• O validátoru
 • Novinky
 • Dokumentace
 • Integrace do prohlížečů
 • Výsledek:
  Dokument prošel validací, 4 varování.
  https://businessmods.nl/  
  text/html — HTML 5 
  utf-8  (tvrdí HTTP hlavička a interní deklarace) 
  Zobrazit:
   

  # Stránka je validní HTML 5.

  Validovaná stránka úspěšně prošla kontrolou správnosti podle HTML 5. Používáte-li CSS, můžete svůj stylopis také zkontrolovat pomocí CSS validátoru (anglicky).

  Upozornění: Specifikace HTML 5 je stále ve fázi návrhu a užitý validační mechanismus také není stabilní.

  Následuje seznam připomínek:

  1. Varování Řádek 1, znak 16: This document appears to be written in Dutch but the "html" start tag has "lang="en-US"". Consider using "lang="nl"" (or variant) instead..
   <!DOCTYPE HTML><html lang="en-US"><head><meta charset="UTF-8"/><meta http-equiv="
   ^
  2. Varování Řádek 1, znak 2412: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
   ps://businessmods.nl/comments/feed/" /> <script type="text/javascript">window._wp
   ^
  3. Varování Řádek 2, znak 2044: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
   tin-ext' type='text/css' media='all' /> <script type='text/javascript' src='https
   ^
  4. Varování Řádek 2, znak 15927: The "navigation" role is unnecessary for element "nav"..
   /div><div class="amandalite-pagination"><nav class="navigation pagination" role="
   ^
  Validní HTML 4.01!

  2006–2008 © Chamurappi; tuto službu neprovozuje W3C.

  Nevíte-li si s něčím rady, doporučuji diskusi Jak psát web.