumentu; předpokládám "HTML 4.01 Transitional".
   <meta name="description" content="A free and open database of Legal Entities Iden
   ^

   Kontrolovaný dokument neobsahuje DOCTYPE deklaraci. Validátor zkouší validovat s pomocí Transitional DTD. Chybu odstraníte tím, že na první řádek dokumentu vložíte tuto deklaraci:

   <!doctype html public "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">

   Vykreslování v prohlížeči tato úprava neovlivní.

  3. Varování Řádek 58, znak 6: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <div style="float:left">
   ^

   Dokument používá atributy „style“, nikde však neurčuje, v jakém stylovacím jazyku jsou psány jejich hodnoty. Specifikace říká (anglicky), že i atributy by měly mít svůj MIME typ. Užíváte-li CSS, přidejte do části <head> svého dokumentu následující <meta> element:

   <meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css">

   Druhou možností, jak se zbavit tohoto varování, je nepoužívání atributu „style“. K zaměření elementu ze stylopisu můžete použít třídy či identifikátory.

  4. Varování Řádek 59, znak 84: hodnota atributu "WIDTH" je chybná; "32px" není délka.
   eport/"><img src="/lei-logo.png" width="32px" height="32px" alt="LEI Database Log
   ^

   Jednotky „px“ se v HTML atributech nikdy neuvádí. Jediné jednotky, které se zde smí vypisovat jsou procenta.

  5. Varování Řádek 59, znak 98: hodnota atributu "HEIGHT" je chybná; "32px" není délka.
   img src="/lei-logo.png" width="32px" height="32px" alt="LEI Database Logo" /></a>
   ^
  6. Varování Řádek 64, znak 21: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <div id="searchbar" style="float:right;padding:8px;" class="desktop">
   ^
  7. Varování Řádek 65, znak 18: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <div role="grid" style="min-width:220px"> <div role="row" class="row"> <div role=
   ^
  8. Varování Řádek 65, znak 106: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   iv role="row" class="row"> <div role="gridcell" class="cell" style="float:left;">
   ^
  9. Varování Řádek 66, znak 8: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <label style="display:none;" for="ticker_lookup">LEI Lookup</label>
   ^
  10. Varování Řádek 67, znak 99: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   p" id="ticker_lookup" placeholder="LEI" onchange="tickerGo(event)" onkeypress="ti
   ^

   Dokument používá skripty v atributech „onněco“, nikde však neurčuje, v jakém skriptovacím jazyku jsou psány jejich hodnoty. Specifikace říká (anglicky), že i atributy by měly mít svůj MIME typ. Užíváte-li JavaScript, přidejte do části <head> svého dokumentu následující <meta> element:

   <meta http-equiv="Content-Script-Type" content="text/javascript">

   Druhou možností, jak se zbavit tohoto varování, je nepoužívání skriptovacích atributů. Ovladače událostí můžete navěsit na elementy externím skriptem.

  11. Varování Řádek 68, znak 41: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   </div><div role="gridcell" class="cell" style="float:right;">
   ^
  12. Varování Řádek 69, znak 8: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <label style="display:none;" for="gobutton">Search / Go</label><input type="submi
   ^
  13. Varování Řádek 69, znak 134: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   " id="gobutton" class="btn btn-default" style="display:none;" onclick="goTicker()
   ^
  14. Varování Řádek 69, znak 156: není určen skriptovací jazyk ovladačů událostí.
   "gobutton" class="btn btn-default" style="display:none;" onclick="goTicker();" />
   ^
  15. Varování Řádek 70, znak 6: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <div style="display:none;" id="ticker_default"></div>
   ^
  16. Varování Řádek 78, znak 39: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   </p><table class="table"><tr><th><div style="float:left">LEI</div> <div style="fl
   ^
  17. Varování Řádek 78, znak 73: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   ><div style="float:left">LEI</div> <div style="float:right">Company</div></th><th
   ^
  18. Varování Řádek 78, znak 148: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   th><th>Date Added</th></tr><tr><td><div style="float:left"><a href="/LEI/984500F0
   ^
  19. Varování Řádek 78, znak 232: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   F47DI9C15">SN AIRHOLDING</a></div> <div style="float:right">984500F0F9ZF47DI9C15<
   ^
  20. Varování Řádek 78, znak 329: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   22-02-28 11:27:57</td></tr><tr><td><div style="float:left"><a href="/LEI/984500F6
   ^
  21. Varování Řádek 78, znak 424: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   FIDEMA PATRIMONIUMBEHEER</a></div> <div style="float:right">984500F6BFAI1944FB82<
   ^
  22. Varování Řádek 78, znak 521: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   22-02-28 10:48:37</td></tr><tr><td><div style="float:left"><a href="/LEI/213800SN
   ^
  23. Varování Řádek 78, znak 600: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   SNJ5HIA3W14P71">IMOCOBEL</a></div> <div style="float:right">213800SNJ5HIA3W14P71<
   ^
  24. Varování Řádek 78, znak 697: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   22-02-28 09:44:33</td></tr><tr><td><div style="float:left"><a href="/LEI/213800ZM
   ^
  25. Varování Řádek 78, znak 793: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   ITTSBURGH CORNING EUROPE</a></div> <div style="float:right">213800ZMV3ACAAXUCJ49<
   ^
  26. Varování Řádek 78, znak 890: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   22-02-28 06:43:40</td></tr><tr><td><div style="float:left"><a href="/LEI/87550037
   ^
  27. Varování Řádek 78, znak 974: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   YAGD42Q11">IMMO MICHIELS</a></div> <div style="float:right">87550037QDSYAGD42Q11<
   ^
  28. Varování Řádek 78, znak 1071: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   22-02-28 00:05:50</td></tr><tr><td><div style="float:left"><a href="/LEI/89450085
   ^
  29. Varování Řádek 78, znak 1148: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   0085X8DTV2WM0H51">DUCCOM</a></div> <div style="float:right">89450085X8DTV2WM0H51<
   ^
  30. Varování Řádek 78, znak 1245: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   22-02-28 00:05:01</td></tr><tr><td><div style="float:left"><a href="/LEI/89450045
   ^
  31. Varování Řádek 78, znak 1322: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   0045Z0HJQLVBTB59">FARMAD</a></div> <div style="float:right">89450045Z0HJQLVBTB59<
   ^
  32. Varování Řádek 78, znak 1419: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   22-02-28 00:05:01</td></tr><tr><td><div style="float:left"><a href="/LEI/699400UR
   ^
  33. Varování Řádek 78, znak 1501: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   9KE4PBE6M37">Team4Talent</a></div> <div style="float:right">699400URD9KE4PBE6M37<
   ^
  34. Varování Řádek 78, znak 1598: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   22-02-28 00:05:00</td></tr><tr><td><div style="float:left"><a href="/LEI/549300S3
   ^
  35. Varování Řádek 78, znak 1677: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   S3IXVTLHXINL85">MAYFIELD</a></div> <div style="float:right">549300S3IXVTLHXINL85<
   ^
  36. Varování Řádek 78, znak 1774: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   22-02-27 21:31:00</td></tr><tr><td><div style="float:left"><a href="/LEI/549300Q7
   ^
  37. Varování Řádek 78, znak 1857: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   44MSOFUY67">Jan GHEKIERE</a></div> <div style="float:right">549300Q73B44MSOFUY67<
   ^
  38. Varování Řádek 78, znak 1954: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   22-02-27 21:31:00</td></tr><tr><td><div style="float:left"><a href="/LEI/549300J4
   ^
  39. Varování Řádek 78, znak 2049: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   DE NIEUWE RUIMTE BRABANT</a></div> <div style="float:right">549300J4V3EW4FE8UK56<
   ^
  40. Varování Řádek 78, znak 2146: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   22-02-27 21:31:00</td></tr><tr><td><div style="float:left"><a href="/LEI/549300CI
   ^
  41. Varování Řádek 78, znak 2226: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   IWGPE3SRC9Z23">ALCOGROUP</a></div> <div style="float:right">549300CIWGPE3SRC9Z23<
   ^
  42. Varování Řádek 78, znak 2323: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   22-02-27 21:31:00</td></tr><tr><td><div style="float:left"><a href="/LEI/54930067
   ^
  43. Varování Řádek 78, znak 2418: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   GROUPE JOSI - GROEP JOSI</a></div> <div style="float:right">54930067F7YN80KIN389<
   ^
  44. Varování Řádek 78, znak 2515: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   22-02-27 21:31:00</td></tr><tr><td><div style="float:left"><a href="/LEI/5493005U
   ^
  45. Varování Řádek 78, znak 2604: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   MR41">XIN HAI INVESTMENT</a></div> <div style="float:right">5493005UIV7OFIZDMR41<
   ^
  46. Varování Řádek 78, znak 2701: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   22-02-27 21:30:00</td></tr><tr><td><div style="float:left"><a href="/LEI/54930032
   ^
  47. Varování Řádek 78, znak 2799: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   en N. KNAUF en Co Comm.V</a></div> <div style="float:right">5493003234F9C7TO3Q08<
   ^
  48. Varování Řádek 78, znak 2896: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   22-02-27 21:30:00</td></tr><tr><td><div style="float:left"><a href="/LEI/9845006D
   ^
  49. Varování Řádek 78, znak 2973: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   006D4A8B1EA6F144">INGALL</a></div> <div style="float:right">9845006D4A8B1EA6F144<
   ^
  50. Varování Řádek 78, znak 3070: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   22-02-27 17:16:12</td></tr><tr><td><div style="float:left"><a href="/LEI/98450076
   ^
  51. Varování Řádek 78, znak 3145: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   4500760C694C4B8862">ECES</a></div> <div style="float:right">984500760C694C4B8862<
   ^
  52. Varování Řádek 78, znak 3242: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   22-02-27 16:37:59</td></tr><tr><td><div style="float:left"><a href="/LEI/549300C7
   ^
  53. Varování Řádek 78, znak 3359: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   ) B.V. - Brussels Branch</a></div> <div style="float:right">549300C79GWP4TP3UO40<
   ^
  54. Varování Řádek 78, znak 3456: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   22-02-27 15:31:00</td></tr><tr><td><div style="float:left"><a href="/LEI/549300CD
   ^
  55. Varování Řádek 78, znak 3531: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   9300CDDWJMLS7B3831">VLIM</a></div> <div style="float:right">549300CDDWJMLS7B3831<
   ^
  56. Varování Řádek 78, znak 3628: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   22-02-27 15:31:00</td></tr><tr><td><div style="float:left"><a href="/LEI/549300CB
   ^
  57. Varování Řádek 78, znak 3708: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   BNW05DILT6870">EUROCLEAR</a></div> <div style="float:right">549300CBNW05DILT6870<
   ^
  58. Varování Řádek 78, znak 3805: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   22-02-27 15:31:00</td></tr><tr><td><div style="float:left"><a href="/LEI/98450049
   ^
  59. Varování Řádek 78, znak 3884: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   49F48947066390">ONCOMEDO</a></div> <div style="float:right">98450049F48947066390<
   ^
  60. Varování Řádek 78, znak 3981: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   22-02-27 13:27:27</td></tr><tr><td><div style="float:left"><a href="/LEI/984500G1
   ^
  61. Varování Řádek 78, znak 4057: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   500G15B664B45CD19">ID2IT</a></div> <div style="float:right">984500G15B664B45CD19<
   ^
  62. Varování Řádek 78, znak 4154: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   22-02-27 13:21:55</td></tr><tr><td><div style="float:left"><a href="/LEI/549300GU
   ^
  63. Varování Řádek 78, znak 4233: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   GUCBFWI5CV8B96">M.J.C.M.</a></div> <div style="float:right">549300GUCBFWI5CV8B96<
   ^
  64. Varování Řádek 78, znak 4330: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   22-02-27 02:30:00</td></tr><tr><td><div style="float:left"><a href="/LEI/529900LL
   ^
  65. Varování Řádek 78, znak 4417: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   GALB88">Battery Supplies</a></div> <div style="float:right">529900LL8Q1O4KGALB88<
   ^
  66. Varování Řádek 78, znak 4514: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   22-02-27 01:30:04</td></tr><tr><td><div style="float:left"><a href="/LEI/87550073
   ^
  67. Varování Řádek 78, znak 4596: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   IE4RBOKIA76">BM MARJEFRA</a></div> <div style="float:right">87550073AIE4RBOKIA76<
   ^
  68. Varování Řádek 78, znak 4693: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   22-02-27 00:06:23</td></tr><tr><td><div style="float:left"><a href="/LEI/875500SE
   ^
  69. Varování Řádek 78, znak 4775: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   2TILRHGA687">BM CONJEFRA</a></div> <div style="float:right">875500SEW2TILRHGA687<
   ^
  70. Varování Řádek 78, znak 4872: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   22-02-27 00:06:20</td></tr><tr><td><div style="float:left"><a href="/LEI/875500KI
   ^
  71. Varování Řádek 78, znak 4971: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   sverpleging Myriam Adams</a></div> <div style="float:right">875500KIVBU7F55WL575<
   ^
  72. Varování Řádek 78, znak 5068: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   22-02-27 00:06:16</td></tr><tr><td><div style="float:left"><a href="/LEI/875500FF
   ^
  73. Varování Řádek 78, znak 5160: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   1">Entreprise Jérouville</a></div> <div style="float:right">875500FFXRBO1F3CT031<
   ^
  74. Varování Řádek 78, znak 5257: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   22-02-27 00:06:12</td></tr><tr><td><div style="float:left"><a href="/LEI/875500YL
   ^
  75. Varování Řádek 78, znak 5337: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   LFXY2I3CN0513">BM GENITO</a></div> <div style="float:right">875500YLFXY2I3CN0513<
   ^
  76. Varování Řádek 78, znak 5434: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   22-02-27 00:06:02</td></tr><tr><td><div style="float:left"><a href="/LEI/967600MT
   ^
  77. Varování Řádek 78, znak 5521: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   2YIH18">GODEFROIDT PETER</a></div> <div style="float:right">967600MTWNO1KI2YIH18<
   ^
  78. Varování Řádek 78, znak 5618: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   22-02-27 00:05:35</td></tr><tr><td><div style="float:left"><a href="/LEI/699400YM
   ^
  79. Varování Řádek 78, znak 5711: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   ">DRAGER MEDICAL BELGIUM</a></div> <div style="float:right">699400YMY6HV4A7SMV18<
   ^
  80. Varování Řádek 78, znak 5808: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   22-02-27 00:05:00</td></tr><tr><td><div style="float:left"><a href="/LEI/894500QE
   ^
  81. Varování Řádek 78, znak 5886: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   0QE5MNWLRA4QA71">CEMBRIT</a></div> <div style="float:right">894500QE5MNWLRA4QA71<
   ^
  82. Varování Řádek 78, znak 5983: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   22-02-27 00:05:00</td></tr><tr><td><div style="float:left"><a href="/LEI/8945007V
   ^
  83. Varování Řádek 78, znak 6081: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   Ho Consulting & Services</a></div> <div style="float:right">8945007VLULE3BSP6958<
   ^
  84. Varování Řádek 78, znak 6178: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   22-02-27 00:05:00</td></tr><tr><td><div style="float:left"><a href="/LEI/9676002A
   ^
  85. Varování Řádek 78, znak 6255: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   002AZMC1PQC97319">LECHWE</a></div> <div style="float:right">9676002AZMC1PQC97319<
   ^
  86. Varování Řádek 78, znak 6352: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   22-02-27 00:04:57</td></tr><tr><td><div style="float:left"><a href="/LEI/96760090
   ^
  87. Varování Řádek 78, znak 6477: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   fonds voor zelfstandigen</a></div> <div style="float:right">967600901OZ4MGCR4Q70<
   ^
  88. Varování Řádek 78, znak 6574: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   22-02-27 00:04:49</td></tr><tr><td><div style="float:left"><a href="/LEI/875500YJ
   ^
  89. Varování Řádek 78, znak 6649: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   5500YJOK6B8FQNTD74">PACE</a></div> <div style="float:right">875500YJOK6B8FQNTD74<
   ^
  90. Varování Řádek 78, znak 6746: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   22-02-27 00:04:45</td></tr><tr><td><div style="float:left"><a href="/LEI/967600HW
   ^
  91. Varování Řádek 78, znak 6835: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   7V40">CHAMPION CHEMICALS</a></div> <div style="float:right">967600HW7DKMHQUI7V40<
   ^
  92. Varování Řádek 78, znak 6932: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   22-02-27 00:04:37</td></tr><tr><td><div style="float:left"><a href="/LEI/875500HE
   ^
  93. Varování Řádek 78, znak 7009: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   00HEBXV33TSDTU68">Nedcon</a></div> <div style="float:right">875500HEBXV33TSDTU68<
   ^
  94. Varování Řádek 78, znak 7106: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   22-02-27 00:04:33</td></tr><tr><td><div style="float:left"><a href="/LEI/967600U0
   ^
  95. Varování Řádek 78, znak 7194: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   MA456">PROMINENT BELGIUM</a></div> <div style="float:right">967600U0QRSVOVTMA456<
   ^
  96. Varování Řádek 78, znak 7291: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   22-02-27 00:04:29</td></tr><tr><td><div style="float:left"><a href="/LEI/549300J8
   ^
  97. Varování Řádek 78, znak 7375: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   ZKUJM9X77">RELLMAN FOODS</a></div> <div style="float:right">549300J8NO0ZKUJM9X77<
   ^
  98. Varování Řádek 78, znak 7472: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   22-02-27 00:04:25</td></tr><tr><td><div style="float:left"><a href="/LEI/875500HA
   ^
  99. Varování Řádek 78, znak 7568: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   erenigd Inklaringsbureau</a></div> <div style="float:right">875500HAV20UJTS52U14<
   ^
  100. Varování Řádek 78, znak 7665: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   22-02-27 00:04:19</td></tr><tr><td><div style="float:left"><a href="/LEI/875500L7
   ^
  101. Varování Řádek 78, znak 7748: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   O2BOROCN43">LE BIEN ETRE</a></div> <div style="float:right">875500L7D5O2BOROCN43<
   ^
  102. Varování Řádek 78, znak 7845: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   22-02-27 00:04:14</td></tr><tr><td><div style="float:left"><a href="/LEI/967600XO
   ^
  103. Varování Řádek 78, znak 7924: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   XOKJWSP6G9FS65">Verqufin</a></div> <div style="float:right">967600XOKJWSP6G9FS65<
   ^
  104. Varování Řádek 78, znak 8021: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   22-02-27 00:04:03</td></tr><tr><td><div style="float:left"><a href="/LEI/8945003K
   ^
  105. Varování Řádek 78, znak 8108: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   2NW312">APPROACH BELGIUM</a></div> <div style="float:right">8945003K3P6Z5S2NW312<
   ^
  106. Varování Řádek 78, znak 8205: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   22-02-26 19:00:25</td></tr><tr><td><div style="float:left"><a href="/LEI/5493003Y
   ^
  107. Varování Řádek 78, znak 8333: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   twikkeling Knokke-Heist"</a></div> <div style="float:right">5493003YM6AP88D6Q821<
   ^
  108. Varování Řádek 78, znak 8430: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   22-02-26 15:31:00</td></tr><tr><td><div style="float:left"><a href="/LEI/549300VE
   ^
  109. Varování Řádek 78, znak 8511: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   LVJE9DL8KW74">ETHNICRAFT</a></div> <div style="float:right">549300VELVJE9DL8KW74<
   ^
  110. Varování Řádek 78, znak 8608: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   22-02-26 15:30:00</td></tr><tr><td><div style="float:left"><a href="/LEI/549300R1
   ^
  111. Varování Řádek 78, znak 8695: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   KAYY15">Rhenus Logistics</a></div> <div style="float:right">549300R12796YCKAYY15<
   ^
  112. Varování Řádek 78, znak 8792: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   22-02-26 15:30:00</td></tr><tr><td><div style="float:left"><a href="/LEI/5493006L
   ^
  113. Varování Řádek 78, znak 8880: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   V8N93">STUDIO ETHNICRAFT</a></div> <div style="float:right">5493006LIXE65R6V8N93<
   ^
  114. Varování Řádek 78, znak 8977: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   22-02-26 15:30:00</td></tr><tr><td><div style="float:left"><a href="/LEI/5493003W
   ^
  115. Varování Řádek 78, znak 9076: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   na Burgerlijke Maatschap</a></div> <div style="float:right">5493003WK13IW4T5ZK45<
   ^
  116. Varování Řádek 78, znak 9173: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   22-02-26 14:31:41</td></tr><tr><td><div style="float:left"><a href="/LEI/549300VF
   ^
  117. Varování Řádek 78, znak 9300: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   ères et de Constructions</a></div> <div style="float:right">549300VFY8HMF1G9OO42<
   ^
  118. Varování Řádek 78, znak 9397: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   22-02-26 12:25:15</td></tr><tr><td><div style="float:left"><a href="/LEI/54930013
   ^
  119. Varování Řádek 78, znak 9489: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   8">DR. YVES DUCOULOMBIER</a></div> <div style="float:right">549300133P146S32OF78<
   ^
  120. Informace Řádek 78, znak 9490: + dalších 498 varování.
   ">DR. YVES DUCOULOMBIER</a></div> <div style="float:right">549300133P146S32OF78</
   ^

   Zbývající varování jsou z úsporných důvodů skryty.

  Validní HTML 4.01!

  2006–2008 © Chamurappi; tuto službu neprovozuje W3C.

  Nevíte-li si s něčím rady, doporučuji diskusi Jak psát web.