• O validátoru
 • Novinky
 • Dokumentace
 • Integrace do prohlížečů
 • Výsledek:
  Dokument neprošel validací, 11 chyb a 208 varování.
  https://cadmed-bb.com/  
  text/html — XHTML 1.0 Transitional 
  utf-8  (tvrdí HTTP hlavička a interní deklarace) 
  Zobrazit:
   

  # Stránka není validní XHTML 1.0 Transitional.

  Následuje seznam připomínek:

  1. Chyba Řádek 1, znak 121: definice typu dokumentu "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" obsahuje chyby.
    1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
   ^

   Příčinou této chyby je posílání XHTML dokumentu s typem „text/html“.

   Oprava deklarace typu dokumentu nesníží přístupnost webu, ani neohrozí funkčnost, neboť všechny prohlížeče již nyní v souladu s doporučením W3C považují validovaný kód za (rozbité) HTML. Korektní deklarace pro HTML dokument vypadá takto:

   <!doctype html public "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">

   Oficiální W3C Validátor tuto chybu neumí najít, protože nahlíží na dokument jinak, než mají nahlížet vyhovující cílová zařízení.

  2. Varování Řádek 4, znak 69: NET-umožňující počáteční značka vyžaduje SHORTTAG YES.
    <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
   ^
  3. Varování Řádek 4, znak 69: zjištěn NET zápis.
    <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
   ^

   Podle nepříliš známých pravidel HTML může být počáteční značka elementu ukončena lomítkem. Říká se tomu NET zápis. Specifikace dovoluje zapsat <h1>tohle</h1> jako <h1/tohle/, <br> jako <br/, <img> jako <img/ a tak dále. Prohlížeče tento podivný druh syntaxe příliš nepodporují kvůli značnému množství dokumentů spoléhajících se na porušování webových standardů, přesto však je stále právoplatnou součástí jazyka.

   Vámi validovaný dokument má býti a bude v prohlížeči (či v jakémkoli jiném cílovém zařízení) rozebírán HTML parserem, takže se na něj HTML pravidla samozřejmě vztahují. V prohlížečích nerespektujících specifikaci (těch je většina) bude lomítko s velkou pravděpodobností ignorováno jako každý jiný znak nepatřící do počáteční značky.

   Existence NET zápisu vám může někdy zamaskovat problém, pokud třeba zapomenete dát URL adresu v atributu do uvozovek.

  4. Chyba Řádek 4, znak 70: znaková data nejsou povolena na tomto místě.
    <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
   ^

   Prostý text zde není dovolený, musíte jej zanořit do nějakého elementu.

   Často se tato chyba vyskytuje při validování podle Strict DTD, pokud dáte text přímo do BODY nebo do FORM. Chybu odstraníte tím, že text vložíte do elementu, který je na daném místě povolený (u BODY třeba odstavec, u FORMu FIELDSET apod.).

  5. Varování Řádek 5, znak 109: NET-umožňující počáteční značka vyžaduje SHORTTAG YES.
   t="width=device-width, initial-scale=1.0, maximum-scale=1.0, user-scalable=no" />
   ^
  6. Varování Řádek 5, znak 109: zjištěn NET zápis.
   t="width=device-width, initial-scale=1.0, maximum-scale=1.0, user-scalable=no" />
   ^
  7. Varování Řádek 7, znak 91: NET-umožňující počáteční značka vyžaduje SHORTTAG YES.
   "stylesheet" type="text/css" href="https://cadmed-bb.com/assets/css/reset.css" />
   ^
  8. Varování Řádek 7, znak 91: zjištěn NET zápis.
   "stylesheet" type="text/css" href="https://cadmed-bb.com/assets/css/reset.css" />
   ^
  9. Varování Řádek 8, znak 94: NET-umožňující počáteční značka vyžaduje SHORTTAG YES.
   ylesheet" type="text/css" href="https://cadmed-bb.com/assets/css/colorbox.css" />
   ^
  10. Varování Řádek 8, znak 94: zjištěn NET zápis.
   ylesheet" type="text/css" href="https://cadmed-bb.com/assets/css/colorbox.css" />
   ^
  11. Varování Řádek 9, znak 92: NET-umožňující počáteční značka vyžaduje SHORTTAG YES.
   stylesheet" type="text/css" href="https://cadmed-bb.com/assets/css/layout.css" />
   ^
  12. Varování Řádek 9, znak 92: zjištěn NET zápis.
   stylesheet" type="text/css" href="https://cadmed-bb.com/assets/css/layout.css" />
   ^
  13. Varování Řádek 10, znak 119: NET-umožňující počáteční značka vyžaduje SHORTTAG YES.
    href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Open+Sans:300,400,400i,600,700" />
   ^
  14. Varování Řádek 10, znak 119: zjištěn NET zápis.
    href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Open+Sans:300,400,400i,600,700" />
   ^
  15. Chyba Řádek 12, znak 9: povinný atribut "TYPE" elementu "SCRIPT" není uveden.
    <script>
   ^

   Tento atribut určuje použitý skriptovací jazyk. Užíváte-li JavaScript, měli byste u elementu <script> uvést atribut type="text/javascript".

  16. Chyba Řádek 24, znak 434: ukončovací značka elementu "OBJECT" je vynechána, což jeho deklarace nepřipouští.
   accurateTrackBounce:true }); </script> <noscript><div><img src="https://mc.yandex
   ^

   Zapomněli jste uzavřít element.

  17. Chyba Řádek 24, znak 442: element "NOSCRIPT" není dovolen na tomto místě; předpokládám chybějící počáteční značku "OBJECT".
   TrackBounce:true }); </script> <noscript><div><img src="https://mc.yandex.ru/watc
   ^
  18. Varování Řádek 24, znak 495: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   c="https://mc.yandex.ru/watch/61236130" style="position:absolute; left:-9999px;" 
   ^

   Dokument používá atributy „style“, nikde však neurčuje, v jakém stylovacím jazyku jsou psány jejich hodnoty. Specifikace říká (anglicky), že i atributy by měly mít svůj MIME typ. Užíváte-li CSS, přidejte do části <head> svého dokumentu následující <meta> element:

   <meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css">

   Druhou možností, jak se zbavit tohoto varování, je nepoužívání atributu „style“. K zaměření elementu ze stylopisu můžete použít třídy či identifikátory.

  19. Varování Řádek 24, znak 541: nevyplněná hodnota atributu "ALT" na elementu "IMG".
   tch/61236130" style="position:absolute; left:-9999px;" alt="" /></div></noscript>
   ^

   Atribut „alt“ by měl obsahovat textovou alternativu k obrázku srozumitelnou pro běžného smrtelníka. Podívejte se na příklad se psem Benem.

  20. Varování Řádek 24, znak 543: NET-umožňující počáteční značka vyžaduje SHORTTAG YES.
   tch/61236130" style="position:absolute; left:-9999px;" alt="" /></div></noscript>
   ^
  21. Varování Řádek 24, znak 543: zjištěn NET zápis.
   tch/61236130" style="position:absolute; left:-9999px;" alt="" /></div></noscript>
   ^
  22. Varování Řádek 36, znak 99: NET-umožňující počáteční značka vyžaduje SHORTTAG YES.
   by the WHO, giving priority to items<br /> that our customers need the most. You 
   ^
  23. Varování Řádek 36, znak 99: zjištěn NET zápis.
   by the WHO, giving priority to items<br /> that our customers need the most. You 
   ^
  24. Chyba Řádek 45, znak 9: povinný atribut "TYPE" elementu "STYLE" není uveden.
     <style>
   ^

   Tento atribut určuje použitý stylovací jazyk. Užíváte-li CSS, měli byste u elementu <style> uvést atribut type="text/css".

  25. Chyba Řádek 45, znak 9: element "STYLE" není dovolen na tomto místě.
     <style>
   ^

   Element <style> je dovoleno dávat pouze do <head>, nikoliv do <body>. Jedna z běžných příčin této chyby je používání XHTML syntaxe v HTML dokumentu.

  26. Chyba Řádek 96, znak 10: povinný atribut "TYPE" elementu "SCRIPT" není uveden.
     <script>
   ^
  27. Varování Řádek 140, znak 63: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   f="https://cadmed-bb.com/" class="logo" style="background: url(data:image/;base64
   ^
  28. Chyba Řádek 148, znak 48: nedovolený atribut "PLACEHOLDER".
                 <input type="text" placeholder="Search" name="q" />
   ^

   Použili jste atribut, který není v definici typu dokumentu u tohoto elementu dovolen. Tato chyba je často způsobena tím, že se dokument v DOCTYPE deklaraci odkazuje na Strict verzi a ve skutečnosti je odladěn podle Transitional (např. pokud jde o atribut „target“ nebo „align“). Druhou možností je, že užíváte nějakou proprietární extenzi jazyka, třeba „marginheight“ (použijte raději CSS) nebo „autocomplete“.

   Tato chyba vás také může potkat, pokud užíváte elementy nedovolené v tomto typu dokumentu (třeba EMBED) — každý atribut na takovém elementu vyvolá jednu chybovou hlášku. Jakmile odstraníte problémový element, všechny zmizí.

  29. Varování Řádek 148, znak 78: NET-umožňující počáteční značka vyžaduje SHORTTAG YES.
                 <input type="text" placeholder="Search" name="q" />
   ^
  30. Varování Řádek 148, znak 78: zjištěn NET zápis.
                 <input type="text" placeholder="Search" name="q" />
   ^
  31. Chyba Řádek 192, znak 70: ukončovací značka elementu "SPAN" je vynechána, což jeho deklarace nepřipouští.
   f="https://cadmed-bb.com/cart/">Your Cart <span id="headcart">$0.00 (0 items)</a>
   ^
  32. Varování Řádek 219, znak 16: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <div id="bans" style="
   ^
  33. Varování Řádek 224, znak 24: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
      <div class="elem" style="
   ^
  34. Varování Řádek 235, znak 19: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <div class="elem" style="
   ^
  35. Varování Řádek 246, znak 19: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <div class="elem" style="
   ^
  36. Varování Řádek 257, znak 19: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   <div class="elem" style="
   ^
  37. Varování Řádek 283, znak 15901: nevyplněná hodnota atributu "ALT" na elementu "IMG".
   jDqWOKIr8KXDUFZQ2+OrVq5w9HHXlDaXN/wswAKkH0pLr+0HBAAAAAElFTkSuQmCC" alt=""></a>   
   ^
  38. Varování Řádek 310, znak 79: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   duct/181/Generic+Viagra/" class="title" style="display:block;">Generic Viagra</a>
   ^
  39. Varování Řádek 311, znak 51: NET-umožňující počáteční značka vyžaduje SHORTTAG YES.
       <span class="ai"><b>Active ingredient:</b><br />Sildenafil Citrate</span>
   ^
  40. Varování Řádek 311, znak 51: zjištěn NET zápis.
       <span class="ai"><b>Active ingredient:</b><br />Sildenafil Citrate</span>
   ^
  41. Varování Řádek 314, znak 140: nevyplněná hodnota atributu "ALT" na elementu "IMG".
   ass="img_holder"><img src="https://cadmed-bb.com/images/viagra.gif" alt="" /></a>
   ^
  42. Varování Řádek 314, znak 142: NET-umožňující počáteční značka vyžaduje SHORTTAG YES.
   ass="img_holder"><img src="https://cadmed-bb.com/images/viagra.gif" alt="" /></a>
   ^
  43. Varování Řádek 314, znak 142: zjištěn NET zápis.
   ass="img_holder"><img src="https://cadmed-bb.com/images/viagra.gif" alt="" /></a>
   ^
  44. Varování Řádek 316, znak 80: nevyplněná hodnota atributu "ALT" na elementu "IMG".
   admed-bb.com/assets/img/star4.gif" alt="" style="width: 70px; margin: 0;" /><br /
   ^
  45. Varování Řádek 316, znak 82: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   med-bb.com/assets/img/star4.gif" alt="" style="width: 70px; margin: 0;" /><br />(
   ^
  46. Varování Řádek 316, znak 114: NET-umožňující počáteční značka vyžaduje SHORTTAG YES.
   /img/star4.gif" alt="" style="width: 70px; margin: 0;" /><br />(71 ratings)</div>
   ^
  47. Varování Řádek 316, znak 114: zjištěn NET zápis.
   /img/star4.gif" alt="" style="width: 70px; margin: 0;" /><br />(71 ratings)</div>
   ^
  48. Varování Řádek 316, znak 120: NET-umožňující počáteční značka vyžaduje SHORTTAG YES.
   /img/star4.gif" alt="" style="width: 70px; margin: 0;" /><br />(71 ratings)</div>
   ^
  49. Varování Řádek 316, znak 120: zjištěn NET zápis.
   /img/star4.gif" alt="" style="width: 70px; margin: 0;" /><br />(71 ratings)</div>
   ^
  50. Varování Řádek 325, znak 79: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   duct/176/Generic+Cialis/" class="title" style="display:block;">Generic Cialis</a>
   ^
  51. Varování Řádek 326, znak 51: NET-umožňující počáteční značka vyžaduje SHORTTAG YES.
       <span class="ai"><b>Active ingredient:</b><br />Tadalafil</span>
   ^
  52. Varování Řádek 326, znak 51: zjištěn NET zápis.
       <span class="ai"><b>Active ingredient:</b><br />Tadalafil</span>
   ^
  53. Varování Řádek 329, znak 140: nevyplněná hodnota atributu "ALT" na elementu "IMG".
   ass="img_holder"><img src="https://cadmed-bb.com/images/cialis.gif" alt="" /></a>
   ^
  54. Varování Řádek 329, znak 142: NET-umožňující počáteční značka vyžaduje SHORTTAG YES.
   ass="img_holder"><img src="https://cadmed-bb.com/images/cialis.gif" alt="" /></a>
   ^
  55. Varování Řádek 329, znak 142: zjištěn NET zápis.
   ass="img_holder"><img src="https://cadmed-bb.com/images/cialis.gif" alt="" /></a>
   ^
  56. Varování Řádek 331, znak 80: nevyplněná hodnota atributu "ALT" na elementu "IMG".
   admed-bb.com/assets/img/star1.gif" alt="" style="width: 70px; margin: 0;" /><br /
   ^
  57. Varování Řádek 331, znak 82: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   med-bb.com/assets/img/star1.gif" alt="" style="width: 70px; margin: 0;" /><br />(
   ^
  58. Varování Řádek 331, znak 114: NET-umožňující počáteční značka vyžaduje SHORTTAG YES.
   img/star1.gif" alt="" style="width: 70px; margin: 0;" /><br />(100 ratings)</div>
   ^
  59. Varování Řádek 331, znak 114: zjištěn NET zápis.
   img/star1.gif" alt="" style="width: 70px; margin: 0;" /><br />(100 ratings)</div>
   ^
  60. Varování Řádek 331, znak 120: NET-umožňující počáteční značka vyžaduje SHORTTAG YES.
   img/star1.gif" alt="" style="width: 70px; margin: 0;" /><br />(100 ratings)</div>
   ^
  61. Varování Řádek 331, znak 120: zjištěn NET zápis.
   img/star1.gif" alt="" style="width: 70px; margin: 0;" /><br />(100 ratings)</div>
   ^
  62. Varování Řádek 340, znak 80: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   uct/192/Generic+Priligy/" class="title" style="display:block;">Generic Priligy</a
   ^
  63. Varování Řádek 341, znak 51: NET-umožňující počáteční značka vyžaduje SHORTTAG YES.
       <span class="ai"><b>Active ingredient:</b><br />Dapoxetine</span>
   ^
  64. Varování Řádek 341, znak 51: zjištěn NET zápis.
       <span class="ai"><b>Active ingredient:</b><br />Dapoxetine</span>
   ^
  65. Varování Řádek 344, znak 142: nevyplněná hodnota atributu "ALT" na elementu "IMG".
   ss="img_holder"><img src="https://cadmed-bb.com/images/priligy.gif" alt="" /></a>
   ^
  66. Varování Řádek 344, znak 144: NET-umožňující počáteční značka vyžaduje SHORTTAG YES.
   ss="img_holder"><img src="https://cadmed-bb.com/images/priligy.gif" alt="" /></a>
   ^
  67. Varování Řádek 344, znak 144: zjištěn NET zápis.
   ss="img_holder"><img src="https://cadmed-bb.com/images/priligy.gif" alt="" /></a>
   ^
  68. Varování Řádek 346, znak 80: nevyplněná hodnota atributu "ALT" na elementu "IMG".
   admed-bb.com/assets/img/star4.gif" alt="" style="width: 70px; margin: 0;" /><br /
   ^
  69. Varování Řádek 346, znak 82: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   med-bb.com/assets/img/star4.gif" alt="" style="width: 70px; margin: 0;" /><br />(
   ^
  70. Varování Řádek 346, znak 114: NET-umožňující počáteční značka vyžaduje SHORTTAG YES.
   /img/star4.gif" alt="" style="width: 70px; margin: 0;" /><br />(63 ratings)</div>
   ^
  71. Varování Řádek 346, znak 114: zjištěn NET zápis.
   /img/star4.gif" alt="" style="width: 70px; margin: 0;" /><br />(63 ratings)</div>
   ^
  72. Varování Řádek 346, znak 120: NET-umožňující počáteční značka vyžaduje SHORTTAG YES.
   /img/star4.gif" alt="" style="width: 70px; margin: 0;" /><br />(63 ratings)</div>
   ^
  73. Varování Řádek 346, znak 120: zjištěn NET zápis.
   /img/star4.gif" alt="" style="width: 70px; margin: 0;" /><br />(63 ratings)</div>
   ^
  74. Varování Řádek 355, znak 79: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   duct/11/Generic+Cytotec/" class="title" style="display:block;">Generic Cytotec</a
   ^
  75. Varování Řádek 356, znak 51: NET-umožňující počáteční značka vyžaduje SHORTTAG YES.
       <span class="ai"><b>Active ingredient:</b><br />Misoprostol</span>
   ^
  76. Varování Řádek 356, znak 51: zjištěn NET zápis.
       <span class="ai"><b>Active ingredient:</b><br />Misoprostol</span>
   ^
  77. Varování Řádek 359, znak 141: nevyplněná hodnota atributu "ALT" na elementu "IMG".
   ss="img_holder"><img src="https://cadmed-bb.com/images/cytotec.gif" alt="" /></a>
   ^
  78. Varování Řádek 359, znak 143: NET-umožňující počáteční značka vyžaduje SHORTTAG YES.
   ss="img_holder"><img src="https://cadmed-bb.com/images/cytotec.gif" alt="" /></a>
   ^
  79. Varování Řádek 359, znak 143: zjištěn NET zápis.
   ss="img_holder"><img src="https://cadmed-bb.com/images/cytotec.gif" alt="" /></a>
   ^
  80. Varování Řádek 361, znak 80: nevyplněná hodnota atributu "ALT" na elementu "IMG".
   admed-bb.com/assets/img/star2.gif" alt="" style="width: 70px; margin: 0;" /><br /
   ^
  81. Varování Řádek 361, znak 82: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   med-bb.com/assets/img/star2.gif" alt="" style="width: 70px; margin: 0;" /><br />(
   ^
  82. Varování Řádek 361, znak 114: NET-umožňující počáteční značka vyžaduje SHORTTAG YES.
   img/star2.gif" alt="" style="width: 70px; margin: 0;" /><br />(127 ratings)</div>
   ^
  83. Varování Řádek 361, znak 114: zjištěn NET zápis.
   img/star2.gif" alt="" style="width: 70px; margin: 0;" /><br />(127 ratings)</div>
   ^
  84. Varování Řádek 361, znak 120: NET-umožňující počáteční značka vyžaduje SHORTTAG YES.
   img/star2.gif" alt="" style="width: 70px; margin: 0;" /><br />(127 ratings)</div>
   ^
  85. Varování Řádek 361, znak 120: zjištěn NET zápis.
   img/star2.gif" alt="" style="width: 70px; margin: 0;" /><br />(127 ratings)</div>
   ^
  86. Varování Řádek 370, znak 74: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   bb.com/product/382/Misoprost/" class="title" style="display:block;">Misoprost</a>
   ^
  87. Varování Řádek 371, znak 51: NET-umožňující počáteční značka vyžaduje SHORTTAG YES.
       <span class="ai"><b>Active ingredient:</b><br />Misoprostol</span>
   ^
  88. Varování Řádek 371, znak 51: zjištěn NET zápis.
       <span class="ai"><b>Active ingredient:</b><br />Misoprostol</span>
   ^
  89. Varování Řádek 374, znak 136: nevyplněná hodnota atributu "ALT" na elementu "IMG".
   ss="img_holder"><img src="https://cadmed-bb.com/images/noimage.gif" alt="" /></a>
   ^
  90. Varování Řádek 374, znak 138: NET-umožňující počáteční značka vyžaduje SHORTTAG YES.
   ss="img_holder"><img src="https://cadmed-bb.com/images/noimage.gif" alt="" /></a>
   ^
  91. Varování Řádek 374, znak 138: zjištěn NET zápis.
   ss="img_holder"><img src="https://cadmed-bb.com/images/noimage.gif" alt="" /></a>
   ^
  92. Varování Řádek 376, znak 80: nevyplněná hodnota atributu "ALT" na elementu "IMG".
   admed-bb.com/assets/img/star1.gif" alt="" style="width: 70px; margin: 0;" /><br /
   ^
  93. Varování Řádek 376, znak 82: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   med-bb.com/assets/img/star1.gif" alt="" style="width: 70px; margin: 0;" /><br />(
   ^
  94. Varování Řádek 376, znak 114: NET-umožňující počáteční značka vyžaduje SHORTTAG YES.
   img/star1.gif" alt="" style="width: 70px; margin: 0;" /><br />(160 ratings)</div>
   ^
  95. Varování Řádek 376, znak 114: zjištěn NET zápis.
   img/star1.gif" alt="" style="width: 70px; margin: 0;" /><br />(160 ratings)</div>
   ^
  96. Varování Řádek 376, znak 120: NET-umožňující počáteční značka vyžaduje SHORTTAG YES.
   img/star1.gif" alt="" style="width: 70px; margin: 0;" /><br />(160 ratings)</div>
   ^
  97. Varování Řádek 376, znak 120: zjištěn NET zápis.
   img/star1.gif" alt="" style="width: 70px; margin: 0;" /><br />(160 ratings)</div>
   ^
  98. Varování Řádek 385, znak 92: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   ric+Cialis+Professional/" class="title" style="display:block;">Generic Cialis Pro
   ^
  99. Varování Řádek 386, znak 51: NET-umožňující počáteční značka vyžaduje SHORTTAG YES.
       <span class="ai"><b>Active ingredient:</b><br />Tadalafil</span>
   ^
  100. Varování Řádek 386, znak 51: zjištěn NET zápis.
       <span class="ai"><b>Active ingredient:</b><br />Tadalafil</span>
   ^
  101. Varování Řádek 389, znak 153: nevyplněná hodnota atributu "ALT" na elementu "IMG".
   ass="img_holder"><img src="https://cadmed-bb.com/images/cialis.gif" alt="" /></a>
   ^
  102. Varování Řádek 389, znak 155: NET-umožňující počáteční značka vyžaduje SHORTTAG YES.
   ass="img_holder"><img src="https://cadmed-bb.com/images/cialis.gif" alt="" /></a>
   ^
  103. Varování Řádek 389, znak 155: zjištěn NET zápis.
   ass="img_holder"><img src="https://cadmed-bb.com/images/cialis.gif" alt="" /></a>
   ^
  104. Varování Řádek 391, znak 80: nevyplněná hodnota atributu "ALT" na elementu "IMG".
   admed-bb.com/assets/img/star3.gif" alt="" style="width: 70px; margin: 0;" /><br /
   ^
  105. Varování Řádek 391, znak 82: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   med-bb.com/assets/img/star3.gif" alt="" style="width: 70px; margin: 0;" /><br />(
   ^
  106. Varování Řádek 391, znak 114: NET-umožňující počáteční značka vyžaduje SHORTTAG YES.
   img/star3.gif" alt="" style="width: 70px; margin: 0;" /><br />(187 ratings)</div>
   ^
  107. Varování Řádek 391, znak 114: zjištěn NET zápis.
   img/star3.gif" alt="" style="width: 70px; margin: 0;" /><br />(187 ratings)</div>
   ^
  108. Varování Řádek 391, znak 120: NET-umožňující počáteční značka vyžaduje SHORTTAG YES.
   img/star3.gif" alt="" style="width: 70px; margin: 0;" /><br />(187 ratings)</div>
   ^
  109. Varování Řádek 391, znak 120: zjištěn NET zápis.
   img/star3.gif" alt="" style="width: 70px; margin: 0;" /><br />(187 ratings)</div>
   ^
  110. Varování Řádek 409, znak 73: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   d-bb.com/product/502/Cenforce/" class="title" style="display:block;">Cenforce</a>
   ^
  111. Varování Řádek 410, znak 51: NET-umožňující počáteční značka vyžaduje SHORTTAG YES.
       <span class="ai"><b>Active ingredient:</b><br />Sildenafil Citrate</span>
   ^
  112. Varování Řádek 410, znak 51: zjištěn NET zápis.
       <span class="ai"><b>Active ingredient:</b><br />Sildenafil Citrate</span>
   ^
  113. Varování Řádek 413, znak 135: nevyplněná hodnota atributu "ALT" na elementu "IMG".
   ss="img_holder"><img src="https://cadmed-bb.com/images/noimage.gif" alt="" /></a>
   ^
  114. Varování Řádek 413, znak 137: NET-umožňující počáteční značka vyžaduje SHORTTAG YES.
   ss="img_holder"><img src="https://cadmed-bb.com/images/noimage.gif" alt="" /></a>
   ^
  115. Varování Řádek 413, znak 137: zjištěn NET zápis.
   ss="img_holder"><img src="https://cadmed-bb.com/images/noimage.gif" alt="" /></a>
   ^
  116. Varování Řádek 415, znak 80: nevyplněná hodnota atributu "ALT" na elementu "IMG".
   admed-bb.com/assets/img/star2.gif" alt="" style="width: 70px; margin: 0;" /><br /
   ^
  117. Varování Řádek 415, znak 82: není určen stylovací jazyk atributů "STYLE".
   med-bb.com/assets/img/star2.gif" alt="" style="width: 70px; margin: 0;" /><br />(
   ^
  118. Varování Řádek 415, znak 114: NET-umožňující počáteční značka vyžaduje SHORTTAG YES.
   img/star2.gif" alt="" style="width: 70px; margin: 0;" /><br />(121 ratings)</div>
   ^
  119. Informace Řádek 415, znak 115: + dalších 100 varování.
   img/star2.gif" alt="" style="width: 70px; margin: 0;" /><br />(121 ratings)</div>
   ^

   Zbývající varování jsou z úsporných důvodů skryty.

  120. Chyba Řádek 568, znak 8: povinný atribut "TYPE" elementu "SCRIPT" není uveden.
   <script>
   ^
  Validní HTML 4.01!

  2006–2008 © Chamurappi; tuto službu neprovozuje W3C.

  Nevíte-li si s něčím rady, doporučuji diskusi Jak psát web.