• O validátoru
 • Novinky
 • Dokumentace
 • Integrace do prohlížečů
 • Výsledek:
  Dokument neprošel validací, 136 chyb a 19 varování.
  https://bodyartistss.blogspot.com/  
  text/html — HTML 5 
  utf-8  (tvrdí HTTP hlavička a interní deklarace) 
  Zobrazit:
   

  # Stránka není validní HTML 5.

  Následuje seznam připomínek:

  1. Chyba Řádek 382, znak 25: CSS: "_width": Parse Error..
   parseInt("310px") + 'px');
   ^
  2. Chyba Řádek 417, znak 141: atribut "media" elementu "link": unrecognized media "none" má nedovolenou hodnotu "none".
   x=733db668-2e86-4f7c-8bb7-752cd12a2c91' media='none' onload='if(media!='all&#
   ^
  3. Chyba Řádek 433, znak 41: atribut "name" není dovolen na elementu "div".
   <div class='navbar section' id='navbar' name='Navbar'><div class='widget Navbar' 
   ^

   Odstraňte dotyčný atribut.

  4. Chyba Řádek 521, znak 41: atribut "name" není dovolen na elementu "div".
   <div class='header section' id='header' name='Header'><div class='widget Header' 
   ^
  5. Chyba Řádek 550, znak 50: atribut "name" není dovolen na elementu "div".
   <div class='tabs no-items section' id='crosscol' name='Cross-Column'></div>
   ^
  6. Chyba Řádek 551, znak 59: atribut "name" není dovolen na elementu "div".
   class='tabs no-items section' id='crosscol-overflow' name='Cross-Column 2'></div>
   ^
  7. Chyba Řádek 617, znak 37: atribut "name" není dovolen na elementu "div".
   <div class='main section' id='main' name='Main'><div class='widget Blog' data-ver
   ^
  8. Chyba Řádek 627, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <div class='post hentry uncustomized-post-template' itemprop='blogPost' itemscope
   ^
  9. Chyba Řádek 628, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <meta content='3971761894150984571' itemprop='blogId'/>
   ^
  10. Chyba Řádek 629, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <meta content='4146692063870857190' itemprop='postId'/>
   ^
  11. Chyba Řádek 631, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <h3 class='post-title entry-title' itemprop='name'>
   ^
  12. Chyba Řádek 637, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <div class='post-body entry-content' id='post-body-4146692063870857190' itemprop=
   ^
  13. Chyba Řádek 645, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <span class='fn' itemprop='author' itemscope='itemscope' itemtype='http://schema.
   ^
  14. Chyba Řádek 646, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <meta content='https://www.blogger.com/profile/07730556578524554655' itemprop='ur
   ^
  15. Chyba Řádek 648, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <span itemprop='name'>Saqib Khatri</span>
   ^
  16. Chyba Řádek 654, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <meta content='https://bodyartistss.blogspot.com/2021/08/fitness-products-regardi
   ^
  17. Chyba Řádek 655, znak 155: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   ' rel='bookmark' title='permanent link'><abbr class='published' itemprop='datePub
   ^
  18. Chyba Řádek 695, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <div class='post hentry uncustomized-post-template' itemprop='blogPost' itemscope
   ^
  19. Chyba Řádek 696, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <meta content='3971761894150984571' itemprop='blogId'/>
   ^
  20. Chyba Řádek 697, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <meta content='1879008760090922227' itemprop='postId'/>
   ^
  21. Chyba Řádek 699, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <h3 class='post-title entry-title' itemprop='name'>
   ^
  22. Chyba Řádek 705, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <div class='post-body entry-content' id='post-body-1879008760090922227' itemprop=
   ^
  23. Chyba Řádek 713, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <span class='fn' itemprop='author' itemscope='itemscope' itemtype='http://schema.
   ^
  24. Chyba Řádek 714, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <meta content='https://www.blogger.com/profile/07730556578524554655' itemprop='ur
   ^
  25. Chyba Řádek 716, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <span itemprop='name'>Saqib Khatri</span>
   ^
  26. Chyba Řádek 722, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <meta content='https://bodyartistss.blogspot.com/2021/08/how-could-you-accomplish
   ^
  27. Chyba Řádek 723, znak 155: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   ' rel='bookmark' title='permanent link'><abbr class='published' itemprop='datePub
   ^
  28. Chyba Řádek 763, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <div class='post hentry uncustomized-post-template' itemprop='blogPost' itemscope
   ^
  29. Chyba Řádek 764, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <meta content='3971761894150984571' itemprop='blogId'/>
   ^
  30. Chyba Řádek 765, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <meta content='8475958341904629745' itemprop='postId'/>
   ^
  31. Chyba Řádek 767, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <h3 class='post-title entry-title' itemprop='name'>
   ^
  32. Chyba Řádek 773, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <div class='post-body entry-content' id='post-body-8475958341904629745' itemprop=
   ^
  33. Chyba Řádek 781, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <span class='fn' itemprop='author' itemscope='itemscope' itemtype='http://schema.
   ^
  34. Chyba Řádek 782, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <meta content='https://www.blogger.com/profile/07730556578524554655' itemprop='ur
   ^
  35. Chyba Řádek 784, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <span itemprop='name'>Saqib Khatri</span>
   ^
  36. Chyba Řádek 790, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <meta content='https://bodyartistss.blogspot.com/2021/08/the-numerous-benefits-as
   ^
  37. Chyba Řádek 791, znak 152: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   ' rel='bookmark' title='permanent link'><abbr class='published' itemprop='datePub
   ^
  38. Chyba Řádek 831, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <div class='post hentry uncustomized-post-template' itemprop='blogPost' itemscope
   ^
  39. Chyba Řádek 832, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <meta content='3971761894150984571' itemprop='blogId'/>
   ^
  40. Chyba Řádek 833, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <meta content='4524713124725870602' itemprop='postId'/>
   ^
  41. Chyba Řádek 835, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <h3 class='post-title entry-title' itemprop='name'>
   ^
  42. Chyba Řádek 841, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <div class='post-body entry-content' id='post-body-4524713124725870602' itemprop=
   ^
  43. Chyba Řádek 849, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <span class='fn' itemprop='author' itemscope='itemscope' itemtype='http://schema.
   ^
  44. Chyba Řádek 850, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <meta content='https://www.blogger.com/profile/07730556578524554655' itemprop='ur
   ^
  45. Chyba Řádek 852, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <span itemprop='name'>Saqib Khatri</span>
   ^
  46. Chyba Řádek 858, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <meta content='https://bodyartistss.blogspot.com/2021/08/perform-poker-online-gro
   ^
  47. Chyba Řádek 859, znak 158: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   ' rel='bookmark' title='permanent link'><abbr class='published' itemprop='datePub
   ^
  48. Chyba Řádek 899, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <div class='post hentry uncustomized-post-template' itemprop='blogPost' itemscope
   ^
  49. Chyba Řádek 900, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <meta content='3971761894150984571' itemprop='blogId'/>
   ^
  50. Chyba Řádek 901, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <meta content='6237750546677516434' itemprop='postId'/>
   ^
  51. Chyba Řádek 903, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <h3 class='post-title entry-title' itemprop='name'>
   ^
  52. Chyba Řádek 909, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <div class='post-body entry-content' id='post-body-6237750546677516434' itemprop=
   ^
  53. Chyba Řádek 910, znak 3771: atribut "face" není dovolen na elementu "span".
   x;">http://mikelongrealty.com/</a><span face="&quot;Open Sans&quot;, sans-serif" 
   ^
  54. Chyba Řádek 910, znak 4075: atribut "face" není dovolen na elementu "span".
   px;">http://airportchapel.org/</a><span face="&quot;Open Sans&quot;, sans-serif" 
   ^
  55. Chyba Řádek 910, znak 4367: atribut "face" není dovolen na elementu "span".
   ze: 16px;">http://pcusers.org/</a><span face="&quot;Open Sans&quot;, sans-serif" 
   ^
  56. Chyba Řádek 910, znak 4667: atribut "face" není dovolen na elementu "span".
   16px;">http://usdfregion1.org/</a><span face="&quot;Open Sans&quot;, sans-serif" 
   ^
  57. Chyba Řádek 910, znak 4973: atribut "face" není dovolen na elementu "span".
   x;">http://squanderpilots.net/</a><span face="&quot;Open Sans&quot;, sans-serif" 
   ^
  58. Chyba Řádek 910, znak 5269: atribut "face" není dovolen na elementu "span".
   : 16px;">http://coeburnva.org/</a><span face="&quot;Open Sans&quot;, sans-serif" 
   ^
  59. Chyba Řádek 910, znak 5559: atribut "face" není dovolen na elementu "span".
   ize: 16px;">http://glakes.net/</a><span face="&quot;Open Sans&quot;, sans-serif" 
   ^
  60. Chyba Řádek 910, znak 5847: atribut "face" není dovolen na elementu "span".
   size: 16px;">http://hekta.org/</a><span face="&quot;Open Sans&quot;, sans-serif" 
   ^
  61. Chyba Řádek 910, znak 6133: atribut "face" není dovolen na elementu "span".
   -size: 16px;">http://ncaq.org/</a><span face="&quot;Open Sans&quot;, sans-serif" 
   ^
  62. Chyba Řádek 910, znak 6445: atribut "face" není dovolen na elementu "span".
   >http://calvadaflyfishing.com/</a><span face="&quot;Open Sans&quot;, sans-serif" 
   ^
  63. Chyba Řádek 910, znak 6753: atribut "face" není dovolen na elementu "span".
   ;">http://trackingmammals.org/</a><span face="&quot;Open Sans&quot;, sans-serif" 
   ^
  64. Chyba Řádek 910, znak 7051: atribut "face" není dovolen na elementu "span".
    16px;">http://outputthis.org/</a><span face="&quot;Open Sans&quot;, sans-serif" 
   ^
  65. Chyba Řádek 910, znak 7359: atribut "face" není dovolen na elementu "span".
   ;">http://merciainstitute.com/</a><span face="&quot;Open Sans&quot;, sans-serif" 
   ^
  66. Chyba Řádek 910, znak 7663: atribut "face" není dovolen na elementu "span".
   px;">http://sangeetahanda.com/</a><span face="&quot;Open Sans&quot;, sans-serif" 
   ^
  67. Chyba Řádek 910, znak 7951: atribut "face" není dovolen na elementu "span".
   size: 16px;">http://wadsl.org/</a><span face="&quot;Open Sans&quot;, sans-serif" 
   ^
  68. Chyba Řádek 910, znak 8241: atribut "face" není dovolen na elementu "span".
   ize: 16px;">http://niwidu.org/</a><span face="&quot;Open Sans&quot;, sans-serif" 
   ^
  69. Chyba Řádek 910, znak 8543: atribut "face" není dovolen na elementu "span".
   6px;">http://mrandmstrees.com/</a><span face="&quot;Open Sans&quot;, sans-serif" 
   ^
  70. Chyba Řádek 910, znak 8849: atribut "face" není dovolen na elementu "span".
   x;">http://longislandkids.org/</a><span face="&quot;Open Sans&quot;, sans-serif" 
   ^
  71. Chyba Řádek 910, znak 9161: atribut "face" není dovolen na elementu "span".
   >http://scottanddonnaward.com/</a><span face="&quot;Open Sans&quot;, sans-serif" 
   ^
  72. Chyba Řádek 910, znak 9451: atribut "face" není dovolen na elementu "span".
   ize: 16px;">http://egenet.net/</a><span face="&quot;Open Sans&quot;, sans-serif" 
   ^
  73. Chyba Řádek 910, znak 9753: atribut "face" není dovolen na elementu "span".
   6px;">http://powerzonephd.com/</a><span face="&quot;Open Sans&quot;, sans-serif" 
   ^
  74. Chyba Řádek 910, znak 10051: atribut "face" není dovolen na elementu "span".
    16px;">http://lasonindia.com/</a><span face="&quot;Open Sans&quot;, sans-serif" 
   ^
  75. Chyba Řádek 910, znak 10353: atribut "face" není dovolen na elementu "span".
   6px;">http://southlakecef.org/</a><span face="&quot;Open Sans&quot;, sans-serif" 
   ^
  76. Chyba Řádek 910, znak 10659: atribut "face" není dovolen na elementu "span".
   x;">http://prismdesigninc.com/</a><span face="&quot;Open Sans&quot;, sans-serif" 
   ^
  77. Chyba Řádek 910, znak 10973: atribut "face" není dovolen na elementu "span".
   http://wordsofeternallife.org/</a><span face="&quot;Open Sans&quot;, sans-serif" 
   ^
  78. Chyba Řádek 910, znak 11263: atribut "face" není dovolen na elementu "span".
   ize: 16px;">http://bwlord.com/</a><span face="&quot;Open Sans&quot;, sans-serif" 
   ^
  79. Chyba Řádek 910, znak 11559: atribut "face" není dovolen na elementu "span".
   : 16px;">http://cfscripts.com/</a><span face="&quot;Open Sans&quot;, sans-serif" 
   ^
  80. Chyba Řádek 910, znak 11863: atribut "face" není dovolen na elementu "span".
   px;">http://innovativedss.com/</a><span face="&quot;Open Sans&quot;, sans-serif" 
   ^
  81. Chyba Řádek 910, znak 12175: atribut "face" není dovolen na elementu "span".
   >http://introvertedartist.com/</a><span face="&quot;Open Sans&quot;, sans-serif" 
   ^
  82. Chyba Řádek 910, znak 12469: atribut "face" není dovolen na elementu "span".
   e: 16px;">http://lordsdiy.com/</a><span face="&quot;Open Sans&quot;, sans-serif" 
   ^
  83. Chyba Řádek 910, znak 12763: atribut "face" není dovolen na elementu "span".
   e: 16px;">http://totemdog.com/</a><span face="&quot;Open Sans&quot;, sans-serif" 
   ^
  84. Chyba Řádek 910, znak 13057: atribut "face" není dovolen na elementu "span".
   e: 16px;">http://spider-t.com/</a><span face="&quot;Open Sans&quot;, sans-serif" 
   ^
  85. Chyba Řádek 910, znak 13373: atribut "face" není dovolen na elementu "span".
   ttp://salesandinvestments.com/</a><span face="&quot;Open Sans&quot;, sans-serif" 
   ^
  86. Chyba Řádek 910, znak 13673: atribut "face" není dovolen na elementu "span".
   16px;">http://worldwidevc.com/</a><span face="&quot;Open Sans&quot;, sans-serif" 
   ^
  87. Chyba Řádek 910, znak 13961: atribut "face" není dovolen na elementu "span".
   size: 16px;">http://agfis.org/</a><span face="&quot;Open Sans&quot;, sans-serif" 
   ^
  88. Chyba Řádek 910, znak 14245: atribut "face" není dovolen na elementu "span".
   t-size: 16px;">http://acsl.cc/</a><span face="&quot;Open Sans&quot;, sans-serif" 
   ^
  89. Chyba Řádek 910, znak 14547: atribut "face" není dovolen na elementu "span".
   6px;">http://bnaiisraelnc.org/</a><span face="&quot;Open Sans&quot;, sans-serif" 
   ^
  90. Chyba Řádek 910, znak 14853: atribut "face" není dovolen na elementu "span".
   x;">http://greenlinemenus.com/</a><span face="&quot;Open Sans&quot;, sans-serif" 
   ^
  91. Chyba Řádek 910, znak 15153: atribut "face" není dovolen na elementu "span".
   16px;">http://sales-shops.com/</a><span face="&quot;Open Sans&quot;, sans-serif" 
   ^
  92. Chyba Řádek 910, znak 15447: atribut "face" není dovolen na elementu "span".
   e: 16px;">http://songhour.com/</a><span face="&quot;Open Sans&quot;, sans-serif" 
   ^
  93. Chyba Řádek 910, znak 15745: atribut "face" není dovolen na elementu "span".
    16px;">http://startsidan.net/</a><span face="&quot;Open Sans&quot;, sans-serif" 
   ^
  94. Chyba Řádek 910, znak 16037: atribut "face" není dovolen na elementu "span".
   ze: 16px;">http://tanboor.com/</a><span face="&quot;Open Sans&quot;, sans-serif" 
   ^
  95. Chyba Řádek 910, znak 16333: atribut "face" není dovolen na elementu "span".
   : 16px;">http://bostonpda.org/</a><span face="&quot;Open Sans&quot;, sans-serif" 
   ^
  96. Chyba Řádek 910, znak 16633: atribut "face" není dovolen na elementu "span".
   16px;">http://randychavez.com/</a><span face="&quot;Open Sans&quot;, sans-serif" 
   ^
  97. Chyba Řádek 910, znak 16935: atribut "face" není dovolen na elementu "span".
   6px;">http://infx-trading.com/</a><span face="&quot;Open Sans&quot;, sans-serif" 
   ^
  98. Chyba Řádek 910, znak 17233: atribut "face" není dovolen na elementu "span".
    16px;">http://robinandre.com/</a><span face="&quot;Open Sans&quot;, sans-serif" 
   ^
  99. Chyba Řádek 910, znak 17533: atribut "face" není dovolen na elementu "span".
   16px;">http://prospectumc.org/</a><span face="&quot;Open Sans&quot;, sans-serif" 
   ^
  100. Chyba Řádek 910, znak 17833: atribut "face" není dovolen na elementu "span".
   16px;">http://apbclothing.com/</a><span face="&quot;Open Sans&quot;, sans-serif" 
   ^
  101. Chyba Řádek 917, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <span class='fn' itemprop='author' itemscope='itemscope' itemtype='http://schema.
   ^
  102. Chyba Řádek 918, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <meta content='https://www.blogger.com/profile/07730556578524554655' itemprop='ur
   ^
  103. Chyba Řádek 920, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <span itemprop='name'>Saqib Khatri</span>
   ^
  104. Chyba Řádek 926, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <meta content='https://bodyartistss.blogspot.com/2021/08/the-advantages-of-free-o
   ^
  105. Chyba Řádek 927, znak 152: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   ' rel='bookmark' title='permanent link'><abbr class='published' itemprop='datePub
   ^
  106. Chyba Řádek 967, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <div class='post hentry uncustomized-post-template' itemprop='blogPost' itemscope
   ^
  107. Chyba Řádek 968, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <meta content='3971761894150984571' itemprop='blogId'/>
   ^
  108. Chyba Řádek 969, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <meta content='5557579212895187307' itemprop='postId'/>
   ^
  109. Chyba Řádek 971, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <h3 class='post-title entry-title' itemprop='name'>
   ^
  110. Chyba Řádek 977, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <div class='post-body entry-content' id='post-body-5557579212895187307' itemprop=
   ^
  111. Chyba Řádek 985, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <span class='fn' itemprop='author' itemscope='itemscope' itemtype='http://schema.
   ^
  112. Chyba Řádek 986, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <meta content='https://www.blogger.com/profile/07730556578524554655' itemprop='ur
   ^
  113. Chyba Řádek 988, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <span itemprop='name'>Saqib Khatri</span>
   ^
  114. Chyba Řádek 994, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <meta content='https://bodyartistss.blogspot.com/2021/08/scholarship-or-grant-acc
   ^
  115. Chyba Řádek 995, znak 159: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   ' rel='bookmark' title='permanent link'><abbr class='published' itemprop='datePub
   ^
  116. Chyba Řádek 1035, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <div class='post hentry uncustomized-post-template' itemprop='blogPost' itemscope
   ^
  117. Chyba Řádek 1036, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <meta content='3971761894150984571' itemprop='blogId'/>
   ^
  118. Chyba Řádek 1037, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <meta content='6454604181306606178' itemprop='postId'/>
   ^
  119. Chyba Řádek 1039, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <h3 class='post-title entry-title' itemprop='name'>
   ^
  120. Informace Řádek 1039, znak 2: + dalších 17 chyb a 19 varování.
   <h3 class='post-title entry-title' itemprop='name'>
   ^

   Zbývající chyby a varování jsou z úsporných důvodů skryty.

  Validní HTML 4.01!

  2006–2008 © Chamurappi; tuto službu neprovozuje W3C.

  Nevíte-li si s něčím rady, doporučuji diskusi Jak psát web.