• O validátoru
 • Novinky
 • Dokumentace
 • Integrace do prohlížečů
 • Výsledek:
  Dokument neprošel validací, 2 chyby a 68 varování.
  https://www.caz79.com/  
  text/html — HTML 5 
  utf-8  (tvrdí HTTP hlavička a interní deklarace) 
  Zobrazit:
   

  # Stránka není validní HTML 5.

  Následuje seznam připomínek:

  1. Varování Řádek 36, znak 3: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
     <script type="text/javascript">
   ^
  2. Varování Řádek 40, znak 3: The "type" attribute for the "style" element is not needed and should be omitted..
     <style type="text/css">
   ^
  3. Varování Řádek 56, znak 1: The "type" attribute for the "style" element is not needed and should be omitted..
   <style id='neve-style-inline-css' type='text/css'>
   ^
  4. Varování Řádek 68, znak 1: The "type" attribute for the "style" element is not needed and should be omitted..
   <style id='elementor-frontend-inline-css' type='text/css'>
   ^
  5. Varování Řádek 91, znak 42: The "type" attribute for the "style" element is not needed and should be omitted..
   /script><!-- Enter your scripts here --><style type="text/css">.recentcomments a{
   ^
  6. Varování Řádek 91, znak 159: The "type" attribute for the "style" element is not needed and should be omitted..
   !important;margin:0 !important;}</style><style type="text/css">.broken_link, a.br
   ^
  7. Varování Řádek 103, znak 2: The "banner" role is unnecessary for element "header"..
    <header class="header" role="banner" next-page-hide>
   ^
  8. Chyba Řádek 103, znak 39: atribut "next-page-hide" není dovolen na elementu "header".
    <header class="header" role="banner" next-page-hide>
   ^

   Odstraňte dotyčný atribut.

  9. Varování Řádek 236, znak 2: The "main" role is unnecessary for element "main"..
    <main id="content" class="neve-main" role="main">
   ^
  10. Varování Řádek 241, znak 8: Section lacks heading. Consider using "h2"-"h6" elements to add identifying headings to all sections..
          <section class="elementor-section elementor-top-section elementor-element 
   ^
  11. Varování Řádek 275, znak 5: Section lacks heading. Consider using "h2"-"h6" elements to add identifying headings to all sections..
       <section class="elementor-section elementor-top-section elementor-element ele
   ^
  12. Varování Řádek 309, znak 5: Section lacks heading. Consider using "h2"-"h6" elements to add identifying headings to all sections..
       <section class="elementor-section elementor-top-section elementor-element ele
   ^
  13. Varování Řádek 343, znak 5: Section lacks heading. Consider using "h2"-"h6" elements to add identifying headings to all sections..
       <section class="elementor-section elementor-top-section elementor-element ele
   ^
  14. Varování Řádek 391, znak 5: Section lacks heading. Consider using "h2"-"h6" elements to add identifying headings to all sections..
       <section class="elementor-section elementor-top-section elementor-element ele
   ^
  15. Varování Řádek 439, znak 5: Section lacks heading. Consider using "h2"-"h6" elements to add identifying headings to all sections..
       <section class="elementor-section elementor-top-section elementor-element ele
   ^
  16. Varování Řádek 487, znak 5: Section lacks heading. Consider using "h2"-"h6" elements to add identifying headings to all sections..
       <section class="elementor-section elementor-top-section elementor-element ele
   ^
  17. Varování Řádek 535, znak 5: Section lacks heading. Consider using "h2"-"h6" elements to add identifying headings to all sections..
       <section class="elementor-section elementor-top-section elementor-element ele
   ^
  18. Varování Řádek 583, znak 5: Section lacks heading. Consider using "h2"-"h6" elements to add identifying headings to all sections..
       <section class="elementor-section elementor-top-section elementor-element ele
   ^
  19. Varování Řádek 623, znak 5: Section lacks heading. Consider using "h2"-"h6" elements to add identifying headings to all sections..
       <section class="elementor-section elementor-top-section elementor-element ele
   ^
  20. Varování Řádek 671, znak 5: Section lacks heading. Consider using "h2"-"h6" elements to add identifying headings to all sections..
       <section class="elementor-section elementor-top-section elementor-element ele
   ^
  21. Varování Řádek 719, znak 5: Section lacks heading. Consider using "h2"-"h6" elements to add identifying headings to all sections..
       <section class="elementor-section elementor-top-section elementor-element ele
   ^
  22. Varování Řádek 767, znak 5: Section lacks heading. Consider using "h2"-"h6" elements to add identifying headings to all sections..
       <section class="elementor-section elementor-top-section elementor-element ele
   ^
  23. Varování Řádek 801, znak 5: Section lacks heading. Consider using "h2"-"h6" elements to add identifying headings to all sections..
       <section class="elementor-section elementor-top-section elementor-element ele
   ^
  24. Varování Řádek 852, znak 5: Section lacks heading. Consider using "h2"-"h6" elements to add identifying headings to all sections..
       <section class="elementor-section elementor-top-section elementor-element ele
   ^
  25. Varování Řádek 870, znak 5: Section lacks heading. Consider using "h2"-"h6" elements to add identifying headings to all sections..
       <section class="elementor-section elementor-top-section elementor-element ele
   ^
  26. Varování Řádek 888, znak 5: Section lacks heading. Consider using "h2"-"h6" elements to add identifying headings to all sections..
       <section class="elementor-section elementor-top-section elementor-element ele
   ^
  27. Varování Řádek 1088, znak 5: Section lacks heading. Consider using "h2"-"h6" elements to add identifying headings to all sections..
       <section class="elementor-section elementor-top-section elementor-element ele
   ^
  28. Varování Řádek 1106, znak 5: Section lacks heading. Consider using "h2"-"h6" elements to add identifying headings to all sections..
       <section class="elementor-section elementor-top-section elementor-element ele
   ^
  29. Varování Řádek 1124, znak 5: Section lacks heading. Consider using "h2"-"h6" elements to add identifying headings to all sections..
       <section class="elementor-section elementor-top-section elementor-element ele
   ^
  30. Varování Řádek 1142, znak 5: Section lacks heading. Consider using "h2"-"h6" elements to add identifying headings to all sections..
       <section class="elementor-section elementor-top-section elementor-element ele
   ^
  31. Varování Řádek 1182, znak 5: Section lacks heading. Consider using "h2"-"h6" elements to add identifying headings to all sections..
       <section class="elementor-section elementor-top-section elementor-element ele
   ^
  32. Varování Řádek 1218, znak 5: Section lacks heading. Consider using "h2"-"h6" elements to add identifying headings to all sections..
       <section class="elementor-section elementor-top-section elementor-element ele
   ^
  33. Varování Řádek 1252, znak 5: Section lacks heading. Consider using "h2"-"h6" elements to add identifying headings to all sections..
       <section class="elementor-section elementor-top-section elementor-element ele
   ^
  34. Varování Řádek 1270, znak 5: Section lacks heading. Consider using "h2"-"h6" elements to add identifying headings to all sections..
       <section class="elementor-section elementor-top-section elementor-element ele
   ^
  35. Varování Řádek 1326, znak 5: Section lacks heading. Consider using "h2"-"h6" elements to add identifying headings to all sections..
       <section class="elementor-section elementor-top-section elementor-element ele
   ^
  36. Varování Řádek 1360, znak 5: Section lacks heading. Consider using "h2"-"h6" elements to add identifying headings to all sections..
       <section class="elementor-section elementor-top-section elementor-element ele
   ^
  37. Varování Řádek 1378, znak 5: Section lacks heading. Consider using "h2"-"h6" elements to add identifying headings to all sections..
       <section class="elementor-section elementor-top-section elementor-element ele
   ^
  38. Varování Řádek 1412, znak 5: Section lacks heading. Consider using "h2"-"h6" elements to add identifying headings to all sections..
       <section class="elementor-section elementor-top-section elementor-element ele
   ^
  39. Varování Řádek 1430, znak 5: Section lacks heading. Consider using "h2"-"h6" elements to add identifying headings to all sections..
       <section class="elementor-section elementor-top-section elementor-element ele
   ^
  40. Varování Řádek 1464, znak 5: Section lacks heading. Consider using "h2"-"h6" elements to add identifying headings to all sections..
       <section class="elementor-section elementor-top-section elementor-element ele
   ^
  41. Varování Řádek 1482, znak 5: Section lacks heading. Consider using "h2"-"h6" elements to add identifying headings to all sections..
       <section class="elementor-section elementor-top-section elementor-element ele
   ^
  42. Varování Řádek 1498, znak 5: Section lacks heading. Consider using "h2"-"h6" elements to add identifying headings to all sections..
       <section class="elementor-section elementor-top-section elementor-element ele
   ^
  43. Varování Řádek 1549, znak 5: Section lacks heading. Consider using "h2"-"h6" elements to add identifying headings to all sections..
       <section class="elementor-section elementor-top-section elementor-element ele
   ^
  44. Varování Řádek 1568, znak 5: Section lacks heading. Consider using "h2"-"h6" elements to add identifying headings to all sections..
       <section class="elementor-section elementor-top-section elementor-element ele
   ^
  45. Varování Řádek 1584, znak 5: Section lacks heading. Consider using "h2"-"h6" elements to add identifying headings to all sections..
       <section class="elementor-section elementor-top-section elementor-element ele
   ^
  46. Varování Řádek 1602, znak 5: Section lacks heading. Consider using "h2"-"h6" elements to add identifying headings to all sections..
       <section class="elementor-section elementor-top-section elementor-element ele
   ^
  47. Varování Řádek 1620, znak 5: Section lacks heading. Consider using "h2"-"h6" elements to add identifying headings to all sections..
       <section class="elementor-section elementor-top-section elementor-element ele
   ^
  48. Varování Řádek 1638, znak 5: Section lacks heading. Consider using "h2"-"h6" elements to add identifying headings to all sections..
       <section class="elementor-section elementor-top-section elementor-element ele
   ^
  49. Varování Řádek 1644, znak 7: Section lacks heading. Consider using "h2"-"h6" elements to add identifying headings to all sections..
         <section class="elementor-section elementor-inner-section elementor-element
   ^
  50. Varování Řádek 1668, znak 5: Section lacks heading. Consider using "h2"-"h6" elements to add identifying headings to all sections..
       <section class="elementor-section elementor-top-section elementor-element ele
   ^
  51. Varování Řádek 1684, znak 5: Section lacks heading. Consider using "h2"-"h6" elements to add identifying headings to all sections..
       <section class="elementor-section elementor-inner-section elementor-element e
   ^
  52. Varování Řádek 1748, znak 5: Section lacks heading. Consider using "h2"-"h6" elements to add identifying headings to all sections..
       <section class="elementor-section elementor-inner-section elementor-element e
   ^
  53. Varování Řádek 1818, znak 5: Section lacks heading. Consider using "h2"-"h6" elements to add identifying headings to all sections..
       <section class="elementor-section elementor-top-section elementor-element ele
   ^
  54. Chyba Řádek 1843, znak 46: atribut "next-page-hide" není dovolen na elementu "footer".
   <footer class="site-footer" id="site-footer" next-page-hide>
   ^
  55. Varování Řádek 1918, znak 1: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
   <script type='text/javascript' id='neve-script-js-extra'>
   ^
  56. Varování Řádek 1923, znak 1: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
   <script type='text/javascript' src='https://www.caz79.com/wp-content/themes/neve/
   ^
  57. Varování Řádek 1924, znak 1: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
   <script type='text/javascript' src='https://www.caz79.com/wp-includes/js/comment-
   ^
  58. Varování Řádek 1925, znak 1: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
   <script type='text/javascript' src='https://www.caz79.com/wp-includes/js/wp-embed
   ^
  59. Varování Řádek 1926, znak 1: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
   <script type='text/javascript' src='https://www.caz79.com/wp-content/plugins/elem
   ^
  60. Varování Řádek 1927, znak 1: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
   <script type='text/javascript' src='https://www.caz79.com/wp-includes/js/jquery/j
   ^
  61. Varování Řádek 1928, znak 1: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
   <script type='text/javascript' src='https://www.caz79.com/wp-includes/js/jquery/j
   ^
  62. Varování Řádek 1929, znak 1: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
   <script type='text/javascript' src='https://www.caz79.com/wp-content/plugins/elem
   ^
  63. Varování Řádek 1930, znak 1: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
   <script type='text/javascript' src='https://www.caz79.com/wp-content/plugins/elem
   ^
  64. Varování Řádek 1931, znak 1: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
   <script type='text/javascript' src='https://www.caz79.com/wp-includes/js/jquery/u
   ^
  65. Varování Řádek 1932, znak 1: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
   <script type='text/javascript' src='https://www.caz79.com/wp-content/plugins/elem
   ^
  66. Varování Řádek 1933, znak 1: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
   <script type='text/javascript' src='https://www.caz79.com/wp-content/plugins/elem
   ^
  67. Varování Řádek 1934, znak 1: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
   <script type='text/javascript' src='https://www.caz79.com/wp-content/plugins/elem
   ^
  68. Varování Řádek 1935, znak 1: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
   <script type='text/javascript' id='elementor-frontend-js-before'>
   ^
  69. Varování Řádek 1938, znak 1: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
   <script type='text/javascript' src='https://www.caz79.com/wp-content/plugins/elem
   ^
  70. Varování Řádek 1939, znak 1: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
   <script type='text/javascript' src='https://www.caz79.com/wp-content/plugins/elem
   ^
  Validní HTML 4.01!

  2006–2008 © Chamurappi; tuto službu neprovozuje W3C.

  Nevíte-li si s něčím rady, doporučuji diskusi Jak psát web.