• O validátoru
 • Novinky
 • Dokumentace
 • Integrace do prohlížečů
 • Výsledek:
  Dokument neprošel validací, 61 chyb a 4 varování.
  https://businesstycoonn.com/  
  text/html — HTML 5 
  utf-8  (tvrdí HTTP hlavička a interní deklarace) 
  Zobrazit:
   

  # Stránka není validní HTML 5.

  Následuje seznam připomínek:

  1. Varování Řádek 1, znak 2307: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
   /businesstycoonn.com/comments/feed/" /> <script type="text/javascript">window._wp
   ^
  2. Chyba Řádek 2, znak 2038: atribut "href" elementu "link": Illegal character in query: "|" is not allowed má nedovolenou hodnotu "https://fonts.googleapis.com/css?family=Source%20Sans%20Pro:400,400i,700,700i|Lato:400,300,400italic,900,700&subset=latin,latin-ext".
   sheet' id='covernews-google-fonts-css' href='https://fonts.googleapis.com/css?fa
   ^
  3. Varování Řádek 2, znak 2213: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
   tin-ext' type='text/css' media='all' /> <script type='text/javascript' src='https
   ^
  4. Chyba Řádek 3, znak 288: Element "span" is missing one or more of the following attributes: "role"..
   -12"><div class="navigation-container"> <span class="toggle-menu" aria-controls="
   ^
  5. Chyba Řádek 3, znak 487: element "p" nesmí být potomkem elementu "span" v tomto kontextu.
   <span class="af-mobile-site-title-wrap"><p class="site-title font-family-1"> <a h
   ^
  6. Chyba Řádek 5, znak 145: element "figcaption" nesmí být potomkem elementu "div" v tomto kontextu.
   aufzug-in-ingolstadt-und-umgebung/"></a><figcaption class="slider-figcaption slid
   ^
  7. Chyba Řádek 6, znak 149: element "figcaption" nesmí být potomkem elementu "div" v tomto kontextu.
   ould-your-small-business-consider/"></a><figcaption class="slider-figcaption slid
   ^
  8. Chyba Řádek 7, znak 154: element "figcaption" nesmí být potomkem elementu "div" v tomto kontextu.
   -in-your-electric-washing-machine/"></a><figcaption class="slider-figcaption slid
   ^
  9. Chyba Řádek 8, znak 112: element "figcaption" nesmí být potomkem elementu "div" v tomto kontextu.
   ycoonn.com/tricks-to-handle-sales/"></a><figcaption class="slider-figcaption slid
   ^
  10. Chyba Řádek 9, znak 135: element "figcaption" nesmí být potomkem elementu "div" v tomto kontextu.
   mbat-summer-pests-you-should-know/"></a><figcaption class="slider-figcaption slid
   ^
  11. Chyba Řádek 10, znak 142: element "figcaption" nesmí být potomkem elementu "div" v tomto kontextu.
   und-umgebung/"></a></div></div></figure><figcaption class="cate-fig"><div class="
   ^
  12. Chyba Řádek 11, znak 146: element "figcaption" nesmí být potomkem elementu "div" v tomto kontextu.
   ess-consider/"></a></div></div></figure><figcaption class="cate-fig"><div class="
   ^
  13. Chyba Řádek 11, znak 1596: element "figcaption" nesmí být potomkem elementu "div" v tomto kontextu.
    class="trending-no"> 1 </span></figure><figcaption><div class="figure-categories
   ^
  14. Chyba Řádek 11, znak 2103: zbloudilá ukončovací značka "figcaption".
   ebung </a></h3></div></figcaption></div></figcaption></figure></div><div class="s
   ^
  15. Chyba Řádek 11, znak 2531: element "figcaption" nesmí být potomkem elementu "div" v tomto kontextu.
    class="trending-no"> 2 </span></figure><figcaption><div class="figure-categories
   ^
  16. Chyba Řádek 11, znak 3048: zbloudilá ukončovací značka "figcaption".
   der?? </a></h3></div></figcaption></div></figcaption></figure></div><div class="s
   ^
  17. Chyba Řádek 11, znak 3481: element "figcaption" nesmí být potomkem elementu "div" v tomto kontextu.
    class="trending-no"> 3 </span></figure><figcaption><div class="figure-categories
   ^
  18. Chyba Řádek 11, znak 4007: zbloudilá ukončovací značka "figcaption".
   hine? </a></h3></div></figcaption></div></figcaption></figure></div><div class="s
   ^
  19. Chyba Řádek 11, znak 4398: element "figcaption" nesmí být potomkem elementu "div" v tomto kontextu.
    class="trending-no"> 4 </span></figure><figcaption><div class="figure-categories
   ^
  20. Chyba Řádek 11, znak 4839: zbloudilá ukončovací značka "figcaption".
   Sales </a></h3></div></figcaption></div></figcaption></figure></div><div class="s
   ^
  21. Chyba Řádek 11, znak 5253: element "figcaption" nesmí být potomkem elementu "div" v tomto kontextu.
    class="trending-no"> 5 </span></figure><figcaption><div class="figure-categories
   ^
  22. Chyba Řádek 11, znak 5740: zbloudilá ukončovací značka "figcaption".
    Know </a></h3></div></figcaption></div></figcaption></figure></div></div><div cl
   ^
  23. Chyba Řádek 12, znak 327: atribut "alt" není dovolen na elementu "a".
   s://businesstycoonn.com/category/home/" alt="View all posts in Home"> Home </a></
   ^

   Odstraňte dotyčný atribut.

  24. Chyba Řádek 12, znak 397: element "figcaption" nesmí být potomkem elementu "div" v tomto kontextu.
   Home </a></li></ul></div></div></figure><figcaption><div class="title-heading"><h
   ^
  25. Chyba Řádek 13, znak 331: atribut "alt" není dovolen na elementu "a".
   s://businesstycoonn.com/category/home/" alt="View all posts in Home"> Home </a></
   ^
  26. Chyba Řádek 13, znak 401: element "figcaption" nesmí být potomkem elementu "div" v tomto kontextu.
   Home </a></li></ul></div></div></figure><figcaption><div class="title-heading"><h
   ^
  27. Chyba Řádek 14, znak 336: atribut "alt" není dovolen na elementu "a".
   s://businesstycoonn.com/category/home/" alt="View all posts in Home"> Home </a></
   ^
  28. Chyba Řádek 14, znak 406: element "figcaption" nesmí být potomkem elementu "div" v tomto kontextu.
   Home </a></li></ul></div></div></figure><figcaption><div class="title-heading"><h
   ^
  29. Chyba Řádek 15, znak 294: atribut "alt" není dovolen na elementu "a".
   s://businesstycoonn.com/category/home/" alt="View all posts in Home"> Home </a></
   ^
  30. Chyba Řádek 15, znak 364: element "figcaption" nesmí být potomkem elementu "div" v tomto kontextu.
   Home </a></li></ul></div></div></figure><figcaption><div class="title-heading"><h
   ^
  31. Chyba Řádek 16, znak 317: atribut "alt" není dovolen na elementu "a".
   s://businesstycoonn.com/category/home/" alt="View all posts in Home"> Home </a></
   ^
  32. Chyba Řádek 16, znak 387: element "figcaption" nesmí být potomkem elementu "div" v tomto kontextu.
   Home </a></li></ul></div></div></figure><figcaption><div class="title-heading"><h
   ^
  33. Varování Řádek 16, znak 994: Section lacks heading. Consider using "h2"-"h6" elements to add identifying headings to all sections..
   ion><div id="content" class="container"><section class="section-block-upper row">
   ^
  34. Chyba Řádek 16, znak 1074: The "main" element must not appear as a descendant of the "section" element..
   ><div id="primary" class="content-area"><main id="main" class="site-main"><div cl
   ^
  35. Chyba Řádek 17, znak 327: atribut "alt" není dovolen na elementu "a".
   s://businesstycoonn.com/category/home/" alt="View all posts in Home"> Home </a></
   ^
  36. Chyba Řádek 17, znak 397: element "figcaption" nesmí být potomkem elementu "div" v tomto kontextu.
   Home </a></li></ul></div></div></figure><figcaption><h3 class="article-title arti
   ^
  37. Chyba Řádek 18, znak 331: atribut "alt" není dovolen na elementu "a".
   s://businesstycoonn.com/category/home/" alt="View all posts in Home"> Home </a></
   ^
  38. Chyba Řádek 18, znak 401: element "figcaption" nesmí být potomkem elementu "div" v tomto kontextu.
   Home </a></li></ul></div></div></figure><figcaption><h3 class="article-title arti
   ^
  39. Chyba Řádek 19, znak 336: atribut "alt" není dovolen na elementu "a".
   s://businesstycoonn.com/category/home/" alt="View all posts in Home"> Home </a></
   ^
  40. Chyba Řádek 19, znak 406: element "figcaption" nesmí být potomkem elementu "div" v tomto kontextu.
   Home </a></li></ul></div></div></figure><figcaption><h3 class="article-title arti
   ^
  41. Chyba Řádek 20, znak 294: atribut "alt" není dovolen na elementu "a".
   s://businesstycoonn.com/category/home/" alt="View all posts in Home"> Home </a></
   ^
  42. Chyba Řádek 20, znak 364: element "figcaption" nesmí být potomkem elementu "div" v tomto kontextu.
   Home </a></li></ul></div></div></figure><figcaption><h3 class="article-title arti
   ^
  43. Chyba Řádek 21, znak 317: atribut "alt" není dovolen na elementu "a".
   s://businesstycoonn.com/category/home/" alt="View all posts in Home"> Home </a></
   ^
  44. Chyba Řádek 21, znak 387: element "figcaption" nesmí být potomkem elementu "div" v tomto kontextu.
   Home </a></li></ul></div></div></figure><figcaption><h3 class="article-title arti
   ^
  45. Chyba Řádek 22, znak 302: atribut "alt" není dovolen na elementu "a".
   s://businesstycoonn.com/category/home/" alt="View all posts in Home"> Home </a></
   ^
  46. Chyba Řádek 22, znak 372: element "figcaption" nesmí být potomkem elementu "div" v tomto kontextu.
   Home </a></li></ul></div></div></figure><figcaption><h3 class="article-title arti
   ^
  47. Chyba Řádek 23, znak 338: atribut "alt" není dovolen na elementu "a".
   s://businesstycoonn.com/category/home/" alt="View all posts in Home"> Home </a></
   ^
  48. Chyba Řádek 23, znak 408: element "figcaption" nesmí být potomkem elementu "div" v tomto kontextu.
   Home </a></li></ul></div></div></figure><figcaption><h3 class="article-title arti
   ^
  49. Chyba Řádek 24, znak 314: atribut "alt" není dovolen na elementu "a".
   s://businesstycoonn.com/category/home/" alt="View all posts in Home"> Home </a></
   ^
  50. Chyba Řádek 24, znak 384: element "figcaption" nesmí být potomkem elementu "div" v tomto kontextu.
   Home </a></li></ul></div></div></figure><figcaption><h3 class="article-title arti
   ^
  51. Chyba Řádek 25, znak 325: atribut "alt" není dovolen na elementu "a".
   s://businesstycoonn.com/category/home/" alt="View all posts in Home"> Home </a></
   ^
  52. Chyba Řádek 25, znak 395: element "figcaption" nesmí být potomkem elementu "div" v tomto kontextu.
   Home </a></li></ul></div></div></figure><figcaption><h3 class="article-title arti
   ^
  53. Chyba Řádek 26, znak 301: atribut "alt" není dovolen na elementu "a".
   s://businesstycoonn.com/category/home/" alt="View all posts in Home"> Home </a></
   ^
  54. Chyba Řádek 26, znak 371: element "figcaption" nesmí být potomkem elementu "div" v tomto kontextu.
   Home </a></li></ul></div></div></figure><figcaption><h3 class="article-title arti
   ^
  55. Varování Řádek 26, znak 1072: The "navigation" role is unnecessary for element "nav"..
   -ten"><div class="covernews-pagination"><nav class="navigation pagination" role="
   ^
  56. Chyba Řádek 27, znak 333: atribut "alt" není dovolen na elementu "a".
   s://businesstycoonn.com/category/home/" alt="View all posts in Home"> Home </a></
   ^
  57. Chyba Řádek 27, znak 397: element "figcaption" nesmí být potomkem elementu "div" v tomto kontextu.
   ome"> Home </a></li></ul></div></figure><figcaption><h3 class="article-title arti
   ^
  58. Chyba Řádek 28, znak 337: atribut "alt" není dovolen na elementu "a".
   s://businesstycoonn.com/category/home/" alt="View all posts in Home"> Home </a></
   ^
  59. Chyba Řádek 28, znak 401: element "figcaption" nesmí být potomkem elementu "div" v tomto kontextu.
   ome"> Home </a></li></ul></div></figure><figcaption><h3 class="article-title arti
   ^
  60. Chyba Řádek 29, znak 342: atribut "alt" není dovolen na elementu "a".
   s://businesstycoonn.com/category/home/" alt="View all posts in Home"> Home </a></
   ^
  61. Chyba Řádek 29, znak 406: element "figcaption" nesmí být potomkem elementu "div" v tomto kontextu.
   ome"> Home </a></li></ul></div></figure><figcaption><h3 class="article-title arti
   ^
  62. Chyba Řádek 30, znak 300: atribut "alt" není dovolen na elementu "a".
   s://businesstycoonn.com/category/home/" alt="View all posts in Home"> Home </a></
   ^
  63. Chyba Řádek 30, znak 364: element "figcaption" nesmí být potomkem elementu "div" v tomto kontextu.
   ome"> Home </a></li></ul></div></figure><figcaption><h3 class="article-title arti
   ^
  64. Chyba Řádek 31, znak 323: atribut "alt" není dovolen na elementu "a".
   s://businesstycoonn.com/category/home/" alt="View all posts in Home"> Home </a></
   ^
  65. Chyba Řádek 31, znak 387: element "figcaption" nesmí být potomkem elementu "div" v tomto kontextu.
   ome"> Home </a></li></ul></div></figure><figcaption><h3 class="article-title arti
   ^
  Validní HTML 4.01!

  2006–2008 © Chamurappi; tuto službu neprovozuje W3C.

  Nevíte-li si s něčím rady, doporučuji diskusi Jak psát web.