• O validátoru
 • Novinky
 • Dokumentace
 • Integrace do prohlížečů
 • Výsledek:
  Dokument neprošel validací, 6 chyb a 5 varování.
  https://bestpetsanddogonline.com/  
  text/html — HTML 5 
  utf-8  (tvrdí HTTP hlavička a interní deklarace) 
  Zobrazit:
   

  # Stránka není validní HTML 5.

  Následuje seznam připomínek:

  1. Chyba Řádek 58, znak 5: element "div" nesmí být potomkem elementu "button" v tomto kontextu.
       <div class="toggle-text"></div>
   ^
  2. Varování Řádek 65, znak 6: Possible misuse of "aria-label". (If you disagree with this warning, file an issue report or send e-mail to www-validator@w3.org.).
        <div class="mobile-menu" aria-label="Mobile">
   ^
  3. Chyba Řádek 80, znak 7: element "form" nesmí být potomkem elementu "span" v tomto kontextu.
         <form role="search" method="get" class="search-form" action="https://bestpe
   ^
  4. Chyba Řádek 97, znak 3: The "aria-labelledby" attribute must point to an element in the same document..
     <div class="modal right fade" id="myModal2" tabindex="-1" role="dialog" aria-la
   ^
  5. Varování Řádek 111, znak 2: The "navigation" role is unnecessary for element "nav"..
    <nav role="navigation" aria-label="Breadcrumbs" class="breadcrumb-trail breadcru
   ^
  6. Chyba Řádek 111, znak 2: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
    <nav role="navigation" aria-label="Breadcrumbs" class="breadcrumb-trail breadcru
   ^
  7. Chyba Řádek 111, znak 224: element "meta" nesmí být potomkem elementu "ul" v tomto kontextu.
   type="http://schema.org/BreadcrumbList"><meta name="numberOfItems" content="1" />
   ^
  8. Chyba Řádek 111, znak 265: element "meta" nesmí být potomkem elementu "ul" v tomto kontextu.
   meta name="numberOfItems" content="1" /><meta name="itemListOrder" content="Ascen
   ^
  9. Varování Řádek 227, znak 13: Section lacks heading. Consider using "h2"-"h6" elements to add identifying headings to all sections..
         <section id="sidebar">       
   ^
  10. Varování Řádek 228, znak 5: Section lacks heading. Consider using "h2"-"h6" elements to add identifying headings to all sections..
     <section id="block-2" class="widget widget_block widget_search"><form role="s
   ^
  11. Varování Řádek 233, znak 7: Section lacks heading. Consider using "h2"-"h6" elements to add identifying headings to all sections..
       <section class="footer">
   ^
  Validní HTML 4.01!

  2006–2008 © Chamurappi; tuto službu neprovozuje W3C.

  Nevíte-li si s něčím rady, doporučuji diskusi Jak psát web.