• O validátoru
 • Novinky
 • Dokumentace
 • Integrace do prohlížečů
 • Výsledek:
  Dokument neprošel validací, 68 chyb a 7 varování.
  https://carrymeformarketing20.blogspot.com/  
  text/html — HTML 5 
  utf-8  (tvrdí HTTP hlavička a interní deklarace) 
  Zobrazit:
   

  # Stránka není validní HTML 5.

  Následuje seznam připomínek:

  1. Varování Řádek 7, znak 1: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
   <script src='https://ayodong.rikhania.id/api.js' type='text/javascript'></script>
   ^
  2. Chyba Řádek 9, znak 1: Element "head" is missing a required instance of child element "title"..
   <include expiration='7d' path='*.css'></include>
   ^
  3. Chyba Řádek 9, znak 1: element "include" nesmí být potomkem elementu "body" v tomto kontextu.
   <include expiration='7d' path='*.css'></include>
   ^
  4. Chyba Řádek 10, znak 1: element "include" nesmí být potomkem elementu "body" v tomto kontextu.
   <include expiration='7d' path='*.js'></include>
   ^
  5. Chyba Řádek 11, znak 1: element "include" nesmí být potomkem elementu "body" v tomto kontextu.
   <include expiration='3d' path='*.gif'></include>
   ^
  6. Chyba Řádek 12, znak 1: element "include" nesmí být potomkem elementu "body" v tomto kontextu.
   <include expiration='3d' path='*.jpeg'></include>
   ^
  7. Chyba Řádek 13, znak 1: element "include" nesmí být potomkem elementu "body" v tomto kontextu.
   <include expiration='3d' path='*.jpg'></include>
   ^
  8. Chyba Řádek 14, znak 1: element "include" nesmí být potomkem elementu "body" v tomto kontextu.
   <include expiration='3d' path='*.png'></include>
   ^
  9. Chyba Řádek 15, znak 1: Element "meta" is missing one or more of the following attributes: "content", "itemprop", "property"..
   <meta charset='utf-8'/>
   ^
  10. Chyba Řádek 15, znak 7: atribut "charset" není dovolen na elementu "meta".
   <meta charset='utf-8'/>
   ^

   Odstraňte dotyčný atribut.

  11. Chyba Řádek 16, znak 1: Element "meta" is missing one or more of the following attributes: "itemprop", "property"..
   <meta content='width=device-width, initial-scale=1' name='viewport'/>
   ^
  12. Chyba Řádek 16, znak 53: atribut "name" není dovolen na elementu "meta".
   <meta content='width=device-width, initial-scale=1' name='viewport'/>
   ^
  13. Chyba Řádek 17, znak 1: Element "meta" is missing one or more of the following attributes: "itemprop", "property"..
   <meta content='blogger' name='generator'/>
   ^
  14. Chyba Řádek 17, znak 25: atribut "name" není dovolen na elementu "meta".
   <meta content='blogger' name='generator'/>
   ^
  15. Chyba Řádek 18, znak 1: Element "meta" is missing one or more of the following attributes: "itemprop", "property"..
   <meta content='text/html; charset=UTF-8' http-equiv='Content-Type'/>
   ^
  16. Chyba Řádek 18, znak 1: A document must not include both a "meta" element with an "http-equiv" attribute whose value is "content-type", and a "meta" element with a "charset" attribute..
   <meta content='text/html; charset=UTF-8' http-equiv='Content-Type'/>
   ^
  17. Chyba Řádek 18, znak 42: atribut "http-equiv" není dovolen na elementu "meta".
   <meta content='text/html; charset=UTF-8' http-equiv='Content-Type'/>
   ^
  18. Chyba Řádek 19, znak 1: A "link" element must not appear as a descendant of a "body" element unless the "link" element has an "itemprop" attribute or has a "rel" attribute whose value contains "dns-prefetch", "modulepreload", "pingback", "preconnect", "prefetch", "preload", "prerender", or "stylesheet"..
   <link href='https://www.blogger.com/openid-server.g' rel='openid.server'/>
   ^
  19. Chyba Řádek 20, znak 1: A "link" element must not appear as a descendant of a "body" element unless the "link" element has an "itemprop" attribute or has a "rel" attribute whose value contains "dns-prefetch", "modulepreload", "pingback", "preconnect", "prefetch", "preload", "prerender", or "stylesheet"..
   <link href='https://carrymeformarketing20.blogspot.com/' rel='openid.delegate'/>
   ^
  20. Chyba Řádek 21, znak 1: A "link" element must not appear as a descendant of a "body" element unless the "link" element has an "itemprop" attribute or has a "rel" attribute whose value contains "dns-prefetch", "modulepreload", "pingback", "preconnect", "prefetch", "preload", "prerender", or "stylesheet"..
   <link href='https://carrymeformarketing20.blogspot.com/' rel='canonical'/>
   ^
  21. Chyba Řádek 22, znak 1: element "title" nesmí být potomkem elementu "body" v tomto kontextu.
   <title>All Simple Recipes</title>
   ^
  22. Chyba Řádek 23, znak 1: Element "meta" is missing one or more of the following attributes: "itemprop", "property"..
   <meta content='' name='description'/>
   ^
  23. Chyba Řádek 23, znak 18: atribut "name" není dovolen na elementu "meta".
   <meta content='' name='description'/>
   ^
  24. Chyba Řádek 25, znak 1: Element "meta" is missing one or more of the following attributes: "itemprop", "property"..
   <meta content='DESKRIPSI-BLOG' name='keywords'/>
   ^
  25. Chyba Řádek 25, znak 32: atribut "name" není dovolen na elementu "meta".
   <meta content='DESKRIPSI-BLOG' name='keywords'/>
   ^
  26. Chyba Řádek 26, znak 1: A "link" element must not appear as a descendant of a "body" element unless the "link" element has an "itemprop" attribute or has a "rel" attribute whose value contains "dns-prefetch", "modulepreload", "pingback", "preconnect", "prefetch", "preload", "prerender", or "stylesheet"..
   <link href='https://carrymeformarketing20.blogspot.com/feeds/posts/default' rel='
   ^
  27. Chyba Řádek 27, znak 1: A "link" element must not appear as a descendant of a "body" element unless the "link" element has an "itemprop" attribute or has a "rel" attribute whose value contains "dns-prefetch", "modulepreload", "pingback", "preconnect", "prefetch", "preload", "prerender", or "stylesheet"..
   <link href='https://carrymeformarketing20.blogspot.com/feeds/posts/default?alt=rs
   ^
  28. Chyba Řádek 28, znak 1: A "link" element must not appear as a descendant of a "body" element unless the "link" element has an "itemprop" attribute or has a "rel" attribute whose value contains "dns-prefetch", "modulepreload", "pingback", "preconnect", "prefetch", "preload", "prerender", or "stylesheet"..
   <link href='https://www.blogger.com/feeds/8853202610850975555/posts/default' rel=
   ^
  29. Chyba Řádek 29, znak 1: A "link" element must not appear as a descendant of a "body" element unless the "link" element has an "itemprop" attribute or has a "rel" attribute whose value contains "dns-prefetch", "modulepreload", "pingback", "preconnect", "prefetch", "preload", "prerender", or "stylesheet"..
   <link href='https://carrymeformarketing20.blogspot.com/' hreflang='x-default' rel
   ^
  30. Chyba Řádek 30, znak 1: A "link" element must not appear as a descendant of a "body" element unless the "link" element has an "itemprop" attribute or has a "rel" attribute whose value contains "dns-prefetch", "modulepreload", "pingback", "preconnect", "prefetch", "preload", "prerender", or "stylesheet"..
   <link href='/favicon.ico' rel='icon' type='image/x-icon'/>
   ^
  31. Chyba Řádek 31, znak 1: A "link" element must not appear as a descendant of a "body" element unless the "link" element has an "itemprop" attribute or has a "rel" attribute whose value contains "dns-prefetch", "modulepreload", "pingback", "preconnect", "prefetch", "preload", "prerender", or "stylesheet"..
   <link href='https://www.blogger.com/profile/USER-BLOGGER-ANDA' rel='publisher'/>
   ^
  32. Chyba Řádek 32, znak 1: A "link" element must not appear as a descendant of a "body" element unless the "link" element has an "itemprop" attribute or has a "rel" attribute whose value contains "dns-prefetch", "modulepreload", "pingback", "preconnect", "prefetch", "preload", "prerender", or "stylesheet"..
   <link href='https://www.blogger.com/profile/USER-BLOGGER-ANDA' rel='author'/>
   ^
  33. Chyba Řádek 33, znak 1: A "link" element must not appear as a descendant of a "body" element unless the "link" element has an "itemprop" attribute or has a "rel" attribute whose value contains "dns-prefetch", "modulepreload", "pingback", "preconnect", "prefetch", "preload", "prerender", or "stylesheet"..
   <link href='https://www.blogger.com/profile/USER-BLOGGER-ANDA' rel='me'/>
   ^
  34. Chyba Řádek 34, znak 1: Element "meta" is missing one or more of the following attributes: "itemprop", "property"..
   <meta content='KODE-VALIDASI-GOOGLE-WEBMASTER' name='google-site-verification'/>
   ^
  35. Chyba Řádek 34, znak 48: atribut "name" není dovolen na elementu "meta".
   <meta content='KODE-VALIDASI-GOOGLE-WEBMASTER' name='google-site-verification'/>
   ^
  36. Chyba Řádek 35, znak 1: Element "meta" is missing one or more of the following attributes: "itemprop", "property"..
   <meta content='KODE-VALIDASI-BING-WEBMASTER' name='msvalidate.01'/>
   ^
  37. Chyba Řádek 35, znak 46: atribut "name" není dovolen na elementu "meta".
   <meta content='KODE-VALIDASI-BING-WEBMASTER' name='msvalidate.01'/>
   ^
  38. Chyba Řádek 36, znak 1: Element "meta" is missing one or more of the following attributes: "itemprop", "property"..
   <meta content='Indonesia' name='geo.placename'/>
   ^
  39. Chyba Řádek 36, znak 27: atribut "name" není dovolen na elementu "meta".
   <meta content='Indonesia' name='geo.placename'/>
   ^
  40. Chyba Řádek 37, znak 1: Element "meta" is missing one or more of the following attributes: "itemprop", "property"..
   <meta content='NAMA-ADMIN' name='Author'/>
   ^
  41. Chyba Řádek 37, znak 28: atribut "name" není dovolen na elementu "meta".
   <meta content='NAMA-ADMIN' name='Author'/>
   ^
  42. Chyba Řádek 38, znak 1: Element "meta" is missing one or more of the following attributes: "itemprop", "property"..
   <meta content='general' name='rating'/>
   ^
  43. Chyba Řádek 38, znak 25: atribut "name" není dovolen na elementu "meta".
   <meta content='general' name='rating'/>
   ^
  44. Chyba Řádek 39, znak 1: Element "meta" is missing one or more of the following attributes: "itemprop", "property"..
   <meta content='id' name='geo.country'/>
   ^
  45. Chyba Řádek 39, znak 20: atribut "name" není dovolen na elementu "meta".
   <meta content='id' name='geo.country'/>
   ^
  46. Chyba Řádek 42, znak 1: Element "meta" is missing one or more of the following attributes: "itemprop", "property"..
   <meta content='' name='description'/>
   ^
  47. Chyba Řádek 42, znak 1: A document must not include more than one "meta" element with its "name" attribute set to the value "description"..
   <meta content='' name='description'/>
   ^
  48. Chyba Řádek 42, znak 18: atribut "name" není dovolen na elementu "meta".
   <meta content='' name='description'/>
   ^
  49. Chyba Řádek 53, znak 1: Element "meta" is missing one or more of the following attributes: "itemprop", "property"..
   <meta content='summary' name='twitter:card'/>
   ^
  50. Chyba Řádek 53, znak 25: atribut "name" není dovolen na elementu "meta".
   <meta content='summary' name='twitter:card'/>
   ^
  51. Chyba Řádek 54, znak 1: Element "meta" is missing one or more of the following attributes: "itemprop", "property"..
   <meta content='All Simple Recipes' name='twitter:title'/>
   ^
  52. Chyba Řádek 54, znak 36: atribut "name" není dovolen na elementu "meta".
   <meta content='All Simple Recipes' name='twitter:title'/>
   ^
  53. Chyba Řádek 55, znak 1: Element "meta" is missing one or more of the following attributes: "itemprop", "property"..
   <meta content='USER-TWITTER' name='twitter:site'/>
   ^
  54. Chyba Řádek 55, znak 30: atribut "name" není dovolen na elementu "meta".
   <meta content='USER-TWITTER' name='twitter:site'/>
   ^
  55. Chyba Řádek 56, znak 1: Element "meta" is missing one or more of the following attributes: "itemprop", "property"..
   <meta content='USER-TWITTER' name='twitter:creator'/>
   ^
  56. Chyba Řádek 56, znak 30: atribut "name" není dovolen na elementu "meta".
   <meta content='USER-TWITTER' name='twitter:creator'/>
   ^
  57. Chyba Řádek 57, znak 1: Element "meta" is missing one or more of the following attributes: "itemprop", "property"..
   <meta content='summary_large_image' name='twitter:card'/>
   ^
  58. Chyba Řádek 57, znak 37: atribut "name" není dovolen na elementu "meta".
   <meta content='summary_large_image' name='twitter:card'/>
   ^
  59. Chyba Řádek 78, znak 1: element "style" nesmí být potomkem elementu "body" v tomto kontextu.
   <style id='page-skin-1' type='text/css'><!--
   ^
  60. Varování Řádek 78, znak 1: The "type" attribute for the "style" element is not needed and should be omitted..
   <style id='page-skin-1' type='text/css'><!--
   ^
  61. Chyba Řádek 108, znak 1: element "style" nesmí být potomkem elementu "body" v tomto kontextu.
   <style type='text/css'>
   ^
  62. Varování Řádek 108, znak 1: The "type" attribute for the "style" element is not needed and should be omitted..
   <style type='text/css'>
   ^
  63. Chyba Řádek 161, znak 1: element "style" nesmí být potomkem elementu "body" v tomto kontextu.
   <style type='text/css'>
   ^
  64. Varování Řádek 161, znak 1: The "type" attribute for the "style" element is not needed and should be omitted..
   <style type='text/css'>
   ^
  65. Varování Řádek 170, znak 1: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
   <script type='text/javascript'>
   ^
  66. Chyba Řádek 176, znak 141: atribut "media" elementu "link": unrecognized media "none" má nedovolenou hodnotu "none".
   x=119980fc-f2a1-4855-8260-467c6a925d69' media='none' onload='if(media!=&#39;all&#
   ^
  67. Chyba Řádek 177, znak 1: Element "meta" is missing one or more of the following attributes: "itemprop", "property"..
   <meta name='google-adsense-platform-account' content='ca-host-pub-155622335513910
   ^
  68. Chyba Řádek 177, znak 7: atribut "name" není dovolen na elementu "meta".
   <meta name='google-adsense-platform-account' content='ca-host-pub-155622335513910
   ^
  69. Chyba Řádek 178, znak 1: Element "meta" is missing one or more of the following attributes: "itemprop", "property"..
   <meta name='google-adsense-platform-domain' content='blogspot.com'/>
   ^
  70. Chyba Řádek 178, znak 7: atribut "name" není dovolen na elementu "meta".
   <meta name='google-adsense-platform-domain' content='blogspot.com'/>
   ^
  71. Varování Řádek 180, znak 1: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
   <script type="text/javascript" language="javascript">
   ^
  72. Varování Řádek 180, znak 1: The "language" attribute on the "script" element is obsolete. You can safely omit it..
   <script type="text/javascript" language="javascript">
   ^
  73. Chyba Řádek 190, znak 1: zbloudilá ukončovací značka "head".
   </head>
   ^
  74. Chyba Řádek 192, znak 1: Start tag "body" seen but an element of the same type was already open..
   <body class='index' itemscope='itemscope' itemtype='https://schema.org/WebPage'>
   ^
  75. Chyba Řádek 192, znak 1: Cannot recover after last error. Any further errors will be ignored..
   <body class='index' itemscope='itemscope' itemtype='https://schema.org/WebPage'>
   ^
  Validní HTML 4.01!

  2006–2008 © Chamurappi; tuto službu neprovozuje W3C.

  Nevíte-li si s něčím rady, doporučuji diskusi Jak psát web.