• O validátoru
 • Novinky
 • Dokumentace
 • Integrace do prohlížečů
 • Výsledek:
  Dokument neprošel validací, 4 chyby a 7 varování.
  https://businesssy.com/  
  text/html — HTML 5 
  utf-8  (tvrdí HTTP hlavička a interní deklarace) 
  Zobrazit:
   

  # Stránka není validní HTML 5.

  Následuje seznam připomínek:

  1. Varování Řádek 1, znak 2172: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
   tps://businesssy.com/comments/feed/" /> <script type="text/javascript">window._wp
   ^
  2. Varování Řádek 2, znak 2433: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
   r=5.8.1' type='text/css' media='all' /> <script type='text/javascript' src='https
   ^
  3. Chyba Řádek 2, znak 6887: Saw a "form" start tag, but there was already an active "form" element. Nested forms are not allowed. Ignoring the tag..
   class="search-wrapper"><form action="#"><form role="search" method="get" id="sear
   ^
  4. Varování Řádek 2, znak 6887: The first occurrence of ID "searchform" was here..
   class="search-wrapper"><form action="#"><form role="search" method="get" id="sear
   ^
  5. Chyba Řádek 2, znak 7275: zbloudilá ukončovací značka "form".
   aria-hidden="true"> </i></button></form></form><div class="form-close"> <svg widt
   ^
  6. Varování Řádek 2, znak 7817: Section lacks heading. Consider using "h2"-"h6" elements to add identifying headings to all sections..
   lass="canvas-entry"></div></div></aside><section class="mastbanner gc-banner-s4">
   ^
  7. Varování Řádek 2, znak 11444: Section lacks heading. Consider using "h2"-"h6" elements to add identifying headings to all sections..
   </div></div></div></div></div></section><section class="gc-mid-widget-area main-c
   ^
  8. Chyba Řádek 2, znak 11663: The "main" element must not appear as a descendant of the "section" element..
   ><div id="primary" class="content-area"><main class="site-main"><div class="gc-bl
   ^
  9. Varování Řádek 2, znak 25086: The "navigation" role is unnecessary for element "nav"..
   gination"><div class="pagination-entry"><nav class="navigation pagination" role="
   ^
  10. Chyba Řádek 2, znak 25686: Duplicate ID "searchform"..
   "search-2" class="widget widget_search"><form role="search" method="get" id="sear
   ^
  11. Varování Řádek 2, znak 27430: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
   </div></div></div></div></footer></div> <script type='text/javascript' id='gucher
   ^
  Validní HTML 4.01!

  2006–2008 © Chamurappi; tuto službu neprovozuje W3C.

  Nevíte-li si s něčím rady, doporučuji diskusi Jak psát web.