• O validátoru
 • Novinky
 • Dokumentace
 • Integrace do prohlížečů
 • Výsledek:
  Dokument neprošel validací, 8 chyb a 9 varování.
  https://businessdes.us/  
  text/html — HTML 5 
  utf-8  (tvrdí HTTP hlavička a interní deklarace) 
  Zobrazit:
   

  # Stránka není validní HTML 5.

  Následuje seznam připomínek:

  1. Varování Řádek 30, znak 3: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
     <script type="text/javascript">
   ^
  2. Varování Řádek 34, znak 3: The "type" attribute for the "style" element is not needed and should be omitted..
     <style type="text/css">
   ^
  3. Varování Řádek 57, znak 1: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
   <script type='text/javascript' src='https://businessdes.us/wp-includes/js/jquery/
   ^
  4. Varování Řádek 58, znak 1: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
   <script type='text/javascript' src='https://businessdes.us/wp-includes/js/jquery/
   ^
  5. Chyba Řádek 62, znak 8469: CSS: "width": Division by zero..
   k {width: calc( (100% - -20px) / 0 - 1px);width: -webkit-calc( (100% - -20px) / 0
   ^
  6. Chyba Řádek 62, znak 8515: CSS: "width": Division by zero..
   h: -webkit-calc( (100% - -20px) / 0- 1px);}.featured-link:nth-child(1) .cv-inner 
   ^
  7. Varování Řádek 165, znak 3: Attribute "="ashe-widget"" is not serializable as XML 1.0..
     <div ="ashe-widget"><p>No Widgets found in the Sidebar Alt!</p></div>  
   ^
  8. Chyba Řádek 165, znak 8: Saw "=" when expecting an attribute name. Probable cause: Attribute name missing..
     <div ="ashe-widget"><p>No Widgets found in the Sidebar Alt!</p></div>  
   ^
  9. Chyba Řádek 165, znak 8: atribut "="ashe-widget"" není dovolen na elementu "div".
     <div ="ashe-widget"><p>No Widgets found in the Sidebar Alt!</p></div>  
   ^

   Odstraňte dotyčný atribut.

  10. Chyba Řádek 165, znak 9: Quote """ in attribute name. Probable cause: Matching quote missing somewhere earlier..
     <div ="ashe-widget"><p>No Widgets found in the Sidebar Alt!</p></div>  
   ^
  11. Chyba Řádek 165, znak 21: Quote """ in attribute name. Probable cause: Matching quote missing somewhere earlier..
     <div ="ashe-widget"><p>No Widgets found in the Sidebar Alt!</p></div>  
   ^
  12. Varování Řádek 787, znak 255: Article lacks heading. Consider using "h2"-"h6" elements to add identifying headings to all articles..
   ass="wp-block-latest-comments__comment"><article><footer class="wp-block-latest-c
   ^
  13. Chyba Řádek 811, znak 51: Start tag "a" seen but an element of the same type was already open..
   Theme by <a href="http://wp-royal.com/"><a href="https://wp-royal.com/">WP Royal<
   ^
  14. Chyba Řádek 811, znak 96: zbloudilá ukončovací značka "a".
   http://wp-royal.com/"><a href="https://wp-royal.com/">WP Royal</a>.</a>    </div>
   ^
  15. Varování Řádek 821, znak 1: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
   <script type='text/javascript' src='https://businessdes.us/wp-content/themes/ashe
   ^
  16. Varování Řádek 822, znak 1: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
   <script type='text/javascript' src='https://businessdes.us/wp-content/themes/ashe
   ^
  17. Varování Řádek 823, znak 1: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
   <script type='text/javascript' src='https://businessdes.us/wp-includes/js/wp-embe
   ^
  Validní HTML 4.01!

  2006–2008 © Chamurappi; tuto službu neprovozuje W3C.

  Nevíte-li si s něčím rady, doporučuji diskusi Jak psát web.