• O validátoru
 • Novinky
 • Dokumentace
 • Integrace do prohlížečů
 • Výsledek:
  Dokument neprošel validací, 99 chyb a 36 varování.
  https://cellucorsuperhds.blogspot.com/  
  text/html — HTML 5 
  utf-8  (tvrdí HTTP hlavička a interní deklarace) 
  Zobrazit:
   

  # Stránka není validní HTML 5.

  Následuje seznam připomínek:

  1. Varování Řádek 21, znak 1: The "type" attribute for the "style" element is not needed and should be omitted..
   <style id='page-skin-1' type='text/css'><!--
   ^
  2. Varování Řádek 366, znak 1: The "type" attribute for the "style" element is not needed and should be omitted..
   <style id='template-skin-1' type='text/css'><!--
   ^
  3. Chyba Řádek 385, znak 25: CSS: "_width": Parse Error..
   parseInt("310px") + 'px');
   ^
  4. Chyba Řádek 430, znak 141: atribut "media" elementu "link": unrecognized media "none" má nedovolenou hodnotu "none".
   x=bcb03f65-eb5a-451b-870b-8631d9908c83' media='none' onload='if(media!=&#39;all&#
   ^
  5. Varování Řádek 434, znak 1: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
   <script type="text/javascript" language="javascript">
   ^
  6. Varování Řádek 434, znak 1: The "language" attribute on the "script" element is obsolete. You can safely omit it..
   <script type="text/javascript" language="javascript">
   ^
  7. Chyba Řádek 446, znak 41: atribut "name" není dovolen na elementu "div".
   <div class='navbar section' id='navbar' name='Navbar'><div class='widget Navbar' 
   ^

   Odstraňte dotyčný atribut.

  8. Varování Řádek 446, znak 112: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
   ass='widget Navbar' data-version='1' id='Navbar1'><script type="text/javascript">
   ^
  9. Varování Řádek 457, znak 1: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
   <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></scri
   ^
  10. Varování Řádek 458, znak 1: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
   <script type="text/javascript">
   ^
  11. Varování Řádek 468, znak 14: The "type" attribute is unnecessary for JavaScript resources..
     </script><script type="text/javascript">
   ^
  12. Chyba Řádek 534, znak 41: atribut "name" není dovolen na elementu "div".
   <div class='header section' id='header' name='Header'><div class='widget Header' 
   ^
  13. Chyba Řádek 563, znak 50: atribut "name" není dovolen na elementu "div".
   <div class='tabs no-items section' id='crosscol' name='Cross-column'></div>
   ^
  14. Chyba Řádek 564, znak 59: atribut "name" není dovolen na elementu "div".
   class='tabs no-items section' id='crosscol-overflow' name='Cross-Column 2'></div>
   ^
  15. Chyba Řádek 630, znak 37: atribut "name" není dovolen na elementu "div".
   <div class='main section' id='main' name='Main'><div class='widget Blog' data-ver
   ^
  16. Chyba Řádek 640, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <div class='post hentry uncustomized-post-template' itemprop='blogPost' itemscope
   ^
  17. Chyba Řádek 641, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <meta content='3740339256046290904' itemprop='blogId'/>
   ^
  18. Chyba Řádek 642, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <meta content='4646567454326976172' itemprop='postId'/>
   ^
  19. Varování Řádek 643, znak 1: The "name" attribute is obsolete. Consider putting an "id" attribute on the nearest container instead..
   <a name='4646567454326976172'></a>
   ^
  20. Chyba Řádek 644, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <h3 class='post-title entry-title' itemprop='name'>
   ^
  21. Chyba Řádek 650, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <div class='post-body entry-content' id='post-body-4646567454326976172' itemprop=
   ^
  22. Chyba Řádek 658, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <span class='fn' itemprop='author' itemscope='itemscope' itemtype='http://schema.
   ^
  23. Chyba Řádek 659, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <meta content='https://www.blogger.com/profile/09235236812515404846' itemprop='ur
   ^
  24. Chyba Řádek 661, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <span itemprop='name'>blogs</span>
   ^
  25. Chyba Řádek 667, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <meta content='http://cellucorsuperhds.blogspot.com/2022/01/cut-price-web-site-sh
   ^
  26. Chyba Řádek 668, znak 156: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   ' rel='bookmark' title='permanent link'><abbr class='published' itemprop='datePub
   ^
  27. Chyba Řádek 708, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <div class='post hentry uncustomized-post-template' itemprop='blogPost' itemscope
   ^
  28. Chyba Řádek 709, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <meta content='3740339256046290904' itemprop='blogId'/>
   ^
  29. Chyba Řádek 710, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <meta content='6358601106626610464' itemprop='postId'/>
   ^
  30. Varování Řádek 711, znak 1: The "name" attribute is obsolete. Consider putting an "id" attribute on the nearest container instead..
   <a name='6358601106626610464'></a>
   ^
  31. Chyba Řádek 712, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <h3 class='post-title entry-title' itemprop='name'>
   ^
  32. Chyba Řádek 718, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <div class='post-body entry-content' id='post-body-6358601106626610464' itemprop=
   ^
  33. Varování Řádek 719, znak 1229: Element name "o:p" cannot be represented as XML 1.0..
   es.php">Sermon Transcription</a></span>.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoListPa
   ^
  34. Chyba Řádek 719, znak 1229: element "o:p" nesmí být potomkem elementu "span" v tomto kontextu.
   es.php">Sermon Transcription</a></span>.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoListPa
   ^
  35. Varování Řádek 719, znak 1858: Element name "o:p" cannot be represented as XML 1.0..
   >Sermon Transcription Answers Questions:<o:p></o:p></span></b></p><p class="MsoNo
   ^
  36. Chyba Řádek 719, znak 1858: element "o:p" nesmí být potomkem elementu "span" v tomto kontextu.
   >Sermon Transcription Answers Questions:<o:p></o:p></span></b></p><p class="MsoNo
   ^
  37. Varování Řádek 719, znak 2241: Element name "o:p" cannot be represented as XML 1.0..
   dio/video messages for 30 minutes or so.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal
   ^
  38. Chyba Řádek 719, znak 2241: element "o:p" nesmí být potomkem elementu "span" v tomto kontextu.
   dio/video messages for 30 minutes or so.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal
   ^
  39. Varování Řádek 719, znak 2609: Element name "o:p" cannot be represented as XML 1.0..
   ions search for specific questions like:<o:p></o:p></span></p><p class="MsoListPa
   ^
  40. Chyba Řádek 719, znak 2609: element "o:p" nesmí být potomkem elementu "span" v tomto kontextu.
   ions search for specific questions like:<o:p></o:p></span></p><p class="MsoListPa
   ^
  41. Varování Řádek 719, znak 3206: Element name "o:p" cannot be represented as XML 1.0..
   px;">Why has God not answered my prayer?<o:p></o:p></span></p><p class="MsoListPa
   ^
  42. Chyba Řádek 719, znak 3206: element "o:p" nesmí být potomkem elementu "span" v tomto kontextu.
   px;">Why has God not answered my prayer?<o:p></o:p></span></p><p class="MsoListPa
   ^
  43. Varování Řádek 719, znak 3814: Element name "o:p" cannot be represented as XML 1.0..
   id I lose my dear ones in this pandemic?<o:p></o:p></span></p><p class="MsoListPa
   ^
  44. Chyba Řádek 719, znak 3814: element "o:p" nesmí být potomkem elementu "span" v tomto kontextu.
   id I lose my dear ones in this pandemic?<o:p></o:p></span></p><p class="MsoListPa
   ^
  45. Varování Řádek 719, znak 4412: Element name "o:p" cannot be represented as XML 1.0..
   px;">How can I resist sexual temptation?<o:p></o:p></span></p><p class="MsoListPa
   ^
  46. Chyba Řádek 719, znak 4412: element "o:p" nesmí být potomkem elementu "span" v tomto kontextu.
   px;">How can I resist sexual temptation?<o:p></o:p></span></p><p class="MsoListPa
   ^
  47. Varování Řádek 719, znak 5002: Element name "o:p" cannot be represented as XML 1.0..
   ht: 18.4px;">How can I be a good parent?<o:p></o:p></span></p><p class="MsoListPa
   ^
  48. Chyba Řádek 719, znak 5002: element "o:p" nesmí být potomkem elementu "span" v tomto kontextu.
   ht: 18.4px;">How can I be a good parent?<o:p></o:p></span></p><p class="MsoListPa
   ^
  49. Varování Řádek 719, znak 5597: Element name "o:p" cannot be represented as XML 1.0..
   4px;">How can I reach a lost soul today?<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal
   ^
  50. Chyba Řádek 719, znak 5597: element "o:p" nesmí být potomkem elementu "span" v tomto kontextu.
   4px;">How can I reach a lost soul today?<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal
   ^
  51. Varování Řádek 719, znak 6178: Element name "o:p" cannot be represented as XML 1.0..
   ple and strengthen their spiritual life.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoListPa
   ^
  52. Chyba Řádek 719, znak 6178: element "o:p" nesmí být potomkem elementu "span" v tomto kontextu.
   ple and strengthen their spiritual life.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoListPa
   ^
  53. Informace Řádek 719, znak 6179: + dalších 16 varování.
   le and strengthen their spiritual life.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoListPar
   ^

   Zbývající varování jsou z úsporných důvodů skryty.

  54. Chyba Řádek 719, znak 6814: element "o:p" nesmí být potomkem elementu "span" v tomto kontextu.
    Transcription Reaches Hearing Impaired:<o:p></o:p></span></b></p><p class="MsoNo
   ^
  55. Chyba Řádek 719, znak 7535: element "o:p" nesmí být potomkem elementu "span" v tomto kontextu.
   tely help those who are hard of hearing.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal
   ^
  56. Chyba Řádek 719, znak 7933: element "o:p" nesmí být potomkem elementu "span" v tomto kontextu.
    sermon as it speaks to them personally.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoListPa
   ^
  57. Chyba Řádek 719, znak 8570: element "o:p" nesmí být potomkem elementu "span" v tomto kontextu.
   Transcription Indexed by Search Engines:<o:p></o:p></span></b></p><p class="MsoNo
   ^
  58. Chyba Řádek 719, znak 9493: element "o:p" nesmí být potomkem elementu "span" v tomto kontextu.
   rson or bring a new person to the faith.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal
   ^
  59. Chyba Řádek 719, znak 9693: element "o:p" nesmí být potomkem elementu "span" v tomto kontextu.
    12pt; line-height: 18.4px;">Conclusion:<o:p></o:p></span></b></p><p class="MsoNo
   ^
  60. Chyba Řádek 719, znak 10223: element "o:p" nesmí být potomkem elementu "span" v tomto kontextu.
   t has the power to spread the good news.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal
   ^
  61. Chyba Řádek 726, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <span class='fn' itemprop='author' itemscope='itemscope' itemtype='http://schema.
   ^
  62. Chyba Řádek 727, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <meta content='https://www.blogger.com/profile/09235236812515404846' itemprop='ur
   ^
  63. Chyba Řádek 729, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <span itemprop='name'>blogs</span>
   ^
  64. Chyba Řádek 735, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <meta content='http://cellucorsuperhds.blogspot.com/2022/01/why-sermon-transcript
   ^
  65. Chyba Řádek 736, znak 160: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   ' rel='bookmark' title='permanent link'><abbr class='published' itemprop='datePub
   ^
  66. Chyba Řádek 776, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <div class='post hentry uncustomized-post-template' itemprop='blogPost' itemscope
   ^
  67. Chyba Řádek 777, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <meta content='3740339256046290904' itemprop='blogId'/>
   ^
  68. Chyba Řádek 778, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <meta content='8959971513900026832' itemprop='postId'/>
   ^
  69. Chyba Řádek 780, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <h3 class='post-title entry-title' itemprop='name'>
   ^
  70. Chyba Řádek 786, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <div class='post-body entry-content' id='post-body-8959971513900026832' itemprop=
   ^
  71. Chyba Řádek 794, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <span class='fn' itemprop='author' itemscope='itemscope' itemtype='http://schema.
   ^
  72. Chyba Řádek 795, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <meta content='https://www.blogger.com/profile/09235236812515404846' itemprop='ur
   ^
  73. Chyba Řádek 797, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <span itemprop='name'>blogs</span>
   ^
  74. Chyba Řádek 803, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <meta content='http://cellucorsuperhds.blogspot.com/2021/11/points-with-internet-
   ^
  75. Chyba Řádek 804, znak 154: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   ' rel='bookmark' title='permanent link'><abbr class='published' itemprop='datePub
   ^
  76. Chyba Řádek 844, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <div class='post hentry uncustomized-post-template' itemprop='blogPost' itemscope
   ^
  77. Chyba Řádek 845, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <meta content='3740339256046290904' itemprop='blogId'/>
   ^
  78. Chyba Řádek 846, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <meta content='8403891250926408572' itemprop='postId'/>
   ^
  79. Chyba Řádek 848, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <h3 class='post-title entry-title' itemprop='name'>
   ^
  80. Chyba Řádek 854, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <div class='post-body entry-content' id='post-body-8403891250926408572' itemprop=
   ^
  81. Chyba Řádek 862, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <span class='fn' itemprop='author' itemscope='itemscope' itemtype='http://schema.
   ^
  82. Chyba Řádek 863, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <meta content='https://www.blogger.com/profile/09235236812515404846' itemprop='ur
   ^
  83. Chyba Řádek 865, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <span itemprop='name'>blogs</span>
   ^
  84. Chyba Řádek 871, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <meta content='http://cellucorsuperhds.blogspot.com/2021/10/aspects-of-supply-cha
   ^
  85. Chyba Řádek 872, znak 156: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   ' rel='bookmark' title='permanent link'><abbr class='published' itemprop='datePub
   ^
  86. Chyba Řádek 902, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <div class='post hentry uncustomized-post-template' itemprop='blogPost' itemscope
   ^
  87. Chyba Řádek 903, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <meta content='3740339256046290904' itemprop='blogId'/>
   ^
  88. Chyba Řádek 904, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <meta content='4757750770590943579' itemprop='postId'/>
   ^
  89. Chyba Řádek 906, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <h3 class='post-title entry-title' itemprop='name'>
   ^
  90. Chyba Řádek 912, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <div class='post-body entry-content' id='post-body-4757750770590943579' itemprop=
   ^
  91. Chyba Řádek 920, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <span class='fn' itemprop='author' itemscope='itemscope' itemtype='http://schema.
   ^
  92. Chyba Řádek 921, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <meta content='https://www.blogger.com/profile/09235236812515404846' itemprop='ur
   ^
  93. Chyba Řádek 923, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <span itemprop='name'>blogs</span>
   ^
  94. Chyba Řádek 929, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <meta content='http://cellucorsuperhds.blogspot.com/2021/10/the-use-of-currently-
   ^
  95. Chyba Řádek 930, znak 162: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   ' rel='bookmark' title='permanent link'><abbr class='published' itemprop='datePub
   ^
  96. Chyba Řádek 970, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <div class='post hentry uncustomized-post-template' itemprop='blogPost' itemscope
   ^
  97. Chyba Řádek 971, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <meta content='3740339256046290904' itemprop='blogId'/>
   ^
  98. Chyba Řádek 972, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <meta content='146689152097904547' itemprop='postId'/>
   ^
  99. Chyba Řádek 974, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <h3 class='post-title entry-title' itemprop='name'>
   ^
  100. Chyba Řádek 980, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <div class='post-body entry-content' id='post-body-146689152097904547' itemprop='
   ^
  101. Chyba Řádek 988, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <span class='fn' itemprop='author' itemscope='itemscope' itemtype='http://schema.
   ^
  102. Chyba Řádek 989, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <meta content='https://www.blogger.com/profile/09235236812515404846' itemprop='ur
   ^
  103. Chyba Řádek 991, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <span itemprop='name'>blogs</span>
   ^
  104. Chyba Řádek 997, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <meta content='http://cellucorsuperhds.blogspot.com/2021/10/features-about-evalua
   ^
  105. Chyba Řádek 998, znak 164: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   ' rel='bookmark' title='permanent link'><abbr class='published' itemprop='datePub
   ^
  106. Chyba Řádek 1038, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <div class='post hentry uncustomized-post-template' itemprop='blogPost' itemscope
   ^
  107. Chyba Řádek 1039, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <meta content='3740339256046290904' itemprop='blogId'/>
   ^
  108. Chyba Řádek 1040, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <meta content='4417431727702907501' itemprop='postId'/>
   ^
  109. Chyba Řádek 1042, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <h3 class='post-title entry-title' itemprop='name'>
   ^
  110. Chyba Řádek 1048, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <div class='post-body entry-content' id='post-body-4417431727702907501' itemprop=
   ^
  111. Chyba Řádek 1056, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <span class='fn' itemprop='author' itemscope='itemscope' itemtype='http://schema.
   ^
  112. Chyba Řádek 1057, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <meta content='https://www.blogger.com/profile/09235236812515404846' itemprop='ur
   ^
  113. Chyba Řádek 1059, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <span itemprop='name'>blogs</span>
   ^
  114. Chyba Řádek 1065, znak 1: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   <meta content='http://cellucorsuperhds.blogspot.com/2021/07/quit-world-wide-web-g
   ^
  115. Chyba Řádek 1066, znak 158: The "itemprop" attribute was specified, but the element is not a property of any item..
   ' rel='bookmark' title='permanent link'><abbr class='published' itemprop='datePub
   ^
  116. Chyba Řádek 1133, znak 1: Element "dl" is missing a required instance of child element "dd"..
   </dl>
   ^
  117. Chyba Řádek 1296, znak 1: The "cellpadding" attribute on the "table" element is obsolete. Use CSS instead..
   <table border='0' cellpadding='0' cellspacing='0' class='section-columns columns-
   ^
  118. Chyba Řádek 1296, znak 1: The "cellspacing" attribute on the "table" element is obsolete. Use CSS instead..
   <table border='0' cellpadding='0' cellspacing='0' class='section-columns columns-
   ^
  119. Chyba Řádek 1296, znak 1: The "border" attribute on the "table" element is obsolete. Use CSS instead..
   <table border='0' cellpadding='0' cellspacing='0' class='section-columns columns-
   ^
  120. Chyba Řádek 1309, znak 41: atribut "name" není dovolen na elementu "div".
   <div class='foot section' id='footer-3' name='Footer'><div class='widget Attribut
   ^
  Validní HTML 4.01!

  2006–2008 © Chamurappi; tuto službu neprovozuje W3C.

  Nevíte-li si s něčím rady, doporučuji diskusi Jak psát web.